Monitor Polski

M.P.2018.1242

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.
§  2.  Wytyczne, o których mowa w § 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu.