§ 2. - Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Monitor Polski

M.P.2024.442

Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 2024 r.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.