Monitor Polski

M.P.1962.23.98

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1962 r.
§  2. Prezydium miejskiej rady narodowej, a w miastach nie stanowiących powiatów i w osiedlach prezydium powiatowej rady narodowej po wysłuchaniu opinii prezydium właściwej rady narodowej miasta lub osiedla (art. 30) skorzysta z prawa pierwokupu w razie sprzedaży nieruchomości nie stanowiącej własności Państwa, położonej na terenie określonym w art. 1 ust. 1. pkt 1 ustawy, kierując się wytycznymi niniejszej uchwały. Wytycznymi tymi kierują się również prezydia wojewódzkich rad narodowych przy wykonywaniu zadań wynikających z art. 32 ust. 3.