Monitor Polski

M.P.1962.23.98

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1962 r.
§  1. Powołane w uchwale artykuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159).