Monitor Polski

M.P.1998.42.604

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1998 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 23 listopada 1998 r.
w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Na podstawie art. 24 ust. 6b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684 i Nr 137, poz. 887) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 grudnia 1998 r. do dnia 28 lutego 1999 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 24 ust. 1 powołanej ustawy, wynosi 378,20 zł.