Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2022. - M.P.2021.1021 - OpenLEX

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2022.

Monitor Polski

M.P.2021.1021

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2022

Na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162 i 1981) ogłasza się, że wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2022 wynosi 2119,00 zł.
1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723 oraz z 2021 r. poz. 1473).