Monitor Polski

M.P.2019.938

| Akt oczekujący
Wersja od: 3 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2020

Na podstawie art. 291 ust. 2 oraz art. 312 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) ogłasza się:
1) górną jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, za jeden dB przekroczenia, wynoszącą 67,75 zł;
2) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, zawarte w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO POZIOMU HAŁASU

Wielkość przekroczeniaw zł za każdy dB przekroczenia
w porze dniaw porze nocy
od 1 do 5 dB11,7914,75
powyżej 5 do 10 dB20,6325,07
powyżej 10 do 15 dB29,5035,41
powyżej 15 dB44,2353,13
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).