Wysokość składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w IV kwartale 1990 r. - M.P.1990.34.278 - OpenLEX

Wysokość składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w IV kwartale 1990 r.

Monitor Polski

M.P.1990.34.278

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1990 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 września 1990 r.
w sprawie wysokości składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w IV kwartale 1990 r.

W związku z art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344) ogłaszam, iż ubezpieczenie ustawowe komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej (OC) będzie kontynuowane na warunkach dotychczasowych do 31 grudnia 1990 r. oraz że zgodnie z art. 98 ust. 2 pkt 2 tej ustawy z dniem 1 października 1990 r. ubezpieczenie autocasco (AC) i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych u osób fizycznych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (NW) tracą charakter ubezpieczeń ustawowych.
Oznacza to, że określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 lipca 1990 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne (Dz. U. Nr 45, poz. 263) składki dla zakresu ubezpieczenia OC i NW ulegają obniżeniu o udział w nich ustawowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Składki w IV kwartale 1990 r. za ubezpieczenie ustawowe komunikacyjne OC wynoszą zatem odpowiednio:
1)
dla posiadaczy samochodów osobowych:
Pozycja taryfyPojemność skokowa silnika w cm3*)Wysokość składki w zł
1do 900 oraz osobowe o napędzie elektrycznym113.000
2901 - 1250177.000
31251 - 1500**)266.000
4powyżej 1500395.000

*) Dla samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się faktyczną pojemność pomnożoną przez dwa.

**) W tym również samochód marki Warszawa oraz samochody osobowe FSO, 125p i Polonez o pojemności silnika do 1600 cm3.

2)
dla posiadaczy innych pojazdów niż samochody osobowe:
Pozycja taryfyGrupa pojazdów według ładowności i przeznaczeniaWysokość składki w zł
5Autobusy, przyczepy autobusowe oraz trolejbusy550.000
6Samochody ciężarowe o ładowności do 2 t, samochody ciężarowo-osobowe oraz mikrobusy*)148.000
7Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2 t oraz ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe228.000
8Samochody specjalne (np. samochody pogotowia, pożarnicze, pogrzebowe, polewaczki, śmieciarki, asenizacyjne) oraz samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym89.000
9Przyczepy ciężarowe o ładowności do 400 kg oraz inne pojazdy-przyczepy i jednoosiowe przyczepy ciężarowe przystosowane do ciągnięcia przez ciągniki9.800
10Przyczepy specjalne (w tym kempingowe) oraz przyczepy ciężarowe o ładowności do 2 t, z wyjątkiem przyczep wymienionych w poz. 919.600
11Przyczepy ciężarowe o ładowności powyżej 2 t oraz naczepy19.700
12Ciągniki, z wyjątkiem ciągników wymienionych w poz. 719.700
13Motocykle dwukołowe i trzykołowe, wózki inwalidzkie o pojemności silnika powyżej 50 cm317.500
14Motorowery, wózki inwalidzkie, motocykle o pojemności silnika do 50 cm37.800

*) Za mikrobus uważa się autobus o liczbie miejsc siedzących od 10 do 15.