Wysokość oprocentowania biletów skarbowych.

Monitor Polski

M.P.1937.295.464

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1937 r.