Monitor Polski

M.P.2016.47

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 stycznia 2016 r.
w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie

Na podstawie art. 481 § 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) ogłasza się, że poczynając od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 7% w stosunku rocznym.