Monitor Polski

M.P.1998.45.644

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1998 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST
z dnia 11 grudnia 1998 r.
w sprawie wysokości normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w I półroczu 1999 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652) ogłasza się poniżej wysokość normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej w I półroczu 1999 r.:
Lp.WojewództwoNormatyw w zł
123
1warszawskie3,40
2bialskopodlaskie2,57
3białostockie2,93
4bielskie3,03
5bydgoskie2,92
6chełmskie2,63
7ciechanowskie2,80
8częstochowskie2,73
9elbląskie2,99
10gdańskie3,24
11gorzowskie2,76
12jeleniogórskie2,97
13kaliskie2,68
14katowickie3,40
15kieleckie2,82
16konińskie3,04
17koszalińskie2,75
18krakowskie3,29
19krośnieńskie2,65
20legnickie3,28
21leszczyńskie2,73
22lubelskie2,98
23łomżyńskie2,72
24łódzkie2,97
25nowosądeckie2,61
26olsztyńskie2,85
27opolskie3,02
28ostrołęckie2,81
29pilskie2,69
30piotrkowskie2,89
31płockie3,26
32poznańskie3,40
33przemyskie2,59
34radomskie2,75
35rzeszowskie2,91
36siedleckie2,68
37sieradzkie2,61
38skierniewickie2,77
39słupskie2,62
40suwalskie2,68
41szczecińskie3,26
42tarnobrzeskie2,84
43tarnowskie2,78
44toruńskie2,84
45wałbrzyskie2,75
46włocławskie2,67
47wrocławskie3,18
48zamojskie2,52
49zielonogórskie2,82