Wysokość normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m[2] powierzchni użytkowej lokalu w II półroczu 1998 r.

Monitor Polski

M.P.1998.20.311

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1998 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST
z dnia 28 maja 1998 r.
w sprawie wysokości normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w II półroczu 1998 r.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652) ogłasza się poniżej wysokość normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej w II półroczu 1998 r.:
Lp.WojewództwoNormatyw w zł
123
1warszawskie3,21
2bialskopodlaskie2,30
3białostockie2,57
4bielskie2,77
5bydgoskie2,63
6chełmskie2,41
7ciechanowskie2,44
8częstochowskie2,45
9elbląskie2,66
10gdańskie2,91
11gorzowskie2,47
12jeleniogórskie2,69
13kaliskie2,41
14katowickie3,21
15kieleckie2,51
16konińskie2,82
17koszalińskie2,49
18krakowskie2,93
19krośnieńskie2,35
20legnickie3,13
21leszczyńskie2,42
22lubelskie2,68
23łomżyńskie2,46
24łódzkie2,66
25nowosądeckie2,29
26olsztyńskie2,56
27opolskie2,70
28ostrołęckie2,55
29pilskie2,43
30piotrkowskie2,60
31płockie2,96
32poznańskie3,00
33przemyskie2,37
34radomskie2,44
35rzeszowskie2,58
36siedleckie2,39
37sieradzkie2,32
38skierniewickie2,48
39słupskie2,35
40suwalskie2,41
41szczecińskie2,95
42tarnobrzeskie2,60
43tarnowskie2,56
44toruńskie2,47
45wałbrzyskie2,49
46włocławskie2,44
47wrocławskie2,82
48zamojskie2,26
49zielonogórskie2,50