Wyrażenie zgody na ustanowienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich jego pełnomocnika terenowego.

Monitor Polski

M.P.2005.34.467

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich jego pełnomocnika terenowego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 22 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147), wyraża zgodę na ustanowienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich jego pełnomocnika terenowego z siedzibą w Gdańsku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.