Wyrażenie zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000".

Monitor Polski

M.P.2022.111

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 9
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000"

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Rada Ministrów wyraża zgodę na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000", stanowiącego załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

LISTA ZMIAN W SIECI OBSZARÓW NATURA 2000

Lp.Kod obszaruNazwa obszaruAktualna powierzchnia obszaru [ha]Nowa powierzchnia obszaru [ha]Różnica [ha]
1PLH080074Bledzew0,00 * 26,01+26,01
2PLH080075Różanki0,00 * 4,97+4,97
3PLH240048Kościół w Sławkowie0,00 * 1,45+ 1,45
4PLH020050Dolina Dolnej Kwisy5 972,185 885,87-86,31
5PLH020061Dzika Orlica539,73796,99+257,26
6PLH020073Ludów Śląski82,1480,94-1,20
7PLH020089Dąbrowy Janikowskie15,59251,50+235,91
8PLH060002Czarny Las19,8527,14+7,29
9PLH060004Dobryń87,7887,82+0,04
10PLH060020Sztolnie w Senderkach80,6079,36-1,24
11PLH060074Putnowice58,1970,16+11,97
12PLH060084Adelina483,73493,97+10,24
13PLH060085Bródek208,72209,38+0,66
14PLH060090Siennica Różana133,73183,16+49,43
15PLH060096Bystrzyca Jakubowicka456,18528,74+72,56
16PLH060103Lasy Dołhobyczowskie472,88477,09+4,21
17PLH060104Lasy Mirczańskie153,04156,58+3,54
18PLH080033Broniszów629,98625,56-4,42
19PLH100003Lasy Spalskie2 030,112 048,58+18,47
20PLH100028Polany Puszczy Bolimowskiej132,28134,10+ 1,82
21PLH120002Czarna Orawa185,55465,66+280,11
22PLH120035Nawojowa1 993,972 003,52+9,55
23PLH120036Łabowa3 251,193 304,05+52,86
24PLH120050Ochotnica0,160,18+0,02
25PLH120077Rudniańskie Modraszki - Kajasówka447,24424,97-22,27
26PLH180022Klonówka136,75154,82+18,07
27PLH180040Las Niegłowicki30,7628,48-2,28
28PLH180052Wisłoka z dopływami2 651,032 752,74+101,71
29PLH240024Stawiska6,636,30-0,33
30PLH240038Dolina Białej Przemszy (wcześniej jako: Torfowisko Sosnowiec- -Bory)2,011 403,82+1 401,81
31PLH260027Ostoja Gaj466,64468,20+1,56
32PLH260029Ostoja Kozubowska4 256,774 181,50-75,27
33PLH280045Ostoja Północnomazurska14 573,0114 834,52+261,51
34PLH300045Ostoja Pilska3 227,563 272,19+44,63
35PLH300047Dolina Debrzynki920,871294,62+373,75
36PLH300058Uroczyska Puszczy Zielonki1 238,351 496,18+257,83
37PLH320008Janiewickie Bagno162,20162,28+0,08
38PLH320016Słowińskie Błoto192,61193,07+0,46
39PLH320021Strzaliny koło Tuczna17,2717,40+0,13
40PLH320037Dolna Odra30 406,8630 555,16+148,30
41PLH320068Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy2 469,942 730,52+260,58
42PLC990001Ławica Słupska80 050,2580 969,72+919,47
Łączna powierzchnia obszarów objętych zmianą158 244,33162 889,27+4 644,94
* Nowy obszar Natura 2000.
* Nowy obszar Natura 2000.
* Nowy obszar Natura 2000.