Wyrażenie zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000".

Monitor Polski

M.P.2019.1179

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 155
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000"

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Rada Ministrów wyraża zgodę na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000", stanowiącego załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

LISTA ZMIAN W SIECI OBSZARÓW NATURA 2000

Lp.Kod obszaruNazwa obszaruAktualna powierzchnia obszaru

[ha]

Powierzchnia obszaru po zmianach [ha]
1PLB320003Dolina Dolnej Odry61648,461605,4
2PLC080001Ujście Warty33297,433215
3PLC020001Karkonosze18581,218660,7
4PLH040040Zbocza Płutowskie1002,41011,4
5PLH040045Dziki Ostrów*074,6
6PLH060031Uroczyska Lasów Janowskich34544,234230,1
7PLH080004Torfowisko Chłopiny498,5473,1
8PLH160005Bory Niemodlińskie4541,34888,5
9PLH160009Lasy Barucickie4394,55135,4
10PLH160016Przyłęk nad Białą Głuchołaską166164,8
11PLH160019Żywocickie Łęgi101,7101,8
12PLH160020Szumirad99,198,3
13PLH220018Mierzeja Sarbska1882,91926,7
14PLH240010Stawy Łężczok586,1583,6
15PLH240037Lipienniki w Dąbrowie Górniczej296,5334,1
16PLH260011Lasy Skarżyskie2383,52388,8
17PLH320037Dolna Odra30406,630406,9
18PLH320046Uroczyska Puszczy Drawskiej74416,374769,1
Łączna powierzchnia obszarów268846,6270068,3
* Nowy obszar Natura 2000.