Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Monitor Polski

M.P.2019.360

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669), wyraża zgodę na powołanie Jana NOWAKA na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.