Monitor Polski

M.P.2016.960

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 października 2016 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 190 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489), wyraża zgodę na powołanie Marcina CICHEGO na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.