Monitor Polski

M.P.2015.363

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662), wyraża zgodę na powołanie
Edyty BIELAK-JOMAA

na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.