Monitor Polski

M.P.2018.1230

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na stosowanie wobec posła Stanisława Gawłowskiego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 105 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), wyraża zgodę na stosowanie wobec posła Stanisława Gawłowskiego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, zgodnie z wnioskiem Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2018 r.