Monitor Polski

M.P.2019.358

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Iwony Arent

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Iwony Arent za czyn określony we wniosku z dnia 4 września 2018 r., przedłożonym przez oskarżyciela prywatnego Kingę Gajewską.