Monitor Polski

M.P.2018.744

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Porwicha

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 105 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6a ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510 i 2074, z 2017 r. poz. 38 oraz z 2018 r. poz. 7, 138, 1318 i 1416), nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Porwicha za czyn określony we wniosku z dnia 18 grudnia 2017 r., przedłożonym przez oskarżyciela prywatnego Piotra Liroya-Marca.