Monitor Polski

M.P.2018.410

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510 i 2074, z 2017 r. poz. 38 oraz z 2018 r. poz. 7 i 138), wyraża zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru za czyn określony we wniosku z dnia 12 września 2017 r., uzupełnionym w dniu 20 października 2017 r., przedłożonym przez oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika.