Monitor Polski

M.P.2015.737

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Armanda Ryfińskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisu art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 i Nr 117, poz. 676 oraz z 2012 r. poz. 1544), wyraża zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Armanda Ryfińskiego za czyny określone we wniosku z dnia 5 czerwca 2015 r., przedłożonym przez Komendanta Głównego Policji.