Wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Dolaty.

Monitor Polski

M.P.2014.43

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 stycznia 2014 r.
w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Dolaty

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisu art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 i Nr 117, poz. 676 oraz z 2012 r. poz. 1544), nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Dolaty za czyn określony we wniosku z dnia 21 września 2012 r., uzupełnionym w dniach 27 grudnia 2012 r. oraz 6 lutego 2013 r., przedłożonym przez oskarżyciela prywatnego Wojciecha Krawczyka.