Wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posła Ryszarda Zbrzyznego.

Monitor Polski

M.P.2005.46.625

Akt indywidualny
Wersja od: 8 sierpnia 2005 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 lipca 2005 r.
w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posła Ryszarda Zbrzyznego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisu art. 105 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6a ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 446), nie wyraża zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posła Ryszarda Zbrzyznego za czyn określony we wniosku z dnia 23 czerwca 2005 r. przedłożonym przez adwokata Jacka Dubois - pełnomocnika powodów Wieczesława Smołokowskiego oraz Gregorego Jankilevitscha.