Wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Rokity.

Monitor Polski

M.P.2004.12.184

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 marca 2004 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 marca 2004 r.
w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Rokity

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisu art. 105 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6a ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199), wyraża zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Rokity za czyn określony we wniosku z dnia 14 października 2003 r. przedłożonym przez adwokata Wojciecha Tomczyka - pełnomocnika oskarżycieli prywatnych Aleksandra Gudzowatego oraz PHZ "Bartimpex" S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.