Wynik głosowania do Rady Okręgowej Izby Lekarsko-Dentystycznej w Poznaniu.

Monitor Polski

M.P.1938.232.511

Akt indywidualny
Wersja od: 10 października 1938 r.