§ 3. - Wynagrodzenia ryczałtowe dla lekarzy sądowych. - M.P.1960.34.172 - OpenLEX

§ 3. - Wynagrodzenia ryczałtowe dla lekarzy sądowych.

Monitor Polski

M.P.1960.34.172

Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1959 r.
§  3.
1.
Wymiar zatrudnienia lekarza na stanowisku lekarza sądowego łącznie z jego zatrudnieniem w zakładach społecznych służby zdrowia nie powinien w zasadzie przekraczać 10,5 godziny dziennie.
2.
Przy zatrudnianiu lekarzy sądowych nie wolno przekroczyć planu godzin lekarskich i ustalonego na ten cel funduszu płac.