Wylosowane premie do obligacji 4% Premiowej Pożyczki Dolarowej serii III.

Monitor Polski

M.P.1937.109.161

Akt indywidualny
Wersja od: 14 maja 1937 r.