Wylosowane Bony Funduszu Inwestycyjnego.

Monitor Polski

M.P.1937.81.118

Akt indywidualny
Wersja od: 9 kwietnia 1937 r.