Monitor Polski

M.P.1948.12.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1948 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ODBUDOWY
z dnia 15 stycznia 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonywania zastępstwa sądowego państwowych przedsiębiorstw budowlanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 12 ust. 2 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 42) zarządza się co następuje:
1. Zleca się Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zastępstwo sądowe, w odniesieniu do wszystkich spraw państwowych przedsiębiorstw budowlanych utworzonych urządzeniami Ministra Odbudowy z dnia 13 czerwca 1947 r. i 15 grudnia 1947 r. wydanymi w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania (Monitor Polski Nr. 91, poz. 612 i Nr. 94, poz. 620-629), a mianowicie:

Centralnego Zarządu Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych: Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego - Zjednoczenie Warszawskie, Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego - Zjednoczenie Łódzkie, Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego - Zjednoczenie Poznańskie, Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego - Zjednoczenie Dolno-Śląskie, Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego - Zjednoczenie Śląsko-Dąbrowskie, Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego - Zjednoczenie Krakowskie, Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego - Zjednoczenie Pomorskie, Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego - Zjednoczenie Wybrzeża, Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego - "Beton-Stal", Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego - "Hydrotrest", Centrali Sprzętu Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych.

2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 1948 r.