§ 7a. - Wykonywanie tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1978.37.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1982 r.
§  7a. 6
Zaleca się centralnym związkom spółdzielczym i organizacjom społecznym stosowanie zasad określonych w uchwale.
6 § 7a dodany przez § 1 pkt 4 uchwały nr 232 z dnia 6 listopada 1981 r. (M.P.81.29.267) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 7 grudnia 1981 r.