§ 7. - Wykonywanie tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1978.37.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1982 r.
§  7.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej wykonujące tłumaczenia nie mogą zlecać tłumaczeń pracownikom jednostek gospodarki uspołecznionej, które zamówiły wykonanie tych tłumaczeń.
2.
W wyjątkowych wypadkach jednostka nadrzędna zleceniodawcy może wyrazić zgodę na odstępstwo od zasady określonej w ust. 1.