§ 6a. - Wykonywanie tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1978.37.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1982 r.
§  6a. 5
Za udostępniane tłumaczenie tekstów technicznych i innych specjalistycznych jednostki gospodarki uspołecznionej mogą pobierać opłaty w wysokości:
1)
do 50% kosztów wykonania tłumaczenia - przy pierwszym udostępnieniu tekstu,
2)
do 30% kosztów wykonania tłumaczenia - przy drugim udostępnieniu tego samego tekstu,
3)
do 20% kosztów wykonania tłumaczenia - przy każdym następnym udostępnieniu tego samego tekstu.
5 § 6a dodany przez § 1 pkt 3 uchwały nr 232 z dnia 6 listopada 1981 r. (M.P.81.29.267) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 7 grudnia 1981 r.