§ 6. - Wykonywanie tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1978.37.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1982 r.
§  6.
Przewodniczący Państwowej Komisji Cen określi zasady ustalania cen za tłumaczenia, z wyjątkiem wypadków, o których mowa w § 4 ust. 3.