§ 4. - Wykonywanie tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1978.37.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1982 r.
§  4.
1. 3
(uchylony).
2. 4
(uchylony).
3.
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Ministrem Finansów ustali zasady i stawki wynagradzania osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3.
3 § 4 ust. 1 uchylony przez § 5 pkt 4 uchwały nr 244 z dnia 19 listopada 1982 r. w sprawie wynagradzania za prace powierzane pracownikom przez uspołecznione zakłady pracy na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia (M.P.82.29.252) z dniem 9 grudnia 1982 r.
4 § 4 ust. 2 uchylony przez § 5 pkt 4 uchwały nr 244 z dnia 19 listopada 1982 r. w sprawie wynagradzania za prace powierzane pracownikom przez uspołecznione zakłady pracy na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia (M.P.82.29.252) z dniem 9 grudnia 1982 r.