§ 1. - Wykonywanie tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1978.37.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1982 r.
§  1.
1.
Uchwała dotyczy tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych z języków obcych na język polski oraz z języka polskiego na języki obce, niezbędnych w działalności jednostek gospodarki uspołecznionej.
2.
Tłumaczenia:
-
dzieł wydawanych w formie książkowej,
-
publikacji nieperiodycznych wykonywanych w ramach umów o prace wydawnicze oraz prac publikowanych w czasopismach,
-
utworów zamawianych lub wykorzystanych przez prasę, radio i telewizję,
-
opisów patentowych oraz opisów wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych,
-
tekstów wchodzących w zakres prac normalizacyjnych,
-
wykonywane przez tłumaczy przysięgłych