§ 20. - Wykonanie przepisów o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

Monitor Polski

M.P.1971.44.284

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 1971 r.
§  20.
W razie przejścia własności części nieruchomości (§ 3) wydział do spraw wyznań przed wydaniem decyji podejmie czynności potrzebne do opisania części nieruchomości, którą kościelna osoba prawna faktycznie wyłącznie władała, oraz do dokonania odpowiedniego podziału nieruchomości, a w szczególności do dokonania koniecznych czynności geodezyjnych.