Wykazy norm zharmonizowanych.

Monitor Polski

M.P.2004.31.551

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2004 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 14 czerwca 2004 r.
w sprawie wykazów norm zharmonizowanych

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z późn. zm. 1 ) ogłasza się wykazy Polskich Norm (PN) wprowadzających europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia:
1)
dyrektywą 89/106/EWG wdrożoną ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) - wykaz stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2)
dyrektywą 90/385/EWG wdrożoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250) - wykaz stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia;
3)
dyrektywą 93/42/EWG wdrożoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250) - wykaz stanowi załącznik nr 3 do obwieszczenia;
4)
dyrektywą 96/48/WE wdrożoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 92, poz. 883) - wykaz stanowi załącznik nr 4 do obwieszczenia;
5)
dyrektywą 98/79/WE wdrożoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250) - wykaz stanowi załącznik nr 5 do obwieszczenia;
6)
dyrektywą 99/5/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659) - wykaz stanowi załącznik nr 6 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 89/106/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1.PN-EN 1125:1999/A1:2002Okucia budowlane - Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym

- Wymagania i metody badań (Zmiana A1)

EN 1125:1997/A1:2001
2.PN-EN 12004:2002/A1:2003Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne (Zmiana A1)EN 12004:2001/A1:2002
3.PN-EN 12050-1:2002Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekaliaEN 12050-1:2001
4.PN-EN 12050-2:2002Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliówEN 12050-2:2000
5.PN-EN 12050-3:2002Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego zakresu zastosowaniaEN 12050-3:2000
6.PN-EN 12050-4:2002Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliamiEN 12050-4:2000
7.PN-EN 12094-13:2002 (U)*Stałe urządzenia gaśnicze - Elementy składowe urządzeń gaśniczych gazowych - Część 13: Wymagania i metody badań dla zaworów zwrotnychEN 12094-13:2001
8.PN-EN 12094-5:2002Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych - Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 (CO2)EN 12094-5:2000
9.PN-EN 12094-6:2002Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych - Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 (CO2)EN 12094-6:2000
10.PN-EN 12094-7:2002Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych - Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 (CO2)EN 12094-7:2000
11.PN-EN 12101-3:2004Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiającychEN 12101-3:2002
12.PN-EN 12259-1:2003 (U)Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 1: TryskaczeEN 12259-1:1999+A1:2001
13.PN-EN 12259-2:2001/A1:2002 (U)Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne (Zmiana A1)EN 12259-2:1999/A1:2001
14.PN-EN 12259-3:2003Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzneEN 12259-3:2000/A1:2001
15.PN-EN 12259-4:2003Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 4: Turbinowe urządzenia alarmoweEN 12259-4:2000/A1:2001
16.PN-EN 12259-5:2003 (U)Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 5: Czujniki przepływu wodyEN 12259-5:2002
17.PN-EN 12380:2004 (U)Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych - Wymagania, metody badań i ocena zgodnościEN 12380:2002
18.PN-EN 12416-1:2002 (U)Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia proszkowe - Część 1: Wymagania i metody badań dla części składowychEN 12416-1:2001
19.PN-EN 12416-2:2002 (U)Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia proszkowe - Część 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacjaEN 12416-2:2001
20.PN-EN 12620:2004Kruszywa do betonuEN 12620:2002
21.PN-EN 12839:2002Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzeńEN 12839:2001
22.PN-EN 12859:2002Płyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badańEN 12859:2001
23.PN-EN 12860:2002Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badańEN 12860:2001
24.PN-EN 13043:2004Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchuEN 13043:2002
25.PN-EN 13055-1:2003Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawyEN 13055-1:2002
26.PN-EN 13101:2004 (U)Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnościEN 13101:2002
27.PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawyEN 13139:2002
28.PN-EN 13160-1:2003 (U)Układy wykrywania nieszczelności - Część 1: Wymagania podstawoweEN 13160-1:2003
29.PN-EN 13162:2002Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13162:2001
30.PN-EN 13163:2004Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13163:2001
31.PN-EN 13164:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13164:2001
32.PN-EN 13165:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13165:2001
33.PN-EN 13166:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13166:2001
34.PN-EN 13167:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13167:2001
35.PN-EN 13168:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13168:2001
36.PN-EN 13169:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z ekspandowanego perlitu (EPB) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13169:2001
37.PN-EN 13170:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z ekspandowanego korka (ICB) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13170:2001
38.PN-EN 13171:2002Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13171:2001
39.PN-EN 13241-1:2004 (U)Bramy - Norma wyrobu - Część 1: Wyroby bez właściwości ognioodporności i dymoszczelnościEN 13241-1:2003
40.PN-EN 13249:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)EN 13249:2000
41.PN-EN 13250:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowychEN 13250:2000
42.PN-EN 13251:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowychEN 13251:2000
43.PN-EN 13252:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowychEN 13252:2000
44.PN-EN 13253:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów)EN 13253:2000
45.PN-EN 13254:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapórEN 13254:2000
46.PN-EN 13255:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałówEN 13255:2000
47.PN-EN 13256:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnychEN 13256:2000
48.PN-EN 13257:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałychEN 13257:2000
49.PN-EN 13265:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłychEN 13265:2000
50.PN-EN 1337-7:2003Łożyska konstrukcyjne - Część 7: Łożyska sferyczne i cylindryczne z PTFEEN 1337-7:2000
51.PN-EN 1338:2004 (U)Betonowa kostka brukowa - Wymagania i metody badańEN 1338:2003
52.PN-EN 1339:2004 (U)Betonowe płyty chodnikowe - Wymagania i metody badańEN 1339:2003
53.PN-EN 13383-1:2003Kamień do robót hydrotechnicznych - Część 1: WymaganiaEN 13383-1:2002
54.PN-EN 1341:2003Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badańEN 1341:2001
55.PN-EN 1342:2003Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badańEN 1342:2001
56.PN-EN 1343:2003Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badańEN 1343:2001
57.PN-EN 1344:2002 (U)Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni - Wymagania i metody badańEN 1344:2002
58.PN-EN 13564-1:2004Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: WymaganiaEN 13564-1:2002
59.PN-EN 13813:2003Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i wymaganiaEN 13813:2002
60.PN-EN 13986:2004Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie - Właściwości, ocena zgodności i znakowanieEN 13986:2002
61.PN-EN 1433:2004 (U)Kanały odpływowe do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnościEN 1433:2002
62.PN-EN 1520:2003 (U)Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturzeEN 1520:2002
63.PN-EN 179:1999/A1:2002Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową - Wymagania i metody badań (Zmiana A1)EN 179:1997/A1:2001
64.PN-EN 1916:2004 (U)Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetoweEN 1916:2002
65.PN-EN 1935:2003Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badańEN 1935:2002
66.PN-EN 197-1:2002Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytkuEN 197-1:2000
67.PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnościEN 459-1:2001
68.PN-EN 54-3:2003Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczneEN 54-3:2001/A1:2002
69.PN-EN 54-4:2001/A1:2004Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze (Zmiana A1)EN 54-4:1997/A1:2002
70.PN-EN 54-5:2003Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 5: Czujki ciepła - Czujki punktoweEN 54-5:2000/A1:2002
71.PN-EN 54-7:2002/A1:2003 (U)Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 7: Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji (Zmiana A1)EN 54-7:2000/A1:2002
72.PN-EN 54-12:2004 (U)Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 12: Czujki dymu - Czujki linioweEN 54-12:2002
73.PN-EN 588-2:2004Rury włókno-cementowe do kanalizacji - Część 2: Studzienki włazowe i niewłazoweEN 588-2:2001
74.PN-EN 671-1:2002Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnymEN 671-1:2001
75.PN-EN 671-2:2002Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanymEN 671-2:2001
76.PN-EN 681-1:2002Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: GumaEN 681-1:1996/A2:2002
77.PN-EN 681-2:2003Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 2: Elastomery termoplastyczneEN 681-2:2000/A1:2002
78.PN-EN 681-3:2003Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 3: Materiały z gumy porowatejEN 681-3:2000/A1:2002
79.PN-EN 681-4:2003Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanuEN 681-4:2000/A1:2002
80.PN-EN 682:2004Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek do rur i kształtek stosowanych do przesyłania gazu i węglowodorów płynnychEN 682:2002
81.PN-EN 771-4:2004 (U)Wymagania dla elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowegoEN 771-4:2003
82.PN-EN 934-2:2002Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanieEN 934-2:2001
83.PN-EN 934-4:2002Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanieEN 934-4:2001
* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 90/385/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1.PN-EN 1041:2001Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem medycznymEN 1041:1998
2.PN-EN 1174-1:1999Sterylizacja wyrobów medycznych - Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produkcie - Część 1: WymaganiaEN 1174-1:1996
3.PN-EN 1174-2:1999Sterylizacja wyrobów medycznych - Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produkcie - Część 2: WytyczneEN 1174-2:1996
4.PN-EN 1174-3:1999Sterylizacja wyrobów medycznych - Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produkcie - Część 3: Przewodnik po sposobach walidacji metod mikrobiologicznychEN 1174-3:1996
5.PN-EN 1441:2001Wyroby medyczne - Analiza ryzykaEN 1441:1997
6.PN-EN 30993-3:2002 (U)*Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 3: Badania genotoksyczności, rakotwórczości i toksycznego wpływu na rozrodczośćEN 30993-3:1993
7.PN-EN 30993-4:2002 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 4: Wybór badań interakcji z krwiąEN 30993-4:1993
8.PN-EN 30993-6:2000Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 6: Badania miejscowej reakcji po implantacjiEN 30993-6:1994
9.PN-EN 45502-1:2001Aktywne implantowalne wyroby medyczne - Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa, oznakowania i informacji dostarczanej przez producentaEN 45502-1:1997
10.PN-EN 46003:2002 (U)Systemy jakości - Urządzenia medyczne - Szczegółowe wymagania stosowania EN ISO 9003EN 46003:1999
11.PN-EN 50103:2002 (U)Przewodnik dotyczący stosowania w przemyśle norm EN 29001 i EN 46001 oraz EN 29002 i EN 46002 dla aktywnych (łącznie z aktywnymi implantowanymi) urządzeń medycznychEN 50103:1995
12.PN-EN 540:2002Badanie kliniczne wyrobów medycznych przeznaczonych dla ludziEN 540:1993
13.PN-EN 550:2002Sterylizacja wyrobów medycznych - Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji tlenkiem etylenuEN 550:1994
14.PN-EN 552:1999Sterylizacja wyrobów medycznych - Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji metodą napromieniowaniaEN 552:1994
15.PN-EN 554:1999Sterylizacja wyrobów medycznych - Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji parą wodnąEN 554:1994
16.PN-EN 60601-1:1999Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwaEN 60601-1:1990

EN 60601-1:1990/A13:1996

EN 60601-1:1990/A1:1993

EN 60601-1:1990/A2:1995

17.PN-EN 868-1:1999Materiały i systemy opakowaniowe dla wyrobu medycznego przeznaczonego do sterylizacji - Część 1: Wymagania ogólne i metody badańEN 868-1:1997
18.PN-EN 980:2001Symbole graficzne stosowane do etykietowania wyrobów medycznychEN 980:1996

EN 980:1996/A1:1999

19.PN-EN 980:2004 (U)Symbole graficzne stosowane do etykietowania wyrobów medycznychEN 980:2003
20.PN-EN ISO 10993-1:2001Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 1: Ocena i badanieEN ISO 10993-1:1997
21.PN-EN ISO 10993-10:2002 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 10: Badania działania drażniącego i uczulającegoEN ISO 10993-10:1995
22.PN-EN ISO 10993-10:2003 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 10: Metody badania działania drażniącego i nadwrażliwości typu opóźnionegoEN ISO 10993-10:2002
23.PN-EN ISO 10993-12:2002 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 12: Przygotowanie próbki i materiałów odniesieniaEN ISO 10993-12:1996
24.PN-EN ISO 10993-13:2002Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 13: Identyfikacja i oznaczanie ilościowe produktów degradacji wyrobów medycznych z polimerówEN ISO 10993-13:1998
25.PN-EN ISO 10993-16:2001Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 16: Projektowanie badań toksykokinetycznych produktów degradacji i substancji wymywalnychEN ISO 10993-16:1997
26.PN-EN ISO 10993-17:2003 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 17: Ustalenie dozwolonych granic dotyczących wymywalnych substancjiEN ISO 10993-17:2002
27.PN-EN ISO 10993-4:2003 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 4: Wybór badań dla interakcji z krwiąEN ISO 10993-4:2002
28.PN-EN ISO 10993-5:2001Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 5: Badania cytotoksyczności in vitroEN ISO 10993-5:1999
29.PN-EN ISO 10993-9:2003Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 9: Ramowy plan identyfikacji i oznaczania ilościowego potencjalnych produktów degradacjiEN ISO 10993-9:1999
30.PN-EN ISO 13485:2002Systemy jakości - Wyroby medyczne - Szczególne wymagania dotyczące stosowania EN ISO 9001EN ISO 13485:2000
31.PN-EN ISO 13485:2004 (U)Wyroby medyczne - Systemy zarządzania jakością - Wymagania dla celów przepisów prawnychEN ISO 13485:2003
32.PN-EN ISO 13488:2002Systemy jakości - Wyroby medyczne - Szczególne wymagania dotyczące stosowania EN ISO 9002EN ISO 13488:2000
33.PN-EN ISO 14155-1:2003 (U)Badanie kliniczne wyrobów medycznych przeznaczonych dla ludzi - Część 1: Ogólne wymaganiaEN ISO 14155-1:2003
34.PN-EN ISO 14155-2:2004 (U)Badania kliniczne wyrobów medycznych przeznaczonych dla ludzi - Część 2: Plany badania klinicznegoEN ISO 14155-2:2003
35.PN-EN ISO 14971:2004Wyroby medyczne - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznychEN ISO 14971:2000/AC:2002
* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 93/42/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1.PN-EN 1041:2001Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem medycznymEN 1041:1998
2.PN-EN 1060-1:2002Nieinwazyjne sfigmomanometry - Część 1: Wymagania ogólneEN 1060-1:1995

EN 1060-1:1995/A1:2002

3.PN-EN 1060-2:2002Nieinwazyjne sfigmomanometry - Część 2: Wymagania dodatkowe dotyczące sfigmomanometrów mechanicznychEN 1060-2:1995
4.PN-EN 1060-3:2002Nieinwazyjne sfigmomanometry - Część 3: Wymagania dodatkowe dotyczące elektromechanicznych systemów do pomiaru ciśnienia krwiEN 1060-3:1997
5.PN-EN 1089-3:1999Butle do gazów - Znakowanie butli - Część 3: Kod barwnyEN 1089-3:1997
6.PN-EN 1089-3:1999/A1:2002Butle do gazów - Znakowanie butli - Część 3: Kod barwny (Zmiana A1)EN 1089-3:1997/A1:1999
7.PN-EN 1174-1:1999Sterylizacja wyrobów medycznych - Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produkcie - Część 1: WymaganiaEN 1174-1:1996
8.PN-EN 1174-2:1999Sterylizacja wyrobów medycznych - Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produkcie - Część 2: WytyczneEN 1174-2:1996
9.PN-EN 1174-3:1999Sterylizacja wyrobów medycznych - Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produkcie - Część 3: Przewodnik po sposobach walidacji metod mikrobiologicznychEN 1174-3:1996
10.PN-EN 12006-1:2002 (U)*Nieaktywne implanty chirurgiczne - Wymagania szczególne dotyczące implantów sercowych i naczyniowych - Część 1: Protezy zastawek sercaEN 12006-1:1999
11.PN-EN 12006-2:2002Nieaktywne implanty chirurgiczne - Wymagania szczególne dla implantów sercowych i naczyniowych - Część 2: Protezy naczyniowe, w tym protezy połączone z zastawką sercaEN 12006-2:1998
12.PN-EN 12006-3:2002Nieaktywne implanty chirurgiczne - Wymagania szczególne dla implantów sercowych i naczyniowych - Część 3: Wyroby wewnątrznaczynioweEN 12006-3:1998
13.PN-EN 12010:2002 (U)Nieaktywne implanty chirurgiczne - Implanty zastępujące stawy - Wymagania szczególneEN 12010:1998
14.PN-EN 12011:2003Narzędzia stosowane przy wszczepianiu nieaktywnych implantów chirurgicznych - Wymagania ogólneEN 12011:1998
15.PN-EN 12180:2002 (U)Nieaktywne implanty chirurgiczne - Implanty kształtujące ciało - Specjalne wymagania dla implantów piersiEN 12180:2000
16.PN-EN 12182:2002 (U)Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych - Wymagania ogólne i metody badańEN 12182:1999
17.PN-EN 12183:2002Wózki inwalidzkie napędzane ręcznie - Wymagania i metody badańEN 12183:1999
18.PN-EN 12184:2002 (U)Wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym, skutery i ich zasilanie - Wymagania i metody badańEN 12184:1999
19.PN-EN 12218:2002 (U)Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznegoEN 12218:1998
20.PN-EN 12218:2002/A1:2003 (U)Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego (Zmiana A1)EN 12218:1998/A1:2002
21.PN-EN 12322:2002/A1:2003 (U)Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - Podłoża mikrobiologiczne - Kryteria jakościowe dla podłoży (Zmiana A1)EN 12322:1999/A1:2001
22.PN-EN 12342:2002 (U)Rurki oddechowe przeznaczone do stosowania z aparatami do narkozy i pompami oddechowymiEN 12342:1998
23.PN-EN 12442-1:2002 (U)Tkanki zwierzęce i ich pochodne stosowane w produkcji wyrobów medycznych - Część 1: Analiza i zarządzanie ryzykiemEN 12442-1:2000
24.PN-EN 12442-2:2002 (U)Tkanki zwierzęce i ich pochodne stosowane w produkcji wyrobów medycznych - Część 2: Kontrola pozyskiwania, zbierania i postępowaniaEN 12442-2:2000
25.PN-EN 12442-3:2002 (U)Tkanki zwierzęce i ich pochodne stosowane w produkcji wyrobów medycznych - Część 3: Walidacja eliminacji i/lub inaktywacji wirusów i czynników zakaźnychEN 12442-3:2000
26.PN-EN 12470-1:2003Termometry lekarskie - Część 1: Termometry szklane z urządzeniem maksymalnym, napełniane cieczą metalicznąEN 12470-1:2000
27.PN-EN 12470-2:2003Termometry lekarskie - Część 2: Termometry zmiennofazowe (matryca punktowa)EN 12470-2:2000
28.PN-EN 12470-3:2003Termometry lekarskie - Część 3: Termometry elektryczne kompaktowe z urządzeniem maksymalnym (nieprognozujące i prognozujące)EN 12470-3:2000
29.PN-EN 12470-4:2003Termometry lekarskie - Część 4: Termometry elektryczne do pomiarów ciągłychEN 12470-4:2000
30.PN-EN 12470-5:2004 (U)Termometry lekarskie - Część 5: Termometry do uszu działające na podczerwień (z urządzeniem maksymalnym)EN 12470-5:2003
31.PN-EN 12523:2003Zewnętrzne protezy i ortezy kończyn - Wymagania i metody badańEN 12523:1999
32.PN-EN 12563:2002 (U)Nieaktywne implanty chirurgiczne - Implanty zastępujące stawy - Wymagania specjalne dla implantów zastępujących stawy biodroweEN 12563:1998
33.PN-EN 12564:2002 (U)Nieaktywne implanty chirurgiczne - Implanty zastępujące stawy - Specjalne wymagania dla implantów zastępujących stawy kolanoweEN 12564:1998
34.PN-EN 12598:2002 (U)Monitory tlenu do mieszanek oddechowych dla pacjentów - Wymagania szczegółoweEN 12598:1999
35.PN-EN 1280-1:2003Kodowane systemy napełniania parowników anestezjologicznych - Część 1: Systemy napełniania o kodzie prostokątnymEN 1280-1:1997

EN 1280-1:1997/A1:2000

36.PN-EN 1281-1:2002Urządzenia do anestezji i oddychania - Łączniki stożkowe - Część 1: Stożki i gniazdaEN 1281-1:1997

EN 1281-1:1997/A1:1998

37.PN-EN 1281-2:2002Urządzenia do anestezji i oddychania - Łączniki stożkowe - Część 2: Gwintowane łączniki obciążenioweEN 1281-2:1995
38.PN-EN 1282-1:2002Sprzęt anestezjologiczny i oddechowy - Rurki tracheostomijne - Część 1: Rurki do stosowania u osób dorosłychEN 1282-1:1996
39.PN-EN 1282-2:2002Sprzęt anestezjologiczny i oddechowy - Rurki tracheostomijne - Część 2: Rurki pediatryczneEN 1282-2:1997
40.PN-EN 13014:2002 (U)Połączenia rurek do pobierania próbek gazów w aparaturze do narkozy i sztucznego oddychaniaEN 13014:2000
41.PN-EN 13220:2002 (U)Urządzenia do pomiaru przepływu do połączenia z jednostkami końcowymi systemów rurociągowych gazów medycznychEN 13220:1998
42.PN-EN 13221:2002 (U)Wysokociśnieniowe elastyczne połączenia do stosowania z gazami medycznymiEN 13221:2000
43.PN-EN 13328-1:2003 (U)Filtry układów oddechowych stosowanych w anestezji i do sztucznego oddychania - Część 1: Metoda oceny skuteczności filtracji z użyciem roztworu soliEN 13328-1:2001
44.PN-EN 13328-2:2003 (U)Filtry układów oddechowych stosowanych w anestezji i do sztucznego oddychania - Część 2: Elementy niefiltrująceEN 13328-2:2002
45.PN-EN 13503-8:2002Implanty oftalmiczne - Soczewki wszczepialne - Część 8: Wymagania podstawoweEN 13503-8:2000
46.PN-EN 13544-1:2002 (U)Sprzęt oddechowy do terapii - Część 1: Systemy rozpylające i ich elementyEN 13544-1:2001
47.PN-EN 13544-2:2003 (U)Sprzęt oddechowy do terapii - Część 2: Przewody i połączeniaEN 13544-2:2002
48.PN-EN 13544-3:2002 (U)Sprzęt oddechowy do terapii - Część 3: Urządzenia do pobierania powietrzaEN 13544-3:2001
49.PN-EN 13718-1:2003 (U)Środki transportu medycznego używane w powietrzu, na wodzie i w trudnym terenie - Część 1: Wymagania dotyczące obszarów wzajemnego oddziaływania wyrobów medycznych zapewniające ciągłość opieki nad pacjentemEN 13718-1:2002
50.PN-EN 13718-2:2003 (U)Środki transportu medycznego używane w powietrzu, na wodzie i w trudnym terenie - Część 2: Operacyjne i techniczne wymagania zapewniające ciągłość opieki nad pacjentemEN 13718-2:2002
51.PN-EN 13726-1:2002 (U)Metody badań bezpośrednich opatrunków - Część 1: Aspekty wchłanianiaEN 13726-1:2002
52.PN-EN 13726-2:2002 (U)Metody badań bezpośrednich opatrunków - Część 2: Przenikanie pary wodnej przez opatrunki z przepuszczalną błonąEN 13726-2:2002
53.PN-EN 13726-3:2004 (U)Nieaktywne wyroby medyczne - Metody badań bezpośrednich opatrunków - Część 3: WodoszczelnośćEN 13726-3:2003
54.PN-EN 13726-4:2004 (U)Nieaktywne wyroby medyczne - Metody badań bezpośrednich opatrunków - Część 4: Zdolność do dostosowania sięEN 13726-4:2003
55.PN-EN 13867:2003 (U)Koncentraty dla hemodializy i związanych terapiiEN 13867:2002
56.PN-EN 14079:2004 (U)Nieaktywne wyroby medyczne - Wymagania funkcjonalne i metody badań dotyczące gazy higroskopijnej z bawełny i mieszanek bawełny z wiskoząEN 14079:2003
57.PN-EN 14180:2004 (U)Sterylizatory do celów medycznych - Sterylizatory na niskotemperaturową parę wodną i formaldehyd - Wymagania i badanieEN 14180:2003
58.PN-EN 1422:2001Sterylizatory do celów medycznych - Sterylizatory na tlenek etylenu - Wymagania i metody badaniaEN 1422:1997
59.PN-EN 1441:2001Wyroby medyczne - Analiza ryzykaEN 1441:1997
60.PN-EN 1618:2000Cewniki inne niż wewnątrznaczyniowe - Metody badania wspólnych właściwościEN 1618:1997
61.PN-EN 1639:2001Stomatologia - Wyroby medyczne dla stomatologii - NarzędziaEN 1639:1996
62.PN-EN 1640:2001Stomatologia - Wyroby medyczne dla stomatologii - SprzętEN 1640:1996
63.PN-EN 1641:2000Stomatologia - Wyroby medyczne dla stomatologii - MateriałyEN 1641:1996
64.PN-EN 1642:2000Stomatologia - Wyroby medyczne dla stomatologii - Wszczepy dentystyczneEN 1642:1996
65.PN-EN 1707:2000Łączniki stożkowe o zbieżności 6 procent (Luer) do strzykawek, igieł i niektórych innych wyrobów medycznych - Łączniki z zamkiemEN 1707:1996
66.PN-EN 1782:2002 (U)Rurki tchawicze i łącznikiEN 1782:1998
67.PN-EN 1789:2002/A1:2004 (U)Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Drogowe pojazdy medyczne (Zmiana A1)EN 1789:1999/A1:2003
68.PN-EN 1819:2003Laryngoskopy do intubacji tchawicy - Wymagania szczegółoweEN 1819:1997
69.PN-EN 1820:2003Worki oddechowe do aparatów do znieczuleniaEN 1820:1997
70.PN-EN 1865:2002 (U)Wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu do przemieszczania pacjenta, stosowanego w ambulansach drogowychEN 1865:1999
71.PN-EN 1970:2002 (U)Łóżka z regulacją dla osób niepełnosprawnych - Wymagania i badaniaEN 1970:2000
72.PN-EN 1985:2002Pomoce do chodzenia - Wymagania ogólne i metody badańEN 1985:1998
73.PN-EN 20594-1:2001Łączniki stożkowe o zbieżności 6 procent (Luer) do strzykawek, igieł i niektórych innych wyrobów medycznych - Część 1: Wymagania ogólneEN 20594-1:1993

EN 20594-1-1993/A1:1997

74.PN-EN 27740:2001Narzędzia chirurgiczne - Skalpele z wymiennymi ostrzami - Wymiary przyłączenioweEN 27740:1992

EN 27740:1992/A1:1997

75.PN-EN 285:2000Sterylizacja - Sterylizatory parowe - Duże sterylizatoryEN 285:1996
76.PN-EN 30993-3:2002 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 3: Badania genotoksyczności, rakotwórczości i toksycznego wpływu na rozrodczośćEN 30993-3:1993
77.PN-EN 30993-4:2002 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 4: Wybór badań interakcji z krwiąEN 30993-4:1993
78.PN-EN 30993-6:2000Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 6: Badania miejscowej reakcji po implantacjiEN 30993-6:1994
79.PN-EN 375:2002 (U)Informacje dostarczane przez producenta wraz z odczynnikami do diagnostyki in vitro do użytku profesjonalnegoEN 375:2001
80.PN-EN 376:2003 (U)Informacja załączana przez wytwórcę do odczynników do diagnostyki in vitro stosowanych do samokontroli wykonywanej przez pacjentaEN 376:2002
81.PN-EN 455-1:2004Rękawice medyczne do jednorazowego użytku - Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziurEN 455-1:2000
82.PN-EN 455-2:2002 (U)Rękawice medyczne do jednorazowego użytku - Część 2: Wymagania i badania właściwości fizycznychEN 455-2:2000
83.PN-EN 455-3:2003Rękawice medyczne jednorazowego użytku - Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznejEN 455-3:1999
84.PN-EN 46003:2002 (U)Systemy jakości - Urządzenia medyczne - Szczegółowe wymagania stosowania EN ISO 9003EN 46003:1999
85.PN-EN 475:2002 (U)Urządzenia medyczne - Sygnały alarmowe generowane elektrycznieEN 475:1995
86.PN-EN 50103:2002 (U)Przewodnik dotyczący stosowania w przemyśle norm EN 29001 i EN 46001 oraz EN 29002 i EN 46002 dla aktywnych (łącznie z aktywnymi implantowanymi) urządzeń medycznychEN 50103:1995
87.PN-EN 540:2002Badanie kliniczne wyrobów medycznych przeznaczonych dla ludziEN 540:1993
88.PN-EN 550:2002Sterylizacja wyrobów medycznych - Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji tlenkiem etylenuEN 550:1994
89.PN-EN 552:1999Sterylizacja wyrobów medycznych - Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji metodą napromieniowaniaEN 552:1994
90.PN-EN 552:1999/A1:2000Sterylizacja wyrobów medycznych - Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji metodą napromieniowania (Zmiana A1)EN 552:1994/A1:1999
91.PN-EN 552:1999/A2:2002Sterylizacja wyrobów medycznych - Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji metodą napromieniowania (Zmiana A2)EN 552:1994/A2:2000
92.PN-EN 554:1999Sterylizacja wyrobów medycznych - Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji parą wodnąEN 554:1994
93.PN-EN 556-1:2002Sterylizacja wyrobów medycznych - Wymagania dotyczące wyrobów medycznych określanych jako "STERYLNE" - Część 1: Wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznychEN 556-1:2001
94.PN-EN 591:2002 (U)Instrukcje stosowania narzędzi do profesjonalnego użytku w diagnostyce in vitroEN 591:2001
95.PN-EN 592:2003 (U)Instrukcje obsługi urządzeń do diagnostyki in vitro stosowanych do samokontroli wykonywanej przez pacjentaEN 592:2002
96.PN-EN 600:1997Prezerwatywy męskie z lateksu kauczuku naturalnegoEN 600:1996
97.PN-EN 60118-13:2000Aparaty słuchowe - Część 13: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)EN 60118-13:1997
98.PN-EN 60522:2002 (U)Określenie filtracji stałej promiennika rentgenowskiegoEN 60522:1999
99.PN-EN 60580:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Mierniki iloczynu dawka ekspozycyjna-powierzchniaEN 60580:2000
100.PN-EN 60601-1:1999Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwaEN 60601-1:1990

EN 60601-1:1990/A1:1993

EN 60601-1:1990/A2:1995

EN 60601-1:1990/A13:1996

101.PN-EN 60601-1-1:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1-1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa - Norma uzupełniająca: Wymagania bezpieczeństwa medycznych systemów elektrycznychEN 60601-1-1:2001
102.PN-EN 60601-1-2:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1-2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa - Norma uzupełniająca: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania i badaniaEN 60601-1-2:2001
103.PN-EN 60601-1-3:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1-3: Ogólne wymagania bezpieczeństwa - Norma uzupełniająca: Ogólne wymagania dotyczące ochrony przed promieniowaniem rentgenowskich zestawów diagnostycznychEN 60601-1-3:1994
104.PN-EN 60601-1-4:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1-4: Ogólne wymagania bezpieczeństwa - Norma uzupełniająca: Medyczne systemy elektryczne programowaneEN 60601-1-4:1996

EN 60601-1-4:1996/A1:1999

105.PN-EN 60601-2-1:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-1: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa akceleratorów w zakresie 1 MeV do 50 MeVEN 60601-2-1:1998
106.PN-EN 60601-2-1:2002/A1:2003 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-1: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa akceleratorów w zakresie 1 MeV do 50 MeV (Zmiana A1)EN 60601-2-1:1998/A1:2002
107.PN-EN 60601-2-10:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-10: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa stymulatorów nerwów i mięśniEN 60601-2-10:2000
108.PN-EN 60601-2-10:2002/A1:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-10: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa stymulatorów nerwów i mięśni (Zmiana A1)EN 60601-2-10:2000/A1:2001
109.PN-EN 60601-2-11:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-11: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń terapeutycznych wykorzystujących promieniowanie gammaEN 60601-2-11:1997
110.PN-EN 60601-2-16:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-16: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do hemodializy, hemodiafiltracji i hemofiltracjiEN 60601-2-16:1998
111.PN-EN 60601-2-17:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-17: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń ze źródłami radioaktywnymi zdalnie sterowanymi automatycznie w radioterapii, wykorzystującymi promieniowanie gammaEN 60601-2-17:1996

EN 60601-2-17:1996/A1:1996

112.PN-EN 60601-2-18:2002Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-18: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń endoskopowychEN 60601-2-18:1996
113.PN-EN 60601-2-19:2001Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-19: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa cieplarek dla noworodkówEN 60601-2-19:1996

EN 60601-2-19:1996/A1:1996

114.PN-EN 60601-2-2:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-2: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń chirurgicznych wielkiej częstotliwościEN 60601-2-2:2000
115.PN-EN 60601-2-20:2001Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-20: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa cieplarek transportowychEN 60601-2-20:1996
116.PN-EN 60601-2-21:2001Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-21: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa ogrzewaczy promiennikowych dla noworodkówEN 60601-2-21:1994

EN 60601-2-21:1994/A1:1996

117.PN-EN 60601-2-22:2001Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-22: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń laserowych diagnostycznych i terapeutycznychEN 60601-2-22:1996
118.PN-EN 60601-2-23:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-23: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z podstawowymi wymaganiami eksploatacyjnymi, urządzeń monitorujących przezskórnie ciśnienie krwiEN 60601-2-23:2000
119.PN-EN 60601-2-24:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-24: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa pomp infuzyjnych i sterownikówEN 60601-2-24:1998
120.PN-EN 60601-2-25:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-25: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa elektrokardiografówEN 60601-2-25:1995

EN 60601-2-25:1995/A1:1999

121.PN-EN 60601-2-26:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-26: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa elektroencefalografówEN 60601-2-26:1994
122.PN-EN 60601-2-27:2002Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-27: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń monitorujących w elektrokardiografiiEN 60601-2-27:1994
123.PN-EN 60601-2-28:2003Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-28: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa zespołów promienników rentgenowskich i promienników rentgenowskich przeznaczonych do diagnostyki medycznejEN 60601-2-28:1993
124.PN-EN 60601-2-29:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-29: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa symulatorów radioterapeutycznychEN 60601-2-29:1999
125.PN-EN 60601-2-3:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-3: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do terapii krótkofalowejEN 60601-2-3:1993

EN 60601-2-3:1993/A1:1998

126.PN-EN 60601-2-30:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-30: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i zasadniczej poprawności działania urządzeń do monitorowania ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną, z automatycznym powtarzaniem cyklu pomiarowegoEN 60601-2-30:2000
127.PN-EN 60601-2-31:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-31: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa zewnętrznych stymulatorów serca z wewnętrznym źródłem zasilaniaEN 60601-2-31:1995

EN 60601-2-31:1995/A1:1998

128.PN-EN 60601-2-32:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-32: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń rentgenowskich towarzyszącychEN 60601-2-32:1994
129.PN-EN 60601-2-33:2001Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-33: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń rezonansu magnetycznego do diagnostyki medycznejEN 60601-2-33:1995

EN 60601-2-33:1995/A11:1997

130.PN-EN 60601-2-33:2003 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-33: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń rezonansu magnetycznego do diagnostyki medycznejEN 60601-2-33:2002
131.PN-EN 60601-2-34:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-34: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z wymaganiami eksploatacyjnymi, urządzeń monitorujących ciśnienie krwi metodą inwazyjnąEN 60601-2-34:2000
132.PN-EN 60601-2-35:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-35: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa koców, poduszek i materacy przeznaczonych do ogrzewania w zastosowaniach medycznychEN 60601-2-35:1996
133.PN-EN 60601-2-36:2002Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-36: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do litotrypsji pozaustrojowejEN 60601-2-36:1997
134.PN-EN 60601-2-37:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-37: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa medycznych urządzeń ultradźwiękowych diagnostycznych i monitorującychEN 60601-2-37:2001
135.PN-EN 60601-2-38:2003Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-38: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa łóżek szpitalnych z napędem elektrycznymEN 60601-2-38:1996

EN 60601-2-38:1996/A1:2000

136.PN-EN 60601-2-39:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-39: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do dializy otrzewnowejEN 60601-2-39:1999
137.PN-EN 60601-2-4:2003 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-4: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa defibrylatorów sercaEN 60601-2-4:2003
138.PN-EN 60601-2-40:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-40: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa elektromiografów i urządzeń do rejestracji potencjałów wywołanychEN 60601-2-40:1998
139.PN-EN 60601-2-41:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-41: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznychEN 60601-2-41:2000
140.PN-EN 60601-2-43:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-43: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa zestawów rentgenowskich w procedurach interwencyjnychEN 60601-2-43:2000
141.PN-EN 60601-2-44:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-44: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa zestawów rentgenowskich do tomografii komputerowejEN 60601-2-44:2001
142.PN-EN 60601-2-44:2002/A1:2003 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-44: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa zestawów rentgenowskich do tomografii komputerowej (Zmiana A1)EN 60601-2-44:2001/A1:2003
143.PN-EN 60601-2-45:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-45: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa mammografów i mammograficznych urządzeń stereotaktycznychEN 60601-2-45:2001
144.PN-EN 60601-2-46:2002Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-46: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa stołów operacyjnychEN 60601-2-46:1998
145.PN-EN 60601-2-47:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-47: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z podstawowymi wymaganiami eksploatacyjnymi ambulatoryjnych systemów elektrokardiograficznychEN 60601-2-47:2001
146.PN-EN 60601-2-49:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-49: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń monitorujących wiele funkcji pacjentaEN 60601-2-49:2001
147.PN-EN 60601-2-5:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-5: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do fizjoterapii ultradźwiękowejEN 60601-2-5:2000
148.PN-EN 60601-2-50:2003 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-50: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do fototerapii noworodkówEN 60601-2-50:2002
149.PN-EN 60601-2-7:2002Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-7: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa zasilaczy rentgenowskich do generatorów rentgenowskich diagnostycznychEN 60601-2-7:1998
150.PN-EN 60601-2-8:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-8: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa zestawów rentgenowskich terapeutycznych, pracujących w zakresie od 10 kV do 1 MVEN 60601-2-8:1997

EN 60601-2-8:1997/A1:1997

151.PN-EN 60601-2-9:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-9: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dozymetrów osobistych pacjenta z elektrycznie przyłączanymi detektorami promieniowania stosowanymi w radioterapiiEN 60601-2-9:1996
152.PN-EN 60627:2002 (U)Diagnostyczne rentgenowskie zestawy obrazujące - Charakterystyki rastrów przeciwrozproszeniowych stosowanych do celów ogólnych i do mammografiiEN 60627:2001
153.PN-EN 60645-1:1998Audiometry - Część 1: Audiometry tonoweEN 60645-1:1994
154.PN-EN 60645-1:2004Elektroakustyka - Urządzenia audiologiczne - Część 1: Audiometry tonoweEN 60645-1:2001
155.PN-EN 60645-2:1999Audiometry - Część 2: Urządzenia do audiometrii słownejEN 60645-2:1997
156.PN-EN 60645-3:1999Audiometry - Część 3: Krótkotrwałe dźwiękowe sygnały pomiarowe stosowane w audiometrii i otoneurologiiEN 60645-3:1995
157.PN-EN 60645-4:1999Audiometry - Część 4: Urządzenia stosowane w audiometrii o poszerzonym górnym zakresie częstotliwościEN 60645-4:1995
158.PN-EN 61217:2002 (U)Urządzenia radioterapeutyczne - Współrzędne, ruchy i skaleEN 61217:1996

EN 61217:1996/A1:2001

159.PN-EN 61223-3-1:2002 (U)Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej - Część 3-1: Badania odbiorcze - Charakterystyki obrazowe zestawów rentgenowskich w systemach radiograficznych i radioskopowychEN 61223-3-1:1999
160.PN-EN 61223-3-4:2002 (U)Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej - Część 3-4: Badania odbiorcze - Charakterystyki obrazowe zestawów rentgenowskich dentystycznychEN 61223-3-4:2000
161.PN-EN 61676:2003 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Przyrządy dozymetryczne stosowane do nieinwazyjnego pomiaru napięcia lampy rentgenowskiej w radiologii diagnostycznejEN 61676:2002
162.PN-EN 62083:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Wymagania bezpieczeństwa systemów planowania leczenia radioterapeutycznegoEN 62083:2001
163.PN-EN 724:2001Wytyczne stosowania EN 29001 i EN 46001 oraz EN 29002 i EN 46002 do nieaktywnych wyrobów medycznychEN 724:1994
164.PN-EN 737-1:2002 (U)Systemy rurociągowe dla gazów medycznych - Część 1: Jednostki końcowe dla sprężonych gazów medycznych i podciśnieniaEN 737-1:1998
165.PN-EN 737-2:2002 (U)Systemy rurociągowe dla gazów medycznych - Część 2: Systemy oczyszczania gazów do narkozy - Wymagania podstawoweEN 737-2:1998

EN 737-2:1998/A1:1999

166.PN-EN 737-3:2002 (U)Systemy rurociągowe dla gazów medycznych - Część 3: Rurociągi dla sprężonych gazów medycznych i podciśnieniaEN 737-3:1998

EN 737-3:1998/A1:1999

167.PN-EN 737-4:2002 (U)Systemy rurociągowe dla gazów medycznych - Część 4: Jednostki końcowe dla systemów oczyszczania gazów do narkozyEN 737-4:1998
168.PN-EN 738-1:2002 (U)Regulatory ciśnienia do gazów medycznych - Część 1: Regulatory ciśnienia i regulatory ciśnienia z miernikami przepływuEN 738-1:1997
169.PN-EN 738-1:2002/A1:2003 (U)Regulatory ciśnienia do gazów medycznych - Część 1: Regulatory ciśnienia i regulatory ciśnienia z miernikami przepływu (Zmiana A1)EN 738-1:1997/A1:2002
170.PN-EN 738-2:2002 (U)Regulatory ciśnienia do gazów medycznych - Część 2: Rozgałęzione i liniowe regulatory ciśnieniaEN 738-2:1998
171.PN-EN 738-3:2002 (U)Regulatory ciśnienia do gazów medycznych - Część 3: Regulatory ciśnienia zintegrowane z zaworem butliEN 738-3:1998
172.PN-EN 738-3:2002/A1:2003 (U)Regulatory ciśnienia do gazów medycznych - Część 3: Regulatory ciśnienia zintegrowane z zaworem butli (Zmiana A1)EN 738-3:1998/A1:2002
173.PN-EN 738-4:2002 (U)Regulatory ciśnienia do gazów medycznych - Część 4: Regulatory niskociśnieniowe przeznaczone do włączenia do wyposażenia medycznegoEN 738-4:1998
174.PN-EN 738-4:2002/A1:2003 (U)Regulatory ciśnienia do gazów medycznych - Część 4: Regulatory niskociśnieniowe przeznaczone do włączenia do wyposażenia medycznego (Zmiana A1)EN 738-4:1998/A1:2002
175.PN-EN 739:2002 (U)Połączenia węży niskiego ciśnienia stosowanych do gazów medycznychEN 739:1998
176.PN-EN 739:2002/A1:2003 (U)Połączenia węży niskiego ciśnienia stosowanych do gazów medycznych (Zmiana A1)EN 739:1998/A1:2002
177.PN-EN 740:2002 (U)Stanowisko do narkozy i jego elementy - Wymagania szczegółoweEN 740:1998
178.PN-EN 793:2002 (U)Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dla jednostek zaopatrzenia medycznegoEN 793:1997
179.PN-EN 794-1:2002 (U)Pompy oddechowe - Część 1: Szczegółowe wymagania dla pomp oddechowych stosowanych w intensywnej terapiiEN 794-1:1997

EN 794-1:1997/A1:2000

180.PN-EN 794-2:2002 (U)Pompy oddechowe - Część 2: Szczegółowe wymagania dla użycia w opiece domowejEN 794-2:1997
181.PN-EN 794-3:2002 (U)Pompy oddechowe - Część 3: Szczegółowe wymagania dla pomp używanych w pogotowiu i transporcieEN 794-3:1998
182.PN-EN 864:2002 (U)Elektryczne wyposażenie medyczne - Kapnometry dla ludzi - Szczegółowe wymaganiaEN 864:1996
183.PN-EN 865:2004Pulsoksymetry - Wymagania szczegółoweEN 865:1997
184.PN-EN 867-2:2001Niebiologiczne systemy do stosowania w sterylizatorach - Część 2: Wskaźniki procesu (Klasa A)EN 867-2:1997
185.PN-EN 867-3:2001Niebiologiczne systemy do stosowania w sterylizatorach - Część 3: Specyfikacja wskaźników Klasy B do stosowania w teście Bowiego-DickaEN 867-3:1997
186.PN-EN 868-1:1999Materiały i systemy opakowaniowe dla wyrobu medycznego przeznaczonego do sterylizacji - Część 1: Wymagania ogólne i metody badańEN 868-1:1997
187.PN-EN 980:2001Symbole graficzne stosowane do etykietowania wyrobów medycznychEN 980:1996

EN 980:1996/A1:1999

188.PN-EN 980:2004 (U)Symbole graficzne stosowane do etykietowania wyrobów medycznychEN 980:2003
189.PN-EN ISO 10079-1:2003Medyczne urządzenia odsysające - Część 1: Urządzenia odsysające zasilane elektrycznie - Wymagania bezpieczeństwaEN ISO 10079-1:1999
190.PN-EN ISO 10079-2:2003Medyczne urządzenia odsysające - Część 2: Urządzenia odsysające napędzane ręcznieEN ISO 10079-2:1999
191.PN-EN ISO 10079-3:2003Medyczne urządzenia odsysające - Część 3: Urządzenia odsysające zasilane próżniowo lub ciśnieniowoEN ISO 10079-3:1999
192.PN-EN ISO 10535:2002Podnośniki do przemieszczania osób niepełnosprawnych - Wymagania i metody badańEN ISO 10535:1998
193.PN-EN ISO 10555-1:2001Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku - Część 1: Wymagania ogólneEN ISO 10555-1:1996

EN ISO 10555-1:1996/A1:1999

194.PN-EN ISO 10651-4:2003 (U)Wentylatory płucne - Część 4: Wymagania szczegółowe dotyczące resuscytatorów obsługiwanych ręcznieEN ISO 10651-4:2002
195.PN-EN ISO 10993-1:2001Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 1: Ocena i badanieEN ISO 10993-1:1997
196.PN-EN ISO 10993-10:2003 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 10: Metody badania działania drażniącego i nadwrażliwości typu opóźnionegoEN ISO 10993-10:2002
197.PN-EN ISO 10993-12:2002 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 12: Przygotowanie próbki i materiałów odniesieniaEN ISO 10993-12:1996
198.PN-EN ISO 10993-13:2002Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 13: Identyfikacja i oznaczanie ilościowe produktów degradacji wyrobów medycznych z polimerówEN ISO 10993-13:1998
199.PN-EN ISO 10993-14:2002 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 14: Identyfikacja i oznaczanie ilościowe produktów degradacji ceramikiEN ISO 10993-14:2001
200.PN-EN ISO 10993-15:2002 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 15: Identyfikacja i ilościowe oznaczanie produktów degradacji metali i stopówEN ISO 10993-15:2000
201.PN-EN ISO 10993-16:2001Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 16: Projektowanie badań toksykokinetycznych produktów degradacji i substancji wymywalnychEN ISO 10993-16:1997
202.PN-EN ISO 10993-17:2003 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 17: Ustalenie dozwolonych granic dotyczących wymywalnych substancjiEN ISO 10993-17:2002
203.PN-EN ISO 10993-4:2003 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 4: Wybór badań dla interakcji z krwiąEN ISO 10993-4:2002
204.PN-EN ISO 10993-5:2001Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 5: Badania cytotoksyczności in vitroEN ISO 10993-5:1999
205.PN-EN ISO 10993-8:2002Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 8: Dobór i kwalifikacja materiałów odniesienia do badań biologicznychEN ISO 10993-8:2000
206.PN-EN ISO 10993-9:2003Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 9: Ramowy plan identyfikacji i oznaczania ilościowego potencjalnych produktów degradacjiEN ISO 10993-9:1999
207.PN-EN ISO 11196:2002 (U)Monitory gazów do narkozyEN ISO 11196:1997
208.PN-EN ISO 11810:2003 (U)Optyka i przyrządy optyczne - Lasery i sprzęt laserowy - Metoda badania odporności zasłon chirurgicznych i/lub osłon ochronnych pacjenta na działanie laseraEN ISO 11810:2002
209.PN-EN ISO 11990:2003 (U)Optyka i przyrządy optyczne - Lasery i sprzęt laserowy - Wyznaczanie odporności trzonów rurek dotchawiczych na promieniowanie laseroweEN ISO 11990:2003
210.PN-EN ISO 12870:2000Optyka oftalmiczna - Oprawy okularowe - Wymagania ogólne i metody badańEN ISO 12870:1997
211.PN-EN ISO 13485:2002Systemy jakości - Wyroby medyczne - Szczególne wymagania dotyczące stosowania EN ISO 9001EN ISO 13485:2000
212.PN-EN ISO 13485:2004 (U)Wyroby medyczne - Systemy zarządzania jakością - Wymagania dla celów przepisów prawnychEN ISO 13485:2003
213.PN-EN ISO 13488:2002Systemy jakości - Wyroby medyczne - Szczególne wymagania dotyczące stosowania EN ISO 9002EN ISO 13488:2000
214.PN-EN ISO 14155-1:2003 (U)Badanie kliniczne wyrobów medycznych przeznaczonych dla ludzi - Część 1: Ogólne wymaganiaEN ISO 14155-1:2003
215.PN-EN ISO 14155-2:2004 (U)Badania kliniczne wyrobów medycznych przeznaczonych dla ludzi - Część 2: Plany badania klinicznegoEN ISO 14155-2:2003
216.PN-EN ISO 14160:2002Sterylizacja wyrobów medycznych jednorazowego użytku zawierających materiały pochodzenia zwierzęcego - Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji ciekłymi chemicznymi środkami sterylizującymiEN ISO 14160:1998
217.PN-EN ISO 14534:2002 (U)Optyka oftalmiczna - Soczewki kontaktowe i produkty do konserwacji soczewek kontaktowych - Wymagania podstawoweEN ISO 14534:2002
218.PN-EN ISO 14602:2002Nieaktywne implanty chirurgiczne - Implanty służące do osteosyntezy - Wymagania szczegółoweEN ISO 14602:1998
219.PN-EN ISO 14630:2002Nieaktywne implanty chirurgiczne - Wymagania ogólneEN ISO 14630:1997
220.PN-EN ISO 14889:2004 (U)Optyka oftalmiczna - Soczewki okularowe - Wymagania podstawowe dotyczące gotowych soczewek nieokrojonychEN ISO 14889:2003
221.PN-EN ISO 14937:2002 (U)Sterylizacja wyrobów służących do ochrony zdrowia - Wymagania ogólne dotyczące oceny czynnika sterylizującego oraz przebiegu, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznychEN ISO 14937:2000
222.PN-EN ISO 14971:2004Wyroby medyczne - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznychEN ISO 14971:2000

EN ISO 14971:2000/AC:2002

223.PN-EN ISO 15004:2001Przyrządy oftalmiczne - Podstawowe wymagania i metody badańEN ISO 15004:1997
224.PN-EN ISO 15225:2002 (U)Nazewnictwo - Specyfikacja systemu nazewnictwa dotyczącego wyrobów medycznych do celów wymiany danych objętych przepisamiEN ISO 15225:2000
225.PN-EN ISO 17510-2:2003 (U)Leczenie bezdechu występującego w czasie snu - Część 2: Maski i wyposażenie do nakładaniaEN ISO 17510-2:2003
226.PN-EN ISO 4074:2002 (U)Prezerwatywy lateksowe - Wymagania i metody badańEN ISO 4074:2002
227.PN-EN ISO 4135:2002 (U)Wyposażenie do anestezji i oddychania - SłownictwoEN ISO 4135:2001
228.PN-EN ISO 8185:2003Nawilżacze do medycznego stosowania - Ogólne wymagania dotyczące układów nawilżaniaEN ISO 8185:1997
229.PN-EN ISO 8359:2003Koncentratory tlenu do medycznego stosowania - Wymagania bezpieczeństwaEN ISO 8359:1996
230.PN-EN ISO 9360-1:2002 (U)Urządzenia do anestezji i oddychania - Wymienniki ciepła i wilgoci (HME) do nawilżania gazów oddechowych u ludzi - Część 1: HME używane z minimalną objętością oddechową 250 mlEN ISO 9360-1:2000
231.PN-EN ISO 9360-2:2003 (U)Urządzenia do anestezji i oddychania - Wymienniki ciepła i wilgoci (HME) do nawilżania gazów oddechowych u ludzi - Część 2: HME używane w tracheostomii u pacjentów z minimalną pojemnością oddechową 250 mlEN ISO 9360-2:2002
232.PN-EN ISO 9703-3:2002 (U)Sygnały alarmowe stosowane w urządzeniach do znieczulania i oddychania - Część 3: Przewodnik dotyczący zastosowania sygnałów alarmowychEN ISO 9703-3:1998
* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 96/48/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1.PN-EN 12663:2002Kolejnictwo - Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowychEN 12663:2000
2.PN-EN 13129-1:2004Kolejnictwo - Klimatyzacja pojazdów linii głównych - Część 1: Parametry komfortuEN 13129-1:2002
3.PN-EN 13146-8:2003 (U)*Kolejnictwo - Tor - Metody badań systemów przytwierdzeń - Część 8: Badania eksploatacyjneEN 13146-8:2002
4.PN-EN 13272:2002 (U)Kolejnictwo - Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznegoEN 13272:2001
5.PN-EN 13481-2:2004Kolejnictwo - Tor - Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń - Część 2: Systemy przytwierdzeń do podkładów betonowychEN 13481-2:2002
6.PN-EN 13481-5:2004Kolejnictwo - Tor - Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń - Część 5: Systemy przytwierdzeń w torze o nawierzchni bezpodsypkowejEN 13481-5:2002
7.PN-EN 50119:2002 (U)Zastosowania kolejowe - Urządzenia stosowane - Sieć jezdna górna trakcji elektrycznejEN 50119:2001
8.PN-EN 50121-1:2002 (U)Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 1: Wymagania ogólneEN 50121-1:2000
9.PN-EN 50121-2:2002 (U)Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 2: Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenieEN 50121-2:2000
10.PN-EN 50121-3-1:2002 (U)Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 3-1: Tabor; pociąg i pojazd całościowoEN 50121-3-1:2000
11.PN-EN 50121-3-2:2002 (U)Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 3-2: Tabor; aparatyEN 50121-3-2:2000
12.PN-EN 50121-4:2002 (U)Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 4: Emisja i odporność na zakłócenia urządzeń sygnalizacji i telekomunikacjiEN 50121-4:2000
13.PN-EN 50121-5:2002 (U)Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 5: Emisja i odporność na zakłócenia aparatów i urządzeń stacjonarnych zasilania energiąEN 50121-5:2000
14.PN-EN 50122-1:2002Zastosowania kolejowe-Urządzenia stacjonarne - Część 1: Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemieńEN 50122-1:1997
15.PN-EN 50124-1:2002 (U)Zastosowania kolejowe - Koordynacja izolacji - Część 1: Podstawowe wymagania, odstępy, odległości dla wyładowań pełzających dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznegoEN 50124-1:2001
16.PN-EN 50124-1:2002/A1:2004 (U)Zastosowania kolejowe - Koordynacja izolacji - Część 1: Podstawowe wymagania, odstępy, odległości dla wyładowań pełzających dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego (Zmiana A1)EN 50124-1:2001/A1:2003
17.PN-EN 50124-2:2002 (U)Zastosowania kolejowe - Koordynacja izolacji - Część 2: Przepięcia i stosowanie zabezpieczeńEN 50124-2:2001
18.PN-EN 50125-1:2002 (U)Zastosowania kolejowe - Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom - Część 1: Urządzenia taboroweEN 50125-1:1999
19.PN-EN 50125-3:2003 (U)Zastosowania kolejowe - Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom - Część 3: Wyposażenie dla sygnalizacji i telekomunikacjiEN 50125-3:2003
20.PN-EN 50126:2002 (U)Zastosowania kolejowe - Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwaEN 50126:1999
21.PN-EN 50128:2002 (U)Zastosowania kolejowe - Łączność, sygnalizacja i systemy sterowania - Programy dla kolejowych systemów sterowania i zabezpieczeniaEN 50128:2001
22.PN-EN 50129:2003 (U)Zastosowania kolejowe - Łączność, sygnalizacja i systemy sterowania - Elektroniczne systemy sygnalizacji związane z bezpieczeństwemEN 50129:2003
23.PN-EN 50149:2002 (U)Zastosowania kolejowe - Urządzenia stacjonarne - Trakcja elektryczna - Profilowane druty jezdne z miedzi i jej stopówEN 50149:2001
24.PN-EN 50155:2002 (U)Zastosowania kolejowe - Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborzeEN 50155:2001
25.PN-EN 50155:2002/A1:2003 (U)Zastosowania kolejowe - Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze (Zmiana A1)EN 50155:2001/A1:2002
26.PN-EN 50159-1:2002 (U)Zastosowania kolejowe - Łączność, sygnalizacja i systemy sterowania - Część 1: Łączność systemów bezpieczeństwa w układach zamkniętychEN 50159-1:2001
27.PN-EN 50159-2:2002 (U)Zastosowania kolejowe - Łączność, sygnalizacja i systemy sterowania - Część 2: Łączność systemów bezpieczeństwa w układach otwartychEN 50159-2:2001
28.PN-EN 50206-1:2002 (U)Zastosowania kolejowe - Tabor - pantografy: Charakterystyki i badania - Część 1: Pantografy pojazdów linii głównychEN 50206-1:1998
29.PN-EN 50238:2003 (U)Zastosowania kolejowe - Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągówEN 50238:2003
30.PN-EN 50317:2003 (U)Zastosowania kolejowe - Systemy odbioru prądu - Wymagania dotyczące walidacji wyników pomiarów oddziaływania dynamicznego pomiędzy pantografem a siecią jezdną górnąEN 50317:2002
* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 98/79/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1.PN-EN 12180:2002 (U)*Nieaktywne implanty chirurgiczne - Implanty kształtujące ciało - Specjalne wymagania dla implantów piersiEN 12180:2000
2.PN-EN 12286:2002 (U)Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - Pomiar wielkości w próbkach pochodzenia biologicznego - Prezentacja referencyjnych procedur pomiarowychEN 12286:1998

EN 12286:1998/A1:2000

3.PN-EN 12287:2002 (U)Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - Pomiar wielkości w próbkach pochodzenia biologicznego - Opis materiałów referencyjnychEN 12287:1999
4.PN-EN 12322:2002 (U)Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - Podłoża mikrobiologiczne - Kryteria jakościowe dla podłożyEN 12322:1999
5.PN-EN 12322:2002/A1:2003 (U)Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - Podłoża mikrobiologiczne - Kryteria jakościowe dla podłoży (Zmiana A1)EN 12322:1999/A1:2001
6.PN-EN 1280-1:2003Kodowane systemy napełniania parowników anestezjologicznych - Część 1: Systemy napełniania o kodzie prostokątnymEN 1280-1:1997/A1:2000
7.PN-EN 13328-1:2003 (U)Filtry układów oddechowych stosowanych w anestezji i do sztucznego oddychania - Część 1: Metoda oceny skuteczności filtracji z użyciem roztworu soliEN 13328-1:2001
8.PN-EN 13532:2003 (U)Wymagania ogólne dla przyrządów medycznych do diagnostyki in vitro stosowanych do samokontroli wykonywanej przez pacjentaEN 13532:2002
9.PN-EN 13544-1:2002 (U)Sprzęt oddechowy do terapii - Część 1: Systemy rozpylające i ich elementyEN 13544-1:2001
10.PN-EN 13544-3:2002 (U)Sprzęt oddechowy do terapii - Część 3: Urządzenia do pobierania powietrzaEN 13544-3:2001
11.PN-EN 13612:2003 (U)Ocena eksploatacyjna medycznych wyrobów do diagnostyki in vitroEN 13612:2002
12.PN-EN 13640:2003 (U)Badanie trwałości odczynników do diagnostyki in vitroEN 13640:2002
13.PN-EN 13641:2003 (U)Eliminacja lub redukcja ryzyka zakażenia związanego z odczynnikami do diagnostyki in vitroEN 13641:2002
14.PN-EN 13975:2004 (U)Procedury pobierania próbek używane do badań dopuszczających wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - Aspekty statystyczneEN 13975:2003
15.PN-EN 1658:2004Wymagania dotyczące znakowania przyrządów do diagnostyki in vitroEN 1658:1996
16.PN-EN 375:2002 (U)Informacje dostarczane przez producenta wraz z odczynnikami do diagnostyki in vitro do użytku profesjonalnegoEN 375:2001
17.PN-EN 376:2003 (U)Informacja załączana przez wytwórcę do odczynników do diagnostyki in vitro stosowanych do samokontroli wykonywanej przez pacjentaEN 376:2002
18.PN-EN 455-1:2004Rękawice medyczne do jednorazowego użytku - Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziurEN 455-1:2000
19.PN-EN 455-2:2002 (U)Rękawice medyczne do jednorazowego użytku - Część 2: Wymagania i badania właściwości fizycznychEN 455-2:2000
20.PN-EN 552:1999/A2:2002Sterylizacja wyrobów medycznych - Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji metodą napromieniowania (Zmiana A2)EN 552:1994/A2:2000
21.PN-EN 556-1:2002Sterylizacja wyrobów medycznych - Wymagania dotyczące wyrobów medycznych określanych jako "STERYLNE" - Część 1: Wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznychEN 556-1:2001
22.PN-EN 591:2002 (U)Instrukcje stosowania narzędzi do profesjonalnego użytku w diagnostyce in vitroEN 591:2001
23.PN-EN 592:2003 (U)Instrukcje obsługi urządzeń do diagnostyki in vitro stosowanych do samokontroli wykonywanej przez pacjentaEN 592:2002
24.PN-EN 61010-2-101:2003 (U)Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Część 2-101: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń medycznych do diagnostyki in vitro (IVD)EN 61010-2-101:2002
25.PN-EN 794-1:2002 (U)Pompy oddechowe - Część 1: Szczegółowe wymagania dla pomp oddechowych stosowanych w intensywnej terapiiEN 794-1:1997/A1:2000
26.PN-EN 928:2001Systemy do diagnostyki in vitro - Wytyczne stosowania EN 29001 i EN 46001 oraz EN 29002 i EN 46002 w przypadku medycznych wyrobów do diagnostyki in vitroEN 928:1995
27.PN-EN 980:2001Symbole graficzne stosowane do etykietowania wyrobów medycznychEN 980:1996/A1:1999
28.PN-EN 980:2001/A2:2002 (U)Symbole graficzne stosowane do etykietowania wyrobów medycznych (Zmiana A2)EN 980:1996/A2:2001
29.PN-EN 980:2004 (U)Symbole graficzne stosowane do etykietowania wyrobów medycznychEN 980:2003
30.PN-EN ISO 10993-14:2002 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 14: Identyfikacja i oznaczanie ilościowe produktów degradacji ceramikiEN ISO 10993-14:2001
31.PN-EN ISO 10993-15:2002 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 15: Identyfikacja i ilościowe oznaczanie produktów degradacji metali i stopówEN ISO 10993-15:2000
32.PN-EN ISO 10993-8:2002Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 8: Dobór i kwalifikacja materiałów odniesienia do badań biologicznychEN ISO 10993-8:2000
33.PN-EN ISO 13485:2002Systemy jakości - Wyroby medyczne - Szczególne wymagania dotyczące stosowania EN ISO 9001EN ISO 13485:2000
34.PN-EN ISO 13485:2004 (U)Wyroby medyczne - Systemy zarządzania jakością - Wymagania dla celów przepisów prawnychEN ISO 13485:2003
35.PN-EN ISO 13488:2002Systemy jakości - Wyroby medyczne - Szczególne wymagania dotyczące stosowania EN ISO 9002EN ISO 13488:2000
36.PN-EN ISO 14937:2002 (U)Sterylizacja wyrobów służących do ochrony zdrowia - Wymagania ogólne dotyczące oceny czynnika sterylizującego oraz przebiegu, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznychEN ISO 14937:2000
37.PN-EN ISO 14971:2002 (U)Wyroby medyczne - Zastosowanie analizy ryzyka do wyrobów medycznychEN ISO 14971:2000

EN ISO 14971:2000/AC:2002

38.PN-EN ISO 15225:2002 (U)Nazewnictwo - Specyfikacja systemu nazewnictwa dotyczącego wyrobów medycznych do celów wymiany danych objętych przepisamiEN ISO 15225:2000
39.PN-EN ISO 18153:2004 (U)Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - Oznaczenia ilościowe w próbkach biologicznych - Metrologiczna zgodność z wzorcami wartości koncentracji katalitycznej enzymów wyznaczonych dla materiałów kalibracyjnych i kontrolnychEN ISO 18153:2003
40.PN-EN ISO 4074:2002 (U)Prezerwatywy lateksowe - Wymagania i metody badańEN ISO 4074:2002
41.PN-EN ISO 4135:2002 (U)Wyposażenie do anestezji i oddychania - SłownictwoEN ISO 4135:2001
42.PN-EN ISO 9360-1:2002 (U)Urządzenia do anestezji i oddychania - Wymienniki ciepła i wilgoci (HME) do nawilżania gazów oddechowych u ludzi - Część 1: HME używane z minimalną objętością oddechową 250 mlEN ISO 9360-1:2000
* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 99/5/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1.PN-EN 12895:2003Wózki jezdniowe - Kompatybilność elektromagnetycznaEN 12895:2000
2.PN-EN 300 339 V1.1.1:2003 (U)*Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) urządzeń radiokomunikacyjnych - Norma ogólnaEN 300 339 V1.1.1:1998
3.PN-EN 300 827 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma związana z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC) dotycząca naziemnej łączności radiowej z grupowym wykorzystaniem kanałów (TETRA) i wyposażenia dodatkowegoEN 300 827 V1.1.1:1998
4.PN-EN 300 828 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) dotycząca nadajników i odbiorników radiotelefonicznych dla ruchomej służby morskiej pracującej w paśmie VHFEN 300 828 V1.1.1:1998
5.PN-EN 300 829 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) dotycząca naziemnych ruchomych stacji morskich (MMES) pracujących w paśmie 1,5/1,6 GHz, zapewniających przesyłanie danych z małą przepływnością (LBRDC) w światowym morskim systemie łączności alarmowej i bezpieczeństwa (GMDSS)EN 300 829 V1.1.1:1998
6.PN-EN 301 090 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) morskich odbiorników radiotelefonicznych nadzorujących pracujących na częstotliwości 2.182 kHzEN 301 090 V1.1.1:1998
7.PN-EN 41003:2001Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnychEN 41003:1998
8.PN-EN 50081-1:1996Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania ogólne dotyczące emisyjności - Część 1: Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowioneEN 50081-1:1992
9.PN-EN 50081-2:1996Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania ogólne dotyczące emisyjności - Część 2: Środowisko przemysłoweEN 50081-2:1993
10.PN-EN 50082-1:1999Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 1: Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia - Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowioneEN 50082-1:1997
11.PN-EN 50083-1:2002Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych - Część 1: Wymagania bezpieczeństwaEN 50083-1:1993

EN 50083-1:1993/A2:1997

12.PN-EN 50360:2004Określanie zgodności telefonów ruchomych z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne (300 MHz - 3 GHz) - Norma wyrobuEN 50360:2001
13.PN-EN 50364:2003 (U)Ograniczenie ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 10 GHz, wykorzystywanych w elektronicznej ochronie artykułów (EAS), identyfikacji drogą radiową (RFID) i tym podobnych zastosowaniachEN 50364:2001
14.PN-EN 50371:2003 (U)Zgodność elektrycznych i elektronicznych urządzeń małej mocy z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji ludzi na pole elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz - Ludność - Norma ogólnaEN 50371:2002
15.PN-EN 50385:2003 (U)Norma grupy wyrobów dla wykazania zgodności radiowych stacji bazowych i stacjonarnych stacji końcowych systemów bezprzewodowej telekomunikacji z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji na pola elektromagnetyczne częstotliwości radiowych (110 MHz - 40 GHz) - Ekspozycja ludnościEN 50385:2002
16.PN-EN 55022:1996Kompatybilność elektromagnetyczna - Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia informatyczne (CISPR 22:1993)EN 55022:1994
17.PN-EN 55022:2000Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaruEN 55022:1998
18.PN-EN 55022:2000/A1:2003Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru (Zmiana A1)EN 55022:1998/A1:2000
19.PN-EN 55024:2000Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i dopuszczalne poziomyEN 55024:1998
20.PN-EN 55024:2000/A1:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy (Zmiana A1)EN 55024:1998/A1:2001
21.PN-EN 60065:2001Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne - Wymagania bezpieczeństwa użytkowaniaEN 60065:1998
22.PN-EN 60065:2003 (U)Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne - Wymagania bezpieczeństwa użytkowaniaEN 60065:2002
23.PN-EN 60215:2003Wymagania dotyczące bezpieczeństwa radiowych urządzeń nadawczychEN 60215:1989

EN 60215:1989/A1:1992

EN 60215:1989/A2:1994

24.PN-EN 60825-1:2000Bezpieczeństwo urządzeń laserowych - Część 1: Klasyfikacja sprzętu, wymagania i przewodnik użytkownikaEN 60825-1:1994

EN 60825-1:1994/A11:1996

25.PN-EN 60825-1:2000/A2:2002 (U)Bezpieczeństwo urządzeń laserowych - Część 1: Klasyfikacja sprzętu, wymagania i przewodnik użytkownika (Zmiana A2)EN 60825-1:1994/A2:2001
26.PN-EN 60825-2:2001Bezpieczeństwo urządzeń laserowych - Część 2: Bezpieczeństwo światłowodowych systemów telekomunikacyjnychEN 60825-2:2000
27.PN-EN 60825-4:2001Bezpieczeństwo urządzeń laserowych - Część 4: Osłony laseroweEN 60825-4:1997
28.PN-EN 60950:2000Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznejEN 60950:1992

EN 60950:1992/A1:1993

EN 60950:1992/A2:1993

EN 60950:1992/A3:1995

EN 60950:1992/A4:1997

29.PN-EN 60950:2000/A11:2000Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej (Zmiana A11)EN 60950:1992/A11:1997
30.PN-EN 60950:2002 (U)Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznejEN 60950:2000
31.PN-EN 60950-1:2003 (U)Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - Część 1: Podstawowe wymaganiaEN 60950-1:2001
32.PN-EN 61000-3-11:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-11: Dopuszczalne poziomy - Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia - Odbiorniki o prądzie znamionowym mniejszym lub równym 75 A, które są przedmiotem przyłączenia warunkowegoEN 61000-3-11:2000
33.PN-EN 61000-3-2:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika mniejszy lub równy 16 A)EN 61000-3-2:2000
34.PN-EN 61000-3-3:1997Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 3-3: Dopuszczalne poziomy - Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym mniejszym lub równym 16 A w sieciach zasilających niskiego napięciaEN 61000-3-3:1995
35.PN-EN 61000-3-3:1997/A1:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 3-3: Dopuszczalne poziomy - Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym mniejszym lub równym 16 A w sieciach zasilających niskiego napięcia (Zmiana A1)EN 61000-3-3:1995/A1:2001
36.PN-EN 61000-6-1:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Normy ogólne - Część 6-1: Wymagania dotyczące odporności w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionymEN 61000-6-1:2001
37.PN-EN 61000-6-2:2003Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Cześć 6-2: Normy ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowychEN 61000-6-2:2001
38.PN-EN 61000-6-3:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: Normy ogólne - Wymagania dotyczące emisyjności w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionymEN 61000-6-3:2001
39.PN-EN 61000-6-4:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-4: Normy ogólne - Wymagania dotyczące emisyjności w środowisku przemysłowymEN 61000-6-4:2001
40.PN-ETS 300 113:1999Systemy i urządzenia radiowe (RES) - Lądowa służba ruchoma - Charakterystyki techniczne i warunki badań urządzeń radiowych przeznaczonych do transmisji danych (i mowy) i wyposażonych w złącze antenoweETS 300 113:1996/A1:1997
41.PN-ETS 300 340:2003 (U)Systemy i urządzenia radiowe (RES) - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odbiorników przywoławczych europejskiego systemu komunikatów radiowych (ERMES)ETS 300 340:1994/A1:1997
42.PN-ETS 300 384:2003 (U)Systemy radiofoniczne - Nadajniki radiofoniczne zakresu fal metrowych (VHF) o modulacji częstotliwościETS 300 384:1995/A1:1997
43.PN-ETS 300 447:2000Urządzenia i systemy radiowe (RES) - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) nadajników radiofonicznych UKF-FMETS 300 447:1997
44.PN-ETS 300 487:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Odbiorcze ruchome stacje naziemne (ROMES) pracujące w zakresie częstotliwości 1,5 GHz umożliwiające transmisję danych - Wymagania szczegółowe w zakresie parametrów częstotliwości radiowych (RF)ETS 300 487:1996/A1:1997
45.PN-ETS 300 682:2001Systemy i urządzenia radiowe (RES) - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) urządzeń lokalnych sieci przywoławczychETS 300 682:1997
46.PN-ETS 300 683:2000Systemy i urządzenia radiowe (RES) - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) urządzeń małego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 25 GHzETS 300 683:1997
47.PN-ETS 300 719-1:2003 (U)Systemy i urządzenia radiowe (RES) - Usługi wydzielonych sieci przywoławczych dalekiego zasięgu - Część 1: Charakterystyki techniczne systemów wydzielonych sieci przywoławczych dalekiego zasięguETS 300 719-1:1997
48.PN-ETSI EN 300 065-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Wąskopasmowe urządzenia telegraficzne z bezpośrednim wydrukiem do odbioru informacji meteorologicznych i nawigacyjnych (NAVTEX) - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 065-2 V1.1.1:2001
49.PN-ETSI EN 300 065-3 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Wąskopasmowe urządzenia telegraficzne z bezpośrednim wydrukiem do odbioru informacji meteorologicznych i nawigacyjnych (NAVTEX) - Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3(e) dyrektywy R&TTEETSI EN 300 065-3 V1.1.1:2001
50.PN-ETSI EN 300 113-2 V1.2.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma - Urządzenia radiowe przewidywane do transmisji danych (i/lub mowy) wykorzystujące modulacje z lub bez stałej obwiedni i wyposażone w złącze antenowe - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 113-2 V1.2.1:2002
51.PN-ETSI EN 300 135-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia radiowe pasma obywatelskiego z modulacją kąta (Urządzenia radiowe CEPT PR 27) - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 135-2 V1.1.1:2000
52.PN-ETSI EN 300 152-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Morskie radiopławy ratunkowe (EPIRBs) pracujące na częstotliwości 121,5 MHz lub na częstotliwościach 121,5 MHz i 243 MHz tylko do wskazywania kierunku - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 152-2 V1.1.1:2000
53.PN-ETSI EN 300 152-3 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Morskie radiopławy ratunkowe (EPIRBs) pracujące na częstotliwości 121,5 MHz lub na częstotliwościach 121,5 MHz i 243 MHz tylko do wskazywania kierunku - Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3 (e) dyrektywy R&TTEETSI EN 300 152-3 V1.1.1:2001
54.PN-ETSI EN 300 162-2 V1.1.2:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Nadajniki i odbiorniki radiotelefoniczne dla ruchomej służby morskiej pracującej w paśmie VHF - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 162-2 V1.1.2:2000
55.PN-ETSI EN 300 162-3 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Nadajniki i odbiorniki radiotelefoniczne dla ruchomej służby morskiej pracującej w paśmie VHF - Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3 (e) dyrektywy R&TTEETSI EN 300 162-3 V1.1.1:2001
56.PN-ETSI EN 300 219-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma - Urządzenia radiowe emitujące sygnały uruchamiające specyficzne działanie odbiorników - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 219-2 V1.1.1:2001
57.PN-ETSI EN 300 220-3 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1.000 MHz z poziomami mocy do 500 mW - Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 220-3 V1.1.1:2000
58.PN-ETSI EN 300 224-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lokalne usługi przywoławcze - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 224-2 V1.1.1:2001
59.PN-ETSI EN 300 296-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma - Urządzenia radiowe wykorzystujące anteny zintegrowane przeznaczone przede wszystkim do analogowej transmisji mowy - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 296-2 V1.1.1:2001
60.PN-ETSI EN 300 328-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Szerokopasmowe systemy transmisji - Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz, wykorzystujące technikę modulacji z widmem rozproszonym - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 328-2 V1.1.1:2000
61.PN-ETSI EN 300 328-2 V1.2.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Szerokopasmowe systemy transmisji - Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz i wykorzystujące technikę modulacji z widmem rozproszonym - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 328-2 V1.2.1:2001
62.PN-ETSI EN 300 330-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 25 MHz i systemy z pętlą indukcyjną pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 30 MHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 330-2 V1.1.1:2001
63.PN-ETSI EN 300 341-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma (RP 02) - Urządzenia radiowe ze zintegrowaną anteną, emitujące sygnały wywołujące specyficzne działanie odbiorników - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 341-2 V1.1.1:2000
64.PN-ETSI EN 300 385 V1.2.1:2002Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) stacjonarnych łączy radiowych i wyposażenia pomocniczegoETSI EN 300 385 V1.2.1:1999
65.PN-ETSI EN 300 390-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma - Urządzenia radiowe przeznaczone do transmisji danych (i mowy) z anteną zintegrowaną - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 390-2 V1.1.1:2000
66.PN-ETSI EN 300 422-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Mikrofony bezprzewodowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 3 GHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 422-2 V1.1.1:2000
67.PN-ETSI EN 300 433-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma - Urządzenia radiowe pasma obywatelskiego z dwuwstęgową modulacją amplitudy (DSB) i/lub jednowstęgową modulacją amplitudy (SSB) - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 433-2 V1.1.1:2000
68.PN-ETSI EN 300 440-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu - Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 440-2 V1.1.1:2001
69.PN-ETSI EN 300 454-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Szerokopasmowe łącza foniczne - Część 2: EN zharmonizowana zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 454-2 V1.1.1:2000
70.PN-ETSI EN 300 471-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma - Protokół dostępu i reguły zajętości w kanałach wspólnych wykorzystywanych w urządzeniach zgodnie z normą EN 300 113 - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 471-2 V1.1.1:2001
71.PN-ETSI EN 300 698-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF na śródlądowych szlakach wodnych - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 698-2 V1.1.1:2000
72.PN-ETSI EN 300 698-3 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF na śródlądowych szlakach wodnych - Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3 (e) dyrektywy R&TTEETSI EN 300 698-3 V1.1.1:2001
73.PN-ETSI EN 300 718-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Sygnalizatory lawinowe - Systemy nadawczo-odbiorcze - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 718-2 V1.1.1:2001
74.PN-ETSI EN 300 718-3 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Sygnalizatory lawinowe - Systemy nadawczo-odbiorcze - Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3 (e) dyrektywy R&TTEETSI EN 300 718-3 V1.1.1:2001
75.PN-ETSI EN 300 720-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Pokładowe urządzenia i systemy komunikacyjne pracujące w zakresie UHF - Część 2: EN zharmonizowana zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 720-2 V1.1.1:2000
76.PN-ETSI EN 300 761-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Automatyczna identyfikacja pojazdów (AVI) dla służb kolejowych, urządzenie pracujące w zakresie częstotliwości 2,45 GHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 761-2 V1.1.1:2001
77.PN-ETSI EN 301 025-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia radiotelefoniczne VHF dla łączności powszechnej i urządzenia związane dla cyfrowego wywołania selektywnego (DSC) klasy "D" - Część 2: Zharmonizowana EN zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 025-2 V1.1.1:2000
78.PN-ETSI EN 301 025-3 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia radiotelefoniczne VHF dla łączności powszechnej i urządzenia związane dla cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) klasy "D" - Część 3: Zharmonizowana EN zgodnie z artykułem 3.3 (e) dyrektywy R&TTEETSI EN 301 025-3 V1.1.1:2001
79.PN-ETSI EN 301 178-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Radiotelefony noszone o bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla ruchomej służby morskiej pracujące w pasmach VHF (wyłącznie dla zastosowań nieobejmowanych przez GMDSS) - Część 2: Zharmonizowana EN z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 178-2 V1.1.1:2000
80.PN-ETSI EN 301 357-2 V1.2.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Bezsznurowe urządzenia akustyczne pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 2.000 MHz, mikrofony radiowe powszechnego użytku i systemy nadzoru ze słuchawką umieszczoną w uchu pracujące w paśmie częstotliwości zharmonizowanym przez CEPT od 863 MHz do 865 MHz - Część 2: Zharmonizowana EN z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 357-2 V1.2.1:2001
81.PN-ETSI EN 301 360 V1.1.3:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca satelitarnych interaktywnych stacji końcowych (SIT) oraz satelitarnych stacji końcowych instalowanych u użytkowników (SUT), nadających sygnały w kierunku satelitów geostacjonarnych w zakresach częstotliwości od 27,5 GHz do 29,5 GHz, spełniających podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 360 V1.1.3:2001
82.PN-ETSI EN 301 419-1 V4.1.1:2002 (U)Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (faza 2) - Wymagania warunkujące włączenie do systemu globalnej łączności ruchomej (GSM) - Część 1: Stacje ruchome zakresu GSM 900 i DCS 1800 - Dostęp (GSM 13.01 wersja 4.1.1)ETSI EN 301 419-1 V4.1.1:2000
83.PN-ETSI EN 301 419-2 V5.1.1:2002 (U)Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (faza 2+) - Wymagania warunkujące włączenie do systemu globalnej łączności ruchomej (GSM) - Część 2: Stacje ruchome przystosowane do transmisji danych o dużej szybkości w przypadku komutacji łączy (HSCSD) przy korzystaniu z wielu szczelin czasowych - Dostęp (GSM 13.34 wersja 5.1.1 emisja 1996)ETSI EN 301 419-2 V5.1.1:2000
84.PN-ETSI EN 301 419-3 V5.0.2:2002 (U)Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (faza 2+) - Wymagania warunkujące włączenie do systemu globalnej łączności ruchomej (GSM). Rozbudowana transmisja mowy (ASCI) - Część 3: Stacje ruchome - Dostęp (GSM 13.68 wersja 5.0.2 emisja 1996)ETSI EN 301 419-3 V5.0.2:1999
85.PN-ETSI EN 301 419-7 V5.0.2:2003 (U)Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (faza 2+) - Wymagania warunkujące włączenie do systemu globalnej łączności ruchomej (GSM) - Zakres częstotliwości przyznany dla kolei (R-GSM) - Część 7: Stacje ruchome - Dostęp (GSM 13.67 wersja 5.0.2, emisja 1996)ETSI EN 301 419-7 V5.0.2:1999
86.PN-ETSI EN 301 423 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Zharmonizowana norma dotycząca systemu telekomunikacji lotniczej z ziemią, zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 423 V1.1.1:2000
87.PN-ETSI EN 301 426 V1.2.1:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca lądowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) oraz morskich ruchomych stacji satelitarnych (MMES) do transmisji danych o małych przepływnościach, nieprzewidzianych do łączności alarmowej i bezpieczeństwa, pracujących w zakresach częstotliwości 1,5/1,6 GHz, spełniających podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 426 V1.2.1:2001
88.PN-ETSI EN 301 427 V1.1.1:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca lądowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) do transmisji danych o małych przepływnościach, pracujących w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz, spełniających podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 427 V1.1.1:2000
89.PN-ETSI EN 301 441 V1.1.1:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES) w tym stacji noszonych w ręku, przeznaczonych do satelitarnej sieci łączności osobistej (S-PCN) w zakresach częstotliwości 1,6/2,4 GHz ruchomej służby satelitarnej (MSS), spełniających podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 441 V1.1.1:2000
90.PN-ETSI EN 301 442 V1.1.1:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES), w tym trzymanych w ręku stacji naziemnych, przeznaczonych do satelitarnych sieci łączności osobistej (S-PCN) w zakresach częstotliwości 2 GHz w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS), spełniających podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 442 V1.1.1:2000
91.PN-ETSI EN 301 443 V1.2.1:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze (VSAT) - Nadawcze, nadawczo-odbiorcze i odbiorcze naziemne stacje satelitarne pracujące w zakresach częstotliwości 4 GHz i 6 GHz, spełniające podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 443 V1.2.1:2001
92.PN-ETSI EN 301 444 V1.1.1:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca lądowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) pracujących w zakresach częstotliwości 1,5 GHz oraz 1,6 GHz, umożliwiających prowadzenie rozmów i/lub transmisję danych, spełniających podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 444 V1.1.1:2000
93.PN-ETSI EN 301 459 V1.2.1:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca satelitarnych interaktywnych stacji końcowych (SIT) oraz satelitarnych stacji końcowych instalowanych u użytkowników (SUT), nadających sygnały w kierunku satelitów na orbicie geostacjonarnej w zakresach częstotliwości od 29,5 GHz do 30,0 GHz, spełniających podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 459 V1.2.1:2000
94.PN-ETSI EN 301 489-1 V1.2.1:2002Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 1: Ogólne wymagania techniczneETSI EN 301 489-1 V1.2.1:2000
95.PN-ETSI EN 301 489-1 V1.3.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 1: Ogólne wymagania techniczneETSI EN 301 489-1 V1.3.1:2001
96.PN-ETSI EN 301 489-10 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 10: Wymagania szczegółowe dla urządzeń telefonów bezsznurowych pierwszej (CT1 i CT1+) i drugiej (CT2) generacjiETSI EN 301 489-10 V1.1.1:2000
97.PN-ETSI EN 301 489-10 V1.2.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM); Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 10: Wymagania szczegółowe dla urządzeń telefonów bezsznurowych pierwszej (CT1 i CT1+) i drugiej (CT2) generacjiETSI EN 301 489-10 V1.2.1:2001
98.PN-ETSI EN 301 489-10 V1.3.1:2003Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 10: Wymagania szczegółowe dla urządzeń telefonów bezsznurowych pierwszej (CT1 i CT1+) i drugiej (CT2) generacjiETSI EN 301 489-10 V1.3.1:2002
99.PN-ETSI EN 301 489-11 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych - Część 11: Wymagania szczegółowe dla analogowych naziemnych nadajników radiofonicznych o modulacji amplitudy (AM) i o modulacji częstotliwości (FM)ETSI EN 301 489-11 V1.1.1:2002
100.PN-ETSI EN 301 489-12 V1.2.1:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 12: Wymagania szczegółowe dla stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze oraz dla interaktywnych naziemnych stacji satelitarnych pracujących w zakresach częstotliwości pomiędzy 4 GHz a 30 GHz w satelitarnej służbie stałej (FSS)ETSI EN 301 489-12 V1.2.1:2003
101.PN-ETSI EN 301 489-13 V1.1.1:2004Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 13: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych pasma obywatelskiego (CB) i wyposażenia pomocniczego (do transmisji sygnałów mowy i innych)ETSI EN 301 489-13 V1.1.1:2000
102.PN-ETSI EN 301 489-13 V1.2.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 13: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych pasma obywatelskiego (CB) i wyposażenia pomocniczego (do transmisji sygnałów mowy i innych)ETSI EN 301 489-13 V1.2.1:2002
103.PN-ETSI EN 301 489-14 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych - Część 14: Wymagania szczegółowe dla analogowych i cyfrowych naziemnych nadajników telewizyjnych rozgłoszeniowychETSI EN 301 489-14 V1.1.1:2002
104.PN-ETSI EN 301 489-15 V1.1.1:2002Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 15: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radioamatorskich dostępnych w handluETSI EN 301 489-15 V1.1.1:2000
105.PN-ETSI EN 301 489-15 V1.2.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 15: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radioamatorskich dostępnych w handluETSI EN 301 489-15 V1.2.1:2002
106.PN-ETSI EN 301 489-16 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 16: Wymagania szczegółowe dla urządzeń przewoźnych i noszonych analogowej komórkowej łączności radiowejETSI EN 301 489-16 V1.1.1:2000
107.PN-ETSI EN 301 489-17 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 17: Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowej transmisji danych i HIPERLANETSI EN 301 489-17 V1.1.1:2000
108.PN-ETSI EN 301 489-18 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 18: Wymagania szczegółowe dla urządzeń naziemnej łączności z grupowym wykorzystaniem kanałów radiowych (TETRA)ETSI EN 301 489-18 V1.1.1:2000
109.PN-ETSI EN 301 489-18 V1.2.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 18: Wymagania szczegółowe dla naziemnej łączności z grupowym wykorzystaniem kanałów radiowych (TETRA)ETSI EN 301 489-18 V1.2.1:2001
110.PN-ETSI EN 301 489-19 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 19: Wymagania szczegółowe dla odbiorczych ruchomych stacji naziemnych (ROMES) zapewniających transmisję danych w paśmie 1,5 GHzETSI EN 301 489-19 V1.1.1:2000
111.PN-ETSI EN 301 489-2 V1.2.1:2002Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i usług radiowych - Część 2: Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przywoławczychETSI EN 301 489-2 V1.2.1:2000
112.PN-ETSI EN 301 489-2 V1.3.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i usług radiowych - Część 2: Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przywoławczychETSI EN 301 489-2 V1.3.1:2002
113.PN-ETSI EN 301 489-20 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 20: Wymagania szczegółowe dla ruchomych stacji naziemnych (MES) stosowanych w ruchomej łączności satelitarnej (MSS)ETSI EN 301 489-20 V1.1.1:2000
114.PN-ETSI EN 301 489-22 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 22: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych ruchomych i stacjonarnych łączności lotniczej VHETSI EN 301 489-22 V1.1.1:2000
115.PN-ETSI EN 301 489-23 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych - Część 23: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych i wyposażenia dodatkowego stacji bazowych (BS) systemu IMT 2000 CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTRA)ETSI EN 301 489-23 V1.1.1:2001
116.PN-ETSI EN 301 489-24 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych - Część 24: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych i wyposażenia dodatkowego urządzeń przewoźnych i noszonych (UE) systemu IMT 2000 CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTRA)ETSI EN 301 489-24 V1.1.1:2001
117.PN-ETSI EN 301 489-25 V2.0.0:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych - Część 25: Wymagania szczegółowe dla stacji ruchomych i wyposażenia dodatkowego systemu IMT 2000 CDMA z wieloma częstotliwościami nośnymiETSI EN 301 489-25 V2.0.0:2001
118.PN-ETSI EN 301 489-26 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych - Część 26: Wymagania szczegółowe dla stacji bazowych i wyposażenia dodatkowego systemu IMT 2000 CDMA z wieloma częstotliwościami nośnymiETSI EN 301 489-26 V1.1.1:2001
119.PN-ETSI EN 301 489-3 V1.2.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 40 GHzETSI EN 301 489-3 V1.2.1:2000
120.PN-ETSI EN 301 489-3 V1.3.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 40 GHzETSI EN 301 489-3 V1.3.1:2001
121.PN-ETSI EN 301 489-4 V1.2.1:2004Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 4: Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych linii radiowych, wyposażenia pomocniczego i usługETSI EN 301 489-4 V1.2.1:2000
122.PN-ETSI EN 301 489-4 V1.3.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 4: Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych linii radiowych, wyposażenia pomocniczego i usługETSI EN 301 489-4 V1.3.1:2002
123.PN-ETSI EN 301 489-5 V1.2.1:2002Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 5: Wymagania szczegółowe dla urządzeń lądowej radiokomunikacji ruchomej typu dyspozytorskiego (PMR) i wyposażenia pomocniczego (do transmisji sygnałów mowy i innych)ETSI EN 301 489-5 V1.2.1:2000
124.PN-ETSI EN 301 489-5 V1.3.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 5: Wymagania szczegółowe dla urządzeń lądowej radiokomunikacji ruchomej typu dyspozytorskiego (PMR) i wyposażenia pomocniczego (do transmisji sygnałów mowy i innych)ETSI EN 301 489-5 V1.3.1:2002
125.PN-ETSI EN 301 489-6 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 6: Wymagania szczegółowe dla urządzeń systemu cyfrowej ulepszonej telekomunikacji bezsznurowej (DECT)ETSI EN 301 489-6 V1.1.1:2000
126.PN-ETSI EN 301 489-6 V1.2.1:2003Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 6: Wymagania szczegółowe dla urządzeń systemu cyfrowej ulepszonej telekomunikacji bezsznurowej (DECT)ETSI EN 301 489-6 V1.2.1:2002
127.PN-ETSI EN 301 489-7 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 7: Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przewoźnych i noszonych oraz wyposażenia dodatkowego cyfrowych komórkowych systemów telekomunikacyjnych (GSM i DCS)ETSI EN 301 489-7 V1.1.1:2000
128.PN-ETSI EN 301 489-8 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 8: Wymagania szczegółowe dotyczące stacji bazowych systemu GSMETSI EN 301 489-8 V1.1.1:2000
129.PN-ETSI EN 301 489-9 V1.1.1:2002Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 9: Wymagania szczegółowe dla mikrofonów bezprzewodowych i podobnych urządzeń łączności akustycznej wykorzystujących częstotliwości radiowe (RF)ETSI EN 301 489-9 V1.1.1:2000
130.PN-ETSI EN 301 489-9 V1.2.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych - Część 9: Wymagania szczegółowe dla mikrofonów bezprzewodowych, podobnych urządzeń łączności akustycznej wykorzystujących częstotliwości radiowe (RF), urządzeń akustycznej łącznościETSI EN 301 489-9 V1.2.1:2001
131.PN-ETSI EN 301 489-9 V1.3.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 9: Wymagania szczegółowe dla mikrofonów bezprzewodowych i podobnych urządzeń łączności akustycznej wykorzystujących częstotliwości radiowe (RF)ETSI EN 301 489-9 V1.3.1:2002
132.PN-ETSI EN 301 502 V8.1.2:2003 (U)Zharmonizowana EN dotycząca globalnego systemu łączności ruchomej (GSM) - Urządzenia stacji bazowej i stacji retransmisyjnej spełniające zasadnicze wymagania zgodne z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (GSM 13.21 wersja 8.1.2 Wydanie 1999)ETSI EN 301 502 V8.1.2:2001
133.PN-ETSI EN 301 511 V7.0.1:2003 (U)Globalny system łączności ruchomej (GSM) - Zharmonizowana norma dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i DCS 1800 zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (1999/5/EC) (GSM 13.11 wersja 7.0.1 Wydanie 1998)ETSI EN 301 511 V7.0.1:2000
134.PN-ETSI EN 301 681 V1.2.1:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES) geostacjonarnych ruchomych systemów satelitarnych, w tym trzymanych w ręku stacji naziemnych, przeznaczonych do satelitarnych sieci łączności osobistej (S-PCN) w zakresach częstotliwości 1,5/1,6 GHz ruchomej służby satelitarnej (MSS), spełniających podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 681 V1.2.1:2001
135.PN-ETSI EN 301 721 V1.2.1:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca ruchomych naziemnych stacji satelitarnych (MES) do transmisji danych o małych przepływnościach (LBRDC), wykorzystujących satelity na niskich ziemskich orbitach (LEO) stosujące częstotliwości poniżej 1 GHz, zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 721 V1.2.1:2001
136.PN-ETSI EN 301 751 V1.1.1:2003 (U)Radiowe systemy stacjonarne - Anteny i urządzenia łącza punkt-punkt - Zharmonizowana norma podstawowa dotycząca anten oraz stacjonarnych cyfrowych systemów radiowych łącza punkt-punkt zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 1999/5/ECETSI EN 301 751 V1.1.1:2000
137.PN-ETSI EN 301 753 V1.1.1:2003 (U)Radiowe systemy stacjonarne - Anteny i urządzenia łącza punkt-wiele punktów - Zharmonizowana norma podstawowa dotycząca anten oraz stacjonarnych cyfrowych systemów radiowych łącza punkt-wiele punktów zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 1999/5/ECETSI EN 301 753 V1.1.1:2001
138.PN-ETSI EN 301 783-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Naziemna służba ruchoma - Urządzenia radioamatorskie dostępne w handlu - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 783-2 V1.1.1:2000
139.PN-ETSI EN 301 796 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Zharmonizowana EN dotycząca telefonów bezsznurowych CT1 i CT1+ zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 796 V1.1.1:2000
140.PN-ETSI EN 301 797 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Zharmonizowana EN dotycząca telefonów bezsznurowych CT2 zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 797 V1.1.1:2000
141.PN-ETSI EN 301 839-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia radiowe zakresu częstotliwości od 402 MHz do 405 MHz czynnych implantów medycznych o ultra małej mocy i ich urządzenia pomocnicze - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 839-2 V1.1.1:2002
142.PN-ETSI EN 301 840-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Cyfrowe mikrofony radiowe pracujące w paśmie częstotliwości zharmonizowanym przez CEPT: od 1.750 MHz do 1.800 MHz - Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 840-2 V1.1.1:2001
143.PN-ETSI EN 301 843-1 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej dla morskich radiowych urządzeń i systemów - Część 1: Ogólne wymagania techniczneETSI EN 301 843-1 V1.1.1:2001
144.PN-ETSI EN 301 843-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej dla morskich radiowych urządzeń i systemów - Część 2: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznychETSI EN 301 843-2 V1.1.1:2001
145.PN-ETSI EN 301 843-4 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla morskich radiowych urządzeń i systemów - Część 4: Warunki szczególne dla wąskopasmowych odbiorników z automatycznym wydrukiem (NBDP) NAVTEXETSI EN 301 843-4 V1.1.1:2001
146.PN-ETSI EN 301 908-1 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 1: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 zawierająca wprowadzenie i wymagania ogólne zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-1 V1.1.1:2002
147.PN-ETSI EN 301 908-10 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 10: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 FDMA/TDMA (DECT) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-10 V1.1.1:2002
148.PN-ETSI EN 301 908-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 2: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTRA FDD) (UE) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-2 V1.1.1:2002
149.PN-ETSI EN 301 908-3 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 3: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTREA FDD) (BS) Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-3 V1.1.1:2002
150.PN-ETSI EN 301 908-4 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 4: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z wieloma falami nośnymi (cdma2000) (UE) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-4 V1.1.1:2002
151.PN-ETSI EN 301 908-5 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 5: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z wieloma falami nośnymi (cdma2000) (BS) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-5 V1.1.1:2002
152.PN-ETSI EN 301 908-6 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 6: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-6 V1.1.1:2002
153.PN-ETSI EN 301 908-7 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 7: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-7 V1.1.1:2002
154.PN-ETSI EN 301 908-8 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 8: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 TDMA z pojedynczymi falami nośnymi (UWC136) (UE) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-8 V1.1.1:2002
155.PN-ETSI EN 301 908-9 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 9: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 TDMA z jedną falą nośną (UWC136) (BS) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-9 V1.1.1:2002
156.PN-ETSI EN 303 035-1 V1.1.1:2003 (U)Naziemna łączność z grupowym wykorzystaniem kanałów radiowych (TETRA) - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE - Część 1: Transmisja głosu i danych (V+D)ETSI EN 303 035-1 V1.1.1:2001
157.PN-ETSI EN 303 035-1 V1.2.1:2003 (U)Naziemna łączność z grupowym wykorzystaniem kanałów radiowych (TETRA) - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE - Część 1: Transmisja głosu i danych (V+D)ETSI EN 303 035-1 V1.2.1:2001
158.PN-ETSI EN 303 035-2 V1.1.1:2003 (U)Naziemna łączność z grupowym wykorzystaniem kanałów radiowych (TETRA) - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE - Część 2: Praca w trybie bezpośrednim (DMO)ETSI EN 303 035-2 V1.1.1:2001
159.PN-ETSI EN 303 035-2 V1.2.1:2003 (U)Naziemna łączność z grupowym wykorzystaniem kanałów radiowych (TETRA) - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE - Część 2: Praca w trybie bezpośrednim (DMO)ETSI EN 303 035-2 V1.2.1:2001
* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki)
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 896 i 899 i Nr 96, poz. 959.