Monitor Polski

M.P.2015.703

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

Na podstawie art. 37j ust. 3 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 901) ogłasza się wykaz umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej od paliw silnikowych oraz gazu przewożonych w standardowych zbiornikach pojazdów, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .
ZAŁĄCZNIK

UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DOTYCZĄCYCH MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO, Z KTÓRYCH WYNIKA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU UISZCZANIA OPŁATY PALIWOWEJ

1. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.
2. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 13 lipca 1968 r.
3. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 30 października 1968 r.
4. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 18 października 1969 r.
5. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.
6. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzona w Warszawie dnia 13 lutego 1970 r.
7. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Holandii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzona w Warszawie dnia 16 marca 1970 r.
8. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Pradze dnia 8 grudnia 1970 r.
9. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzona w Warszawie dnia 18 lutego 1972 r.
10. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.
11. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.
12. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 30 sierpnia 1977 r.
13. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Ankarze dnia 9 września 1977 r.
14. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Hiszpanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 1 marca 1978 r.
15. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.
16. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 30 października 1978 r.
17. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Tunezyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tunisie dnia 24 grudnia 1980 r.
18. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Cypru o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Nikozji dnia 24 stycznia 1981 r.
19. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 20 września 1984 r.
20. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Portugalskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Lizbonie dnia 22 kwietnia 1986 r.
21. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Luksemburgu dnia 26 kwietnia 1989 r.
22. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.
23. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Szczecinie dnia 18 marca 1992 r.
24. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.
25. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Mińsku dnia 20 maja 1992 r.
26. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Rydze dnia 1 lipca 1992 r.
27. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tallinie dnia 9 września 1992 r.
28. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o międzynarodowych przewozach drogowych osób i ładunków, sporządzona w Zagrzebiu dnia 30 września 1994 r.
29. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 28 czerwca 1996 r.
30. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Ałmaty dnia 23 maja 1997 r.
31. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Kiszyniowie dnia 10 grudnia 1997 r.
32. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Ochrydzie dnia 5 lutego 1998 r.
33. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Starym Smokovcu dnia 16 kwietnia 1998 r.
34. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Biszkeku dnia 25 października 2002 r.
35. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.
36. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 25 czerwca 2013 r.
37. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tbilisi dnia 12 listopada 2013 r.
38. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Baku dnia 14 listopada 2013 r.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej (M.P. Nr 9, poz. 183).