Wykaz przedsiębiorstw państwowych o szczególnym zagrożeniu zawodowym, dla których organem założycielskim jest naczelny lub centralny organ administracji państwowej, uprawnionych do zwolnienia z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.

Monitor Polski

M.P.1987.19.166

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 22 czerwca 1987 r.
w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych o szczególnym zagrożeniu zawodowym, dla których organem założycielskim jest naczelny lub centralny organ administracji państwowej, uprawnionych do zwolnienia z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.

Na podstawie art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 44, Nr 39, poz. 192 i Nr 47, poz. 226) i lit. C. pkt 9 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 litego 1987 r. w sprawie zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego (Dz. U. Nr 7, poz. 38) oraz w związku z częścią I, rozdz. 11 pkt 8 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1986 r. o narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990 (Dz. U. Nr 45, poz. 224) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się wykaz przedsiębiorstw państwowych o szczególnym zagrożeniu zawodowym, dla których organem założycielskim jest naczelny lub centralny organ administracji państwowej, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2.
Przedsiębiorstwa państwowe wymienione w załączniku do zarządzenia korzystają ze zwolnienia z wpłat odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do budżetu centralnego w razie podjęcia lub kontynuowania inwestycji służących poprawie warunków pracy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do rozliczeń odpisów amortyzacyjnych przedsiębiorstw, o których mowa w § 6 ust. 2, począwszy od dnia 1 stycznia 1987 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH O SZCZEGÓLNYM ZAGROŻENIU ZAWODOWYM, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST NACZELNY LUB CENTRALNY ORGAN ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, UPRAWNIONYCH DO ZWOLNIENIA Z WPŁAT ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH DO BUDŻETU CENTRALNEGO

Przedsiębiorstwa państwowe, dla których organem założycielskim jest Minister Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

1. Mazowieckie Przedsiębiorstwo Izolacji Budowlanej "Izolacja" w Małkini

2. Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej "Izolacja" w Ogrodzieńcu

3. Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej "Izolacja" w Szczucinie

4. Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Wierzbicy

5. Pomorskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych w Trzemesznie

6. Lubelskie Zakłady Eternitu im. Partyzantów Ziemi Lubelskiej w Lublinie

7. Kombinat Cementowo-Wapienniczy "Kujawy" w Bielawach

8. Koszalińskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Złocieńcu

9. Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Zielonce

10. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "Prefabet" w Krakowie

11. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "Prefabet" w Gdańsku

12. Zakłady Cementowo-Wapiennicze "Nowiny" w Sitkówce

13. Cementownia "Przyjaźń" w Wierzbicy

14. Zakłady Przemysłu Wapienniczego "Trzuskawica" w Sitkówce

15. Cementownia "Groszowice" w Opolu

16. Cementownia "Odra" w Opolu

17. Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast" w Lesznie

Przedsiębiorstwa państwowe, dla których organem założycielskim jest Minister Górnictwa i Energetyki

18. Zakłady Urządzeń Gazowniczych "Gazomet" w Rawiczu

19. Zakłady Mechaniczne "Zamech" w Elblągu

20. Elektrociepłownia Gdynia I w Gdyni

21. Zakłady Gazyfikacji Bezprzewodowej "Chylonia" w Gdyni

22. Kopalnia Węgla Kamiennego "Wałbrzych" w Wałbrzychu

23. Kopalnia Węgla Kamiennego "Thorez" w Wałbrzychu

Przedsiębiorstwa państwowe, dla których organem założycielskim jest Minister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego

24. Huta "Małapanew" w Ozimku

25. Zakłady Elektrod Węglowych w Raciborzu

26. Dolnośląskie Zakłady Odlewnicze w Szprotawie

27. Zakłady Metalowe im. H. Cegielskiego - Odlewnia Żeliwa w Śremie

28. Fabryka Wyrobów Metalowych w Jaworze

29. Zakłady Akumulatorowe w Piastowie

30. Huta "Siechnice" w Siechnicach k. Wrocławia

31. Zakłady Górniczo-Hutnicze "Szklary" w Ząbkowicach Śląskich

32. Zakłady Mechaniczne "Ursus" w Warszawie

33. Zakłady Mechaniczne "Ursus" w Gorzowie Wielkopolskim

34. Fabryka Kotłów i Radiatorów w Łodzi

35. Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni

36. Odlewnie Radomskie w Radomiu

37. Koneckie Zakłady Odlewnicze w Końskich

38. Zakłady Metalurgiczne "Przemków" w Przemkowie

39. Odlewnia Żeliwa Ciągliwego w Drezdenku

40. Zakłady Metalurgiczne "Pomet" w Poznaniu

41. Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM w Warszawie

42. Zakłady Elektromaszynowe w Poniatowej

43. Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie

44. Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach

45. Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Ostrowcu Świętokrzyskim

46. Huta "Stalowa Wola" w Stalowej Woli

47. Fabryka Urządzeń Odlewniczych w Skierniewicach

48. Zakład Nr 2 Odlewni Żeliwa "Stąporków" w Grodzisku Mazowieckim

49. Odlewnia Żeliwa w Tułowicach

50. Huta im. Lenina w Krakowie

51. Huta Aluminium w Koninie

52. Zakłady Górniczo-Hutnicze "Orzeł Biały" w Piekarach Śląskich

53. Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne w Nowej Soli

54. Fabryka Maszyn Budowlanych w Ostrówku Węgrowskim

55. Fabryka Urządzeń Technicznych we Włocławku

56. Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego w Szczecinie

57. Fabryka Wagonów "Pafawag" we Wrocławiu

58. Charsznicka Odlewnia Żeliwa w Charsznicy

59. Poznańska Fabryka Łożysk Tocznych w Poznaniu

60. Fabryka Okładzin Ciernych w Markach

61. Odlewnia Staliwa "Stalchemak" w Siedlcach

62. Fabryka Wyrobów Metalowych w Przysusze

63. Skierniewickie Zakłady Urządzeń Odpylających i Wentylacyjnych "Rawent" w Skierniewicach

64. Poznańskie Zakłady Elektrochemiczne "Centra" w Poznaniu

65. Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Chrzanowie

66. Huta Miedzi "Legnica" w Legnicy

67. Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach

68. Huta im. Gen. K. Świerczewskiego w Zawadzkiem

69. Huta Miedzi "Głogów" w Głogowie

70. Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" w Katowicach

71. Huta "Oława" w Oławie

72. Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" w Tarnowskich Górach

73. Fabryka Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku

74. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie

75. Zakłady Mechaniczne PZL im. M. Nowotki w Warszawie

76. Fabryka Nakryć Stołowych "Gerlach" w Drzewicy

77. Stocznia Gdańska im. Lenina w Gdańsku

78. Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego "Zastal" w Zielonej Górze

79. Starogardzkie Zakłady Elektrochemiczne w Starogardzie Gdańskim

80. Lubelskie Fabryki Wag w Lublinie

81. Odlewnia Żeliwa w Węgierskiej Górce

82. Odlewnia Żeliwa i Emaliernia "Kamienna" w Skarżysku-Kamiennej

83. Skawińskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Skawinie

84. Pomorska Odlewnia i Emaliernia w Grudziądzu

Przedsiębiorstwa państwowe, dla których organem założycielskim jest Minister Komunikacji

85. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Piła" w Pile

86. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Opole" w Opolu

87. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim

88. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Bydgoszcz"

89. Dyrekcja Rejonów Przeładunkowych w Małaszewicach

90. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie - Oddział w Grodzisku Mazowieckim

91. PKP Lokomotywownia I kl. w Białogardzie

92. Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Skalmierzyce" w Skalmierzycach Nowych

93. Opolskie Zakłady Naprawy Samochodów w Opolu

94. Koszalińskie Zakłady Naprawy Samochodów w Koszalinie

Przedsiębiorstwa państwowe, dla których organem założycielskim jest Minister Przemysłu Chemicznego i Lekkiego

95. Krakowskie Zakłady Sodowe w Krakowie

96. Zakłady Azotowe im. F Dzierżyńskiego w Tarnowie

97. Zakłady Azotowe "Włocławek" we Włocławku

98. Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" w Kędzierzynie-Koźlu

99. Zakłady Azotowe "Puławy" w Puławach

100. Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych w Gdańsku

101. Zakłady Chemiczne "Police" w Policach

102. Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku

103. Zakłady Chemiczne "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu

104. Krakowskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego "Bonarka" w Krakowie

105. Inowrocławskie Zakłady Chemiczne im. B. Rumińskiego w Inowrocławiu

106. Wrocławskie Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex" we Wrocławiu

107. Chodakowskie Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex" w Sochaczewie

108. Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-Wistom" w Tomaszowie Mazowieckim

109. Zakłady Włókien Chemicznych "Stilon" w Gorzowie Wielkopolskim

110. Zakłady Włókien Chemicznych "Elana" w Toruniu

111. Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-Anilana" w Łodzi

112. Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" w Piastowie

113. Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" w Bydgoszczy

114. Grudziądzkie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" w Grudziądzu

115. Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych "Stomil" w Olsztynie

116. Łódzkie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" w Łodzi

117. Zakłady Chemiczne "Organika-Zachem" w Bydgoszczy

118. Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" w Jaworznie

119. Zakłady Przemysłu Barwników "Boruta" w Zgierzu

120. Wolskie Zakłady Przemysłu Barwników "Organika" w Woli Krzysztoporskiej

121. Zakłady Chemiczne "Organika-Benzyl" w Skarżysku-Kamiennej

122. Zakłady Płytek i Wyrobów Sanitarnych "Radom" w Radomiu

123. Krośnieńskie Huty Szkła w Krośnie

124. Huta Szkła "Wyszków" w Wyszkowie

125. Zespół Zakładów Płytek Ceramicznych "Opoczno" w Opocznie

126. Zakłady Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych "Polonit" w Łodzi

127. Dolnośląskie Zakłady Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych "Azbestolit" w Gryfowie Śląskim

128. Zakłady Wyrobów Azbestowych "Gambit" w Lubawce

129. Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Krosnolen" w Krośnie

130. Kujawskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Linum" w Pakości

131. Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Włóknolen" w Łęborku

132. Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Szymona Harnama "Rena-Kord" w Łodzi

133.Żarskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Żarach

134. Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Powstańców Śląskich "Frotex" w Prudniku

135. Zakłady Przemysłu Wełnianego im. A. Struga w Łodzi

136. Białostockie Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Dyr. Sierżana w Białymstoku

137. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Bistona" w Łodzi

138. Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego "Pasanil" w Gdańsku

139. Zakłady Tkanin Technicznych "Eskord" w Iłowie Żagańskiej

140. Zakłady Celulozy i Papieru w Świeciu nad Wisłą

141. Niedomickie Zakłady Celulozy w Niedomicach

142. Zakłady Celulozowo-Papiernicze we Włocławku

Przedsiębiorstwa państwowe, dla których organem założycielskim jest Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej

143. Hajnowskie Przedsiębiorstwo Suchej Destylacji Drewna w Hajnówce

144. Reszelski Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa "Rema" w Reszlu

145. Mazurskie Zakłady Przemysłu Sklejek w Morągu

Przedsiębiorstwa państwowe, dla których organem założycielskim jest Minister-Kierownik Urzędu Gospodarki Morskiej

146. Szczecińska Stocznia Remontowa w Szczecinie

147. Gdańska Stocznia Remontowa w Gdańsku