Monitor Polski

M.P.1987.12.104

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1989 r.
§  5. Jednostki badawczo-rozwojowe, o których mowa w § 1, prowadzą ewidencję:
1) stanowisk pracy, na których zatrudnionym pracownikom przyznane zostały dodatki,
2) czasu pracy pracowników zatrudnionych w warunkach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.