Monitor Polski

M.P.1987.12.104

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1989 r.
§  1. Pracownikom jednostek badawczo-rozwojowych, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-rozwojowych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 31, poz. 155) - zwanym dalej "pracownikami" - przysługują dodatki za prace wykonywane w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, zwane dalej "dodatkami".