Wykaz państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych.

Monitor Polski

M.P.2010.39.544

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 2010 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych2)

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.3)) ogłasza się, że Komisja Europejska uznała:
1)
za wolny od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. - Związek Australijski;
2)
za wolne od wszystkich szczepów Xanthomonas campestris patogenicznych dla roślin rodzaju Citrus:
a)
następujące państwa trzecie:

– w Europie i w Basenie Morza Śródziemnego: wszystkie uprawiające owoce cytrusowe europejskie państwa trzecie oraz Algierską Republikę Ludowo-Demokratyczną, Arabską Republikę Egiptu, Państwo Izrael, Wielką Libijską Arabską Dżamahiriję Ludowo-Socjalistyczną, Królestwo Marokańskie, Republikę Tunezyjską i Republikę Turcji,

– w Afryce: Republikę Południowej Afryki, Republikę Gambii, Republikę Ghany, Republikę Gwinei, Republikę Kenii, Republikę Sudanu, Królestwo Suazi i Republikę Zimbabwe,

– w Ameryce Środkowej, w Ameryce Południowej oraz na Wyspach Karaibskich: Wspólnotę Bahamów, Belize, Republikę Chile, Republikę Kolumbii, Republikę Kostaryki, Republikę Kuby, Republikę Ekwadoru, Republikę Hondurasu, Jamajkę, Meksykańskie Stany Zjednoczone, Republikę Nikaragui, Republikę Peru, Republikę Dominikańską, Saint Lucia, Republikę Salwadoru, Republikę Surinamu i Boliwariańską Republikę Wenezueli,

– w Oceanii - Nową Zelandię,

b)
następujące obszary państw trzecich:

– w Związku Australijskim stany: Nowa Południowa Walia, Terytorium Północne, Queensland, Australia Południowa, Wiktoria i Australia Zachodnia,

– obszar Federacyjnej Republiki Brazylii, z wyjątkiem stanów: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais i Mato Grosso do Sul,

– w Stanach Zjednoczonych Ameryki: stany Arizona, Hawaje, Kalifornia, Luizjana i Teksas, terytoria zależne Stanów Zjednoczonych: Guam, Mariany Północne, Samoa Amerykańskie i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych oraz Puerto Rico,

– obszar Wschodniej Republiki Urugwaju, z wyjątkiem departamentów: Salto, Rivera i terytorium departamentu Paysandu - na północ od rzeki Chapicuy;

3)
za wolne od Cercospora angolensis Carv. et Mendes następujące państwa trzecie:
a)
wszystkie uprawiające owoce cytrusowe państwa trzecie w Ameryce Północnej, w Ameryce Środkowej, w Ameryce Południowej, na Wyspach Karaibskich, w Azji (z wyjątkiem Republiki Jemeńskiej), w Europie i w Oceanii,
b)
wszystkie uprawiające owoce cytrusowe państwa trzecie w Afryce, z wyjątkiem: Republiki Angoli, Republiki Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Demokratycznej Republiki Konga, Republiki Gabońskiej, Republiki Gwinei, Republiki Kenii, Republiki Mozambiku, Federalnej Republiki Nigerii, Republiki Ugandy, Republiki Zambii i Republiki Zimbabwe;
4)
za wolne od wszystkich szczepów Guignardia citricarpa Kiely patogenicznych dla roślin rodzaju Citrus:
a)
następujące państwa trzecie:

– wszystkie uprawiające owoce cytrusowe państwa trzecie w Ameryce Północnej, w Ameryce Środkowej, w Ameryce Południowej, z wyjątkiem Republiki Argentyńskiej i Federacyjnej Republiki Brazylii, na Wyspach Karaibskich i w Europie,

– wszystkie uprawiające owoce cytrusowe państwa trzecie w Azji, z wyjątkiem: Królestwa Bhutanu, Chińskiej Republiki Ludowej (również Tajwanu), Republiki Indonezji i Republiki Filipin,

– wszystkie uprawiające owoce cytrusowe państwa trzecie w Afryce, z wyjątkiem: Republiki Południowej Afryki, Republiki Kenii, Republiki Mozambiku, Królestwa Suazi, Republiki Zambii i Republiki Zimbabwe,

– wszystkie uprawiające owoce cytrusowe państwa trzecie w Oceanii, z wyjątkiem: Związku Australijskiego i Republiki Vanuatu,

b)
następujące obszary państw trzecich:

– w Republice Południowej Afryki prowincje: Przylądek Zachodni i Przylądek Północny (okręgi Hartswater i Warrenton),

– w Związku Australijskim stany: Australia Południowa, Australia Zachodnia i Terytorium Północne,

– obszar Chińskiej Republiki Ludowej, z wyjątkiem prowincji: Sichuan, Yunnan, Guangdong, Fujian i Zhejiang,

– obszar Federacyjnej Republiki Brazylii, z wyjątkiem stanów: Rio de Janeiro, São Paulo i Rio Grande do Sul.

______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Obwieszczenie:

1) wdraża postanowienia następujących decyzji:

a) decyzji Komisji 91/261/EWG z dnia 2 maja 1991 r. uznającej Australię za państwo wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (Dz. Urz. WE L 126 z 22.05.1991, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 265),

b) decyzji Komisji 2006/473/WE z dnia 5 lipca 2006 r. uznającej niektóre państwa trzecie i niektóre obszary państw trzecich za wolne od Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 08.07.2006, str. 35, z późn. zm.);

2) było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych (M. P. Nr 13, poz. 136).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.