Monitor Polski

M.P.2016.890

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753) ogłasza się wykaz organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANIZACJI POLSKICH LUB POLONIJNYCH UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH AKTYWNE ZAANGAŻOWANIE W DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ LUB POLSKIEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

Lp.Nazwa państwaNazwa organizacji
1Republika ArmeniiZwiązek Polaków w Armenii "Polonia"
2Republika AzerbejdżanuStowarzyszenie "Polonia - Azerbejdżan"
3Republika BiałorusiZwiązek Polaków na Białorusi

(z władzami - sukcesorami władz wybranych 12-13 marca 2005 r.)

4Republika EstońskaZwiązek Polaków w Estonii "Polonia"
5GruzjaZwiązek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji "Polonia"
6Republika KazachstanuZwiązek Polaków w Kazachstanie
7Republika KazachstanuCentrum Kultury Polskiej w Ałmaty "Więź"
8Republika KirgiskaPolskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Odrodzenie"
9Republika LitewskaZwiązek Polaków na Litwie
10Republika ŁotewskaZwiązek Polaków na Łotwie
11Republika MołdawiiStowarzyszenie "Dom Polski" w Bielcach
12Republika MołdawiiStowarzyszenie Polaków Gagauzji
13Federacja RosyjskaOrganizacja Społeczna Narodowo-Kulturalna Autonomia Polaków w Moskwie "Dom Polski"
14Federacja RosyjskaKrasnodarska Organizacja Regionalna Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne "Jedność"
15Federacja RosyjskaJekaterynburska Miejska Organizacja Społeczna Polskie Stowarzyszenie "Polaros"
16Federacja RosyjskaRegionalna Organizacja Społeczna Centrum Kultury i Oświaty Polskiej "Odrodzenie" Republiki Baszkortostan
17Federacja RosyjskaMiejscowa Polska Narodowościowo-Kulturalna Autonomia m. Kaliningrad "Polonia"
18Federacja RosyjskaOrganizacja Niekomercyjna "Dom Polski" w Czerniachowsku
19Federacja RosyjskaRegionalna Społeczna Organizacja Narodowo-Kulturalna Autonomia Polaków Karelii "Polonia Karelska"
20Federacja RosyjskaStowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Polonia" w Sankt Petersburgu
21Federacja RosyjskaSpołeczna Regionalna Organizacja "Kongres Polaków w Sankt Petersburgu"
22Federacja RosyjskaArchangielska Regionalna Organizacja Społeczna Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Polonia"
23Federacja RosyjskaKotłaski Miejski Kulturalno-Oświatowy Ruch Społeczny "Polonia Kotłaska"
24Federacja RosyjskaSmoleńska Regionalna Organizacja Społeczna "Dom Polski"
25Federacja RosyjskaPolska Autonomia Kulturalna "Ogniwo" w Irkucku
26Federacja RosyjskaNarodowo-Kulturalna Autonomia Polaków w Ułan-Ude "Nadzieja"
27Federacja RosyjskaKulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna "Polonia" Republiki Chakasji w Abakanie
28Federacja RosyjskaMiejskie Społeczne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Dom Polski" w Nowosybirsku
29Federacja RosyjskaNarodowościowo-Kulturalna Autonomia Polaków m. Tomska "Tomska Polonia"
30TurkmenistanCentrum "Polonia Turkmeńska"
31UkrainaFederacja Organizacji Polskich na Ukrainie
32UkrainaZwiązek Polaków na Ukrainie
33Republika UzbekistanuPolskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Uzbekistanie "Świetlica Polska"
34Republika UzbekistanuStowarzyszenie "Polonia"
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1899 oraz z 2016 r. poz. 131).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej (M.P. poz. 249).