Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r.

Monitor Polski

M.P.2008.96.827

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r.

Na podstawie art. 45 ust. 5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r., który jest określony w załączniku do obwieszczenia.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894, Nr 209, poz. 1316, Nr 220, poz. 1431 i 1432, Nr 223, poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507.

ZAŁĄCZNIK 

NR KRSNAZWAWOJEWÓDZTWOMIEJSCOWOŚĆ
90846FUNDACJA IM. KSIĘDZA JORDANADOLNOŚLĄSKIEBAGNO
219599STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEWCZĄT I KOBIET POZOSTAJĄCYCH W SYTUACJACH KRYZYSU "ZWIĄZEK MARYJNY"DOLNOŚLĄSKIEBARDO ŚLĄSKIE
233821"STOWARZYSZENIE SPÓŁDZIELCZA ANIMACJA KULTURALNA"DOLNOŚLĄSKIEBIELAWA
274402FUNDACJA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I ROZWOJU SPORTU DOLNOŚLĄSKIEBIELAWA
108412STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BIERUTOWSKIEJ EUROPA - PRZYSZŁOŚĆDOLNOŚLĄSKIEBIERUTÓW
242755"STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI BIERUTOWSKIEJ IMIENIA ROMKA KAZIMIERSKIEGO"DOLNOŚLĄSKIEBIERUTÓW
56400STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU INTEGRACJI I POMOCY DZIECKU "MALEC"DOLNOŚLĄSKIEBOGATYNIA
99517"TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOGATYŃSKIEJ"DOLNOŚLĄSKIEBOGATYNIA
141388BOGATYŃSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONKI"DOLNOŚLĄSKIEBOGATYNIA
147928FUNDACJA ZIEMI BOGATYŃSKIEJ - PRZYJAZNE DŁONIE DOLNOŚLĄSKIEBOGATYNIA
253539BOGATYŃSKIE STOWARZYSZENIE "POGOTOWIE SPOŁECZNE - OTWARTE DRZWI"DOLNOŚLĄSKIEBOGATYNIA
303072FUNDACJA WZAJEMNEJ POMOCY "ARKA"DOLNOŚLĄSKIEBOGATYNIA
88036STOWARZYSZENIE WSPIERANIA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH I INICJATYW SPOŁECZNYCH "EUROPA XXI"DOLNOŚLĄSKIEBOGUSZÓW-GORCE
281163FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ"DOLNOŚLĄSKIEBOGUSZÓW-GORCE
79062TOP BOLESŁAWIECDOLNOŚLĄSKIEBOLESŁAWIEC
124331ZWIĄZEK BEZROBOTNYCH POWIATU BOLESŁAWIECKIEGODOLNOŚLĄSKIEBOLESŁAWIEC
151563BOLESŁAWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZEDOLNOŚLĄSKIEBOLESŁAWIEC
154605STOWARZYSZENIE POLSKIEJ MŁODZIEŻY KATOLICKIEJDOLNOŚLĄSKIEBOLESŁAWIEC
163366STOWARZYSZENIE "ZIEMIA BOLESŁAWIECKA"DOLNOŚLĄSKIEBOLESŁAWIEC
206288BOLESŁAWIECKI KLUB SPORTOWY "BOBRZANIE"DOLNOŚLĄSKIEBOLESŁAWIEC
210934STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI W BOLESŁAWCUDOLNOŚLĄSKIEBOLESŁAWIEC
295127"STOWARZYSZENIE WSPARCIA PARAFII P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BOLESŁAWCU"DOLNOŚLĄSKIEBOLESŁAWIEC
295277FUNDACJA "WSPIERAJMY ZDROWIE"DOLNOŚLĄSKIEBOLESŁAWIEC
305848STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA. SZKOŁA- RODZINA- ŚRODOWISKO LOKALNE"DOLNOŚLĄSKIEBORÓW
53522STOWARZYSZENIE POMOCY "PRO BONO"DOLNOŚLĄSKIEBRZEG DOLNY
75903MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ROKITA" BRZEG DOLNYDOLNOŚLĄSKIEBRZEG DOLNY
225124KLUB PIŁKARSKI BRZEG DOLNYDOLNOŚLĄSKIEBRZEG DOLNY
272851STOWARZYSZENIE NA RZECZ ODNOWY WSI BUKWICA "BUKWICA-DOLINA MIŁOŚCI"DOLNOŚLĄSKIEBUKWICA
284785"FUNDACJA STARY LAS"DOLNOŚLĄSKIEBYCZEŃ
29984BYSTRZYCKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE W BYSTRZYCY KŁODZKIEJDOLNOŚLĄSKIEBYSTRZYCA KŁODZKA
217371KLUB SPORTOWY "POLONIA" BYSTRZYCA KŁODZKADOLNOŚLĄSKIEBYSTRZYCA KŁODZKA
219822STOWARZYSZENIE "TOLERANCJA"DOLNOŚLĄSKIEBYSTRZYCA KŁODZKA
246839FUNDACJA IM. GEN. JÓZEFA BEMA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BYSTRZYCY KŁODZKIEJDOLNOŚLĄSKIEBYSTRZYCA KŁODZKA
302057"STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU BYSTRZYCY KŁODZKIEJ"DOLNOŚLĄSKIEBYSTRZYCA KŁODZKA
306159STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU TENISA ZIEMNEGO, SPORTU I REKREACJI MIESZKAŃCÓW STAREGO OSIEDLADOLNOŚLĄSKIEBYSTRZYCA KŁODZKA
59942KLUB SPORTOWY "CHEŁMSKO - 1946"DOLNOŚLĄSKIECHEŁMSKO ŚLĄSKIE
224048STOWARZYSZENIE ENTUZJASTÓW KLASYCZNEJ MUZYKI ORGANOWEJ ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ "UKŁON DLA CECYLII"DOLNOŚLĄSKIECHEŁMSKO ŚLĄSKIE
82314CHOCIANOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I DOROSŁYM SPECJALNEJ TROSKIDOLNOŚLĄSKIECHOCIANÓW
257160FUNDACJA "WRZOSOWA KRAINA"DOLNOŚLĄSKIECHOCIANÓW
39215DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH DŁUGOTRWALE UNIERUCHOMIONYCH "NIEBIESKI PARASOL" W LEGNICYDOLNOŚLĄSKIECHOJNÓW
210463STOWARZYSZENIE ZIEMIA CHOJNOWSKA - XXI WIEKDOLNOŚLĄSKIECHOJNÓW
307089FUNDACJA "SMAK SUKCESU"DOLNOŚLĄSKIECHOJNÓW
99737"TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW CHRZĄSTAWY"DOLNOŚLĄSKIECHRZĄSTAWA WIELKA
255125"TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI CIESZKOWSKIEJ"DOLNOŚLĄSKIECIESZKÓW
286953STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ "BRAMA CZADROWSKA" W CZADROWIEDOLNOŚLĄSKIECZADRÓW
82115STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "S. P. D. I M. N."DOLNOŚLĄSKIEDŁUGOPOLE ZDRÓJ
279725FUNDACJA PARTNERSTWO JADWIGADOLNOŚLĄSKIEDOBROSZYCE
23312OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRZEJOWICACHDOLNOŚLĄSKIEDOBRZEJOWICE
58423STOWARZYSZENIE CENTRUM CHARYTATYWNE KULTURALNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE IM. ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ-SEKRETARKI BOŻEGO MIŁOSIERDZIADOLNOŚLĄSKIEDOMASZKÓW
112352FUNDACJA MIĘDZYNARODOWYCH FESTIWALI CHOPINOWSKICH W DUSZNIKACH-ZDROJUDOLNOŚLĄSKIEDUSZNIKI-ZDRÓJ
84416"NA PAWŁOWYM WZGÓRZU" - STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTADOLNOŚLĄSKIEDZIERŻONIÓW
99206TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW DZIERŻONIOWADOLNOŚLĄSKIEDZIERŻONIÓW
99446STOWARZYSZENIE OBRONY BEZROBOTNYCH "GODNOŚĆ"DOLNOŚLĄSKIEDZIERŻONIÓW
103666LUDOWY KLUB SPORTOWY OGNIWO W DZIERŻONIOWIEDOLNOŚLĄSKIEDZIERŻONIÓW
179638TOWARZYSTWO MIAST PARTNERSKICH DZIERŻONIOWADOLNOŚLĄSKIEDZIERŻONIÓW
195739"STOWARZYSZENIE NA RZECZ REMONTU I RENOWACJI ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA P. W. ŚW. JERZEGO"DOLNOŚLĄSKIEDZIERŻONIÓW
202053"STOWARZYSZENIE POMOCY HONOROWYM DAWCOM KRWI"DOLNOŚLĄSKIEDZIERŻONIÓW
202225"FUNDACJA L.M. OCHRONY ZDROWIA, KULTURY I SPORTU"DOLNOŚLĄSKIEDZIERŻONIÓW
217528TOWARZYSTWO OŚWIATOWE ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJDOLNOŚLĄSKIEDZIERŻONIÓW
230935FUNDACJA "DISCE PUER"DOLNOŚLĄSKIEDZIERŻONIÓW
244620STOWARZYSZENIE "POMÓŻMY REALIZOWAĆ MARZENIA"DOLNOŚLĄSKIEDZIERŻONIÓW
274502STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIERŻONIOWSKIEGO EKONOMIKADOLNOŚLĄSKIEDZIERŻONIÓW
277668SPECJALISTYCZNA JEDNOSTKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIERŻONIOWIEDOLNOŚLĄSKIEDZIERŻONIÓW
311436FUNDACJA "SALUS PRO FAMILIA"DOLNOŚLĄSKIEDZIERŻONIÓW
45037OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DZIKOWCUDOLNOŚLĄSKIEDZIKOWIEC
164472OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DZIWISZOWIEDOLNOŚLĄSKIEDZIWISZÓW
141562FUNDACJA "GALLEN"DOLNOŚLĄSKIEGALOWICE
48342STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY "SZANSA"DOLNOŚLĄSKIEGŁOGÓW
59983STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI I USAMODZIELNIANIA "DOM W GŁOGOWIE"DOLNOŚLĄSKIEGŁOGÓW
90988POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - KOŁO W GŁOGOWIEDOLNOŚLĄSKIEGŁOGÓW
96357FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII "MARATON"DOLNOŚLĄSKIEGŁOGÓW
101660"TOWARZYSTWO ZIEMI GŁOGOWSKIEJ"DOLNOŚLĄSKIEGŁOGÓW
117047GŁOGOWSKIE TOWARZYSTWO TENISOWEDOLNOŚLĄSKIEGŁOGÓW
121762GŁOGOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUDOLNOŚLĄSKIEGŁOGÓW
147633MIĘDZYZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY "CHROBRY" GŁOGÓWDOLNOŚLĄSKIEGŁOGÓW
185379STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "SKARBNIK" W GŁOGOWIEDOLNOŚLĄSKIEGŁOGÓW
213150"CHRZEŚCIJAŃSKIE FORUM SPOŁECZNE"DOLNOŚLĄSKIEGŁOGÓW
218000STOWARZYSZENIE EDUKACJI KULTURALNEJ I ARTYSTYCZNEJ "MAYDAY"DOLNOŚLĄSKIEGŁOGÓW
243712STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE W GŁOGOWIEDOLNOŚLĄSKIEGŁOGÓW
246084STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE A JUTRO?DOLNOŚLĄSKIEGŁOGÓW
250000GŁOGOWSKA FUNDACJA AKADEMICKADOLNOŚLĄSKIEGŁOGÓW
299698STOWARZYSZENIE AKADEMIA RODZINY LIBERIDOLNOŚLĄSKIEGŁOGÓW
301265STOWARZYSZENIE OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH "TON"DOLNOŚLĄSKIEGŁOGÓW
313451STOWARZYSZENIE PLANETA WSPARCIEDOLNOŚLĄSKIEGŁOGÓW
308821FUNDACJA "KATOLICKA INICJATYWA BERIT"DOLNOŚLĄSKIEGŁUSZYCA
134197STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYMDOLNOŚLĄSKIEGÓRA
249312GÓROWSKIE TOWARZYSTWO TENISOWEDOLNOŚLĄSKIEGÓRA
222278LUDOWY KLUB SPORTOWY "GRANIT" GÓRKA SOBOCKADOLNOŚLĄSKIEGÓRKA SOBOCKA
226768LUDOWY KLUB SPORTOWY "ŚLĘZA" KSIĘGINICE WIELKIEDOLNOŚLĄSKIEGÓRKA SOBOCKA
221774STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI GRANICADOLNOŚLĄSKIEGRANICA
245901NARODOWE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJDOLNOŚLĄSKIEGROBLICE
104203STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GRODZISZCZE I WSI RUDNICADOLNOŚLĄSKIEGRODZISZCZE
281683GMINNY KLUB SPORTOWY "GROMADKA"DOLNOŚLĄSKIEGROMADKA
40179LUDOWY KLUB SPORTOWY "HENRYKOWIANKA"DOLNOŚLĄSKIEHENRYKÓW
41185"FUNDACJA WIOSKI FRANCISZKAŃSKIEJ"DOLNOŚLĄSKIEJANICE
110474KLUB JEŹDZIECKI OŚRODEK SPORTÓW KONNYCH W JAROSZÓWCEDOLNOŚLĄSKIEJAROSZÓWKA
242402ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJDOLNOŚLĄSKIEJASZKOTLE
261716FUNDACJA OCHRONY ZWIERZĄT I OCHRONY POLSKIEGO DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO "MRUNIO"DOLNOŚLĄSKIEJASZKOWA DOLNA
21419STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYMDOLNOŚLĄSKIEJAWOR
89478KLUB SPORTOWY "OLIMPIA" W JAWORZEDOLNOŚLĄSKIEJAWOR
118799"STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DLA SZPITALA POWIATOWEGO W JAWORZE"DOLNOŚLĄSKIEJAWOR
123560STOWARZYSZENIE NA RZECZ DOMU MAŁYCH DZIECI W JAWORZEDOLNOŚLĄSKIEJAWOR
184031KLUB SPORTOWY "SPARTA STARY JAWOR"DOLNOŚLĄSKIEJAWOR
186185JAWORSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE "OLD BOY'S DZIUBEK - JAWOR"DOLNOŚLĄSKIEJAWOR
230971"SPOŁECZNE TOWARZYSTWO PROMOCJI MIASTA JAWORA IM. ŚWIĘTEGO MARCINA"DOLNOŚLĄSKIEJAWOR
82782MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KAROLINA" W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJDOLNOŚLĄSKIEJAWORZYNA ŚLĄSKA
225114MUZEUM PRZEMYSŁU I KOLEJNICTWA NA ŚLĄSKUDOLNOŚLĄSKIEJAWORZYNA ŚLĄSKA
232118KLUB SPORTOWY "KWARCYT" JEGŁOWADOLNOŚLĄSKIEJEGŁOWA
63852MIEJSKO-GMINNE ZRZESZENIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH W JELCZU-LASKOWICACHDOLNOŚLĄSKIEJELCZ-LASKOWICE
29584STOWARZYSZENIE "POMOST"DOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
53954"KARKONOSKI KLUB AMAZONEK"DOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
55755"STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU NYSA"DOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
56257KLUB SPORTOWY "SUDETY" JELENIA GÓRADOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
60388POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY W JELENIEJ GÓRZEDOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
73876STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄDOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
75371STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM PRZY ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W JELENIEJ GÓRZEDOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
85648MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KARKONOSZE" JELENIA GÓRADOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
87555POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W JELENIEJ GÓRZEDOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
100516KARKONOSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHDOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
118256JELENIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY RADIOTECHNIKÓW "RADAR"DOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
131325MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "KARKONOSZE" - SPORTY ZIMOWEDOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
156137SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 72 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGODOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
173568RUCH OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH I WALKI Z KORUPCJĄDOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
205859STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY POGRZEBOWEJ MIASTA I POWIATU JELENIA GÓRADOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
210992"JELENIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA"DOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
217559FUNDACJA "JAGNIĄTKÓW"DOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
225669KARKONOSKI KLUB SPORTOWY "JELENIA GÓRA"DOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
248498POMOC W INTEGRACJI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8DOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
262968"FUNDACJA ZDROWA WIEŚ"DOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
294888EUROPEJSKA FUNDACJA LUDZI DOBREJ WOLI "SERDECZNA POMOC"DOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
315083FUNDACJA "CELWISKOZA"DOLNOŚLĄSKIEJELENIA GÓRA
215564JERZMANOWSKIE TOWARZYSTWO INICJATYW SPOŁECZNYCH "DEGNO VITA"DOLNOŚLĄSKIEJERZMANOWA
24852OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JUGOWIEDOLNOŚLĄSKIEJUGÓW
71165GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W KAMIENNEJ GÓRZEDOLNOŚLĄSKIEKAMIENNA GÓRA
86033"STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁOWO"DOLNOŚLĄSKIEKAMIENNA GÓRA
96738STOWARZYSZENIE "REKRIO" W KAMIENNEJ GÓRZEDOLNOŚLĄSKIEKAMIENNA GÓRA
204860KAMIENNOGÓRSKI KLUB SPORTOWY "OLIMPIA"DOLNOŚLĄSKIEKAMIENNA GÓRA
210634STOWARZYSZENIE PROMOCJI EDUKACJI "FUTURUM"DOLNOŚLĄSKIEKAMIENNA GÓRA
276762STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH "KUS-KUS"DOLNOŚLĄSKIEKAMIENNA GÓRA
232794UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KARNKÓWDOLNOŚLĄSKIEKARNKÓW
71075KLUB SPORTOWY "ŚNIEŻKA" KARPACZDOLNOŚLĄSKIEKARPACZ
110993STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ"DOLNOŚLĄSKIEKĄTY WROCŁAWSKIE
71169FUNDACJA "IDZIE JEZUS"DOLNOŚLĄSKIEKIEŁCZÓW
278704FUNDACJA "SPOKOJNA PRZYSTAŃ"DOLNOŚLĄSKIEKIETLIN
37269AUTOMOBILKLUB ZIEMI KŁODZKIEJDOLNOŚLĄSKIEKŁODZKO
92490KŁODZKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWEDOLNOŚLĄSKIEKŁODZKO
168846MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKODOLNOŚLĄSKIEKŁODZKO
233471FUNDACJA NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZIEMI KŁODZKIEJ i ZĄBKOWICKIEJ "KOŃ"DOLNOŚLĄSKIEKŁODZKO
174293TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GMINY KOBIERZYCEDOLNOŚLĄSKIEKOBIERZYCE
215910STOWARZYSZENIE FORUM PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACYDOLNOŚLĄSKIEKOBIERZYCE
259732KLUB SPORTOWY "PLON" KOMORNIKIDOLNOŚLĄSKIEKOMORNIKI
237093GMINNY KLUB SPORTOWY CZARNI KONDRATOWICEDOLNOŚLĄSKIEKONDRATOWICE
288772FUNDACJA "DOBRO CZYNIĆ"DOLNOŚLĄSKIEKOPACZ
249210STOWARZYSZENIE "SZANSA DLA GIMNAZJUM"DOLNOŚLĄSKIEKOSTOMŁOTY
246001LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "POGOŃ KOWALÓW"DOLNOŚLĄSKIEKOWALÓW
94106SPOŁECZNY KOMITET WALKI Z GRUŹLICĄ I CHOROBAMI PŁUC - STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYMDOLNOŚLĄSKIEKOWARY
176381STOWARZYSZENIE EUROJEDYNKADOLNOŚLĄSKIEKOWARY
230643KARKONOSKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZPITALA "BUKOWIEC"DOLNOŚLĄSKIEKOWARY
163664"TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KROSNOWIC"DOLNOŚLĄSKIEKROSNOWICE
212708GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORLĘTA" GMINY KŁODZKO Z SIEDZIBĄ W KROSNOWICACHDOLNOŚLĄSKIEKROSNOWICE
84948FUNDACJA "KRZYŻOWA" DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGODOLNOŚLĄSKIEKRZYŻOWA
243988LUDOWY KLUB SPORTOWY KUCHARZOWICEDOLNOŚLĄSKIEKUCHARZOWICE
304145STOWARZYSZENIE SPORTOWE "WESTERN RIDERS"DOLNOŚLĄSKIEKUDOWA-ZDRÓJ
285748STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA WSI I SZKOŁY"DOLNOŚLĄSKIEKURÓW
231665STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY I OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄDOLNOŚLĄSKIELĄDEK-ZDRÓJ
2388STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY "WSPÓLNOTA AKADEMICKA"DOLNOŚLĄSKIELEGNICA
60638FUNDACJA ESPADOLNOŚLĄSKIELEGNICA
65217AKADEMICKI ZESPÓŁ SPORTOWY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICYDOLNOŚLĄSKIELEGNICA
65253POLSKIE FORUM EUROPEJSKIEJ KOALICJI DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNADOLNOŚLĄSKIELEGNICA
70019KLUB PIŁKI RĘCZNEJ "MIEDŹ" W LEGNICYDOLNOŚLĄSKIELEGNICA
80032KLUB SPORTOWY "WANKAN"DOLNOŚLĄSKIELEGNICA
87380STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM I RUCHOWYM PERSONADOLNOŚLĄSKIELEGNICA
87647OŚRODEK SPORTÓW ŁUCZNICZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY "STRZELEC" W LEGNICYDOLNOŚLĄSKIELEGNICA
99986STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU MODRZEJEWSKIEJ W LEGNICYDOLNOŚLĄSKIELEGNICA
101520STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I RODZICÓW OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM INTELEKTUALNYM "JUTRZENKA"DOLNOŚLĄSKIELEGNICA
101623"RUCH KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI - EUROPA DONNA LEGNICA"DOLNOŚLĄSKIELEGNICA
107870FUNDACJA NA RZECZ DZIECI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGODOLNOŚLĄSKIELEGNICA
114695AUTONOMICZNA SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ "MIEDŹ"DOLNOŚLĄSKIELEGNICA
122747AUTONOMICZNA SEKCJA SZACHOWA "MIEDŹ"DOLNOŚLĄSKIELEGNICA
125740FUNDACJA EKOLOGICZNA "ZIELONA AKCJA"DOLNOŚLĄSKIELEGNICA
147232CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU, OSOBOM WSPÓŁUZALEŻNIONYM ORAZ OFIAROM PRZEMOCY "NIE JESTEŚ SAM"DOLNOŚLĄSKIELEGNICA
155325TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LEGNICY "PRO LEGNICA"DOLNOŚLĄSKIELEGNICA
213399"LEGNICKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE"DOLNOŚLĄSKIELEGNICA
214044STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU INTEGRACJI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LEGNICY "UŚMIECH DZIECKA"DOLNOŚLĄSKIELEGNICA
217392KLUB SPORTOWY "OLIMPIA"DOLNOŚLĄSKIELEGNICA
221535CARITAS DIECEZJI LEGNICKIEJDOLNOŚLĄSKIELEGNICA
227717LEGNICKI KLUB OYAMA KARATEDOLNOŚLĄSKIELEGNICA
232208TOWARZYSTWO "PRO SINFONICA"DOLNOŚLĄSKIELEGNICA
233912STOWARZYSZENIE "POLSKI PROGRAM ROZWOJU I PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI - PROMIEŃ NADZIEI"DOLNOŚLĄSKIELEGNICA
239656KLUB SPORTOWY "IKAR LEGNICA"DOLNOŚLĄSKIELEGNICA
270068STOWARZYSZENIE "RODZINA"DOLNOŚLĄSKIELEGNICA
292363MŁODZIEŻOWE STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ "SIÓDEMKA" LEGNICADOLNOŚLĄSKIELEGNICA
304472STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - "TETRUSEK"DOLNOŚLĄSKIELEGNICA
317060STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY "SURSUM CORDA" W LEGNICYDOLNOŚLĄSKIELEGNICA
244173STOWARZYSZENIE NA RZECZ RÓWNOMIERNEGO ROZWOJU GMINY WISZNIA MAŁA - "KU PRZYSZŁOŚCI"DOLNOŚLĄSKIELIGOTA PIĘKNA
53684FUNDACJA BUKOWIŃSKA "BRATNIA POMOC" W LUBANIUDOLNOŚLĄSKIELUBAŃ
80952MIĘDZYZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY "ŁUŻYCE" W LUBANIUDOLNOŚLĄSKIELUBAŃ
172258STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GÓRNYCH ŁUŻYCDOLNOŚLĄSKIELUBAŃ
231609"STOWARZYSZENIE NA RZECZ BUDOWY KOŚCIOŁA PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W LUBANIU"DOLNOŚLĄSKIELUBAŃ
299384UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI "SKORPIONY" LUBAŃDOLNOŚLĄSKIELUBAŃ
312447ŁUŻYCKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM W LUBANIUDOLNOŚLĄSKIELUBAŃ
94916STOWARZYSZENIE "LUBAWKA"DOLNOŚLĄSKIELUBAWKA
170758MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" W LUBAWCEDOLNOŚLĄSKIELUBAWKA
50127ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY "LUBIN"DOLNOŚLĄSKIELUBIN
64059FUNDACJA OCHRONY ZDROWIADOLNOŚLĄSKIELUBIN
70831LUBIŃSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURYDOLNOŚLĄSKIELUBIN
79200POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W LUBINIEDOLNOŚLĄSKIELUBIN
81905ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA WSPÓŁPRACOWNIKÓW SALEZJAŃSKICH WSPÓLNOTA LOKALNA "LUBIN - CENTRUM"DOLNOŚLĄSKIELUBIN
100960STOWARZYSZENIE "DAĆ NADZIEJĘ"DOLNOŚLĄSKIELUBIN
114148OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE TYMOTERAPII IM. PROF. JEREMIEGO CZAPLICKIEGODOLNOŚLĄSKIELUBIN
126455MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ZAGŁĘBIE" LUBINDOLNOŚLĄSKIELUBIN
132706"POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W LUBINIE"DOLNOŚLĄSKIELUBIN
150212SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA

OŚWIATOWEGO NR 59 W LUBINIE

DOLNOŚLĄSKIELUBIN
154740FUNDACJA POLSKA MIEDŹDOLNOŚLĄSKIELUBIN
172124"STOWARZYSZENIE SPORTU I REKREACJI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO"DOLNOŚLĄSKIELUBIN
173984KLUB ABSTYNENTA ARKA PRZY PARAFII ŚW. M. KOLBEDOLNOŚLĄSKIELUBIN
174611FUNDACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻYDOLNOŚLĄSKIELUBIN
206905UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "TRIATHLON" LUBINDOLNOŚLĄSKIELUBIN
211235STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GÓRDOLNOŚLĄSKIELUBIN
217785STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW KGHM POLSKA MIEDŹ SADOLNOŚLĄSKIELUBIN
218382KLUB SZACHOWY "JUNIOR"DOLNOŚLĄSKIELUBIN
220970STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z WRODZONYMI CHOROBAMI SIATKÓWKI "RETINA"DOLNOŚLĄSKIELUBIN
223759STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RÓWNE SZANSE"DOLNOŚLĄSKIELUBIN
227336"FUNDACJA ZDROWIA ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W LUBINIE"DOLNOŚLĄSKIELUBIN
231935"STOWARZYSZENIE NA RZECZ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBINIE"DOLNOŚLĄSKIELUBIN
235228STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBINIE "PACJENCI RAZEM"DOLNOŚLĄSKIELUBIN
251404STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW MŁODZIEŻOWEJ PIŁKI NOŻNEJ "ZŁOTY GOL"DOLNOŚLĄSKIELUBIN
256292STOWARZYSZENIE "PALIUM" W LUBINIEDOLNOŚLĄSKIELUBIN
256789STOWARZYSZENIE "STRZAŁ W 10-TKĘ"DOLNOŚLĄSKIELUBIN
304720FUNDACJA "INTEGRACJA"DOLNOŚLĄSKIELUBIN
315867"A TACY SAMI" STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W LUBINIEDOLNOŚLĄSKIELUBIN
38037STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - PROMOCJI WSI LUBNÓW I OKOLICDOLNOŚLĄSKIELUBNÓW
217709UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "JUNIOR" LUBOMIERZDOLNOŚLĄSKIELUBOMIERZ
253569"KLUB PIŁKARSKI LUDÓW ŚLĄSKI 85"DOLNOŚLĄSKIELUDÓW ŚLĄSKI
54835"INICJATYWA LOKALNA NA RZECZ ROZWOJU GMINY NOWA RUDA"DOLNOŚLĄSKIELUDWIKOWICE KŁODZKIE
256596TOWARZYSTWO "BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK"DOLNOŚLĄSKIELUTOMIA
49700POWIATOWE STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH W LWÓWKU ŚLĄSKIMDOLNOŚLĄSKIELWÓWEK ŚLĄSKI
104281STOWARZYSZENIE NA RZECZ OFIAR WYPADKÓW DROGOWYCH "POMOC" W LWÓWKU ŚLĄSKIMDOLNOŚLĄSKIELWÓWEK ŚLĄSKI
180900LWÓWECKI KLUB SPORTOWY "CZARNI"DOLNOŚLĄSKIELWÓWEK ŚLĄSKI
237556"FUNDACJA POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM PŁAKOWICE"DOLNOŚLĄSKIELWÓWEK ŚLĄSKI
282138STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLA W PŁAKOWICACHDOLNOŚLĄSKIELWÓWEK ŚLĄSKI
244008LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "PIAST" ŁOJOWICEDOLNOŚLĄSKIEŁOJOWICE
30749KLUB SPORTOWY "ŁOZINA"DOLNOŚLĄSKIEŁOZINA
30718STOWARZYSZENIE BYŁYCH PRACOWNIKÓW PAFAWAGUDOLNOŚLĄSKIEM. WROCŁAW
42273"DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA TRANSPLANTACJI"DOLNOŚLĄSKIEM. WROCŁAW
210348STOWARZYSZENIE "ZIEMIA MARCINOWICKA"DOLNOŚLĄSKIEMARCINOWICE
276685FUNDACJA "STACYJKA MALTUSIA"DOLNOŚLĄSKIEMIERCZYCE
90529STOWARZYSZENIE ŚW. CELESTYNADOLNOŚLĄSKIEMIKOSZÓW
273944"FARMA NA ROZDROŻU DZIECIOM" W MIKUŁOWEJDOLNOŚLĄSKIEMIKUŁOWA
28932MILICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHDOLNOŚLĄSKIEMILICZ
97840MILICKI KLUB KOSZYKÓWKIDOLNOŚLĄSKIEMILICZ
224247MILICKIE STOWARZYSZENIE "RAZEM BLIŻEJ"DOLNOŚLĄSKIEMILICZ
281047STOWARZYSZENIE POŻYTKU PUBLICZNEGO "UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W MILICZU"DOLNOŚLĄSKIEMILICZ
306055STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W MIRKOWIE I WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCHDOLNOŚLĄSKIEMIRKÓW
70987MIEJSKI KLUB SPORTOWY "PRI BAZALT - WŁÓKNIARZ" MIRSKDOLNOŚLĄSKIEMIRSK
222760UCZNIOWSKI KLUB NARCIARSKI "POD STRÓŻĄ"DOLNOŚLĄSKIEMISZKOWICE
197931"FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA"DOLNOŚLĄSKIEMNISZKÓW
267123FUNDACJA BĄDŹMY RAZEM - HIPOTERAPIADOLNOŚLĄSKIEMODRZEWIE
116588FUNDACJA ŚW. JADWIGIDOLNOŚLĄSKIEMORAWA
134817"STOWARZYSZENIE KACZAWSKIE"DOLNOŚLĄSKIEMŚCIWOJÓW
64494"TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW NIEMCZY I ZIEMI NIEMCZAŃSKIEJ"DOLNOŚLĄSKIENIEMCZA
4746"NASZA NADZIEJA - STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"DOLNOŚLĄSKIENOWA RUDA
148946"NOWORUDZKIE STOWARZYSZENIE PRO PUBLICO BONO"DOLNOŚLĄSKIENOWA RUDA
266537STOWARZYSZENIE TERAZ NOWA RUDADOLNOŚLĄSKIENOWA RUDA
171081STOWARZYSZENIE "NASZA GMINA"DOLNOŚLĄSKIENOWA WIEŚ GRODZISKA
109042FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIESŁYSZĄCYM "USŁYSZEĆ ŚWIAT"DOLNOŚLĄSKIENOWE SIODŁO
56492"GMINNY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY" W NOWOGRODŹCUDOLNOŚLĄSKIENOWOGRODZIEC
88848STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ "BÓR" OBORNIKI ŚLĄSKIEDOLNOŚLĄSKIEOBORNIKI ŚLĄSKIE
183818STOWARZYSZENIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU "ATENA"DOLNOŚLĄSKIEOBORNIKI ŚLĄSKIE
220420KLUB PIŁKARSKI "BÓR" OBORNIKI ŚLĄSKIEDOLNOŚLĄSKIEOBORNIKI ŚLĄSKIE
279679STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE NADZIEJADOLNOŚLĄSKIEOBORNIKI ŚLĄSKIE
294996STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI "OLIMP" OBORNIKI ŚLĄSKIEDOLNOŚLĄSKIEOBORNIKI ŚLĄSKIE
29790WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "OLEŚNICZANKA"DOLNOŚLĄSKIEOLEŚNICA
56349"TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OLEŚNICY"DOLNOŚLĄSKIEOLEŚNICA
69874MIEJSKI KLUB SPORTOWY "POGOŃ" OLEŚNICADOLNOŚLĄSKIEOLEŚNICA
82193FUNDACJA NA RZECZ PROFILAKTYKI I REHABILITACJI DZIECI Z WADAMI POSTAWY I USZKODZENIAMI NARZĄDÓW RUCHUDOLNOŚLĄSKIEOLEŚNICA
195173STOWARZYSZENIE JAZZ NA KANAPIEDOLNOŚLĄSKIEOLEŚNICA
218602POWIATOWY INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY "ORZEŁ"DOLNOŚLĄSKIEOLEŚNICA
227899FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W POWIECIE OLEŚNICKIMDOLNOŚLĄSKIEOLEŚNICA
229346FUNDACJA IMIENIA KSIĘDZA INFUŁATA FRANCISZKA SUDOŁADOLNOŚLĄSKIEOLEŚNICA
242195STOWARZYSZENIE NA RZECZ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. F. CHOPINA W OLEŚNICYDOLNOŚLĄSKIEOLEŚNICA
243364"FUNDACJA DROGA I ŻYCIE"DOLNOŚLĄSKIEOLEŚNICA
278293STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GIMNAZJUM NR 3 IM. PODRÓŻNIKÓW I ODKRYWCÓW POLSKICH W OLEŚNICY "ROZWINĄĆ SKRZYDŁA"DOLNOŚLĄSKIEOLEŚNICA
308048STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. PROF. ROMANA PODOSKIEGO W OLEŚNICYDOLNOŚLĄSKIEOLEŚNICA
290395STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI OLSZANYDOLNOŚLĄSKIEOLSZANY
47208STOWARZYSZENIE "POMOC" PRZY ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM I NOWORODKOWYM SZPITALA W OŁAWIEDOLNOŚLĄSKIEOŁAWA
54333STOWARZYSZENIE "POMOST - SOJUSZ DLA OŁAWY I ZIEMI OŁAWSKIEJ"DOLNOŚLĄSKIEOŁAWA
64785MIEJSKO-GMINNE ZRZESZENIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH W OŁAWIEDOLNOŚLĄSKIEOŁAWA
83236STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "TĘCZA" W OŁAWIEDOLNOŚLĄSKIEOŁAWA
97478MIEJSKI KLUB SPORTOWY "OŁAWA"DOLNOŚLĄSKIEOŁAWA
103923JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY "W SIODLE"DOLNOŚLĄSKIEOŁAWA
171024OŁAWSKI KLUB TENISOWYDOLNOŚLĄSKIEOŁAWA
213334MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "OLAVIA"DOLNOŚLĄSKIEOŁAWA
217282STOWARZYSZENIE JUSTITIADOLNOŚLĄSKIEOŁAWA
218295OŁAWSKIE STOWARZYSZENIE MUZYKÓWDOLNOŚLĄSKIEOŁAWA
220359FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA "SZPITAL W OŁAWIE"DOLNOŚLĄSKIEOŁAWA
275166SPORTOWY KLUB WĘDKARSTWA SPINNINGOWEGO "WYDRA"DOLNOŚLĄSKIEOŁAWA
262920STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO KULTURALNE "JASKIER" W OŁDRZYCHOWICACH KŁODZKICHDOLNOŚLĄSKIEOŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE
97019TOWARZYSTWO IZERSKIEDOLNOŚLĄSKIEOSADA ORLE
209668STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WYMAGAJĄCYCH POMOCYDOLNOŚLĄSKIEOSTROWINA
112734STOWARZYSZENIE "NASZE ZDROWIE"DOLNOŚLĄSKIEPIECHOWICE
220482"KARKONOSKI KLUB CURLINGOWY" W PIECHOWICACHDOLNOŚLĄSKIEPIECHOWICE
150695STOWARZYSZENIE "LEPSZE JUTRO" W PIESZYCACHDOLNOŚLĄSKIEPIESZYCE
293678FUNDACJA "PRZEDSZKOLAKI"DOLNOŚLĄSKIEPIETRZYKOWICE
32067STOWARZYSZENIE "NASZA SZKOŁA" W PIOTROWICACHDOLNOŚLĄSKIEPIOTROWICE
293980STOWARZYSZENIE "NASZE PIOTROWICE"DOLNOŚLĄSKIEPIOTROWICE
292980ZAKŁAD LECZNICZO - OPIEKUŃCZY DLA DZIECI PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJDOLNOŚLĄSKIEPISZKOWICE
129958GMINNY KLUB SPORTOWY "OLIMPIA" PODGAJDOLNOŚLĄSKIEPODGAJ
109911OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNADOLNOŚLĄSKIEPODGÓRZYN
71047KLUB SPORTOWY "POLANICA ZDRÓJ"DOLNOŚLĄSKIEPOLANICA ZDRÓJ
3418SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY, ODDZIAŁ W POLANICY ZDROJUDOLNOŚLĄSKIEPOLANICA-ZDRÓJ
42824STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE "ŻYĆ GODNIE"DOLNOŚLĄSKIEPOLKOWICE
43940MIEJSKI KLUB SPORTOWY MKS ORZEŁ POLKOWICEDOLNOŚLĄSKIEPOLKOWICE
58431MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY TENISA STOŁOWEGODOLNOŚLĄSKIEPOLKOWICE
98014TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "START" W POLKOWICACHDOLNOŚLĄSKIEPOLKOWICE
201952"ROBOTNICZA FUNDACJA EDUKACYJNA"DOLNOŚLĄSKIEPOLKOWICE
206454MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "PŁETVAL" POLKOWICEDOLNOŚLĄSKIEPOLKOWICE
122503STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI PRUSICKIEJDOLNOŚLĄSKIEPRUSICE
165875MIEJSKO GMINNY KLUB SPORTOWY "ZAMET" PRZEMKÓWDOLNOŚLĄSKIEPRZEMKÓW
4922LUDOWY KLUB SPORTOWY "OGNISKO" PRZEWORNODOLNOŚLĄSKIEPRZEWORNO
208954OŚRODEK TERAPEUTYCZNO - WYPOCZYNKOWY "TIME-OUT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDOLNOŚLĄSKIEPRZEŹDZIEDZA
153872STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI RADZOWICEDOLNOŚLĄSKIERADZOWICE
256956"TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RATOWIC"DOLNOŚLĄSKIERATOWICE
47299OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYBNICYDOLNOŚLĄSKIERYBNICA
245403LUDOWY KLUB SPORTOWY "VIKTORIA" SARBYDOLNOŚLĄSKIESARBY
214617"STOWARZYSZENIE KLUBU SPORTOWEGO SĘDZICE"DOLNOŚLĄSKIESĘDZICE
51245STOWARZYSZENIE EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW "SIECHNICE"DOLNOŚLĄSKIESIECHNICE
237820"FUNDACJA BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ"DOLNOŚLĄSKIESIECHNICE
312562STOWARZYSZENIE LKS SOKÓŁ SMOLECDOLNOŚLĄSKIESMOLEC
7260AS - STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCHDOLNOŚLĄSKIESOBÓTKA
228742STOWARZYSZENIE "KRZYŚ"DOLNOŚLĄSKIESOŚNICA
234294"STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW NA RZECZ ROZWOJU WSI STANOWICE"DOLNOŚLĄSKIESTANOWICE
227441STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "RAZEM"DOLNOŚLĄSKIESTOLEC
147688"STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SCHIZOFRENIĘ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ"DOLNOŚLĄSKIESTRONIE ŚLĄSKIE
219412STOWARZYSZENIE POŻYTKU PUBLICZNEGO "KRYSZTAŁ STRONIE"DOLNOŚLĄSKIESTRONIE ŚLĄSKIE
90222STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH EURO - PARTNERDOLNOŚLĄSKIESTRZEGOM
220114STRZEGOMSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET "OPOKA"DOLNOŚLĄSKIESTRZEGOM
41270TOWARZYSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRZELIN 2000DOLNOŚLĄSKIESTRZELIN
64163"TERENOWY KLUB SPORTOWY GRANIT"DOLNOŚLĄSKIESTRZELIN
67239TOWARZYSTWO WZGÓRZ STRZELIŃSKICHDOLNOŚLĄSKIESTRZELIN
69001MIEJSKO-GMINNE ZRZESZENIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH W STRZELINIEDOLNOŚLĄSKIESTRZELIN
72661STRZELIŃSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE KLUB ABSTYNENTA "PROMIENIE"DOLNOŚLĄSKIESTRZELIN
79926KLUB SPORTOWY QUICK MIX "STRZELINIANKA"DOLNOŚLĄSKIESTRZELIN
121766STRZELIŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHDOLNOŚLĄSKIESTRZELIN
209201STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNOŚCI IM. MATKI TERESY Z KALKUTYDOLNOŚLĄSKIESTRZELIN
245802STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W STRZELINIEDOLNOŚLĄSKIESTRZELIN
246328KLUB SPORTOWY FC PĘCZDOLNOŚLĄSKIESTRZELIN
129950TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SUŁOWADOLNOŚLĄSKIESUŁÓW
311090"NASZE DZIECI"DOLNOŚLĄSKIESUŁÓW
29593STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "CELINA"DOLNOŚLĄSKIESYCÓW
190532TOWARZYSTWO POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYMDOLNOŚLĄSKIESYCÓW
313337STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJDOLNOŚLĄSKIESYCÓW
63113STOWARZYSZENIE KULTURALNE CHÓR FRANKOFONÓWDOLNOŚLĄSKIESZCZAWNO - ZDRÓJ
107917KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO MTB WIEŻA ANNA - SZCZAWNO ZDRÓJDOLNOŚLĄSKIESZCZAWNO-ZDRÓJ
250279STOWARZYSZENIE "SZCZEPANOWSKI GRZBIET"DOLNOŚLĄSKIESZCZEPANÓW
164138TERENOWY KLUB SPORTOWY "HUTNIK"DOLNOŚLĄSKIESZCZYTNA
108083MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "WOSKAR" SZKLARSKA PORĘBA WOJCIESZYCEDOLNOŚLĄSKIESZKALRSKA PORĘBA
258946STOWARZYSZENIE "PUCH OSTU"DOLNOŚLĄSKIESZKLARSKA PORĘBA
102760"BIEG PIASTÓW"DOLNOŚLĄSKIESZKLARSKA PORĘBA
232534STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SZYSZKOWA, KOŚCIELNIKI GÓRNE I KOŚCIELNIKI ŚREDNIEDOLNOŚLĄSKIESZYSZKOWA
30725STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SZCZYTNICA I OKOLICEDOLNOŚLĄSKIESZYTNICA
68676"RÓWNE SZANSE"DOLNOŚLĄSKIEŚCINAWA
276833DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUSDOLNOŚLĄSKIEŚCINAWKA DOLNA
30494"STOWARZYSZENIE DLA POWIATU"DOLNOŚLĄSKIEŚRODA ŚLĄSKA
50357MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "POLONIA"DOLNOŚLĄSKIEŚRODA ŚLĄSKA
210587STOWARZYSZENIE "NIE JESTEŚ SAM"DOLNOŚLĄSKIEŚRODA ŚLĄSKA
255124"STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DLA SZPITALA POWIATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ"DOLNOŚLĄSKIEŚRODA ŚLĄSKA
4973TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM"DOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
20843KLUB PIŁKARSKI "POLONIA-SPARTA ŚWIDNICA"DOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
44797"SUDECKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH"DOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
63287MIEJSKI KLUB SPORTOWY "POLONIA" ŚWIDNICADOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
70329"AUTOMOBILKLUB SUDECKI W ŚWIDNICY"DOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
119184DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY BEZROBOTNYCHDOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
130317"KLUB ROTARIAŃSKI ŚWIDNICA-WAŁBRZYCH - ROTARY CLUB ŚWIDNICA-WAŁBRZYCH"DOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
151203ŚWIDNICKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ "ŚWIDNICA"DOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
151403FUNDACJA "NASZEJ SZKOLE"DOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
222928"POMÓŻMY NASZYM PACJENTOM"DOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
224354"CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO"DOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
224677TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO W ŚWIDNICYDOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
225226ŚWIDNICKI KLUB KYOKUSHINKAI KARATEDOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
229507FUNDACJA SERCE - EUROPEJSKIE CENTRUM PRZYJAŹNI DZIECIĘCEJDOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
230762FUNDACJA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ NA RZECZ WSPIERANIA PROFESJONALNEJ POMOCY "SKSK"DOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
234983STOWARZYSZENIE "WYZWOLENIE"DOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
238207ŚWIDNICKI KLUB ŻEGLARSKI "QBRYG"DOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
245969"STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ"DOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
258929STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM GŁUCHONIEMYM I NIEDOSŁYSZĄCYM "KRZYK CISZY"DOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
271417STOWARZYSZENIE SPORTOWE MODELARZY ZIEMI ŚWIDNICKIEJDOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
292967FUNDACJA WSPIERANIA POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJDOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
295663STOWARZYSZENIE "ŚWIDNICKI BANK ŻYWNOŚCI"DOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
317134STOWARZYSZENIE RODZICÓW I SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ "BLIŻEJ CIEBIE" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 I GIMNAZJUM NR 5 W ŚWIDNICYDOLNOŚLĄSKIEŚWIDNICA
48985"STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"DOLNOŚLĄSKIEŚWIEBODZICE
298747STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNO - OPIEKUŃCZE IM. BŁ. MARII TERESY GERHARDINGER PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI W ŚWIEBODZICACHDOLNOŚLĄSKIEŚWIEBODZICE
105404FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "ŚWIERADÓW-CZERNIAWA"DOLNOŚLĄSKIEŚWIERADÓW-ZDRÓJ
291360STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI TARGOSZYNDOLNOŚLĄSKIETARGOSZYN
132946TRZEBNICKIE STOWARZYSZENIE UŚMIECH DZIECKADOLNOŚLĄSKIETRZEBNICA
204675TRZEBNICKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWO-REKREACYJNE "POLONIA" W TRZEBNICYDOLNOŚLĄSKIETRZEBNICA
261924STOWARZYSZENIE "TROSKA"DOLNOŚLĄSKIETRZEBNICA
284607STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "NASZ ŚWIAT"DOLNOŚLĄSKIETRZEBNICA
317368STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "TĘCZA"DOLNOŚLĄSKIETRZEBNICA
257538LUDOWY KLUB SPORTOWY "VICTORIA" TUSZYNDOLNOŚLĄSKIETUSZYN
278628"NASZE DZIECI"DOLNOŚLĄSKIETYNIEC MAŁY
253668FUNDACJA "PARTNERSTWO IZERSKIE BOGACTWEM TRÓJGRANICZA"DOLNOŚLĄSKIEUBOCZE
13743STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE "INTEGRITAS" RODZINA - SZKOŁA - ŚRODOWISKODOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
23386STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA "PRO FEMINA"DOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
40714TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W WAŁBRZYCHUDOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
47710POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHUDOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
57678STOWARZYSZENIE INSTRUKTORÓW I SZKÓŁ NAUKI JAZDY "ELKA"DOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
68261DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHDOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
69799POLSKA ORGANIZACJA SHINKYOKUSHINKAIDOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
70325"KOMITET EUROPEJSKI"DOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
71617FUNDACJA "SZKOŁA GMINNA MENADŻERSKO - KSIĘGOWA"DOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
80958SUDECKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "KSIĄŻ"DOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
85627"DOM BRETANII W WAŁBRZYCHU"DOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
86337JEDNOSEKCYJNY KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" WAŁBRZYCHDOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
129897STOWARZYSZENIE OSÓB WSPIERAJĄCYCH SAMOTNE MATKI I DZIECI "NADZIEJA"DOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
131549WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWEDOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
144759INSTYTUT BADAŃ KOMPETENCJIDOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
165867STOWARZYSZENIE DZIECI I RODZIN ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJDOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
191584FUNDACJA "MERKURY"DOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
200233KLUB PIŁKARSKI "GÓRNIK" WAŁBRZYCHDOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
216694"WAŁBRZYSKA WSPÓLNA WIĘŹ TALENT"DOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
233740STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "WAŁBRZYCH"DOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
239676FUNDACJA IMIENIA JANA PAWŁA IIDOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
254661STOWARZYSZENIE GKS ZAGŁĘBIE WAŁBRZYCHDOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
260103"STOWARZYSZENIE OBRONY KONSTYTUCYJNYCH PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA"DOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
262008"PRZYJAZNY WAŁBRZYCH"DOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
274668UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "OLIMPIJCZYK"DOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
290351FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY "SALVATOR"DOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
292766STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU "NASZ DOM"DOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
294061PALLOTYŃSKI INTEGRACYJNY OŚRODEK WSPARCIA DZIENNEGO "JESTEŚMY RAZEM"DOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
299019STOWARZYSZENIE "LUDZIE JANA PAWŁA II"DOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
302756KLUB KOLARSTWA WAŁBRZYCHDOLNOŚLĄSKIEWAŁBRZYCH
316751DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ "ISKIERKA"DOLNOŚLĄSKIEWĄSOSZ
246682KLUB SPORTOWY "ŚWITEŹ" WIĄZÓWDOLNOŚLĄSKIEWIĄZÓW
250848"POMÓŻMY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W WIERZBICACH"DOLNOŚLĄSKIEWIERZBICE
43938STOWARZYSZENIE REGIONALNE "NADODRZAŃSKI ZAKĄTEK"DOLNOŚLĄSKIEWIETSZYCE
259486STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WILKANÓWDOLNOŚLĄSKIEWILKANÓW
246015LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "LOGAN" WITOWICEDOLNOŚLĄSKIEWITOWICE
231669STOWARZYSZENIE "SOBIERADZIK"DOLNOŚLĄSKIEWOJCIESZÓW
220842STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA W WOJTÓWCEDOLNOŚLĄSKIEWOJTÓWKA
13407INICJATYWA SAMORZĄDOWA RAZEMDOLNOŚLĄSKIEWOŁÓW
21507STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ZDROWIADOLNOŚLĄSKIEWOŁÓW
114820OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "RAZEM" PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W WOŁOWIEDOLNOŚLĄSKIEWOŁÓW
134574STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOŁOWIEDOLNOŚLĄSKIEWOŁÓW
216541STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WOŁOWIEDOLNOŚLĄSKIEWOŁÓW
224281STOWARZYSZENIE "KAMERTON"DOLNOŚLĄSKIEWOŁÓW
63627"FUNDUSZ LOKALNY MASYWU ŚNIEŻNIKA"DOLNOŚLĄSKIEWÓJTOWICE
5143TOWARZYSTWO POLSKO - IZRAELSKIE "NADZIEJA - HATIKVAH"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
13264KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ IM.JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGODOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
19459STOWARZYSZENIE POMOCY "LARUM"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
23795"HANDICAP" STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNANIA SZANS ROZWOJOWYCH DZIECKA O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
25266CHÓR CHŁOPIĘCY ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ PRZY PAPIESKIM WYDZIALE TEOLOGICZNYM "PUERI CANTORES WRATISLAVIENSES"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
25801"STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
27102DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE KULTURY ZDROWOTNEJ I SPORTU NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
29955ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ODDZIAŁ WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
31291KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
32523SEMPER AVANTIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
33258STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE CHRZEŚCIJAN "ARKA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
35776STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ "ISKIERKA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
38661STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY WOBEC ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH "WYSPA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
38998STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA CURATUSDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
39609CENTRUM PRAWA EKOLOGICZNEGODOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
40070KLUB SPORTOWY "GWARDIA" WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
41253FUNDACJA EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
43907CENTRUM ŁĄCZNOŚCI I POMOCY SZKOŁOM NA WSCHODZIE IM. MAURICE ARDOUINDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
46695OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ODDZIAŁ RATOWNICTWA WODNEGO WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
47247"FUNDACJA OCHRONY PRZYRODY I POMOCY ZWIERZĘTOM FOP"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
50135DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIADOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
50677ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO PRZY POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
52101"GM-STRATEGIA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
52433FUNDACJA "MŁODZIEŻ DLA CHRYSTUSA-POLSKA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
54137TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KRZYŻOWEJDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
54704DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ AUTYZMUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
54960STOWARZYSZENIE "PIERWSZY KROK"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
55028"BEZPIECZNA ODRA-ZWIĄZEK MIESZKAŃCÓW DORZECZA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
55381DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "RAZEM"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
55560HABITAT FOR HUMANITY WROCŁAWDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
56006KLUB ABSTYNENTA "SAMOPOMOC" WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
56508FUNDACJA "CENTRUM WSPIERANIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" W LIKWIDACJIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
57444DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW I TWÓRCÓW AUDIOWIZUALNYCHDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
59076STOWARZYSZENIE DOLNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNEDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
59350TOWARZYSTWO SPORTOWO TURYSTYCZNE PRZY ZESPOLE ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SADOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
60362STOWARZYSZENIE JESTEM!DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
61016"STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻ - EUROPA 2000"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
61127BIURO PORAD OBYWATELSKICHDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
61999WROCŁAWSKI KLUB SPORTOWY NIESŁYSZĄCYCH "ŚWIT"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
62136DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNADOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
62623WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
62626STOWARZYSZENIE ROZWOJU KARDIOCHIRURGII I CHIRURGII NACZYNIOWEJDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
62676WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLEDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
64255FUNDACJA "DLA ZDROWIA DZIECI" PRZY DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM PEDIATRYCZNYM WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
64668POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
64927STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY WROCŁAWSKA GALERIA MŁODYCHDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
65190POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
65259STOWARZYSZENIE BRATNIEJ POMOCY "ODD FELLOWS" W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
65284FUNDACJA DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
67470INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
67677KLUB KRZEWIENIA ABSTYNENCJI I TRZEŹWOŚCI "ODNOWA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
67724FUNDACJA "NON LICET" POMOC OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIEDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
68588DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH "WROS"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
69226"STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
69581TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTADOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
70604STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGODOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
70745STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "PEGAZ"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
70747"AXIS" STOWARZYSZENIE POMOCY DLA CHORYCH PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGODOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
72330FUNDACJA WRO CENTRUM SZTUKI MEDIÓWDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
72393STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KSZTAŁCENIA MŁODZIEŻYDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
74164"FUNDACJA IMIENIEM BŁOGOSŁAWIONEGO OJCA DAMIANA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
74698TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW NAUKOWYCH "TWIN-LABOR ET SCIENTIA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
75671TOWARZYSTWO POMOCY HOSPICJUM BONIFRATRÓWDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
75933ZAKRZOWSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE "RODZINA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
76410KLUB SYMPATYKÓW KOLEIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
77463"NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA" KOMITET ODDZIAŁU WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
80096DORTMUNDZKO-WROCŁAWSKA FUNDACJA PARTNERSTWA MIĘDZYPARAFIALNEGO IMIENIA ŚWIĘTEJ JADWIGIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
80138KOLEJOWY KLUB SPORTOWY POLONIA WROCŁAWDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
81438STOWARZYSZENIE POMOCY "AKSON"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
81524DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z MPDZ "OSTOJA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
82040STOWARZYSZENIE POMOCY "LUDZIE LUDZIOM"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
85479"HOMO HOMINI HOMO WROCŁAW - ALEKSANDRIA - CZĘSTOCHOWA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
85615WROCŁAWSKI KLUB SZACHOWY "DACH BUD HETMAN"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
85851FUNDACJA "PRO ARTE"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
85940STOWARZYSZENIE AMAZONEK "FEMINA - FENIX" WROCŁAWDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
86185STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO "WAWRZYNY"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
86210FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
87227"STOWARZYSZENIE POMOCY SAMOTNYM MATKOM I DZIECIOM"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
87580POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
87773STOWARZYSZENIE "STAJNIA RAJDOWA G4"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
90012STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY I RODZINOM "SAVIO"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
90184TOWARZYSTWO EDUKACJI OTWARTEJDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
92321FUNDACJA OTWARTEGO MUZEUM TECHNIKIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
92598DEMOKRATYCZNA UNIA KOBIET - KLUB WROCŁAWSKIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
92784"WSPÓLNOTA ŚW. BRATA ALBERTA CHLEB I ŚWIATŁO"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
92932DOLNOŚLĄSKA INICJATYWA HISTORYCZNADOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
94089POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
99443FUNDACJA TOBIASZKIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
99733TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH ODDZIAŁ WROCŁAWSKIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
99741STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY GŁUCHEJ PRZY OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DZIECI NIESŁYSZĄCYCH WE WROCŁAWIU "FAMILIA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
101455STOWARZYSZENIE EUROPEJSKICH WIĘZIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
101762STOWARZYSZENIE PRO PUBLICO BONODOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
103124WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCYCHDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
104536TOWARZYSTWO IM. EDYTY STEINDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
106984STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I ANIMATORÓW KULTURYDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
107077DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE STOMIJNE WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
108979STOWARZYSZENIE KULTURY TEATRALNEJ "PIEŚŃ KOZŁA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
109184INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "LOB"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
109940DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OFIAROM PRZESTEPSTW - KARTA 99DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
112338FUNDACJA HOSPICYJNADOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
113387STOWARZYSZENIE FESTIWAL WYSZEHRADZKIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
114839STOWARZYSZENIE "POMÓŻMY NAJBIEDNIEJSZYM MIESZKAŃCOM WROCŁAWIA". ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO.DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
116252STOWARZYSZENIE MOJE OSIEDLEDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
117797STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGODOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
122589WROCŁAWSKA MIĘDZYUCZELNIANA FUNDACJA "PRO HOMINE" NA RZECZ EMERYTÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
130326STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA KULTURY SZACHOWEJ EMIRDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
132022KRAJOWE STOWARZYSZENIE ANTYMOBBINGOWEDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
134189OGÓLNOPOLSKA FUNDACJA ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH "EGIDA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
135293STOWARZYSZENIE WSPIERANIA BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
136367KONFERENCJA STOWARZYSZENIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO JEDNOSTKA TERENOWA PRZY PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
140513FUNDACJA "BLIŻEJ PIĘKNA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
142147"FUNDACJA POMOCY OFIAROM WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH VITALIS"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
146132POLSKIE STOWARZYSZENIE JAZZOWE ODDZIAŁ WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
146940"FUNDACJA ALZHEIMEROWSKA - WSPIERANIE DIAGNOSTYKI, LECZENIA, NAUKI I DYDAKTYKI W LECZNICTWIE PAŃSTWOWYM I PRYWATNYM W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
148942STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SYNAPSA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
150294WROCŁAWSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
157460"FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH SAMOCHODOWYCH BARKA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
159389"RES INTEGRA FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
159490"POMOCNA DŁOŃ"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
159664FUNDACJA OPIEKA I TROSKADOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
159810WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "ŚLĄSK"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
160724STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
161753"FUNDACJA ELŻBIETY NAWROCKIEJ POMÓŻMY RAZEM"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
162746"FUNDACJA POMOCY OFIAROM WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH - NIE TRAĆ NADZIEI"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
163184FUNDACJA POMOCY LUDZIOM CHORYM "JESTEM Z TOBĄ"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
163877STOWARZYSZENIE LOKALNYCH OŚRODKÓW TWÓRCZYCHDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
167932DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO- EDUKACYJNE INSPIRATORDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
168739WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCHDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
173613STOWARZYSZENIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY DZIECIOM "JA, TY - MY"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
174002FUNDACJA SPOŁECZNYCH KURATORÓW SĄDOWYCH "DAJMY SZANSĘ"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
176071STOWARZYSZENIE "MISJA DWORCOWA" IM. KS. JANA SCHNEIDERADOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
176470STOWARZYSZENIE ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁADOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
178252"BANK ŻYWNOŚCI WE WROCŁAWIU"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
178876DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA EKOROZWOJUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
180338FUNDACJA IN POSTERUMDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
180389AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE REDEMPTORDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
181870FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO "NATURA DLA PRZYSZŁOŚCI"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
186441STOWARZYSZENIE MONITORDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
188065FUNDACJA POLSKIE KONSORCJUM ROZWOJU REGIONALNEGODOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
189856DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AKTYWNI"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
191877STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNYCH NASZE MIASTO WROCŁAWDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
194226"ALFA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
196066"STOWARZYSZENIE PRZYJAŹNI POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
197044"FUNDACJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - PROM"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
198933TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
201062STOWARZYSZENIE "SZANSA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
201699FUNDACJA "PRO-EKO-MED-UTILITAS"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
202597STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DAWSTWA SZPIKUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
203930DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY I SZTUKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WIDNOKRĄG"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
204556STOWARZYSZENIE "RAZEM Z DZIECKIEM"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
205813"FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
206108STOWARZYSZENIE "GUTTA VITAE NIE JESTEŚ SAM"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
207702"STOWARZYSZENIE REDECO SPORT I REKREACJA" Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
210785OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA - JEDNOSTKA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
213188INSTYTUT PROGNOZOWANIA MIĘDZYNARODOWEGODOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
214053FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLĄSKA "SKARBY REGIONU"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
214096TOWARZYSTWO PRO ARTE SILESIAEDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
214131FUNDACJA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU "FUNDAR"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
214742"DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA OCIEMNIAŁYCH ŻOŁNIERZY RP"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
214806FUNDACJA "KAIROS"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
215094"FUNDACJA OPUS ORGANI"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
215783FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "FALA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
216357"OŚRODEK INICJATYW OBYWATELSKICH"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
216668FUNDACJA DZIECIOM "DOBRY START"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
218268"SANUS PER AQUAM"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
219742CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
221097FUNDACJA EDUKACYJNA - PRIMO LOCODOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
221294"LIONS CLUB M2M"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
221348"FUNDACJA ROZWOJU POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
222365STOWARZYSZENIE "DZIESIĄTKA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
222622"FUNDACJA THOT"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
222946"FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH - BONITAS"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
223009TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE "ODRA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
223306FUNDACJA TARA - SCHRONISKO DLA KONIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
223746CENTRUM SZTUKI WALKIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
224157FUNDACJA KULTURY I EDUKACJI ŻYDOWSKIEJ "GESHER"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
224202POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO WROCŁAW-CENTRUMDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
224647FUNDACJA "STRACHOTA" WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
225434STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW "PRO CONSENSU"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
225516KATOLICKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWYDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
225526STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI NEUROLOGOPEDYCZNYMI "GŁOS"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
225683STOWARZYSZENIE STREFA CIEPŁADOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
227252STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 4DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
227584FUNDACJA "DZIEDZICTWO"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
228551ZWIĄZEK SYBIRAKÓW III RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
228691FUNDACJA PRZYJAZNY DOM IMIENIA STANISŁAWA JABŁONKIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
229614KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "SPORT-DANCE"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
229812STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA DOLNOŚLĄSKIEJ NEFROLOGII, DIALIZOTERAPII I TRANSPLANTOLOGII "PRO RENIS"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
230259FUNDACJA PP TERAZ ŻYCIEDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
230342"MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
231263FUNDACJA "DZIELNICA WZAJEMNEGO SZACUNKU CZTERECH WYZNAŃ"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
231574STOWARZYSZENIE EMERYTÓW, RENCISTÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ERION"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
232011FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "KRZYŚ"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
232517FUNDACJA WSPIERANIA FILOZOFICZNO - HUMANISTYCZNYCH DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH "SOKRATES"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
233150STOWARZYSZENIE UOMODOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
233510EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW NAUKI I KULTURY PROGRESSIODOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
234740FUNDACJA DOBRZE ŻE JESTEŚDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
234831WROCŁAWSKI KLUB PIŁKARSKI ODRA WROCŁAWDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
235361"FUNDACJA ALBERTÓWKA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
235928STOWARZYSZENIE K.O.TDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
237324TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW STAROŻYTNOŚCIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
237407STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH ACUSTICDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
237842"ODRA REDIVIVA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
238749"STOWARZYSZENIE OŚWIATY I WYCHOWANIA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
238999FUNDACJA DOM POKOJUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
239622"FUNDACJA DOLINY PAŁACÓW I OGRODÓW KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
240953FUNDACJA CIVIS SILESIAEDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
242532KLUB SENIORA JUDO WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
242929SZANSA - NADZIEJA - PRZYSZŁOŚĆDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
243142KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY KKS WROCŁAWDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
243164STOWARZYSZENIE "CULTURA CHRISTIANA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
244384THE EUROPEAN INTERNET TELEVISION / EUROPEJSKA TELEWIZJA INTERNETOWADOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
244836STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE IM. K. MICHALCZYKADOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
244905"POKOCHAĆ NAUKĘ KOCHAJĄC SPORT"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
245089FUNDACJA JESTEŚMY TACY SAMIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
245228OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICHDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
245833STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI, REWALIDACJI ORAZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁOWO "ŚWIAT NADZIEI"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
246254DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGODOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
247344"PRO MEDICI VETERINARII"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
248417FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH I POKRZYWDZONYCH "OKNO NA ŚWIAT"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
249623FUNDACJA "SANCTA FAMILIA" WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
250262"FUNDACJA QINGLONG IMIENIA DANUTY KOHLBERGER-NOWICKIEJ"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
250796"ROYAL RANGERS POLSKA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
250979FUNDACJA DOGOLANDIADOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
251624"FUNDACJA POMOCY LUDZIOM PRZEWLEKLE CHORYM IM. HENRYKI GERBER"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
251698STOWARZYSZENIE POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW IMIENIA IRENY RAJKOWSKIEJDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
252024KLUB SPORTOWY AGILITY EXTREME DOGDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
252028FUNDACJA "HASCO-LEK"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
252659FUNDACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA "...WCZORAJ, DZISIAJ, JUTRO..."DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
252666FUNDACJA KRYSTYNY CIOŁKOSZ "ZA SZYBĄ"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
253553STOWARZYSZENIE OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
253876FUNDACJA NEUROREHABILITACJI IM.PROF.JANA TALARADOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
253986DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGODOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
254929FUNDACJA CENTRUM EKOROZWOJU I GOSPODARKI ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGIIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
254987FUNDACJA "OSTOJA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
255598OŚRODEK EDUKACJI MAKROBIOTYCZNEJDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
257551FUNDACJA CENTAURUSDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
258344STOWARZYSZENIE "MOTYWACJA SUKCESU"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
258818STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHÓRU KAMERALNEGO AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
259108EVANGELIUM VITAEDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
262377WROCŁAWSKI KLUB KOSZYKÓWKIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
263457FUNDACJA PCZ - JESTEŚMY BLISKO CIEBIEDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
264246ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKADOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
265272STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW, NAUCZYCIELI I SYMPATYKÓW LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
265882FUNDACJA ZAPROSZENIE DO ŻYCIADOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
266536WROCŁAWSKA AKADEMIA TENISADOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
267363FUNDACJA "MŁODOŚĆ I TRADYCJA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
267547KOBIETA I NATURADOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
268938STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTERGACJI SPOŁECZNEJ OGNIWODOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
269263STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU NEUROPSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY "PRO FAMILIA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
269648"FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
272062CENTRUM BADAŃ HISTORYCZNYCHDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
272272"FUNDACJA VOTUM"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
272630"WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE WINNER"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
273753STOWARZYSZENIE POMOCY "TĘCZOWE PRACZE" IM. BOŻENY TRYKOWSKIEJDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
275018STOWARZYSZENIE WSPIERANIA BEZPIECZNEGO ROZWOJUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
278023NADZIEJA STOWARZYSZENIE OSÓB BEZDOMNYCHDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
278234TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO - WSCHODNICH ODDZIAŁ MIŁOŚNIKÓW KOŁOMYI "POKUCIE" WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
278261POLSKO - CZESKIE TOWARZYSTWO NAUKOWEDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
278509STOWARZYSZENIE "PROMOCJI ZDROWIA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
279678ODYSSEAS STOWARZYSZENIE GREKÓW W POLSCEDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
279701STOWARZYSZENIE SPORTU I REKREACJI ZŁOTNIKIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
281822"FUNDACJA NIEZALEŻNEJ AGENCJI FOTOGRAFICZNEJ DEMENTI"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
283158STOWARZYSZENIE "HALLELU JAH"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
283315STOWARZYSZENIE SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCADOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
283825"PRO-CURO"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
285924LIONS CLUB WROCŁAW GOLD BUSINESSWOMAN CLUBDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
286716STOWARZYSZENIE WIEDZY OBYWATELSKIEJDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
287982FUNDACJA "WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
288652FUNDACJA "ZAMKI I PAŁACE POLSKIE"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
289028"STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW AKADEMICKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA JEDLINIOK"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
289386"FUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO ŚLĄSKA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
294402FUNDACJA SUPER-EGODOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
294642STOWARZYSZENIE GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB Z PROBLEMAMI PAMIĘCI "NIEZAPOMINAJKA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
296380"CENTRUM ZDROWIA I EDUKACJI"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
297369"FUNDACJA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 WE WROCŁAWIU"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
298714TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIEDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
298935STOWARZYSZENIE EDUKATORIUMDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
299720"FUNDACJA LC HEART"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
300922FUNDACJA PRO CULTURAE BONODOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
301142STOWARZYSZENIE WINNICADOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
301796STOWARZYSZENIE EDUKACJI I INICJATYW OBYWATELSKICH "CHIAZM"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
303174FUNDACJA RAZEM DZIECIOMDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
303590FUNDACJA "POTRAFIĘ POMÓC" NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WADAMI ROZWOJOWYMIDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
304852STOWARZYSZENIE "INICJATYWA DLA WROCŁAWIA"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
308004SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY-MŁODZI ŚWIATU ODDZIAŁ WE WROCŁAWIUDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
309669"TRANS-FUZJA" - FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB TRANSPŁCIOWYCHDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
311037"FUNDACJA KOCIE ŻYCIE"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
311610"DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE - BEZPIECZNY SAMOCHÓD"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
313263FUNDACJA "DZIECI URODZONE W TWIERDZY BRESLAU"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
315249DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA ŁUSZCZYCĘDOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
317320FUNDACJA "LUIS AMIGÓ"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
317555"LEPSZY START"DOLNOŚLĄSKIEWROCŁAW
296642STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA I PRZYSZŁOŚĆ" SOŁECTW WYKROTY I ZAGAJNIKDOLNOŚLĄSKIEWYKROTY
243996LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "PIONEER" WYSZONOWICEDOLNOŚLĄSKIEWYSZONOWICE
241216STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY "TERAZ - ZAGRODNO"DOLNOŚLĄSKIEZAGRODNO
215712"STOWARZYSZENIE TURYSTYKI ROWEROWEJ I KULTURY FIZYCZNEJ GMINY ZAWONIA"DOLNOŚLĄSKIEZAWONIA
84008"STOWARZYSZENIE INICJATYW NA RZECZ DZIECI ZIEMI ZĄBKOWICKIEJ"DOLNOŚLĄSKIEZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
160204LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMI ZĄBKOWICKIEJDOLNOŚLĄSKIEZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
13656POWIATOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻYDOLNOŚLĄSKIEZGORZELEC
47705MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" ZGORZELECDOLNOŚLĄSKIEZGORZELEC
58448FUNDACJA "NIEPEŁNOSPRAWNYM I OCZEKUJĄCYM POMOCY"DOLNOŚLĄSKIEZGORZELEC
64491STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ŻYCZLIWYCHDOLNOŚLĄSKIEZGORZELEC
76694"AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE W ZGORZELCU"DOLNOŚLĄSKIEZGORZELEC
82500KLUB SPORTOWY TURÓW W ZGORZELCUDOLNOŚLĄSKIEZGORZELEC
174589CENTRUM WOLONTARIATU W ZGORZELCUDOLNOŚLĄSKIEZGORZELEC
190915STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM GAWROSZDOLNOŚLĄSKIEZGORZELEC
216578STOWARZYSZENIE INICJATYW ROZWOJOWYCH ZGORZELEC 2002DOLNOŚLĄSKIEZGORZELEC
223203STOWARZYSZENIE NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA POWIATOWEGO W ZGORZELCU - "NASZE ZDROWIE"DOLNOŚLĄSKIEZGORZELEC
223450STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STARSZYCH I CHORYCH "IN GREMIO"DOLNOŚLĄSKIEZGORZELEC
230209STOWARZYSZENIE "OSTOJA"DOLNOŚLĄSKIEZGORZELEC
234653STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU SP NR 3 W ZGORZELCU-"NASZA SZKOŁA"DOLNOŚLĄSKIEZGORZELEC
292432STOWARZYSZENIE "ZIELENIEC"DOLNOŚLĄSKIEZIELENIEC
37539STOWARZYSZENIE "EDUKACJA"DOLNOŚLĄSKIEZIĘBICE
149786TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIĘBIC "DUCATUS"DOLNOŚLĄSKIEZIĘBICE
165046STOWARZYSZENIE "ABSOLWENT"DOLNOŚLĄSKIEZIĘBICE
270241STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ZIĘBICACHDOLNOŚLĄSKIEZIĘBICE
86477ZŁOTORYJSKI KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" - ZŁOTORYJADOLNOŚLĄSKIEZŁOTORYJA
124632TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJDOLNOŚLĄSKIEZŁOTORYJA
228411FUNDACJA "SALUS AEGROTI"DOLNOŚLĄSKIEZŁOTORYJA
316543"STOWARZYSZENIE ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA EMAUS"DOLNOŚLĄSKIEZŁOTORYJA
251198KLUB SPORTOWY ZŁOTÓWDOLNOŚLĄSKIEZŁOTÓW
81762STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ"DOLNOŚLĄSKIEZŁOTY STOK
211786FUNDACJA "NASZE DZIECI"DOLNOŚLĄSKIEŻARÓW
231909STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ŻEGLARSTWA I SPORTÓW WODNYCH "SZKWAŁ"DOLNOŚLĄSKIEŻARÓW
273847ŻAROWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWEDOLNOŚLĄSKIEŻARÓW
27104OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŻELAŹNIEDOLNOŚLĄSKIEŻELAZNO
307518STOWARZYSZENIE INICJATYWA EDUKACYJNA "NASZE ŻELAZNO"DOLNOŚLĄSKIEŻELAZNO
254142DOLNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNEDOLNOŚLĄSKIEŻELEŹNIK
275644STOWARZYSZENIE AMAZONEK "EWA"DOLNOŚLĄSKIEŻMIGRÓD
301036STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY "FALKO" RZEPLINDOLNOŚLĄSKIEŻÓRAWINA
89884ODDZIAŁ ZAKŁADOWY PTTK W GŁOGOWIEDOLNOŚLĄSKIEŻUKOWICE
22916BRODNICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWEKUJAWSKO-POMORSKIEBRODNICA
167127STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "OD NOWA"KUJAWSKO-POMORSKIEBRODNICA
214498BRODNICKI KLUB SPORTOWY "SPARTA"KUJAWSKO-POMORSKIEBRODNICA
271837BRODNICKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KRAJOZNAWCZE "PIĘKNA BRODNICA"KUJAWSKO-POMORSKIEBRODNICA
594KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKIKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
3700STOWARZYSZENIE "MEDAR"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
8704STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W BYDGOSZCZYKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
11756TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POMORSKIEGO MUZEUM WOJSKOWEGOKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
12365STOWARZYSZENIE "BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
17807BUDOWLANY KLUB SPORTOWY W BYDGOSZCZYKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
21673SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ - POMNIKA JANA PAWŁA II W BYDGOSZCZYKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
27293BYDGOSKI KLUB SPORTOWY "CHEMIK" W BYDGOSZCZYKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
37475"FUNDACJA NERKADAR NA RZECZ ZAPOBIEGANIA I LECZENIA CHORÓB NEREK"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
37573POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓWKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
39824FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU CHIRURGII KLINICZNEJ W BYDGOSZCZYKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
46506FUNDACJA NA RZECZ AKTYWNOŚCI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SIŁA SERC" W BYDGOSZCZYKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
51660STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA DUCHOWA "ISKIERKI" W BYDGOSZCZYKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
56656REGIONALNE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE BYDGOSTIAKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
60750POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKIKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
62435FUNDACJA "WIATRACZEK"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
62746BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD CHORYMI Z OTĘPIENIEM TYPU ALZHEIMEROWSKIEGOKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
69428BYDGOSKI KLUB PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT "ANIMALS"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
71218STOWARZYSZENIE OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH Z CHOROBAMI UKŁADU MOCZOWEGOKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
72863BRATNIA POMOCKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
84435BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PEDIATRIIKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
85610TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA BYDGOSZCZYKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
87595FUNDACJA ESTRADOWEJ TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY "EDA-ART"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
91983POLSKA FUNDACJA OCHRONY ZASOBÓW WODNYCHKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
92214FUNDACJA "CORDA CORDIS IM. DR WALEREGO WIĘCKO NA RZECZ OSÓB Z CHOROBAMI SERCA"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
93440FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU KARDIOLOGIIKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
102841FUNDACJA IM. FERDYNANDA MAGELLANAKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
104235STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SPON"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
110547WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGOKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
114347BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM I ICH RODZINOMKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
119779STOWARZYSZENIE SOS DLA TRZEŹWOŚCIKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
120516BYDGOSKI KLUB OYAMA KARATE PAŁACKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
120586BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE "MYŚLĘCINEK"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
135927BYDGOSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIEKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
146603FUNDACJA KULTURY "YAKIZA"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
148925"FUNDACJA SERCE SERCU"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
156435STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM "PRZYSTAŃ"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
160909POLICYJNE TOWARZYSTWO SPORTOWE "GWARDIA"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
175233FUNDACJA "WIATRAK"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
175645"GAUDEAMUS"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
176673STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AKSON"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
177040BYDGOSKIE TOWARZYSTWO ŻUŻLOWE "POLONIA"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
182179FUNDACJA "VALETUDINARIA"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
183295FUNDACJA POMOCY TERAPEUTYCZNEJ CANE PRO HUMANOKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
202895FUNDACJA "PROMYK NADZIEI"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
204960FUNDACJA DUM SPIRO, SPEROKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
222975STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WOJEWÓDZKIEGO ODDZIAŁU CHIRURGII DZIECIĘCEJ W SPZOZ WOJEWÓDZKIM SZPITALU IM DR BIZIELA W BYDGOSZCZY - "DAR POMOCY"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
223048FUNDACJA "DOM LEKARZA SENIORA"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
225818HOSPICJUM IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI PRZY PARAFII ŚWIĘTYCH POLSKICH BRACI MĘCZENNIKÓWKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
234725FUNDACJA "NOWE POKOLENIE" W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI IIKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
238786FUNDACJA GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC "RADOSNE DZIECIŃSTWO"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
254130"FUNDACJA PRZYSTAŃ NADZIEI"KUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
268190CHORĄGIEW KUJAWSKO - POMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGOKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
274454BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA FENYLOKETONURIĘKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
274681CARITAS DIECEZJI BYDGOSKIEJKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
276353FUNDACJA DLA UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZYKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
298217TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KUJAWSKO - POMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNYKUJAWSKO-POMORSKIEBYDGOSZCZ
25730LUDZIE-LUDZIOMKUJAWSKO-POMORSKIECHEŁMNO
65081MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "NADWIŚLANIN" CHEŁMNOKUJAWSKO-POMORSKIECHEŁMNO
178601FUNDACJA "RODZINA PRZYMIERZA"KUJAWSKO-POMORSKIECHEŁMNO
225996STOWARZYSZENIE DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ŚWIATEŁKO NADZIEI"KUJAWSKO-POMORSKIECHEŁMNO
238007KLUB ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW 9 CHEŁMIŃSKIEGO PUŁKU PONTONOWEGO IM. GEN. BRONI JÓZEFA HALLERAKUJAWSKO-POMORSKIECHEŁMNO
184300STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMOCNA DŁOŃ"KUJAWSKO-POMORSKIECHEŁMŻA
68923CIECHOCIŃSKI KLUB SPORTOWY "ZDRÓJ"KUJAWSKO-POMORSKIECIECHOCINEK
122488STOWARZYSZENIE KOMISJA ZDROJOWAKUJAWSKO-POMORSKIECIECHOCINEK
186117FUNDACJA UZDROWISKOWA "BĄDŹMY SPRAWNI - ŻYJMY DŁUŻEJ"KUJAWSKO-POMORSKIECIECHOCINEK
223296TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CIECHOCINKAKUJAWSKO-POMORSKIECIECHOCINEK
295003STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OŚWIATY "DEWAJTIS"KUJAWSKO-POMORSKIECIERPICE
232928WIEJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE "MAŁA OJCZYZNA"KUJAWSKO-POMORSKIEGĄSKI
30223TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE "SOKÓŁ"KUJAWSKO-POMORSKIEGNIEWKOWO
295519STOWARZYSZENIE "NA SZLAKU ŻYCIA"KUJAWSKO-POMORSKIEGOLUB-DOBRZYŃ
56106OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOŚCIERADZUKUJAWSKO-POMORSKIEGOŚCIERADZ
219842FUNDACJA SERCE DLA DZIECKAKUJAWSKO-POMORSKIEGRABIE
164834STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM I POSZKODOWANYM W WYPADKACHKUJAWSKO-POMORSKIEGRUDZIĄDZ
184623TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOWNAKUJAWSKO-POMORSKIEGRUDZIĄDZ
236719ZWIĄZEK GMIN I STOWARZYSZEŃ GRUDZIĄDZKI BANK ŻYWNOŚCIKUJAWSKO-POMORSKIEGRUDZIĄDZ
242424KOŁO GRUDZIĄDZKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTAKUJAWSKO-POMORSKIEGRUDZIĄDZ
207964TOWARZYSTWO OŚWIATOWE "OD NOWA"KUJAWSKO-POMORSKIEGRZYBNO
30018INOWROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z USZKODZENIEM MÓZGUKUJAWSKO-POMORSKIEINOWROCŁAW
58952TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKAKUJAWSKO-POMORSKIEINOWROCŁAW
83239OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JEZIORACH WIELKICHKUJAWSKO-POMORSKIEJEZIORA WIELKIE
246171"POMÓŻMY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM"KUJAWSKO-POMORSKIEKAMIEŃ KRAJEŃSKI
71252OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KCYNIKUJAWSKO-POMORSKIEKCYNIA
218340KUJAWSKO POMORSKIE STOWARZYSZNIE POMOCY BLIŹNIEMU "JUDYM"KUJAWSKO-POMORSKIEKOŁACZKOWO
49585LUDOWY KLUB SPORTOWY "PROMIEŃ" W KOWALEWIE POMORSKIMKUJAWSKO-POMORSKIEKOWALEWO POMORSKIE
177462FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z WADAMI ROZWOJOWYMI "PODAJ RĘKĘ"KUJAWSKO-POMORSKIEKRÓLIKOWO
315894UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DRWĘCA NOVAR" PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LUBICZU GÓRNYMKUJAWSKO-POMORSKIELUBICZ
229479OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁANKOWICACHKUJAWSKO-POMORSKIEŁANKOWICE
30411FUNDACJA OCHRONA ZDROWIA I REHABILITACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCHKUJAWSKO-POMORSKIEŁASIN
213662STOWARZYSZENIE "PRO BONO HOMINIS-DLA DOBRA CZŁOWIEKA"KUJAWSKO-POMORSKIEMGOSZCZ
14020WIEJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNE "TRIO"KUJAWSKO-POMORSKIEMLEWO
205463"LEPSZE DZIŚ I JUTRO"KUJAWSKO-POMORSKIENAKŁO NAD NOTECIĄ
273453FUNDACJA IMIENIA KRZYWDÓW I BIEŃKÓWKUJAWSKO-POMORSKIENIESZAWA
119096OŚRODEK SPORTÓW KONNYCHKUJAWSKO-POMORSKIENOWY CIECHOCINEK 24
130923FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU NEUROLOGII "NEUROLOGIA BYDGOSTIENSIS"KUJAWSKO-POMORSKIEOSIELSKO
239727LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "MUSTANG" OSTASZEWOKUJAWSKO-POMORSKIEOSTASZEWO
253233LUDOWY KLUB SPORTOWY OSTROMECKOKUJAWSKO-POMORSKIEOSTROMECKO
282780KALWARIA PAKOSKAKUJAWSKO-POMORSKIEPAKOŚĆ
25678FUNDACJA IMIENIA RUDOLFA STEINERAKUJAWSKO-POMORSKIEPRĄDOCIN
262613STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ W PRZECZNIEKUJAWSKO-POMORSKIEPRZECZNO
157786STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RODZIN I OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY "OTWARTE SERCA"KUJAWSKO-POMORSKIESICIENKO
59449STOWARZYSZENIE ROZWOJU SOLCA KUJAWSKIEGOKUJAWSKO-POMORSKIESOLEC KUJAWSKI
65481STOWARZYSZENIE IM SUE RYDERKUJAWSKO-POMORSKIESOLEC KUJAWSKI
118379STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZIEMI ŚWIECKIEJ "INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"KUJAWSKO-POMORSKIEŚWIECIE
209584STOWARZYSZENIE "ORKIESTRA DĘTA ŚWIECIE"KUJAWSKO-POMORSKIEŚWIECIE
2803FUNDACJA NA RZECZ HEMATOLOGIIKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
15558STOWARZYSZENIE NA RZECZ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ "DOM POD SŁOŃCEM" W TORUNIUKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
17256FUNDACJA POMOCY SAMOTNYM MATKOMKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
23710"DAJ SZANSĘ" FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCHKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
24009FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ARKADIA" W TORUNIUKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
26258EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻYKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
27675FUNDACJA AMICUS UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICIKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
28517TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE "TILIA"KUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
39014"TORUŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE"KUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
39597TOWARZYSTWO SPORTOWE "OPATRUNKI"KUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
41692FUNDACJA "ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK"KUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
42393TOWARZYSTWO AUTYZMU W TORUNIUKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
50367STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ "ZDROWA RODZINA" W TORUNIUKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
51488KLUB SZACHOWY "TORFARM-64" W TORUNIUKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
52038FUNDACJA NA RZECZ OFIAR WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH I BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM "ZIELONY LIŚĆ"KUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
59457FUNDACJA DUCHA NA RZECZ REHABILITACJI NATURALNEJ LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCHKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
60070KLUB SPORTOWY LAGUNA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 24 W TORUNIUKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
67081TORUŃSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
81181RC FUNDACJA KONSULTINGU I REHABILITACJIKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
83004STOWARZYSZENIE INICJATYW NIEMOŻLIWYCH "MOTYKA"KUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
96044TORUŃSKI KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY "BUDOWLANI"KUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
98197STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU KONSERWACJI MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ TORUŃSKIEJ SZKOŁY KONSERWACJIKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
99312POLSKI ZWIĄZEK WETERANÓW LEKKIEJ ATLETYKIKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
111794STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI OPUSZCZONYMI P.N. ORATORIUM IM. BŁ. KS.BR. MARKIEWICZAKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
121592TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLEKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
137054STOWARZYSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI BANK ŻYWNOŚCIOWO-RZECZOWY W TORUNIUKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
160655STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW I PROMOTORÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
176163STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY PRZEWLEKLE CHORYM "CHRONICA"KUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
183283FUNDACJA "ŚWIATŁO"KUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
199255FUNDACJA NA RZECZ OSÓB SŁABYCH SINAPISKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
199532FUNDACJA ORIONKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
202576"JESTEM" STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIAKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
208099LEKARSKIE STOWARZYSZENIE SENIORATU W TORUNIUKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
219444STOWARZYSZENIE ALFA POLSKAKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
220036FUNDACJA SENII I EDWARDA MARTUSZEWSKICH PROTOMNIKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
224495STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I POMOCY RODZINIE "RÓWNE SZANSE"KUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
225584CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
226743FUNDACJA POMOCY CZŁOWIEKOWI I ŚRODOWISKU "HUMANA DIVINIS"KUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
228104STOWARZYSZENIE CHORYCH NA BIAŁACZKĘKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
230788FUNDACJA KOT-KOTY OTOCZONE TROSKĄKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
235229FUNDACJA "FENIKS"KUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
237374FUNDACJA PLATON IMIENIA KUBY RUMIŃSKIEGOKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
241617STOWARZYSZENIE MOTYWACJAKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
246105BANK ŻYWNOŚCIKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
250254STOWARZYSZENIE ŻEGLARSKIE "YACHT KLUB TORUŃ"KUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
258722STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO "ZAWSZE RAZEM"KUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
267946KATOLICKI OŚRODEK PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNY "CYRENEJCZYK"KUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
276112KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DIECEZJI TORUŃSKIEJ IM. WANDY SZUMANKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
277530"FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU IMPULS"KUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
279451FUNDACJA O UŚMIECH DZIECKAKUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
314567"MIEJSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY TORUŃ"KUJAWSKO-POMORSKIETORUŃ
7101STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM" - ORGANIZACJA KATOLICKA PRZY PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ P.W. BOŻEGO CIAŁA W TUCHOLIKUJAWSKO-POMORSKIETUCHOLA
177517STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SPRÓBUJMY RAZEM"KUJAWSKO-POMORSKIEWARLUBIE
109683STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU WĄBRZESKIEGOKUJAWSKO-POMORSKIEWĄBRZEŹNO
63017STOWARZYSZENIE "SZPITAL WSPÓLNYM DOBREM" W WIĘCBORKUKUJAWSKO-POMORSKIEWIĘCBORK
10755WŁOCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWEKUJAWSKO-POMORSKIEWŁOCŁAWEK
10871DOBRZYŃSKO-KUJAWSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNEKUJAWSKO-POMORSKIEWŁOCŁAWEK
19217FUNDACJA HUMANITARNAKUJAWSKO-POMORSKIEWŁOCŁAWEK
22992POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKUKUJAWSKO-POMORSKIEWŁOCŁAWEK
48740STOWARZYSZENIE URODZONYCH W NIEWOLI NIEMIECKIEJ WE WŁOCŁAWKUKUJAWSKO-POMORSKIEWŁOCŁAWEK
81495KLUB ABSTYNENTA "PROMIEŃ"KUJAWSKO-POMORSKIEWŁOCŁAWEK
86304WŁOCŁAWSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJKUJAWSKO-POMORSKIEWŁOCŁAWEK
109490WŁOCŁAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIEKUJAWSKO-POMORSKIEWŁOCŁAWEK
133612STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT "SOKÓŁ"KUJAWSKO-POMORSKIEWŁOCŁAWEK
154303FUNDACJA PRACY I OCHRONY ZDROWIA "ALMACH"KUJAWSKO-POMORSKIEWŁOCŁAWEK
173580STOWARZYSZENIE "KOLOROWE SALE DLA CHORYCH DZIECI"KUJAWSKO-POMORSKIEWŁOCŁAWEK
204277ŚWIETLICA "ORATORIUM"KUJAWSKO-POMORSKIEWŁOCŁAWEK
237535FUNDACJA "SAMOTNA MAMA"KUJAWSKO-POMORSKIEWŁOCŁAWEK
243736STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJKUJAWSKO-POMORSKIEWŁOCŁAWEK
251744STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-TEATRALNE TEATR "NASZ"KUJAWSKO-POMORSKIEWŁOCŁAWEK
301363"STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KATEDRY WŁOCŁAWSKIEJ"KUJAWSKO-POMORSKIEWŁOCŁAWEK
13316KARMELICKA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TRUTOWIEKUJAWSKO-POMORSKIEWOLA
58941OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WÓJCINIEKUJAWSKO-POMORSKIEWÓJCIN
82696STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ZŁOTORIAKUJAWSKO-POMORSKIEZŁOTORIA
89371MIEJSKI KLUB SPORTOWY "PAŁUCZANKA" W ŻNINIEKUJAWSKO-POMORSKIEŻNIN
73029TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY LUDOWEJ IM.KAPELI BRACI BŹDZIUCHÓW W ALEKSANDROWIELUBELSKIEALEKSANDRÓW DRUGI
161435STOWARZYSZENIE ROZWOJU SZPITALA W BEŁŻYCACHLUBELSKIEBEŁŻYCE
8964PODLASKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA STWARDNIENIA ROZSIANEGOLUBELSKIEBIAŁA PODLASKA
66825BIALSKOPODLASKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OTOLARYNGOLOGII I PROFILAKTYKI CHORÓB GŁOWY I SZYI "SANITAS"LUBELSKIEBIAŁA PODLASKA
275016STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY I DZIECIOM AUTYSTYCZNYM ORAZ MŁODZIEŻY I DZIECIOM O POKREWNYCH ZABURZENIACH "WSPÓLNY ŚWIAT"LUBELSKIEBIAŁA PODLASKA
291381STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY ZESPOŁU SZKÓŁ

SPECJALNYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ - "OTWARTE SERCA"

LUBELSKIEBIAŁA PODLASKA
82324FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ"LUBELSKIEBIŁGORAJ
113776BEZPIECZNY POWIAT BIŁGORAJSKILUBELSKIEBIŁGORAJ
143998STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA TANEW "POKOLENIA"LUBELSKIEBIŁGORAJ
210757REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY KLUB SPORTOWY "SPARTA"LUBELSKIEBIŁGORAJ
224753STOWARZYSZENIE NA RZECZ BUKOWINYLUBELSKIEBUKOWINA
5861STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIELUBELSKIECHEŁM
17639STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHEŁMSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ACTIVUM"LUBELSKIECHEŁM
20206STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PODAJMY SOBIE RĘCE"LUBELSKIECHEŁM
38572CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWELUBELSKIECHEŁM
48584"RKTIR" STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO - TECHNICZNE W CHEŁMIELUBELSKIECHEŁM
116981CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA "ODNOWA" W CHEŁMIELUBELSKIECHEŁM
148536PASMO STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I REGIONULUBELSKIECHEŁM
184736TOWARZYSTWO "OŚWIATA"LUBELSKIECHEŁM
189702STOWARZYSZENIE CZARNIECCZYKÓW I PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CHEŁMIELUBELSKIECHEŁM
198497"STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW"LUBELSKIECHEŁM
199241STOWARZYSZENIE KLUB ŻEGLARSKI - CHEŁMLUBELSKIECHEŁM
216301STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI "RAZEM"LUBELSKIECHEŁM
223198STOWARZYSZENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGOLUBELSKIECHEŁM
224949PARAFIA WOJSKOWO-CYWILNA P.W. ŚW. KAZIMIERZA - CHEŁMSKI OŚRODEK WSPARCIA BLIŹNIEGO "CARITAS"LUBELSKIECHEŁM
231635STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"LUBELSKIECHEŁM
231980NASZA RODZINALUBELSKIECHEŁM
232898"JEDYNKA" - STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIELUBELSKIECHEŁM
236255STOWARZYSZENIE "JEDNOŚĆ"LUBELSKIECHEŁM
248673CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE TECHNICZNE IM. EWARYSTA STOBNICKIEGO W CHEŁMIELUBELSKIECHEŁM
252689STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"LUBELSKIECHEŁM
259204UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DYSTANS" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W CHEŁMIELUBELSKIECHEŁM
123768KLUB ABSTYNENTA "AROKA"LUBELSKIECYCÓW
168028TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CYCOWSKIEJLUBELSKIECYCÓW
208876LUDOWY KLUB SPORTOWY "BŁĘKIT" CYCÓWLUBELSKIECYCÓW
16511STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO OŚWIATOWE "NASZA SZKOŁA"LUBELSKIEDOKUDÓW I
254907PRZYJACIELE KARMELULUBELSKIEDYS
200857STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY I KULTURY WIEJSKIEJ "JESTEŚMY RAZEM"LUBELSKIEGARBATÓWKA
238103STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWE "ŻAK" W GODZISZOWIELUBELSKIEGODZISZÓW TRZECI
302899STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI HONIATYCZE, HONIATYCZE KOL., HONIATYCZKI, WAKIJÓWLUBELSKIEHONIATYCZE
45770BEZPIECZNY POWIAT HRUBIESZOWSKILUBELSKIEHRUBIESZÓW
111861FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W HRUBIESZOWIELUBELSKIEHRUBIESZÓW
152313STOWARZYSZENIE PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM "KRES"LUBELSKIEHRUBIESZÓW
197582STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "JESTEM" IM.ŚW. JANA BOSKOLUBELSKIEHRUBIESZÓW
226954FUNDACJA NA RZECZ SPACYFIKOWANEJ PRZEZ HITLEROWCÓW WSI JAMYLUBELSKIEJAMY
3409STOWARZYSZENIE KULTURALNO-SPORTOWE "PEGAZ"LUBELSKIEJANÓW LUBELSKI
184074AGENCJA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU- STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ "SAS"LUBELSKIEJANÓW LUBELSKI
32177STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE "PODAJ DŁOŃ"LUBELSKIEJÓZEFÓW
73439SPOŁECZNY KOMITET POMOCY SŁUŻBIE ZDROWIA W JÓZEFOWIELUBELSKIEJÓZEFÓW
130279STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W JÓZEFOWIELUBELSKIEJÓZEFÓW
102889STOWARZYSZENIE "NASZA SZKOŁA"LUBELSKIEKALINÓWKA
225394"FUNDACJA OTWÓRZ SERCE"LUBELSKIEKALINÓWKA
195315STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOROZWOJU WSI KANIE GMINA REJOWIEC FABRYCZNYLUBELSKIEKANIE
16132TOWARZYSTWO OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO "KAZIMIERSKA FARA"LUBELSKIEKAZIMIERZ DOLNY
245798FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ROZWOJU ZIEMI KAZIMIERSKIEJ"LUBELSKIEKAZIMIERZ DOLNY
141072STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH "WSPÓLNA SZANSA"LUBELSKIEKLEMENTOWICE
209029STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE,PROFILAKTYKI I TERAPIILUBELSKIEKONSTANTYNÓW
220451TOWARZYSTWO OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO "FARA KOŃSKOWOLSKA"LUBELSKIEKOŃSKOWOLA
174430STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO "STOKROTKA" W KOZULILUBELSKIEKOZULA
21608STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE "MAGNUM BONUM"LUBELSKIEKRASNYSTAW
23587"POROZUMIENIE ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ" Z SIEDZIBĄ W KRASNYMSTAWIELUBELSKIEKRASNYSTAW
29720SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 75 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W KRASNYMSTAWIELUBELSKIEKRASNYSTAW
50153KRASNOSTAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHLUBELSKIEKRASNYSTAW
124054"FUNDACJA NA RZECZ POMOCY OFIAROM WYPADKÓW DROGOWYCH - RATUNEK"LUBELSKIEKRASNYSTAW
202620WSPÓLNOTA POCIESZENIALUBELSKIEKRASNYSTAW
230818POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘG LUBLINLUBELSKIEKRASNYSTAW
302452STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KRASNOSTAWSKIEJ JEDYNKILUBELSKIEKRASNYSTAW
40665KRAŚNICKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNELUBELSKIEKRAŚNIK
166224STOWARZYSZENIE "POMÓŻMY SOBIE SAMI"LUBELSKIEKRAŚNIK
194692FUNDACJA "MARYSIA"LUBELSKIEKRAŚNIK
19658STOWARZYSZENIE EMAUSLUBELSKIEKRĘŻNICA JARA
233491LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "UNIA" KRZYWDALUBELSKIEKRZYWDA
233453KLUB SPORTOWY "ASTRA" W LEŚNIOWICACHLUBELSKIELEŚNIOWICE
192306STOWARZYSZENIE MIEJSKIE KOŁO TURYSTYKI ROWEROWEJ "RELAKS"LUBELSKIELUBARTÓW
204585MŁODZIEŻOWY KLUB LEKKOATLETYCZNY "NEFRYT"LUBELSKIELUBARTÓW
207554FUNDACJA RAZEM-PRO PUBLICO BONOLUBELSKIELUBARTÓW
229422LUBARTOWSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. ANNYLUBELSKIELUBARTÓW
235289STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "NIECH SIĘ SERCE OBUDZI" IM. JANA PAWŁA IILUBELSKIELUBARTÓW
300023"ALWERNIA - FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY"LUBELSKIELUBARTÓW
3884STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE "SŁAWINEK"LUBELSKIELUBLIN
4293STOWARZYSZENIE OCHRONY I POMOCY RODZINIE ALKOHOLOWEJ "SOPRA"LUBELSKIELUBLIN
4522LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IM. MAŁEGO KSIĘCIALUBELSKIELUBLIN
5227STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI LUBELSKI ANIMALSLUBELSKIELUBLIN
7330POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKILUBELSKIELUBLIN
7966LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALZHEIMEROWSKIELUBELSKIELUBLIN
9613ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHLUBELSKIELUBLIN
9970POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZALUBELSKIELUBLIN
11721OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI OSÓB NIESPRAWNYCH RUCHOWOLUBELSKIELUBLIN
12639LUBELSKIE FORUM ORGANIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - SEJMIK WOJEWÓDZKILUBELSKIELUBLIN
13179POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZARZĄD ODDZIAŁU LUBELSKIEGOLUBELSKIELUBLIN
14813LUBELSKI ZWIĄZEK INWALIDÓW NARZĄDU RUCHULUBELSKIELUBLIN
15377STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "BLIŻEJ ŚWIATA"LUBELSKIELUBLIN
17092STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE ZAGROŻONEJ PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ "POSTIS"LUBELSKIELUBLIN
17977LUBELSKIE CENTRUM TRZEŹWOŚCI W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
19756STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z ASTMĄ, CHOROBAMI REUMATYCZNYMI ORAZ MUKOWISCYDOZĄLUBELSKIELUBLIN
21566LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCYLUBELSKIELUBLIN
21743KLUB MOTOROWY "PIONIER" W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
22539STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI LUBELSKIEJ IM. WANDY KANIOROWEJLUBELSKIELUBLIN
24476KLUB MOTOROWY "CROSS" W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
24649STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWOLUBELSKIELUBLIN
25986STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA BIAŁACZKILUBELSKIELUBLIN
26380LUBELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANINA"LUBELSKIELUBLIN
30638LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW POMOCY SPOŁECZNEJLUBELSKIELUBLIN
35224CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z SIEDZIBĄ W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
35375LUBELSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGOLUBELSKIELUBLIN
40837STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SERCELUBELSKIELUBLIN
45725TOWARZYSTWO ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ POLITECHNIKI LUBELSKIEJLUBELSKIELUBLIN
46256GRUPA AKTYWNEJ REHABILITACJI - REKRYTERINGSGRUPPEN REGION LUBELSKILUBELSKIELUBLIN
46597INSTYTUT ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCILUBELSKIELUBLIN
46748"EUROPEJSKIE CENTRUM INTEGRACJI I WSPÓŁPRACY SAMORZĄDOWEJ-DOM EUROPY"LUBELSKIELUBLIN
50891WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
51211LUBELSKIE STOWARZYSZENIE PRZECIWALKOHOLOWELUBELSKIELUBLIN
51727"NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
53052LUBELSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCILUBELSKIELUBLIN
54030STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "ZAREMBIACY" PRZY DOMU DZIECKA IM.EWY SZELBURG-ZAREMBINY W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
55385STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJLUBELSKIELUBLIN
55648KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
55713TOWARZYSTWO OŚWIATOWE IM. STEFANA BATOREGOLUBELSKIELUBLIN
56079KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJLUBELSKIELUBLIN
58290POLSKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK PEDIATRYCZNYCHLUBELSKIELUBLIN
65466STOWARZYSZENIE ABBEYFIELD - POLSKIE TOWARZYSTWO POMOCY I INTEGRACJI POKOLEŃ "POGODNE ŻYCIE"LUBELSKIELUBLIN
66876STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW BISKUPIAKALUBELSKIELUBLIN
70049STOWARZYSZENIE RUCH OBRONY RODZINY I JEDNOSTKILUBELSKIELUBLIN
72694CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM "MISERICORDIA"LUBELSKIELUBLIN
73451LUBELSKA FUNDACJA ODNOWY ZABYTKÓW W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
75627STOWARZYSZENIE "LARYNX"LUBELSKIELUBLIN
76793STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM IM. STANISŁAWA STASZICALUBELSKIELUBLIN
82830STOWARZYSZENIE POMOCY REPATRIANTOM ORAZ CZŁONKOM ICH RODZINLUBELSKIELUBLIN
83782FUNDACJA GODNE ŻYCIELUBELSKIELUBLIN
84959FUNDACJA "PONAD GRANICAMI" IM. ŚW. JACKA ODROWĄŻALUBELSKIELUBLIN
85223FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGOLUBELSKIELUBLIN
86057FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TACY SAMI"LUBELSKIELUBLIN
88101FUNDACJA KAWALERÓW MALTAŃSKICH POD WEZWANIEM KRÓLA JANA III SOBIESKIEGOLUBELSKIELUBLIN
88689FUNDACJA "RUCHU SOLIDARNOŚCI RODZIN"LUBELSKIELUBLIN
90983TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. H. WIENIAWSKIEGOLUBELSKIELUBLIN
91034POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
94228FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWOLUBELSKIELUBLIN
97202FUNDACJA "DOM DZIECI BENJAMIN"LUBELSKIELUBLIN
99653FUNDACJA "MALI SZCZĘŚLIWI" IM. JANUSZA KORCZAKALUBELSKIELUBLIN
99660FUNDACJA ROZWOJU LUBELSKIEGO WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO IM. MGR WITOLDA ŁOBARZEWSKIEGOLUBELSKIELUBLIN
99867FUNDACJA DUSZPASTERSTWA BIBLIJNEGO "METANOIA"LUBELSKIELUBLIN
99868FUNDACJA POETÓW I UŁANÓW IMIENIA GENERAŁA BOLESŁAWA WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGOLUBELSKIELUBLIN
101994FUNDACJA ORATORLUBELSKIELUBLIN
103209FUNDACJA POMOCY SZKOŁOM POLSKIM NA WSCHODZIE IM. TADEUSZA GONIEWICZALUBELSKIELUBLIN
106416FUNDACJA FUGA MUNDILUBELSKIELUBLIN
107315STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW OSIEDLA "BŁONIE" W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
110567STOWARZYSZENIE "W STRONĘ SZTUKI"LUBELSKIELUBLIN
112710FUNDACJA INTEGRACYJNA "NA TATARACH"LUBELSKIELUBLIN
121568OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POWIATOWYCH I GMINNYCH SAMORZĄDOWYCH OŚRODKÓW DOSKONALENIA NAUCZYCIELILUBELSKIELUBLIN
128069FUNDACJA "RESTAURARE BASILICAM"LUBELSKIELUBLIN
128910STOWARZYSZENIE ROZTOCZAŃSKA KONNA STRAŻ OCHRONY PRZYRODY IM. 25 PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICHLUBELSKIELUBLIN
129034STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE "SALON LITERACKI"LUBELSKIELUBLIN
129753FUNDACJA NORWIDOWSKALUBELSKIELUBLIN
131226BANK ŻYWNOŚCI W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
135335FUNDACJA KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCHLUBELSKIELUBLIN
135612BRACTWO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. BRATA ALBERTALUBELSKIELUBLIN
139899LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
143340STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY ODDZIAŁÓW PARTYZANCKICH OKRĘGU LUBELSKIEGO "WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ" W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
150222STOWARZYSZENIE ROWOJU CHIRURGII KLATKI PIRSIOWEJ PRZY KLINICE CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
157253FUNDACJA "S.O.S. ZIEMI LUBELSKIEJ"LUBELSKIELUBLIN
159001SPOŁECZNY KOMITET ODNOWY ZABYTKÓW LUBLINALUBELSKIELUBLIN
167357STOWARZYSZENIE KOMITET UPOWSZECHNIANIA KARMIENIA PIERSIĄ ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
173902STOWARZYSZENIE RUCH OBRONY PRAW OJCALUBELSKIELUBLIN
177958STOWARZYSZENIE KLUBU TENISOWEGO "4HAND"LUBELSKIELUBLIN
180629OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
199199STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z CHOROBAMI KRWI W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
201731"ZWIĄZEK BEZROBOTNYCH"LUBELSKIELUBLIN
202462KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM "AGAPE"LUBELSKIELUBLIN
203213FUNDACJA NA RZECZ NIESIENIA POMOCY PRACOWNIKOM WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCILUBELSKIELUBLIN
203249STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW I PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ IM. A. I J. VETTERÓW W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
204232JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA KOŚCIOŁA REKTORALNEGO P.W. ŚW. JUDY TADEUSZA WYDZIAŁ POMOCY "CORDA"LUBELSKIELUBLIN
204819CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJLUBELSKIELUBLIN
205972FUNDACJA "LUBLIN DZIECIOM"LUBELSKIELUBLIN
205974TOWARZYSTWO PROMOCJI LUBELSZCZYZNY "PRO PUBLICO BONO"LUBELSKIELUBLIN
207600FUNDACJA WIERZBOWISKALUBELSKIELUBLIN
209407STOWARZYSZENIE CENTRUM SŁUCHANIA-RUTLUBELSKIELUBLIN
209913LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHINLUBELSKIELUBLIN
213812METROPOLITARNE SEMINIARIUM DUCHOWNE W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
214186TOWARZYSTWO DLA NATURY I CZŁOWIEKALUBELSKIELUBLIN
214777STOWARZYSZENIE "ZDROWIE KOBIETY"LUBELSKIELUBLIN
215423INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI "START"LUBELSKIELUBLIN
215501STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "POMOC"LUBELSKIELUBLIN
218085STOWARZYSZENIE "MUZYKA"LUBELSKIELUBLIN
218610STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM.PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE PN. "I TY MOŻESZ POMÓC CHOREMU DZIECKU" W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
222991STOWARZYSZENIE CHÓRALNE "KANTYLENA"LUBELSKIELUBLIN
223487STOWARZYSZENIE EGIDALUBELSKIELUBLIN
223905FUNDACJA "WSZYSCY RAZEM"LUBELSKIELUBLIN
224942"FUNDUSZ OBRONY ŻYCIA ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ"LUBELSKIELUBLIN
226076KLUB STRZELECKI SNAJPER LUBLINLUBELSKIELUBLIN
227024STOWARZYSZENIE RODZIN OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA "UKRYTY SKARB"LUBELSKIELUBLIN
227661FUNDACJA IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGOLUBELSKIELUBLIN
230980STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI IM. DR. J.DAŃKOWSKIEGOLUBELSKIELUBLIN
232000KLUB SPORTOWY NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "HETMAN" LUBLINLUBELSKIELUBLIN
232638DZIEŁA LUBELSKIEJ AKCJI KATOLICKIEJLUBELSKIELUBLIN
240612STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZE "NADZIEJA"LUBELSKIELUBLIN
242213STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ SIEBIE"LUBELSKIELUBLIN
243871LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCHLUBELSKIELUBLIN
245589MIEJSKI KLUB SPORTOWY "KALINA - LUBLIN"LUBELSKIELUBLIN
252690LUBELSKA FUNDACJA OŚWIATYLUBELSKIELUBLIN
252701KLUB OYAMA KARATE LUBLINLUBELSKIELUBLIN
267893STOWARZYSZENIE PIŁKARSKIE NADZIEJE-MOTOR LUBLINLUBELSKIELUBLIN
269216TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI LUBELSKI ODDZIAŁ REGIONALNYLUBELSKIELUBLIN
270819AUTOMOBILKLUB WSCHODNI W LUBLINIELUBELSKIELUBLIN
275745UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "WIDOK" SP 51LUBELSKIELUBLIN
275864CENTRUM CHARYTATYWNO-EDUKACYJNE IM. JANA PAWŁA IILUBELSKIELUBLIN
282152CHORĄGIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGOLUBELSKIELUBLIN
282237FUNDACJA ALPHALUBELSKIELUBLIN
286985FUNDACJA WZAJEMNEGO WSPARCIA KLUCZLUBELSKIELUBLIN
289594STOWARZYSZENIE FIORELUBELSKIELUBLIN
302155KOLARSKI KLUB TANDEMOWY "HETMAN"LUBELSKIELUBLIN
290273FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z WADAMI SERCA "COR INFANTIS"LUBELSKIELUBLINIE
76900STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM SANTA GALLALUBELSKIEŁABUŃKI PIERWSZE
33936STOWARZYSZENIE KOBIET POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGOLUBELSKIEŁĘCZNA
236254STOWARZYSZENIE "SYMPATYCY Z ŁĘCZNEJ"LUBELSKIEŁĘCZNA
151207ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI ŁUKOWSKIEJLUBELSKIEŁUKÓW
208114STOWARZYSZENIE "CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INTEGRACJI I EDUKACJI"LUBELSKIEŁUKÓW
229760ŁUKOWSKI KLUB SPORTOWY "ORLĘTA ŁUKÓW"LUBELSKIEŁUKÓW
72774STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MATCZYNIELUBELSKIEMATCZYN
23220MIĘDZYRZECKIE STOWARZYSZENIE TEATRALNE W MIĘDZYRZECU PODLASKIMLUBELSKIEMIĘDZYRZEC PODLASKI
137743FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, SPECJALNEGO I KULTURY W MIĘDZYRZECU PODLASKIMLUBELSKIEMIĘDZYRZEC PODLASKI
143534STOWARZYSZENIE ROZWOJU ŻEGLARSTWALUBELSKIEMIĘDZYRZEC PODLASKI
176469INTEGRACYJNE CENTRUM EDUKACJI I KULTURYLUBELSKIEMIĘDZYRZEC PODLASKI
85684FUNDACJA "KRESY 2000 DOM SŁUŻEBNY POLSKIEJ SZTUCE SŁOWA, MUZYKI I OBRAZU W NADRZECZU KOŁO BIŁGORAJA"LUBELSKIENADRZECZE
5648TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAŁĘCZOWALUBELSKIENAŁĘCZÓW
237554NAŁĘCZOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJILUBELSKIENAŁĘCZÓW
235334GMINNY KLUB SPORTOWY "ORION"LUBELSKIENIEDRZWICA DUŻA
21192OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNALUBELSKIENOWORĄBLÓW
257376GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY POTOK WIELKILUBELSKIEOSINKI
211180STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH "PRO EDUCATIO"LUBELSKIEOSTRÓW LUBELSKI
21903STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU REGIONALNEGOLUBELSKIEPARCZEW
231466SPES VITAELUBELSKIEPARCZEW
158845STOWARZYSZENIE MOŻESZ OSIĄGNĄĆ WIĘCEJ "MOW"LUBELSKIEPODGŁĘBOKIE
279607KLUB SPORTOWY GMINY CHEŁM "KŁOS"LUBELSKIEPOKRÓWKA
12774STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄLUBELSKIEPONIATOWA
15504STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "ANIMUS"LUBELSKIEPONIATOWA
59196MIEJSKI KLUB SPORTOWY "STAL" PONIATOWALUBELSKIEPONIATOWA
249713TOWARZYSTWO WSPIERANIA RODZINLUBELSKIEPONIATOWA
8541"KIWANIS KLUB PUŁAWY"LUBELSKIEPUŁAWY
24272PUŁAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM"LUBELSKIEPUŁAWY
34119STOWARZYSZENIE "GRZEŚ" W PUŁAWACHLUBELSKIEPUŁAWY
40436TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PUŁAWLUBELSKIEPUŁAWY
52923FUNDACJA POMOCY SZPITALOWI PUŁAWSKIEMU W PUŁAWACHLUBELSKIEPUŁAWY
97219"PUŁAWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"LUBELSKIEPUŁAWY
219840STOWARZYSZENIE "CORDA CORDI" NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W PUŁAWACHLUBELSKIEPUŁAWY
224924PUŁAWSKIE TOWARZYSTWO SIATKARSKIE "ELITA" W PUŁAWACHLUBELSKIEPUŁAWY
226106PUŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI POTRZEBUJĄCYCH POMOCY I ICH RODZIN "TĘCZA"LUBELSKIEPUŁAWY
228711STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DAJMY IM SZANSĘ"LUBELSKIEPUŁAWY
47553RADZYŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO W RADZYNIU PODLASKIMLUBELSKIERADZYŃ PODLASKI
61122OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RADZYNIU PODLASKIMLUBELSKIERADZYŃ PODLASKI
199220RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCHLUBELSKIERADZYŃ PODLASKI
203300UCZNIOWSKI KLUB TENISA STOŁOWEGO "ALFA"LUBELSKIERADZYŃ PODLASKI
240594POLESKIE STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO "NASZ DOM"LUBELSKIERÓŻANKA
171806STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA W RYKACHLUBELSKIERYKI
218818UCZNIOWSKO-PARAFIALNY KLUB SPORTOWY "ARKA" RYKILUBELSKIERYKI
134144STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOMLUBELSKIERYŻKI
10375OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SEROKOMLILUBELSKIESEROKOMLA
208296STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SIENNICKIEJLUBELSKIESIENNICA RÓŻANA
232141UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TĘCZA" W ZESPOLE SZKÓŁ W SIENNICY RÓŻANEJLUBELSKIESIENNICA RÓŻANA
22424FUNDACJA POMOC SAMARYTAŃSKALUBELSKIESIEPRAWICE
163289OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STAREJ HUCIELUBELSKIESTARA HUTA
225709FUNDACJA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCILUBELSKIESTASIN
91414STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI JESTEŚMY SOBIE ZAWSZE POTRZEBNILUBELSKIESTAWEK
38496TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ STĘŻYCYLUBELSKIESTĘŻYCA
11078STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO "LESZCZYNIACY" W ŚWIDNIKULUBELSKIEŚWIDNIK
52665AMATORSKI KLUB FILMOWY "ROTOR-FILM" W ŚWIDNIKULUBELSKIEŚWIDNIK
114952STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJLUBELSKIEŚWIDNIK
44309FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU STUDIÓW KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II W TOMASZOWIE LUBELSKIMLUBELSKIETOMASZÓW LUBELSKI
201268STOWARZYSZENIE "CZAJNIA"LUBELSKIETOMASZÓW LUBELSKI
249635STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "ROZTOCZE"LUBELSKIETOMASZÓW LUBELSKI
266745POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W TOMASZOWIE LUBELSKIMLUBELSKIETOMASZÓW LUBELSKI
119764GMINNY KLUB SPORTOWY "PŁOMIEŃ" TRZYDNIK DUŻYLUBELSKIEWĘGLIN
217130STOWARZYSZENIE "FORUM ROZWOJU REGIONU"LUBELSKIEWISZNICE
181031WŁODAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM"LUBELSKIEWŁODAWA
223280NADBUŻAŃSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNELUBELSKIEWŁODAWA
106913STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-OŚWIATOWE "ŻYĆ GODNIE" W ZALUTYNIULUBELSKIEZALUTYŃ
27592STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU REHABILITACJI I POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCHLUBELSKIEZAMOŚĆ
28072STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LUDOWEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "ZAMOJSZCZYZNA"LUBELSKIEZAMOŚĆ
57364STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "KROK ZA KROKIEM" W ZAMOŚCIULUBELSKIEZAMOŚĆ
70766STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI"LUBELSKIEZAMOŚĆ
71988KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "SŁUŻBA CZŁOWIEKOWI"LUBELSKIEZAMOŚĆ
72360ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE "ZDROWE OCZY"LUBELSKIEZAMOŚĆ
135017STOWARZYSZENIE "SERCU Z POMOCĄ"LUBELSKIEZAMOŚĆ
170990FUNDACJA MORANDO - NA RZECZ ZAMOŚCIA, ZAMOJSZCZYZNY I ROZTOCZALUBELSKIEZAMOŚĆ
208145KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO "VIS"LUBELSKIEZAMOŚĆ
216734ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI USTAWICZNEJLUBELSKIEZAMOŚĆ
216888"FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POTRZEBUJĄCYCH POMOCY OTWÓRZMY SWOJE SERCA"LUBELSKIEZAMOŚĆ
304880KLUB SPORTOWY "VICTORIA ŻMUDŹ"LUBELSKIEŻMUDŹ 2
161894TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BABIMOJSKIEJLUBUSKIEBABIMOST
32547GMINNY KLUB SPORTOWY BLEDZEWLUBUSKIEBLEDZEW
44523LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W BOBRÓWKULUBUSKIEBOBRÓWKO
22456STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRZYSTAŃ"LUBUSKIEBYTOM ODRZAŃSKI
122979MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ODRA"LUBUSKIEBYTOM ODRZAŃSKI
247539STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BYTOMIA ODRZAŃSKIEGOLUBUSKIEBYTOM ODRZAŃSKI
208220KLUB SPORTOWY LKS "PŁOMIEŃ" CHLEBOWOLUBUSKIECHLEBOWO
38283KLUB SPORTOWY "BŁĘKITNI" DOBIEGNIEWLUBUSKIEDOBIEGNIEW
249506"DOM WSPÓLNOTY BARKA W DREZDENKU"LUBUSKIEDREZDENKO
9505STOWARZYSZENIE "ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE"LUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
26814STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. KAMILALUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
29085STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMLUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
52617LUBUSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGOLUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
53146STOWARZYSZENIE OSÓB CHORYCH NA CELIAKLIĘ I INNE ZESPOŁY ZŁEGO WCHŁANIANIALUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
63886STOWARZYSZENIE ROZWOJU KARDIOLOGII ZIEMI GORZOWSKIEJ "ZDROWE SERCE"LUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
66438TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ARCHIWUM I PAMIĄTEK PRZESZŁOŚCILUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
67726STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH "KRĄG"LUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
85133KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMLUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
91472STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURYLUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
105271LUBUSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLELUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
127804OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJLUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
156843STOWARZYSZENIE "CZŁOWIEK W POTRZEBIE - WOLONTARIAT GORZOWSKI"LUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
164927FUNDACJA DLA OSÓB Z URAZEM RDZENIA KRĘGOWEGOLUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
171875STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIMLUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
173789LUBUSKIE "STOWARZYSZENIE RODZIN - ZDROWIE PSYCHICZNE" W GORZOWIELUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
184980KOŁO GORZOWSKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTALUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
200502"PODPORA" OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH I ICH RODZINLUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
200558STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO NR 1LUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
211142STOWARZYSZENIE "NAD ZALEWEM"LUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
233408STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21LUBUSKIEGORZÓW WIELKOPOLSKI
121283FUNDACJA "SERCE NA DŁONI"LUBUSKIEGORZÓW WLKP
121295STOWARZYSZENIE "DOROŚLI-DZIECIOM"LUBUSKIEGORZÓW WLKP
72912POLSKO-NIEMIECKIE STOWARZYSZENIE "HUMANITAS"LUBUSKIEGÓRZYCA
210519LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY HAMARLUBUSKIEGÓRZYN
15996GUBIŃSKIE TOWARZYSTWO KULTURYLUBUSKIEGUBIN
59009KATOLICKIE STOWARZYSZENIE W SŁUŻBIE NOWEJ EWANGELIZACJI-WSPÓLNOTA ŚW. TYMOTEUSZALUBUSKIEGUBIN
116483FUNDACJA "WSPÓLNY DOM"LUBUSKIEGUBIN
195513LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NYSA"LUBUSKIEGUBIN
203707STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI GUBIŃSKIEJLUBUSKIEGUBIN
226799GUBIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY ZESPOŁOWI SZKÓŁ ROLNICZYCHLUBUSKIEGUBIN
257335FUNDACJA "BORY DOLNOŚLĄSKIE"LUBUSKIEIŁOWA
110684LUDOWY KLUB SPORTOWY "ISKRA"LUBUSKIEJANCZEWO
207075KLUB SPORTOWY LZS "ALFA" JAROMIROWICELUBUSKIEJAROMIROWICE
103716LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "CZARNI" JELENINLUBUSKIEJELENIN
292926DOM DZIECKA PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ PROWINCJA WROCŁAWSKA W KLENICYLUBUSKIEKLENICA
253538OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOŁCZYNIELUBUSKIEKOŁCZYN
24182FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ"LUBUSKIEKOSTRZYN
33397KOSTRZYŃSKI KLUB PIŁKARSKI "CELULOZA"LUBUSKIEKOSTRZYN
174740KLUB ABSTYNENTA "LIBRA"LUBUSKIEKOSTRZYN NAD ODRĄ
195048TOWARZYSTWO SPORTOWE CELULOZA KOSTRZYN NAD ODRĄLUBUSKIEKOSTRZYN NAD ODRĄ
213462TOWARZYSTWO UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY W KOŻUCHOWIELUBUSKIEKOŻUCHÓW
132153KROŚNIEŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻYLUBUSKIEKROSNO ODRZAŃSKIE
96535STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW LASEKLUBUSKIELASKI
255955EUROPEJSKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY "MŁODZI ARTYŚCI"LUBUSKIELETNICA
153163STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SERCE ZA UŚMIECH" PRZY OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W LUBSKULUBUSKIELUBSKO
271699STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW SZKOŁY "NASZA BUDA"LUBUSKIELUBSKO
19581OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNALUBUSKIEŁĘKNICA
29314STOWARZYSZENIE ROZWOJU ANESTEZJOLOGII, REANIMACJI I INTENSYWNEJ TERAPII ZIEMI LUBUSKIEJ "PRZYWRÓCENI ŻYCIU"LUBUSKIEMIĘDZYRZECZ
52392STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ IM. ŚW. PIĘCIU BRACI MIĘDZYRZECKICHLUBUSKIEMIĘDZYRZECZ
214882STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE WZAJEMNEJ POMOCY "OAZA"LUBUSKIEMIĘDZYRZECZ
227934FUNDACJA "DLA ZDROWIA"LUBUSKIEMIĘDZYRZECZ
29658LANSADALUBUSKIEMILSKO
203086STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIŁOWICLUBUSKIEMIŁOWICE
35891NOWOSOLSKI KLUB KARATE KYOKUSHINLUBUSKIENOWA SÓL
41605STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI Z WADAMI WRODZONYMI SERCALUBUSKIENOWA SÓL
44415NOWOSOLSKIE ALTERNATYWNE STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW - NASALUBUSKIENOWA SÓL
59089STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TACY SAMI" W NOWEJ SOLILUBUSKIENOWA SÓL
82192MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWO TURYSTYCZNY "ASTRA"LUBUSKIENOWA SÓL
114028MIEJSKI KLUB PIŁKARSKI "ARKA" W NOWEJ SOLILUBUSKIENOWA SÓL
126168NOWOSOLSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK "TĘCZA"LUBUSKIENOWA SÓL
164437STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH GAJALUBUSKIENOWA SÓL
205254STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE "SPOŻYWCZAK"LUBUSKIENOWA SÓL
210470STOWARZYSZENIE "DLA SERCA"LUBUSKIENOWA SÓL
235460STOWARZYSZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "POMÓŻ NIE BĘDĘ SAM"LUBUSKIENOWA SÓL
253405STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ "CHORAŁ"LUBUSKIENOWA SÓL
169053KLUB SPORTOWY "NOWINY WIELKIE"LUBUSKIENOWINY WIELKIE
62465MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SPÓJNIA" W OŚNIE LUBUSKIMLUBUSKIEOŚNO LUBUSKIE
313785STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI PIETRZYKÓWLUBUSKIEPIETRZYKÓW
302805STOWARZYSZENIE ROZWOJU I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU "PRZYJAŹNI PODMOKLOM"LUBUSKIEPODMOKLE MAŁE
207628KLUB SPORTOWY "RELAX" GRABICELUBUSKIEPOLANOWICE
22405FUNDACJA "DAR-TOM"LUBUSKIERACULA
34471STOWARZYSZENIE SPORTOWE "DRZONKOWIANKA"LUBUSKIERACULA
54174WIELOSEKCYJNY KLUB SPORTOWY "RÓŻA" RÓŻANKILUBUSKIERÓŻANKI
56955LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "CZARNI" RUDNOLUBUSKIERUDNO
21066STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWALUBUSKIESIERCZYNEK
170678SKWIERZYŃSKI KLUB SPORTOWY "POGOŃ" SKWIERZYNALUBUSKIESKWIERZYNA
180190STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ STUDIA TAŃCA "REMIX"LUBUSKIESKWIERZYNA
15458LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI IM.MARIUSZA ZARUSKIEGO W SŁAWIELUBUSKIESŁAWA
64101TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SŁOŃSKA "UNITIS VIRIBUS"LUBUSKIESŁOŃSK
92718KLUB SPORTOWY "WARTA" SŁOŃSKLUBUSKIESŁOŃSK
45619LUBUSKI KLUB SPORTOWY "LUBUSZ" W SŁUBICACHLUBUSKIESŁUBICE
235198STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNE DZIEDUSZYC I SOSENLUBUSKIESOSNY
125968STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPORTULUBUSKIESTANOWICE
219144LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY LZS "RYWAL" STARGARD GUBIŃSKILUBUSKIESTARGARD GUBIŃSKI
172962STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODZIEŻY "ANASTASIS"LUBUSKIESTRYCHY
11196SULECHOWSKIE STOWARZYSZENIE " AMAZONEK"LUBUSKIESULECHÓW
55532STOWARZYSZENIE "RAZEM" W SULĘCINIELUBUSKIESULĘCIN
95489SULĘCIŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMYK"LUBUSKIESULĘCIN
154315FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA W SULĘCINIE "NOWOCZESNA PRZYCHODNIA, DIAGNOSTYKA I SPECJALISTYKA"LUBUSKIESULĘCIN
167288KLUB SPORTOWY "SPROTAVIA"LUBUSKIESZPROTAWA
43828STOWARZYSZENIE "NASZA RADOMIA"LUBUSKIEŚWIDNICA
9080ŚWIEBODZIŃSKI ZWIĄZEK KRESOWIAN ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGOLUBUSKIEŚWIEBODZIN
12815ŚWIEBODZIŃSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWELUBUSKIEŚWIEBODZIN
39539FUNDACJA "CHIRURGIA ŚWIEBODZIN"LUBUSKIEŚWIEBODZIN
197134POLSKIE CENTRUM SZACHOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH "IDEA"LUBUSKIEŚWIEBODZIN
216950ŚWIEBODZIŃSKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY LOTNICZYCHLUBUSKIEŚWIEBODZIN
223168STOWARZYSZENIE "NASZ SZPITAL"LUBUSKIEŚWIEBODZIN
115415STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TRZCIELALUBUSKIETRZCIEL
194882GMINNY KLUB SPORTOWY "PIAST-PARKOVIA"LUBUSKIETRZEBIECHÓW
216834STOWARZYSZENIE NA RZECZ ODNOWY I REWALORYZACJI DZIEŁA HENREGO VAN DE VELDE W POLSCELUBUSKIETRZEBIECHÓW
82868"SZPROTAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"LUBUSKIEWIECHLICE
222325"PARAFIALNO - UCZNIOWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWO - REKREACYJNE"LUBUSKIEWILKANOWO
183376STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WITNICYLUBUSKIEWITNICA
244910STOWARZYSZENIE "WSPARCIE"LUBUSKIEWITNICA
114351KOŁO TERENOWE STOWARZYSZENIA MIŁOSIERDZIA ŚW.WINCENTEGO A'PAULOLUBUSKIEWITOSZYN
233543OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE "NERKA"LUBUSKIEZIELONA GÓRA
6274KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA" DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJLUBUSKIEZIELONA GÓRA
9290ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM DOMOWE" IM. ŚW. PAWŁALUBUSKIEZIELONA GÓRA
13459ZIELONOGÓRSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKULUBUSKIEZIELONA GÓRA
16711STOWARZYSZENIE "NASZE DZIECI"LUBUSKIEZIELONA GÓRA
20187ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE "CIVILITAS"LUBUSKIEZIELONA GÓRA
22600ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE "CANTORES"LUBUSKIEZIELONA GÓRA
23456LUBUSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZELUBUSKIEZIELONA GÓRA
23781TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKALUBUSKIEZIELONA GÓRA
26763GÓRNICZY KLUB TENISOWY "NAFTA" PRZY POLSKIM GÓRNICTWIE NAFTOWYM I GAZOWNICTWIE S.A. ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZELUBUSKIEZIELONA GÓRA
27157SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 156 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGOLUBUSKIEZIELONA GÓRA
30104STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNALUBUSKIEZIELONA GÓRA
34833POLSKIE TOWARZYSTWO KRAJOZNAWCZELUBUSKIEZIELONA GÓRA
34979POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY W ZIELONEJ GÓRZELUBUSKIEZIELONA GÓRA
37116STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻYLUBUSKIEZIELONA GÓRA
40064STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM "DALEJ RAZEM"LUBUSKIEZIELONA GÓRA
52465LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJLUBUSKIEZIELONA GÓRA
55814STOWARZYSZENIE KOSZYKÓWKI MŁODZIEŻOWEJ "ZASTAL"LUBUSKIEZIELONA GÓRA
57619MIĘDZYSZKOLNE CENTRUM INFORMACJI ORAZ EDUKACJI EUROPEJSKIEJ I REGIONALNEJLUBUSKIEZIELONA GÓRA
60146TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W ZIELONEJ GÓRZELUBUSKIEZIELONA GÓRA
60904LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET BABALUBUSKIEZIELONA GÓRA
62690LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJLUBUSKIEZIELONA GÓRA
68291KLUB SPORTOWY "LECHIA" ZIELONA GÓRALUBUSKIEZIELONA GÓRA
69572ZIELONOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE TENISA "TENNIS WHEELCHAIR"LUBUSKIEZIELONA GÓRA
75340ZIELONOGÓRSKI KLUB SPORTOWY "GWARDIA"LUBUSKIEZIELONA GÓRA
79458LUBUSKA FEDERACJA SPORTULUBUSKIEZIELONA GÓRA
80395TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY W ZIELONEJ GÓRZELUBUSKIEZIELONA GÓRA
80455ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNELUBUSKIEZIELONA GÓRA
84679LUBUSKI KOMITET EUROPEJSKILUBUSKIEZIELONA GÓRA
88980KLUB SPORTOWY "KORNER" W ZIELONEJ GÓRZELUBUSKIEZIELONA GÓRA
97696STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA BUKOWIŃSKA"LUBUSKIEZIELONA GÓRA
100115BIEGUSY-STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANELUBUSKIEZIELONA GÓRA
106956ZIELONOGÓRSKI LUDOWY KLUB LEKKOATLETYCZNYLUBUSKIEZIELONA GÓRA
113972"GRUPA AKTYWNEJ REHABILITACJI - REKRYTERINGSGRUPPEN" W ZIELONEJ GÓRZELUBUSKIEZIELONA GÓRA
115588"MŁODZIEŻOWY KLUB PIŁKARSKI - SPARTAKUS"LUBUSKIEZIELONA GÓRA
125956OŚRODEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJLUBUSKIEZIELONA GÓRA
132655STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMYK" W ZIELONEJ GÓRZELUBUSKIEZIELONA GÓRA
139201STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "KREATOR"LUBUSKIEZIELONA GÓRA
140534LUBUSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB BEZ KRTANI "RUKTUS"LUBUSKIEZIELONA GÓRA
153555KRĄG PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA "WATRA" W ZIELONEJ GÓRZELUBUSKIEZIELONA GÓRA
156865ZIELONOGÓRSKI KLUB ŻUŻLOWY W ZIELONEJ GÓRZELUBUSKIEZIELONA GÓRA
158901ZIELONOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEKLUBUSKIEZIELONA GÓRA
158929FUNDACJA "O UŚMIECH DZIECKA"LUBUSKIEZIELONA GÓRA
159444ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ GRUPA ROBOCZA FSC-POLSKALUBUSKIEZIELONA GÓRA
161521"FUNDACJA RADOŚĆ RODZICIELSTWA"LUBUSKIEZIELONA GÓRA
169865ZWIĄZEK LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHLUBUSKIEZIELONA GÓRA
170065WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE OKRĘGU ZIELONA GÓRALUBUSKIEZIELONA GÓRA
170204LUBUSKIE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓWLUBUSKIEZIELONA GÓRA
174736"LUDZIE DLA LUDZI" MECENAT ZŁOTEGO SERCALUBUSKIEZIELONA GÓRA
175920STOWARZYSZENIE RÓWNYCH SZANSLUBUSKIEZIELONA GÓRA
182300STOWARZYSZENIE "UWIERZ W LUDZI" W LIKWIDACJILUBUSKIEZIELONA GÓRA
193945STOWARZYSZENIE DIALOG - WSPÓŁPRACA - ROZWÓJLUBUSKIEZIELONA GÓRA
206705FUNDACJA "BEZPIECZNE MIASTO"LUBUSKIEZIELONA GÓRA
212790TOWARZYSTWO INTEGRACJI SPOŁECZNEJLUBUSKIEZIELONA GÓRA
213078"INICJATYWA DLA ZWIERZĄT"LUBUSKIEZIELONA GÓRA
213546STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ "CIVIS SUM"LUBUSKIEZIELONA GÓRA
215354STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB UPOŚLEDZONYCH "TACY SAMI"LUBUSKIEZIELONA GÓRA
226818CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJLUBUSKIEZIELONA GÓRA
234844STOWARZYSZENIE KU ZDROWIULUBUSKIEZIELONA GÓRA
248687PRACOWNIA "DAMY RADĘ"LUBUSKIEZIELONA GÓRA
270847STOWARZYSZENIE KULTURALNE GALERIALUBUSKIEZIELONA GÓRA
282625CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGOLUBUSKIEZIELONA GÓRA
311385KLUB SPORTOWY "AKADEMIA SPORTÓW WALKI KNOCKOUT"LUBUSKIEZIELONA GÓRA
72229FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA IM. KSIĘŻNEJ DOROTYLUBUSKIEŻAGAŃ
35662FUNDACJA "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"LUBUSKIEŻARY
49566STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RADOŚĆ ŻYCIA"LUBUSKIEŻARY
53154LUBUSKI RUCH NA RZECZ KOBIET I RODZINY "ŻAR"LUBUSKIEŻARY
177553KLUB PIŁKARSKI "UNIA - KUNICE"LUBUSKIEŻARY
206696"KLUB SPORTOWY PROMIEŃ"LUBUSKIEŻARY
221766"KLUB ABSTYNENTA"LUBUSKIEŻARY
258968KRESOWE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE IM. ORLĄT LWOWSKICH W ŻARACHLUBUSKIEŻARY
274696STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ORTOPEDII W ŻARACH - "ORTOPEDIA ŻARSKA"LUBUSKIEŻARY
305504UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PRUS"LUBUSKIEŻARY
316460KOŁO ŻARSKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTALUBUSKIEŻARY
211046LUDOWY KLUB SPORTOWY LKS "ŻENISZ" ŻENICHÓWLUBUSKIEŻENICHÓW
143019POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIMŁÓDZKIEALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
210214EKUMENICZNE CENTRUM DIALOGU RELIGII I KULTURŁÓDZKIEALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
213947MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "MULKS"ŁÓDZKIEALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
121286STOWARZYSZENIE SŁUŻENIA POMOCĄ RODZINIE, UZALEŻNIONYM I BEZROBOTNYM "DOBRA NOWINA"ŁÓDZKIEANDRESPOL
88158STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM"ŁÓDZKIEBEŁCHATÓW
102199STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ ODDZIAŁ W BEŁCHATOWIEŁÓDZKIEBEŁCHATÓW
194870BEŁCHATOWSKIE SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE W BEŁCHATOWIEŁÓDZKIEBEŁCHATÓW
207420STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA W BEŁCHATOWIEŁÓDZKIEBEŁCHATÓW
208285FUNDACJA "POMAGAMY DZIECIAKOM ZIEMI ŁÓDZKIEJ"ŁÓDZKIEBEŁCHATÓW
233401ENERGETYCZNY KLUB SPORTOWY SKRA BEŁCHATÓWŁÓDZKIEBEŁCHATÓW
249956ZWIĄZEK STRZELECKI "STRZELEC" ORGANIZACJA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA JEDNOSTKA STRZELECKA 1001 IM. GEN. DYW. JANUSZA GŁUCHOWSKIEGOŁÓDZKIEBEŁCHATÓW
34652STOWARZYSZENIE WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ- POLSKA, EUROPA, ŚWIATŁÓDZKIEBRZEZINY
150209STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZYM DZIECIOM"ŁÓDZKIEBRZEZINY
199823OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BUJNICZKACHŁÓDZKIEBUJNICZKI
28654OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHECHLEŁÓDZKIECHECHŁO
172012OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DĄBROWIE RUSIECKIEJŁÓDZKIEDĄBROWA RUSIECKA
70803STOWARZYSZENIE LZS BŁĘKITNIŁÓDZKIEDMOSIN
216271OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DMOSINIEŁÓDZKIEDMOSIN
242451OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GIDLACHŁÓDZKIEGIDLE
132149KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA W TRZEŹWOŚCI REGIONU KUTNOWSKIEGO PRZY SANKTUARIUM MARYJNYM W GŁOGOWCUŁÓDZKIEGŁOGOWIEC
167777GŁOWIEŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY - ZABRZEŹNIAŁÓDZKIEGŁOWNO
172919FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I KULTURALNEGO REJONU GŁOWNAŁÓDZKIEGŁOWNO
139560OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRODZISKUŁÓDZKIEGRODZISKO
215699STOWARZYSZENIE PROEKOLOGICZNE GROTNIKI - JEDLICZE - USTRONIE "PINIA"ŁÓDZKIEGROTNIKI
6159STOWARZYSZENIE ROZWOJU JUSTYNOWA I JANÓWKIŁÓDZKIEJUSTYNÓW
230841STOWARZYSZENIE LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W JUSTYNOWIEŁÓDZKIEJUSTYNÓW
217031FUNDACJA CENTRUM ŚW. OJCA PIOŁÓDZKIEKALONKA
100566STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIASTA KAMIEŃSKAŁÓDZKIEKAMIEŃSK
238444OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KAMIEŃSKUŁÓDZKIEKAMIEŃSK
52184STOWARZYSZENIE POMOCY "PRZEBUDZENIE"ŁÓDZKIEKOL. PIASZCZYCE
41907OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIMŁÓDZKIEKONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
188718STOWARZYSZENIE "CZUJĘ SERCEM"ŁÓDZKIEKONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
214029FUNDACJA NATURALNEJ PRZYJAŹNI "PSIE SERCE"ŁÓDZKIEKOTOWICE
206851MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "EXPOM" KROŚNIEWICEŁÓDZKIEKROŚNIEWICE
237497OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ CEEMKA W IDZIKOWICACHŁÓDZKIEKRUSZEWIEC
245929STOWARZYSZENIE "NASZA SZKOŁA"ŁÓDZKIEKSAWERÓW
113353OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KUDROWICACHŁÓDZKIEKUDROWICE
76301ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEMŁÓDZKIEKUTNO
89639SPOŁECZNA FUNDACJA MIASTA KUTNAŁÓDZKIEKUTNO
142523STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KUTNOWSKIEŁÓDZKIEKUTNO
145630TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KUTNOWSKIEJŁÓDZKIEKUTNO
150148POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM

UMYSŁOWYM - KOŁO NR 1 W KUTNIE

ŁÓDZKIEKUTNO
210690STOWARZYSZENIE REKREACYJNO - SPORTOWE "LIBERO"ŁÓDZKIEKUTNO
223328KUTNOWSKI KOMITET OBRONY BEZROBOTNYCHŁÓDZKIEKUTNO
233594STOWARZYSZENIE BANK ŻYWNOŚCI KUTNOŁÓDZKIEKUTNO
258325LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "START" LGOTA WIELKAŁÓDZKIELGOTA WIELKA
262627STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - "GNIAZDO"ŁÓDZKIELIPCE REYMONTOWSKIE
222974LUBOCHEŃSKIE STOWARZYSZENIE BEZROBOTNYCH I TRZEŹWIEJĄCYCH AA "ODNOWA"ŁÓDZKIELUBOCHNIA
269598STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "MIEĆ SZANSĘ" W LUBOCHNIŁÓDZKIELUBOCHNIA
210227STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE "RODZINA"ŁÓDZKIELUTUTÓW
178398STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW KLUBU "MERKURY"ŁÓDZKIEŁASK
204657STOWARZYSZENIE "AKCJA DLA KOLARSTWA"ŁÓDZKIEŁASK
225719OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁAZNOWIEŁÓDZKIEŁAZNÓW
164403MIEJSKI KLUB SPORTOWY "GÓRNIK" ŁĘCZYCAŁÓDZKIEŁĘCZYCA
208029STOWARZYSZENIE KOBIET ZIEMI ŁĘCZYCKIEJŁÓDZKIEŁĘCZYCA
53287ŁOWICKIE STOWARZYSZENIE "DAĆ SZANSE"ŁÓDZKIEŁOWICZ
186922TOWARZYSTWO UPOWSZECHNIANIA WIEDZY "WEKTOR"ŁÓDZKIEŁOWICZ
235804FUNDACJA "CZYŃ DOBRO IM. JANA PAWŁA II"ŁÓDZKIEŁOWICZ
252350FUNDACJA CARITAS DIECEZJI ŁOWICKIEJŁÓDZKIEŁOWICZ
4022KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" ŁÓDŹŁÓDZKIEŁÓDŹ
4836STOWARZYSZENIE PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE "FENIX"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
6158STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSKIEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO "KRAJKI"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
6751SOCJALNA FUNDACJA ŹLE SŁYSZĄCYCHŁÓDZKIEŁÓDŹ
11409ORATORIUM IM. ŚW. JANA BOSKOŁÓDZKIEŁÓDŹ
12253STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ PRZY PARAFII ŚW. TERESYŁÓDZKIEŁÓDŹ
13305ŁÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWYŁÓDZKIEŁÓDŹ
14017ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMIŁÓDZKIEŁÓDŹ
14184POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGÓW DZIECIĘCYCHŁÓDZKIEŁÓDŹ
17864FUNDACJA POMOCY DZIECIOM- DAR SERCAŁÓDZKIEŁÓDŹ
21280STOWARZYSZENIE "OBYWATEL"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
24008FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "GAJA" W ŁODZIŁÓDZKIEŁÓDŹ
24460FUNDACJA IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJŁÓDZKIEŁÓDŹ
24625FUNDACJA "PODARUJ SERCE INNYM"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
27048ŁÓDZKI KLUB AMAZONKAŁÓDZKIEŁÓDŹ
29825CHOJEŃSKI KLUB SPORTOWYŁÓDZKIEŁÓDŹ
31991STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I OSOBOM STARSZYM "PULS"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
33959TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKAŁÓDZKIEŁÓDŹ
35360FUNDACJA "WETERAN"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
36602ŁÓDZKI ZWIĄZEK INWALIDÓW NARZĄDU RUCHUŁÓDZKIEŁÓDŹ
43917POLSKIE TOWARZYSTWO AKUPUNKTURY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIEŁÓDZKIEŁÓDŹ
49771POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO - ODDZIAŁ ŁÓDŹŁÓDZKIEŁÓDŹ
50939TOWARZYSTWO TERENOWYCH OPIEKUNÓW SPOŁECZNYCH "SAMARYTANIN"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
51170POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ W ŁODZIŁÓDZKIEŁÓDŹ
52022FUNDACJA "BANK ŻYWNOŚCI"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
52291FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM "DOMINIK"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
52550REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ŁODZIŁÓDZKIEŁÓDŹ
57880FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIŁÓDZKIEŁÓDŹ
64286FUNDACJA POMOCY I PROMOCJI "PRO MUSICA"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
69531FUNDACJA NA RZECZ POMOCY CHORYM NA BIAŁACZKIŁÓDZKIEŁÓDŹ
70179FUNDACJA NAUKI I WYCHOWANIAŁÓDZKIEŁÓDŹ
70237STOWARZYSZENIE "KOMITET DZIECKA"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
76130FUNDACJA ROZWOJU KADR POLIGRAFICZNYCH W ŁODZIŁÓDZKIEŁÓDŹ
80992STOWARZYSZENIE LOKALNEJ SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH IM. KS. BOSKO W ŁODZI, UL. WODNA 34, ZWANEJ S.L. "SALOS-WODNA"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
85484MIĘDZYNARODOWA FUNDACJA KOBIETŁÓDZKIEŁÓDŹ
86466FUNDACJA ULICY PIOTRKOWSKIEJŁÓDZKIEŁÓDŹ
87884POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŁÓDZKIŁÓDZKIEŁÓDŹ
89158POLSKA ORGANIZACJA TAEKWONDO TRADYCYJNEGO I SPORTOWEGOŁÓDZKIEŁÓDŹ
90256ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWEŁÓDZKIEŁÓDŹ
93656LIGA KOBIET POLSKICH - ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W ŁODZIŁÓDZKIEŁÓDŹ
97425STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY I OSÓB Z PROBLEMAMI PSYCHICZNYMI, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "POMOST"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
99030TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŁODZIŁÓDZKIEŁÓDŹ
100708STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB SPECJALNEJ TROSKI "TROSKA"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
108594ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNEŁÓDZKIEŁÓDŹ
108598"ŁÓDZKI KLUB BIZNESU"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
109866FUNDACJA GAJUSZŁÓDZKIEŁÓDŹ
112569STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE-KLUB MYŚLI SPOŁECZNEJ IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGOŁÓDZKIEŁÓDŹ
118574OŚRODEK DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH "ŹRÓDŁA"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
119698POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ, ODDZIAŁ W ŁODZIŁÓDZKIEŁÓDŹ
120902STOWARZYSZENIE ZAWODOWE NIEWIDOMYCH TECHNIKÓW MASAŻYSTÓW W ŁODZIŁÓDZKIEŁÓDŹ
121010ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA DZIECKA I RODZINY "LOKOMOTYWA"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
121646TERENOWY ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W ŁODZIŁÓDZKIEŁÓDŹ
122675AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA W ŁODZIŁÓDZKIEŁÓDŹ
122949MŁODZIEŻOWY KLUB MOTOROWY "KOMETA"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
123367ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO ALZHEIMEROWSKIEŁÓDZKIEŁÓDŹ
123776STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM ZAKAŻONYM WIRUSAMI HEPATOTROPOWYMI "HEPA-HELP"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
124347STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. BACZYŃSKIEGOŁÓDZKIEŁÓDŹ
127075FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "JAŚ I MAŁGOSIA"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
128582STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNO-CHARYTATYWNE "MOCNI W DUCHU"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
130243STOWARZYSZENIE PRZECIW PRZEMOCYŁÓDZKIEŁÓDŹ
131585STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ POMOC MŁODYM DIABETYKOMŁÓDZKIEŁÓDŹ
131602POLSKIE TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI CHORÓB NOWOTWOROWYCH PRZEWODU POKARMOWEGOŁÓDZKIEŁÓDŹ
133286FUNDACJA "HAPPY KIDS"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
134190STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJŁÓDZKIEŁÓDŹ
134759FUNDACJA ŚW. JANA BOŻEGOŁÓDZKIEŁÓDŹ
137403STOWARZYSZENIE ZAPOBIEGANIA NARKOMANII "ZDROWIE"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
137500FUNDACJA "DYPLOMACJA DLA POKOJU"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
137523STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM ŁÓDZKIE"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
138363POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZIŁÓDZKIEŁÓDŹ
141749TOWARZYSTWO OŚWIATOWE "EDUKACJA"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
142305FUNDACJA "BAŁUCKIE DZIECI"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
143115KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJŁÓDZKIEŁÓDŹ
145687POLSKIE TOWARZYSTWO ZDROWIA PUBLICZNEGOŁÓDZKIEŁÓDŹ
149030FUNDACJA IMIENIA DOKTOR MAGDALENY BARTOSŁÓDZKIEŁÓDŹ
156709"ATLAS SZTUKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄŁÓDZKIEŁÓDŹ
157929ŁÓDZKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KARATEŁÓDZKIEŁÓDŹ
158864STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "PRZYTUL MNIE"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
159689STOWARZYSZENIE "ŁÓDZKIE HOSPICJUM DLA DZIECI"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
161880FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "KOLOROWY ŚWIAT"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
163719ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJIŁÓDZKIEŁÓDŹ
165424PRACOWNIA ALTERNATYWNEGO WYCHOWANIAŁÓDZKIEŁÓDŹ
165702FUNDACJA DLA DZIECI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI "KRWINKA"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
166731"PRO ARTE"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
171444STOWARZYSZENIE "EDUKACJA I WYCHOWANIE"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
172108FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
172918FUNDACJA CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCHŁÓDZKIEŁÓDŹ
174693STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA ASTMĘ I CHOROBY ALERGICZNEŁÓDZKIEŁÓDŹ
176508TOWARZYSTWO ROZWOJU WIEDZY NIEKONWENCJONALNEJ W POWIĄZANIU Z NAUKĄ WSPÓŁCZESNĄ "CHIRON"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
176691"OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA - ODDZIAŁ RATOWNICTWA WODNEGO"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
179268FUNDACJA "AMA CANEM"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
187020ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU IM. HELENY KRETZŁÓDZKIEŁÓDŹ
190995TOWARZYSTWO WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ "START"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
191928FUNDACJA INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICHŁÓDZKIEŁÓDŹ
192048FUNDACJA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJŁÓDZKIEŁÓDŹ
198673JASKÓŁKA. FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGOŁÓDZKIEŁÓDŹ
199423FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ "JA I MÓJ DOM"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
207819KLUB SPORTOWY "SPOŁEM"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
208390STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEDOROZWOJEM UMYSŁOWYM "POKÓJ"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
209788FUNDACJA POMOCY RODZINIE "OPOKA"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
210221TOWARZYSTWO POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM ODDZIAŁ W ŁODZIŁÓDZKIEŁÓDŹ
211421AUTONOMICZNE KOŁO TERENOWE NR 4 ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO-OŚWIATOWEGOŁÓDZKIEŁÓDŹ
213419FUNDACJA POMOCY I KONTAKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH POLONUSŁÓDZKIEŁÓDŹ
214104UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS-SMS"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
215117"STOWARZYSZENIE KU POKRZEPIENIU SERC PRZY OŚRODKU REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ POPIOŁY"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
215532STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I PSYCHOTERAPIIŁÓDZKIEŁÓDŹ
216300TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ DZIELNICOWY ŁÓDŹ-POLESIEŁÓDZKIEŁÓDŹ
218246STACJA OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ KONWENTU BONIFRATRÓW W ŁODZIŁÓDZKIEŁÓDŹ
218628POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZIŁÓDZKIEŁÓDŹ
220077STOWARZYSZENIE ŁÓDKAŁÓDZKIEŁÓDŹ
220101FUNDACJA ROZWOJU ONKOLOGIIŁÓDZKIEŁÓDŹ
221224TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGNISKO "DZIKUSY"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
223475FUNDACJA IM. JOANNY BEDNARCZYKŁÓDZKIEŁÓDŹ
224863KLUB SPORTOWY "DRAGON"-ŁÓDŹŁÓDZKIEŁÓDŹ
224989KLUB KARATE "44"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
226229FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W ŁODZI "PRO CORDIS"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
227062MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W ŁODZIŁÓDZKIEŁÓDŹ
227819UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "44"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
230192CENTRUM SPORTU, REHABILITACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHŁÓDZKIEŁÓDŹ
231632EUROPEJSKIE CENTRUM KULTURY LOGOSŁÓDZKIEŁÓDŹ
232081FUNDACJA PRZYJACIÓŁ ZABYTKÓW RZEMIOSŁAŁÓDZKIEŁÓDŹ
232649FUNDACJA WSPIERANIA SENIORÓW ŚRODOWISK INTELIGENCKICHŁÓDZKIEŁÓDŹ
234520KOMITET OBRONY PRAW STUDENTA "COPS"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
235040STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE "HARMONIA"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
236258FUNDACJA PROJEKT ŁÓDŹŁÓDZKIEŁÓDŹ
237659FUNDACJA POMAGAJĄCA DZIECIOM Z CHOROBAMI NARZĄDÓW RUCHU - "IDZIEMY RAZEM"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
243491FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU ŁÓDZKIEJ GINEKOLOGIIŁÓDZKIEŁÓDŹ
244732STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKAŁÓDZKIEŁÓDŹ
247525MIĘDZYNARODOWY ZAKON RYCERSKI ŚWIĘTEGO JERZEGO W POLSCEŁÓDZKIEŁÓDŹ
248901STOWARZYSZENIE "OBYWATELE OBYWATELOM"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
249256STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "KLUB 100 ŁKS ŁÓDŹ"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
254282STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UPOŚLEDZONEJ UMYSŁOWO "BLIŻEJ SIEBIE"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
254619STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGOŁÓDZKIEŁÓDŹ
262774FUNDACJA SŁUŻBY RODZINIE "NADZIEJA"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
263103FUNDACJA "DOM W ŁODZI"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
263986STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "COLLEGIUM COEXISTERE"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
265877FUNDACJA NIECHCIANE I ZAPOMNIANE-SOS DLA ZWIERZĄTŁÓDZKIEŁÓDŹ
266747"SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ENERGIA"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
268147"FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWO DLA PACJENTÓW"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
272264STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI "OTWARTE DRZWI"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
273267STOWARZYSZENIE OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA I ICH RODZIN SŁONIKŁÓDZKIEŁÓDŹ
274785CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGOŁÓDZKIEŁÓDŹ
276618ŁÓDZKIE STOWARZYSZENIE UCZESTNIKÓW PROGRAMÓW SUBSTYTUCYJNYCH I UŻYTKOWNIKÓW ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH "FENIKS"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
277044FUNDACJA POMAGAMŁÓDZKIEŁÓDŹ
283814ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŁÓDZKAŁÓDZKIEŁÓDŹ
288575POLSKIE TOWARZYSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHŁÓDZKIEŁÓDŹ
298342FUNDACJA "KOCIA MAMA"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
298785STOWARZYSZENIE ŁÓDZKIEJ OPIEKI PALIATYWNEJ I DŁUGOTERMINOWEJ "ŻYĆ GODNIE"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
303812FUNDACJA "AZYL"ŁÓDZKIEŁÓDŹ
267878GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "LAKTOZA"ŁÓDZKIEŁYSZKOWICE
63664STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI ALERGICZNYMI I ZABURZENIAMI ODPORNOŚCI "ZIELONY BALONIK"ŁÓDZKIEM. ŁÓDŹ
273343GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "WŁÓKNIARZ" MOSZCZENICAŁÓDZKIEMOSZCZENICA
179266STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI DMOSIŃSKIEJ W NAGAWKACHŁÓDZKIENAGAWKI
196596STOWARZYSZENIE "OGNISKO MIŁOŚCI"ŁÓDZKIEOLSZA
125496STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHŁÓDZKIEOPOCZNO
214986FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNAŁÓDZKIEOPOCZNO
238484OPOCZYŃSKI KLUB AMAZONEK "OKA"ŁÓDZKIEOPOCZNO
213645STOWARZYSZENIE "NA RZECZ ROZWOJU GMINY OSTRÓWEK-INICJATYWA SPOŁECZNA" W OSTRÓWKUŁÓDZKIEOSTRÓWEK
239066POLSKIE STOWARZYSZENIE LUDZI CIERPIĄCYCH NA PADACZKĘ - ODDZIAŁ ŁÓDZKIŁÓDZKIEOZORKÓW
3793TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. KAROLA NICZEŁÓDZKIEPABIANICE
52354"STOWARZYSZENIE RAZEM PRZY DZIENNYM OŚRODKU ADAPTACYJNYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PABIANICACH"ŁÓDZKIEPABIANICE
178499STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ POWIATU PABIANICKIEGOŁÓDZKIEPABIANICE
213600TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W PABIANICACHŁÓDZKIEPABIANICE
227161STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY TACY..."ŁÓDZKIEPABIANICE
272371FUNDACJA "WAKACJE MARZEŃ"ŁÓDZKIEPABIANICE
202278STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TACY SAMI" W ŁOWICZUŁÓDZKIEPARMA
290965GMINNE LUDOWO-UCZNIOWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE W PĄTNOWIEŁÓDZKIEPĄTNÓW
223132OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PETRYKOZACHŁÓDZKIEPETRYKOZY
217940STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI PIASKI RUDNICKIE W GMINIE GŁOWNOŁÓDZKIEPIASKI RUDNICKIE
63444OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJŁÓDZKIEPIOTRKÓW TRYBUNALSKI
111355PIOTRKOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU, PROMOCJI I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ "EURO - CENTRUM"ŁÓDZKIEPIOTRKÓW TRYBUNALSKI
219522STOWARZYSZENIE "BUSOLA DLA ARTYSTYCZNIE UZDOLNIONYCH DZIECI"ŁÓDZKIEPIOTRKÓW TRYBUNALSKI
226634UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "PIOTRCOVIA"ŁÓDZKIEPIOTRKÓW TRYBUNALSKI
229791STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW "ORATORIUM IM. ŚW. ANTONIEGO" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMŁÓDZKIEPIOTRKÓW TRYBUNALSKI
233482MIEJSKI KLUB SPORTOWY "PIOTRCOVIA"ŁÓDZKIEPIOTRKÓW TRYBUNALSKI
262946FUNDACJA PRO ADVICEŁÓDZKIEPIOTRKÓW TRYBUNALSKI
274735STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU KLASZTORNEGO PANIEN DOMINIKANEK POD WEZWANIEM MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMŁÓDZKIEPIOTRKÓW TRYBUNALSKI
218796LUDOWY KLUB SPORTOWY "NER" W PODDĘBICACHŁÓDZKIEPODDĘBICE
231355LUDOWY KLUB SPORTOWY "LUCIĄŻANKA-PRZYGŁÓW"ŁÓDZKIEPRZYGŁÓW
64325FUNDACJA INICJATYW KULTURALNYCHŁÓDZKIERADOMSKO
135800RADOMSZCZAŃSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMIŁÓDZKIERADOMSKO
209918STOWARZYSZENIE CENTRUM POMOCY "PANACEUM"ŁÓDZKIERADOMSKO
252362RADOMSZCZAŃSKI KLUB AMAZONEKŁÓDZKIERADOMSKO
302677STOWARZYSZENIE SPORTOWE RKS CZARNI RADOMSKOŁÓDZKIERADOMSKO
314986LUDOWY KLUB SPORTOWY "RADZICE" W RADZICACHŁÓDZKIERADZICE DUŻE
70046STOWARZYSZENIE HOSPICJUM W RAWIE MAZOWIECKIEJŁÓDZKIERAWA MAZOWIECKA
172537FUNDACJA "OBUDŹMY NADZIEJĘ"ŁÓDZKIERAWA MAZOWIECKA
234401TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ROSANOWA I OKOLICŁÓDZKIEROSANÓW
208100LUDOWY KLUB SPORTOWY "RÓŻYCA"ŁÓDZKIERÓŻYCA
232077OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RUDCEŁÓDZKIERUDKA
179936OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYCHŁOWICACHŁÓDZKIERYCHŁOWICE
237995TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE GMINY SĘDZIEJOWICEŁÓDZKIESĘDZIEJOWICE-KOLONIA
77785STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA WYŻSZYCH WARTOŚCI LUDZKICH "DELPHI"ŁÓDZKIESIERADZ
132366TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE "SOKÓŁ"ŁÓDZKIESIERADZ
154622"SIERADZKI KLUB AMAZONKA"ŁÓDZKIESIERADZ
168951KLUB SPORTOWY "WARTA"ŁÓDZKIESIERADZ
179124SIERADZKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MEDYCYNY RATUNKOWEJŁÓDZKIESIERADZ
183081STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DARY LOSU" PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SIERADZUŁÓDZKIESIERADZ
213061FUNDACJA BUDOWY KOMPLEKSU SZKÓŁ, HALI SPORTOWEJ, BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO KORZYSTANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHŁÓDZKIESIERADZ
215302STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI SIERADZKIEJŁÓDZKIESIERADZ
217554KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "ŚWIATEŁKO"ŁÓDZKIESIERADZ
238183NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W SIERADZUŁÓDZKIESIERADZ
274957POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W SIERADZUŁÓDZKIESIERADZ
292767KOŁO ŁOWIECKIE NR 17 "BAŻANT"ŁÓDZKIESITOWA
33378SKIERNIEWICKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "AMETYST"ŁÓDZKIESKIERNIEWICE
72690FUNDACJA "DZIECIĘCY UŚMIECH"ŁÓDZKIESKIERNIEWICE
145508FUNDACJA ROZWOJU KARDIOLOGII SKIERNIEWICKIEJ "SERCE"ŁÓDZKIESKIERNIEWICE
222985STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCHŁÓDZKIESKIERNIEWICE
244570FUNDACJA IM. BOLESŁAWA PRUSA W SKIERNIEWICACHŁÓDZKIESKIERNIEWICE
266616KLUB SPORTOWY "POLONIA"ŁÓDZKIESKIERNIEWICE
226910STOWARZYSZENIE DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY "RAZEM"ŁÓDZKIESKRZYNNO
110930STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WALISZEW I OKOLICŁÓDZKIESTARY WALISZEW
62761STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NADZIEJA"ŁÓDZKIESTROBIN
252069OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STRZAŁKOWIEŁÓDZKIESTRZAŁKÓW
214858STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BAZYLIKI W STUDZIANNIEŁÓDZKIESTUDZIANNA
233478STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓWŁÓDZKIESUCHOCZASY
97795FUNDACJA "OBIEKT ZABYTKOWY OPACTWO CYSTERSÓW W SULEJOWIE"ŁÓDZKIESULEJÓW
228073MIEJSKO-GMINNY KLUB SPORTOWY "SKALNIK" SULEJÓWŁÓDZKIESULEJÓW
222968OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZCZERCOWIEŁÓDZKIESZCZERCÓW
3847STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA"ŁÓDZKIEŚWINICE WARCKIE
104323FUNDACJA "DAR SERC"ŁÓDZKIETOMASZÓW MAZOWIECKI
173829STOWARZYSZENIE EUROTOMASZÓWŁÓDZKIETOMASZÓW MAZOWIECKI
207472FUNDACJA "ROSA"ŁÓDZKIETOMASZÓW MAZOWIECKI
216062INTEGRACYJNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "LIDER"ŁÓDZKIETOMASZÓW MAZOWIECKI
219583TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO CHARYTATYWNEŁÓDZKIETOMASZÓW MAZOWIECKI
220660STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "LOKALNY FUNDUSZ ROKU 2000"ŁÓDZKIETOMASZÓW MAZOWIECKI
55080STOWARZYSZENIE BEZROBOTNYCH "OTUCHA" W UNIEJOWIEŁÓDZKIEUNIEJÓW
221379OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WĄGLANACHŁÓDZKIEWĄGLANY
245030POWIATOWE ZRZESZENIE "LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO"ŁÓDZKIEWIĄCZYŃ DOLNY
84006STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO - KULTURALNE SOŁTYSÓW GMINY WIDAWAŁÓDZKIEWIDAWA
223225KLUB SPORTOWY PARADYŻŁÓDZKIEWIELKA WOLA
115352FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU WIELUŃSKIEGOŁÓDZKIEWIELUŃ
218828WIELUŃSKA FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCIŁÓDZKIEWIELUŃ
220682STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN "TACY SAMI"ŁÓDZKIEWIELUŃ
222557STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I TERAPII "TRATWA"ŁÓDZKIEWIELUŃ
226013MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWYŁÓDZKIEWIELUŃ
275156STOWARZYSZENIE JANKO MUZYKANTŁÓDZKIEWIELUŃ
192452STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE "KLUB OTWARTYCH SERC"ŁÓDZKIEWIERUSZÓW
283761STOWARZYSZENIE FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ "SERCÓWKA"ŁÓDZKIEWIERZCHY
78082GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY "ANDRESPOLIA"ŁÓDZKIEWIŚNIOWA GÓRA
60970FUNDACJA "PŁOMYK" IM. JANINY KUŚ NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI WITOŃSKIEJŁÓDZKIEWITONIA
38052ZDUŃSKOWOLSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWEŁÓDZKIEWOJSŁAWICE
236303STOWARZYSZENIE JEDNOŚĆ DLA SZKOŁY W WOLI WIĄZOWEJŁÓDZKIEWOLA WIĄZOWA
212673OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAGÓRZYCACHŁÓDZKIEZAGÓRZYCE
176973ZDUŃSKOWOLSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ "POMOCNA DŁOŃ"ŁÓDZKIEZDUŃSKA WOLA
224746RUCH POMOCY BEZROBOTNYMŁÓDZKIEZDUŃSKA WOLA
246136FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "AMI"ŁÓDZKIEZDUŃSKA WOLA
295587FUNDACJA SPOŁECZNO-CHARYTATYWNA "AKTYWNI W POTRZEBIE"ŁÓDZKIEZDUŃSKA WOLA
19367FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY OBYWATELIŁÓDZKIEZGIERZ
46184POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZUŁÓDZKIEZGIERZ
142933STOWARZYSZENIE KOSZYKÓWKI MAG-RYS ZGIERZŁÓDZKIEZGIERZ
145412STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II PRZY PARAFII N.M.P. RÓŻAŃCOWEJ Z SIEDZIBĄ W ZGIERZUŁÓDZKIEZGIERZ
175850STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I LICEUM IM. STANISŁAWA STASZICA W ZGIERZUŁÓDZKIEZGIERZ
226639FUNDACJA MEDOR - PRZYJACIELE BEZDOMNYCH ZWIERZĄTŁÓDZKIEZGIERZ
274550STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZUŁÓDZKIEZGIERZ
162334STOWARZYSZENIE POMOCY "WIARA"ŁÓDZKIEZŁOCZEW
229817STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY "BLISKO DZIECKA"ŁÓDZKIEŻYCHLIN
8824ANDRYCHOWSKI KLUB SPORTOWY "BESKID"MAŁOPOLSKIEANDRYCHÓW
14149STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU "DINO"MAŁOPOLSKIEANDRYCHÓW
39835STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICHMAŁOPOLSKIEANDRYCHÓW
44030CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ"TOTUS"W ANDRYCHOWIEMAŁOPOLSKIEANDRYCHÓW
91865ANDRYCHOWSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "WATRA"MAŁOPOLSKIEANDRYCHÓW
164533MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY W ANDRYCHOWIEMAŁOPOLSKIEANDRYCHÓW
164462FUNDACJA VIRIBUS UNITIS-POŁĄCZONYMI SIŁAMIMAŁOPOLSKIEBABICE
84771CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE "IGNIS"MAŁOPOLSKIEBARWAŁD ŚREDNI
146789OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BĘDKOWICACHMAŁOPOLSKIEBĘDKOWICE
110508WIEJSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"MAŁOPOLSKIEBIAŁKA
259613FUNDACJA IM. MATKI MAŁGORZTY SZEWCZYKMAŁOPOLSKIEBIAŁKA TATRZAŃSKA
221689KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA KULTURY REGIONALNEJMAŁOPOLSKIEBIAŁY DUNAJEC
29015STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE "NADZIEJA"MAŁOPOLSKIEBIECZ
29250AUTOMOBILKLUB BIECKIMAŁOPOLSKIEBIECZ
217642STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE "NASZA SZKOŁA" PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W BIECZUMAŁOPOLSKIEBIECZ
233215BOBRECKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE "SPICHLERZ"MAŁOPOLSKIEBOBREK
32589TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM.BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W BOCHNIMAŁOPOLSKIEBOCHNIA
60038CHŁOPIĘCY CHÓR PUERI CANTORES SANCTI NICOLAIMAŁOPOLSKIEBOCHNIA
183056STOWARZYSZENIE GÓRNICZE "SUTORIS" IM. ANTONIEGO LANGERAMAŁOPOLSKIEBOCHNIA
183582BOCHEŃSKI KLUB ABSTYNENTÓWMAŁOPOLSKIEBOCHNIA
255236FUNDACJA IM. DR ANNY TRZASKI-WILKOŃSKIEJ - "POMAGAJMY SZPITALOWI W BOCHNI"MAŁOPOLSKIEBOCHNIA
209264EDUKACJA-ROZWÓJ-ŚRODOWISKOMAŁOPOLSKIEBOLECHOWICE
27117STOWARZYSZENIE ROZWOJU CHIRURGII W BRZESKUMAŁOPOLSKIEBRZESKO
31330STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OPIEKUNÓW I WOLONTARIUSZY "OSTOJA"MAŁOPOLSKIEBRZESKO
203703KATOLICKI KLUB SPORTOWY "OLIMP"MAŁOPOLSKIEBRZESKO
268778STOWARZYSZENIE WSPIERAJMY SZKOŁĘMAŁOPOLSKIEBRZESKO
283230KLUB SPORTOWY "JAKUB"MAŁOPOLSKIEBRZESKO
5964FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJMAŁOPOLSKIEBRZESZCZE
9649OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZESZCZACHMAŁOPOLSKIEBRZESZCZE
275411FUNDACJA WIELODZIETNA RODZINA ZASTĘPCZA W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJMAŁOPOLSKIEBUKOWINA TATRZAŃSKA
28174LUDOWY KLUB SPORTOWY "BULOWICE"MAŁOPOLSKIEBULOWICE
17483GALICYJSKI KLUB GÓRSKIMAŁOPOLSKIECHRZANÓW
49577REGIONALNE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW Z SIEDZIBĄ W CHRZANOWIEMAŁOPOLSKIECHRZANÓW
50742FUNDACJA NA RZECZ SZPITALA POWIATOWEGO W CHRZANOWIEMAŁOPOLSKIECHRZANÓW
220521STOWARZYSZENIE UNIA KULTUR W CHRZANOWIEMAŁOPOLSKIECHRZANÓW
316716UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PRZY MIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM W CHRZANOWIEMAŁOPOLSKIECHRZANÓW
182845FUNDACJA "NASZA SZKOŁA"MAŁOPOLSKIECZARNY DUNAJEC
143111STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY ROLNICZEJ W CZERNICHOWIEMAŁOPOLSKIECZERNICHÓW
16207STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMOCNA DŁOŃ" W DĄBROWIE TARNOWSKIEJMAŁOPOLSKIEDĄBROWA TARNOWSKA
109585STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA I EDUKACJI MEDYCZNEJ POWIATU DĄBROWSKIEGOMAŁOPOLSKIEDĄBROWA TARNOWSKA
249501STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ISPINAMAŁOPOLSKIEDOBCZYCE
316697PRAWOSŁAWNY OŚRODEK MIŁOSIERDZIA DIECEZJI PRZEMYSKO-NOWOSĄDECKIEJ "ELEOS"MAŁOPOLSKIEGŁADYSZÓW
30427STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY POTRZEBUJĄCYM I ZAPOBIEGANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM "POMOCNA DŁOŃ"MAŁOPOLSKIEGNOJNIK
5972FUNDACJA ROZWOJU CHIRURGII OGÓLNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GORLICACHMAŁOPOLSKIEGORLICE
17403KLUB REKREACYJNO-SPORTOWY "EKSTRIM-GORLICE"MAŁOPOLSKIEGORLICE
48429STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W GORLICACHMAŁOPOLSKIEGORLICE
53702MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "RADOŚĆ" W GORLICACHMAŁOPOLSKIEGORLICE
214696STOWARZYSZENIE "PARTNER DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"MAŁOPOLSKIEGORLICE
225293ŁEMKOWSKA FUNDACJA OŚWIATOWA IMIENIA JANA KRYNICKIEGOMAŁOPOLSKIEGORLICE
309180UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "BUDOWLANKA"MAŁOPOLSKIEGORLICE
95802FUNDACJA "CZARTAK"MAŁOPOLSKIEGORZEŃ GÓRNY
25708STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ "OTWÓRZMY SERCA"MAŁOPOLSKIEGROJEC
172269STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW GROJCAMAŁOPOLSKIEGROJEC
57765STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOBRO DZIECKAMAŁOPOLSKIEGRUSZKI-BRZEZIE
39520STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KOLONIA"MAŁOPOLSKIEHARBUTOWICE
265998STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ IMBRAMOWIC "DŁUBNIA U ŹRÓDEŁ"MAŁOPOLSKIEIMBRAMOWICE
221119STOWARZYSZENIE - NASZE GIMNAZJUM W JADOWNIKACHMAŁOPOLSKIEJADOWNIKI
290787STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI JANCZOWA "JANCZOWSKA WSPÓLNOTA"MAŁOPOLSKIEJANCZOWA
28952STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I RODZINIE "SAMARYTANIN"MAŁOPOLSKIEJASIEŃ
169296MUZYCZNA OWCZARNIAMAŁOPOLSKIEJAWORKI
67823OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JODŁOWNIKUMAŁOPOLSKIEJODŁOWNIK
187458LUDOWY KLUB SPORTOWY "JORDAN" W JORDANOWIEMAŁOPOLSKIEJORDANÓW
265504STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODYM IM. JANA PAWŁA IIMAŁOPOLSKIEKALWARIA ZEBRZYDOWSKA
8536MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "TEMPO" KĘTYMAŁOPOLSKIEKĘTY
65068OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KĘTACHMAŁOPOLSKIEKĘTY
71397STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH BLISKICH I PRZYJACIÓŁ "JEDEN DRUGIEMU" W KĘTACHMAŁOPOLSKIEKĘTY
238333UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "KĘCZANIN"MAŁOPOLSKIEKĘTY
129572OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KLECZYMAŁOPOLSKIEKLECZA DOLNA
56335STOWARZYSZENIE "ZIEMIA KLUCZEWSKA" W KLUCZACHMAŁOPOLSKIEKLUCZE
87073CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNEMAŁOPOLSKIEKLUCZE
160271STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO "KLUCZ"MAŁOPOLSKIEKLUCZE
128999ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ KOŚCIELISKOMAŁOPOLSKIEKOŚCIELISKO
246995UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "REGLE"MAŁOPOLSKIEKOŚCIELISKO
7646FUNDACJA OŚWIATOWA IM.KS.STANISŁAWA KONARSKIEGOMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
17674FUNDACJA KYOTO - KRAKÓW ANDRZEJA WAJDY I KRYSTYNY ZACHWATOWICZMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
22732KLUB WYSOKOGÓRSKI - KRAKÓWMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
26875FUNDACJA ŻYCIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻYMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
28948SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 38 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA

OŚWIATOWEGO W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
31099FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII COR AEGRUM W KRAKOWIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
32977FUNDACJA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DZIECI GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCHMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
36354FUNDACJA IMIENIA ZOFII I WŁADYSŁAWA POKUSÓW WSPIERANIA EDUKACJI MŁODZIEŻY WIEJSKIEJMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
36659FUNDACJA "INSTYTUT TERTIO MILLENNIO"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
40016STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ KOLIBERMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
42901FUNDACJA CENTRUM DOKUMENTACJI CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGOMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
43097FUNDACJA HIPOTERAPIA-NA RZECZ REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCHMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
43321FUNDACJA PRO BONOMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
44704KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMIMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
45830KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO MEDYCZNE PRO VITAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
46094TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TRĘDOWATYCH IM. OJCA JANA BEYZYMAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
47638FUNDACJA URSZULI SMOK "PODARUJ ŻYCIE" REJESTR DAWCÓW SZPIKU KOSTNEGOMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
47746STOWARZYSZENIE LEKARZE NADZIEIMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
48149TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM IM. ŚW. ŁAZARZA"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
50285FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCHMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
50905STOWARZYSZENIE WIOSNAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
52078STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
52378HUTNICZA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
53532KRAKOWSKIE CENTRUM TAEKWON-DOMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
54033POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W KRAKOWIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
55578"FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA SM IM. BŁ. ANIELI SALAWY"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
58413FUNDACJA SZKOŁA PRAKTYCZNA IM. BRONISŁAWA PISKOZUBAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
58414STOWARZYSZENIE "NA RZECZ ROZWOJU"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
59074STOWARZYSZENIE WILLA DECJUSZAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
60308FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCHMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
64052FUNDACJA ROZWOJU SPÓŁDZIELCZOŚCI UCZNIOWSKIEJMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
66457SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 39 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGOMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
67099FUNDACJA ROZWOJU DIALIZOTERAPIIMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
67177FUNDACJA IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W KRAKOWIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
68882FUNDACJA SZTUK WIZUALNYCHMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
70474ŁAGIEWNICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
71360FUNDACJA JUDAICAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
72731FUNDACJA POMÓŻ SWOJEMU SERCUMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
73816POLSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGOMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
73918STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI CHMURKAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
74705BRONOWICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZTUK WSZELKICH W KRAKOWIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
76016TOWARZYSTWO EDUKACYJNO-NAUKOWE OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
76248STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "ECCE HOMO" IM. ŚW. BRATA ALBERTAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
76477SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY - MŁODZI ŚWIATUMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
77648FUNDACJA DLA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGOMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
81077KLUB SPORTOWY BOREKMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
83960FUNDACJA SZKOLNA DONAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
84336FUNDACJA WSPIERAJĄCA PRAWIDŁOWY ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY ROŚNIJ ZDROWOMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
84696STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
85480POLSKI KLUB EKOLOGICZNYMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
86621POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW PRAKTYKÓWMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
87597TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA POLSKIEGOMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
88056FUNDACJA PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB KRWI IM. PROF. JULIANA ALEKSANDROWICZAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
88851POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKIMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
91575POLSKIE TOWARZYSTWO ROZWOJU CHEN TAI JI QUANMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
92421NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW AKADEMII PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
92796POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
93076POLSKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ W ŚRODOWISKU PRACYMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
93429FUNDACJA DLA REALIZACJI SIEDZIBY CAPELLAE CRACOVIENSISMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
95062FUNDACJA SZTUKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
95631DZIEŁO POMOCY DZIECIOM FUNDACJA RUPERTA MAYERAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
97900MATIO FUNDACJA POMOCY RODZINOM I CHORYM NA MUKOWISCYDOZĘMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
98193FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
99438FUNDACJA "ZWIERZĘTA KRAKOWA"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
99591STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
100019STOWARZYSZENIE NASZA PRZYSZŁOŚĆMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
100418FUNDACJA DLA ODDZIAŁU HEMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.L.RYDYGIERA W KRAKOWIE "NASZYM CHORYM"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
101426LIONS CLUB KRAKÓW STARE MIASTOMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
102851STOWARZYSZENIE TURYSTYKI I REKREACJI KAJAKOWEJ "DUNAJEC"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
106569STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY "ŻYCZLIWA DŁOŃ"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
106940TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGNISKO "ENERGIA" PRZY ENION S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE - ZAKŁAD ENERGETYCZNY KRAKÓWMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
106950FUNDACJA "EKOMED"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
108091MAŁOPOLSKI KLUB REKREACJI I TURYSTYKI KONNEJ IMIENIA 21 PUŁKU UŁANÓW NADWIŚLAŃSKICH. KRAKÓWMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
110004KRAKOWSKA RADA NIEPEŁNOSPRAWNYCHMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
110034STOWARZYSZENIE T. Z. SZCZODRKOWICEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
110914STOWARZYSZENIE POMOCY SOCJALNEJ GAUDIUM ET SPESMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
113535STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCÓWMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
113676CENTRUM POMOCY PRAWNEJ IM. HALINY NIEĆMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
114184STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
114542STOWARZYSZENIE POMOCY POLAKOM NA WSCHODZIE KRESYMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
115547POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
115574MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PROBACJAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
115868FUNDACJA WSPÓLNOTA NADZIEIMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
118043STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ONKOLOGII UNICORNMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
119174STOWARZYSZENIE POMOCY MŁODYM TALENTOM SPORTOWYM HUTNIK KRAKÓWMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
122277CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "OGNISKO"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
122286FUNDACJA IM.ŚWIĘTEGO JACKAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
122993STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI ARKADIAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
125605FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGOMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
126958STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z CHOROBĄ HUNTINGTONA W POLSCEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
127464TOWARZYSTWO SPORTOWE "WISŁA" KRAKÓWMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
128589SALTROM SALEZJAŃSKI RUCH TROSKI O MŁODZIEŻMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
129013STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITESMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
133074TOWARZYSTWO KRAKOWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI WIEKU ROZWOJOWEGOMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
134040POLSKIE TOWARZYSTWO ZWALCZANIA CHORÓB ALERGICZNYCH ODDZIAŁ W KRAKOWIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
135286KRAKOWSKI KLUB SZACHISTÓWMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
136312STOWARZYSZENIE RODZIN ADOPCYJNYCH I ZASTĘPCZYCH PRO FAMILIAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
136497ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POLSKA ZIELONA SIEĆMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
136661ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ ZIEMI ZŁOCZOWSKIEJ "KLUB ZŁOCZOWSKI"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
138924KLUB SPORTOWY VICTORIA KRAKÓWMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
139752WOJSKOWY KLUB SPORTOWY WAWELMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
140437POLSKIE STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
143524STOWARZYSZENIE NA RZECZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ SENIORA NAFTOWCA W KRAKOWIE ORAZ LUDZI W PODESZŁYM WIEKUMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
143611BANK ŻYWNOŚCI W KRAKOWIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
143735STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW SZKÓŁ ZAKONU PIJARÓW IMIENIA KS. STANISŁAWA KONARSKIEGOMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
144274FUNDACJA " 100 LAT KS CRACOVIA"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
144957STOWARZYSZENIE "GALICIA TECTONIC GROUP"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
145050FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU ONKOLOGII GINEKOLOGICZNEJMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
146448STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
147078MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SKAŁAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
147865STOWARZYSZENIE "WIELKIE SERCE"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
149356KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO POMOCY UZALEŻNIONYMMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
151421KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO POPULARYZOWANIA WIEDZY O KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ TERTIUMMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
151562STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WSPÓLNA RADOŚĆMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
151618DUSZPASTERSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYMMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
152522STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "BĄDŹCIE Z NAMI"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
152950STOWARZYSZENIE DAR SERCA DLA SERC WIELU NA RZECZ DZIECI SPECJALNEJ TROSKIMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
152969FUNDACJA POMOCY SERCUMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
155463STOWARZYSZENIE "MALTAŃSKA SŁUŻBA MEDYCZNA - POMOC MALTAŃSKA"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
156949STOWARZYSZENIE RODZIN ZDROWIE PSYCHICZNEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
160307KLUB SPORTOWY "BIEŻANOWIANKA"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
161247STOWARZYSZENIE BUDOWY KOPCA - POMNIKA IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
162022STOWARZYSZENIE POLSKA MISJA MEDYCZNAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
162903DZIELNICA MAŁOPOLSKA ZWIĄZKU TOWARZYSTW GIMNASTYCZNYCH SOKÓŁ W POLSCEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
164189ZWIĄZEK STRZELCÓW STRZELECMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
166072PODGÓRSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZTUK WSZELKICH IM. KAROLA WOJTYŁY W KRAKOWIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
166322FUNDACJA ŚWIAT DZIECIOMMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
166676KOLEJOWY KLUB WODNY 1929MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
166962ROTARY KLUB KRAKÓW WYSPIAŃSKIMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
168138FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU UROLOGIIMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
170802FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGOMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
173682STOWARZYSZENIE FORUM "OBYWATELSKIE TWOJE MIASTO"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
174486FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKOMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
174752KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE FORUM OTWARTE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
175353STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULOMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
177137MAM MARZENIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
178103STOWARZYSZENIE SKRZYDŁA - CENTRUM TERAPII, SZTUKI I INTEGRACJIMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
178324FUNDACJA INSTYTUT MYŚLI JÓZEFA TISCHNERAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
178336WOLONTARIAT ŚW. ELIASZAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
179713GALICYJSKA SZKOŁA ZDROWIAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
181120FUNDACJA W OBRONIE ZWIERZĄT MAJAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
181262STOWARZYSZENIE RÓŻAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
182507SAPERE AUSO - MAŁOPOLSKA FUNDACJA STYPENDIALNAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
183066BIOSFERAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
184265KLUB SPORTOWY WANDAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
190800WSPÓŁPRACUJMYMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
192409FUNDACJA KULTURY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
193969STOWARZYSZENIE EDUKACJI CZŁOWIEKA DOROSŁEGOMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
195630STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA KLINIKI ONKOLOGII SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
196833FUNDACJA WISŁA-BIAŁA GWIAZDAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
198286KORPORACJA SAMORZĄDOWA IM. JÓZEFA DIETLAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
199737FUNDACJA GALICIA JEWISH HERITAGE INSTITUTEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
203313KRAKOWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IMIENIA KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
205861FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARCZO-SPOŁECZNEGO FROGOSMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
206303FUNDACJA KRAKOWSKA ALTERNATYWAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
207304STOWARZYSZENIE U SIEMACHYMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
207362WOJEWÓDZKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA STWARDNIENIA ROZSIANEGO W KRAKOWIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
207658CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
209091FUNDACJA - PSYCHOTERAPEUTYCZNA REHABILITACJA DZIECI CHORYCH ONKOLOGICZNIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
209392POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
210386FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
210845TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KULTURY LUDOWEJMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
213247FUNDACJA "SUB ALIS"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
214730CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOLMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
215360FUNDACJA PRO VITALISMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
216423FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ PAUZAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
217272DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIOMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
218076KRAKOWSKIE BRACTWO WODNE "RETMAN"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
218243FUNDACJA II KATEDRY CHORÓB WEWNĘTRZNYCH COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGOMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
218506FUNDACJA DOM KULTURY ALCHEMIAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
218991STOWARZYSZENIE NASZE DZIECIMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
219116FUNDACJA ELEKTROCIEPŁOWNI "KRAKÓW" S.A. - GORĄCE SERCEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
222493STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE "VARIA"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
224878STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE PIERWIOSNEKMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
225443 FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ WYSPY SZCZĘŚLIWEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
227987KLUB SPORTOWY CRACOVIAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
228353MENUET G-DUR STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. I.J.PADEREWSKIEGO W KRAKOWIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
228866MAŁOPOLSKA FUNDACJA RATOWANIA WZROKUMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
230270KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE OCALIĆ SZANSĘMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
230919STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ WSPIERANIA MŁODYCH TALENTÓW 100-LAT CRACOVIAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
231494"INTERNATIONALER BUND POLSKA"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
231516STOWARZYSZENIE CHÓR CECYLIAŃSKI W KRAKOWIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
233726OPIEKUŃCZOŚĆMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
234565FUNDACJA IMIENIA MARSZAŁKA KORONNEGO MIKOŁAJA WOLSKIEGO Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
236096KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ KLIKAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
236286FUNDACJA IGNATIANUMMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
245564PARAFIALNY KLUB SPORTOWY JADWIGAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
248256ARS LEGIS - STOWARZYSZENIE IM. ŚW. IVO HELORY - PATRONA PRAWNIKÓWMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
249071MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECIMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
256178FUNDACJA ZDROWIE DZIECKAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
260174STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW ŻACZKAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
264847FUNDACJA UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM.HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
273492ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
276006FUNDACJA "ABY ŻYĆ"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
280170STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
281773STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KRAKOWSKIEJ OTOLARYNGOLOGIIMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
283040STOWARZYSZENIE HOSPICJUM MARYI KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W KRAKOWIEMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
286932POLSKA FUNDACJA WSPIERANIA CHORYCH NA FENYLOKETONURIĘ, MUKOWISCYDOZĘ I INNE CHOROBY METABOLICZNE JAŚ I MAŁGOSIAMAŁOPOLSKIEKRAKÓW
289067STOWARZYSZENIE "KRAKOWSKIE KOŁO PSYCHOANALIZY NOWEJ SZKOŁY LACANOWSKIEJ"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
296775UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "WYSPIAŃSKI"MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
298812R2MAŁOPOLSKIEKRAKÓW
40632FUNDACJA DZIECI PIENINMAŁOPOLSKIEKROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
122345POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SZCZAWNICYMAŁOPOLSKIEKROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
52706KRYNICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE IM. JANA KIEPURY W KRYNICYMAŁOPOLSKIEKRYNICA
76480FUNDACJA ROZWOJU SZPITALA MIEJSKIEGO IM. DR JÓZEFA DIETLA W KRYNICYMAŁOPOLSKIEKRYNICA-ZDRÓJ
154439STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRZYSTAŃ"MAŁOPOLSKIEKRYNICA-ZDRÓJ
49063STOWARZYSZENIE "OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE"MAŁOPOLSKIEKRZESZOWICE
88123INTERWENCYJNY ZESPÓŁ POMOCY MIĘDZYLUDZKIEJMAŁOPOLSKIEKRZESZOWICE
132381OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRZESZOWICACHMAŁOPOLSKIEKRZESZOWICE
217432GMINNY KLUB SPORTOWY ŚWIT W KRZESZOWICACHMAŁOPOLSKIEKRZESZOWICE
31905OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KUROWIEMAŁOPOLSKIEKURÓW
143475STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW I PRZYJACIÓŁ KWACZAŁYMAŁOPOLSKIEKWACZAŁA
29354STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE WSI KWIATONOWICEMAŁOPOLSKIEKWIATONOWICE
32138OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LASKOWEJMAŁOPOLSKIELASKOWA
25683KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO "CYRENEJCZYK"MAŁOPOLSKIELIMANOWA
32776STOWARZYSZENIE "ZWIĄZEK LIMANOWIAN" W LIMANOWEJMAŁOPOLSKIELIMANOWA
54280STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚWIĘTEGO WINCENTEGO A'PAULO W LIMANOWEJMAŁOPOLSKIELIMANOWA
64740OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIMANOWEJMAŁOPOLSKIELIMANOWA
112963MIEJSKI KLUB SPORTOWY "LIMANOVIA" W LIMANOWEJMAŁOPOLSKIELIMANOWA
207978UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PŁOMIEŃ"MAŁOPOLSKIELIMANOWA
212400LIMANOWSKA AKCJA CHARYTATYWNAMAŁOPOLSKIELIMANOWA
81526LOKALNA FUNDACJA OŚWIATOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA PATRZYKA W LIPINKACHMAŁOPOLSKIELIPINKI
234868FUNDACJA "CHILDREN IN CRISIS" W LIPNICY WIELKIEJMAŁOPOLSKIELIPNICA WIELKA
50394ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZUMAŁOPOLSKIELUDŹMIERZ
4066LUDOWY KLUB SPORTOWY "PIAST" ŁAPANÓWMAŁOPOLSKIEŁAPANÓW
35414KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH "OTWARTE SERCA" PRZY PARAFII ŚW.BARTŁOMIEJA W ŁAPANOWIEMAŁOPOLSKIEŁAPANÓW
150277FUNDACJA STYPENDIALNA "DZIEŁO ŚW.KINGI"MAŁOPOLSKIEŁĄCKO
248653FUNDACJA ROZWOJU GMINY ŁĄCKOMAŁOPOLSKIEŁĄCKO
226093MIĘDZYSZKOLNY KLUB KAJAKOWY ŁĄCZANYMAŁOPOLSKIEŁĄCZANY
220847KLUB SPORTOWY "ISKRA-ŁĘKI"MAŁOPOLSKIEŁĘKI
124918FUNDACJA "ZMIEŃMY ŚWIAT"MAŁOPOLSKIEM. TARNÓW
8558STOWARZYSZENIE "RODZINA KOLPINGA" PRZY PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ P.W. "PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO"MAŁOPOLSKIEMAKÓW PODHALAŃSKI
17687"BESKIDZKIE STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH"MAŁOPOLSKIEMAKÓW PODHALAŃSKI
39689MIEJSKI KLUB SPORTOWY "HALNIAK" MAKÓW PODHALAŃSKIMAŁOPOLSKIEMAKÓW PODHALAŃSKI
31816LUDOWY KLUB SPORTOWY"ZGODA"W MALCUMAŁOPOLSKIEMALEC
69587OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MALCUMAŁOPOLSKIEMALEC
222383STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ "KONWALIA" W MAŁEJ WSIMAŁOPOLSKIEMAŁA WIEŚ
230599FUNDACJA ROZWOJU GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MANIOWACHMAŁOPOLSKIEMANIOWY
12790TRZEBIŃSKI RUCH SPOŁECZNY "NIEZALEŻNOŚĆ"MAŁOPOLSKIEMŁOSZOWA
231038GRAAL STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSOBOWOŚCI DZIECIMAŁOPOLSKIEMODLNICZKA
50625LUDOWY KLUB SPORTOWY "STRAŻAK MOKRZYSKA"MAŁOPOLSKIEMOKRZYSKA
103399TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI MUSZYŃSKIEJ W MUSZYNIEMAŁOPOLSKIEMUSZYNA
215668STOWARZYSZENIE "KLUCZ MUSZYŃSKI"MAŁOPOLSKIEMUSZYNA
22559FUNDACJA "POMOC DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI"MAŁOPOLSKIEMYŚLENICE
255774DZIECI KTÓRE KOCHACIE-FUNDACJA ARCHON+MAŁOPOLSKIEMYŚLENICE
280606POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W MYŚLENICACHMAŁOPOLSKIEMYŚLENICE
179367FUNDACJA "HELP LIBERIA FOUNDATION"MAŁOPOLSKIENAWOJOWA
162767STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-PRZEMYSŁOWE "JEDNOŚĆ"MAŁOPOLSKIENIEDOMICE
41082REGIONALNE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KULTURY LUDOWEJ W NIEDŹWIEDZYMAŁOPOLSKIENIEDŹWIEDZA
30128STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.ŚW.BRATA ALBERTA PRZY PARAFII MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚW. W NIEDŹWIEDZIUMAŁOPOLSKIENIEDŹWIEDŹ
84670STOWARZYSZENIE RODZINY BŁOGOSŁAWIONEGO ADOLFA KOLPINGAMAŁOPOLSKIENIEPOŁOMICE
150740STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DZIECIĘCE MARZENIA"MAŁOPOLSKIENIEPOŁOMICE
152898KLUB JAZDY KONNEJ POD ŻUBREM W NIEPOŁOMICACHMAŁOPOLSKIENIEPOŁOMICE
207442STOWARZYSZENIE PROPAGUJĄCE IDEE KAZIMIERZOWSKIEMAŁOPOLSKIENIEPOŁOMICE
6079FUNDACJA POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM "MADA"MAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
16044STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO I UMYSŁOWO "NADZIEJA"MAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
17921STOWARZYSZENIE KOBIET PO MASTEKTOMII "KLUB SĄDECKICH AMAZONEK" IM. HELENY WŁODARCZYK W NOWYM SĄCZUMAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
20382STOWARZYSZENIE "SURSUM CORDA"MAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
26560TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCHMAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
28184MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWEMAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
30181SĄDECKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNEMAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
34211KLUB SPORTOWY "DUNAJEC" W NOWYM SĄCZUMAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
39177TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "SĄDECKIE HOSPICJUM"MAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
45565STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW "SPOKOJNE JUTRO" Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZUMAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
45896KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWEMAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
51381SĄDECKO-PODHALAŃSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKIMAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
59484NOWOSĄDECKIE TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA W NOWYM SĄCZUMAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
89251STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA W NOWYM SĄCZUMAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
124849FUNDACJA MEDYCZNA MALMEDMAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
153178STOWARZYSZENIE "NASZE ZDROWIE"MAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
153763"RAZEM W ŚWIECIE" - FUNDACJAMAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
155175POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ POWIATOWY W NOWYM SĄCZUMAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
163313STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE SERCA I ŻYCIA"MAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
170160STOWARZYSZENIE SĄDECKIE FORUM KOBIETMAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
172389STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INICJATYW LOKALNYCH "STOPIL"MAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
196567FUNDACJA ROZWOJU DIALIZOTERAPII I NEFROLOGIIMAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
213810STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM WYCHOWANKOM SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGOMAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
238898FUNDACJA MŁODZIEŻ-EDUKACJA-PRZYSZŁOŚĆMAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
248267STOWARZYSZENIE SEKCJA BRYDŻA SPORTOWEGO "ALF"MAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
264918FUNDACJA "KLENIE"MAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
265991STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NOWYM SĄCZU "JESTEŚMY"MAŁOPOLSKIENOWY SĄCZ
45366KLUB SPORTOWY "GORCE"MAŁOPOLSKIENOWY TARG
72049POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W NOWYM TARGUMAŁOPOLSKIENOWY TARG
73550TOWARZYSTWO BURSY GIMNAZJALNEJ IM. JANA BEDNARSKIEGO POD WEZWANIEM ŚW. STANISŁAWA KOSTKIMAŁOPOLSKIENOWY TARG
82952TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECIĘCEGO ZESPOŁU "MALI ŚWARNI"MAŁOPOLSKIENOWY TARG
91822YACHT KLUB POLSKI - NOWY TARGMAŁOPOLSKIENOWY TARG
108548FUNDACJA NA RZECZ POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM WYCHOWANKOM SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1.MAŁOPOLSKIENOWY TARG
123962STOWARZYSZENIE SPORTOWE KARATE "YOKOZUNA" W NOWYM TARGUMAŁOPOLSKIENOWY TARG
164582PODHALAŃSKIE TOWARZYSTWO ŻEGLARSKIE W NOWYM TARGUMAŁOPOLSKIENOWY TARG
248225STOWARZYSZENIE PROMOCJI SPORTÓW ZIMOWYCHMAŁOPOLSKIENOWY TARG
254769UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "GIMPEL" NOWY TARGMAŁOPOLSKIENOWY TARG
277279UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "SOKÓŁ" PRZY ZS NR 1MAŁOPOLSKIENOWY TARG
296293STOWARZYSZENIE RENOVARO IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJMAŁOPOLSKIENOWY TARG
211372DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA ZGROMADZENIA BRACI ALBETRYNÓWMAŁOPOLSKIEOJCÓW
48067LUDOWY KLUB SPORTOWY NADWIŚLANKA OKLEŚNAMAŁOPOLSKIEOKLEŚNA
16137STOWARZYSZENIE OTWARTYCH SERC AKTYWNYCH KOBIET /SOS/ W OLKUSZUMAŁOPOLSKIEOLKUSZ
37823OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OLKUSZUMAŁOPOLSKIEOLKUSZ
75550POWIATOWE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE W OLKUSZUMAŁOPOLSKIEOLKUSZ
171499STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE "RES SACRA MISER" W OLKUSZUMAŁOPOLSKIEOLKUSZ
219768STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY, KULTURY I POMOCY SPOŁECZNEJ "WSZYSCY DLA WSZYSTKICH"MAŁOPOLSKIEOLKUSZ
258487POLSKA ORGANIZACJA OBRONY BEZROBOTNYCH I UBOGICHMAŁOPOLSKIEOLKUSZ
64944LUDOWY KLUB SPORTOWY "BRZEZINA" W OSIEKUMAŁOPOLSKIEOSIEK
250018STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W OSIEKUMAŁOPOLSKIEOSIEK
4602FUNDACJA NA RZECZ GALERII PRO ARTEMAŁOPOLSKIEOŚWIĘCIM
41787STOWARZYSZENIE "BRATNICH SERC" DLA LUDZI CHORYCHMAŁOPOLSKIEOŚWIĘCIM
45778TOWARZYSTWO NA RZECZ ZIEMIMAŁOPOLSKIEOŚWIĘCIM
46615OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW I SYMPATYKÓW ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCYMAŁOPOLSKIEOŚWIĘCIM
60434STOWARZYSZENIE "SZANSA"MAŁOPOLSKIEOŚWIĘCIM
169839STOWARZYSZENIE ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCHMAŁOPOLSKIEOŚWIĘCIM
38748PARAFIALNY KLUB SPORTOWY"JEDNOŚĆ"W PALEŚNICYMAŁOPOLSKIEPALEŚNICA
43461LUDOWY KLUB SPORTOWY PIOTROWICEMAŁOPOLSKIEPIOTROWICE
30392STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM"MAŁOPOLSKIEPIWNICZNA
29145TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW PIWNICZNEJ W PIWNICZNEJ ZDROJUMAŁOPOLSKIEPIWNICZNA-ZDRÓJ
163390TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIEMAŁOPOLSKIEPŁAZA
31930STOWARZYSZENIE RODZICÓW PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMYK"MAŁOPOLSKIEPODEGRODZIE
179900FUNDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHMAŁOPOLSKIEPODOLANY
293116ZDROWY SPORT - FUNDACJA POMOCY AKTYWNYMMAŁOPOLSKIEPODWILK
27081OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PORĄBCE USZEWSKIEJMAŁOPOLSKIEPORĄBKA USZEWSKA
157112TOWARZYSTWO TURYSTYKI ROWEROWEJ "CYKLISTA"MAŁOPOLSKIEPRZECIESZYN
233899FUNDACJA PRZYJACIÓŁ MŁODZIEŻY "BETANIA"MAŁOPOLSKIEPRZYTKOWICE
28359KLUB SPORTOWY "WIERCHY"MAŁOPOLSKIERABKA
64892POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ W RABCE - ZDROJUMAŁOPOLSKIERABKA-ZDRÓJ
28246FUNDACJA IM. BRATA ALBERTAMAŁOPOLSKIERADWANOWICE
121154OŚWIATOWE TOWARZYSTWO INTEGRACYJNE W RADWANOWICACHMAŁOPOLSKIERADWANOWICE
48548SPORTOWE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY "REGULKA" W REGULICACHMAŁOPOLSKIEREGULICE
113001STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ REGULIC I NIEPORAZUMAŁOPOLSKIEREGULICE
164187GMINNY KLUB SPORTOWY "ZAWISZA"MAŁOPOLSKIEROŻNÓW
226825OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RUDNIKUMAŁOPOLSKIERUDNIK
132779OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYBNEJMAŁOPOLSKIERYBNA
230370LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" RYCZÓWMAŁOPOLSKIERYCZÓW
216839OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SIEKIERCZYNIEMAŁOPOLSKIESIEKIERCZYNA
237222LUDOWY KLUB SPORTOWY "HURAGAN" SKAWICAMAŁOPOLSKIESKAWICA
100052NIEZALEŻNY ZWIĄZEK HARCERSTWA CZERWONY MAK IM. BOHATERÓW MONTE CASSINOMAŁOPOLSKIESKAWINA
26942LUDOWY KLUB SPORTOWY "NAPRZÓD" SOBOLÓWMAŁOPOLSKIESOBOLÓW
114009KOŁO PRZYJACÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM W STANIĄTKACHMAŁOPOLSKIESTANIĄTKI
48532LUDOWY KLUB SPORTOWY "STANISŁAWIANKA" W STANISŁAWIU DOLNYMMAŁOPOLSKIESTANISŁAW DOLNY
28326OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STAREJ WSIMAŁOPOLSKIESTARA WIEŚ
205791STOWARZYSZENIE KLUB ROLESKI RANCHMAŁOPOLSKIESTARE ŻUKOWICE
254637STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "GNIAZDO"MAŁOPOLSKIESTARY SĄCZ
28676FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W STRÓŻACHMAŁOPOLSKIESTRÓŻE
130153OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SUŁKOWICACHMAŁOPOLSKIESUŁKOWICE
139536OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SUŁKOWICACH KUŹNIAMAŁOPOLSKIESUŁKOWICE
38048LUDOWY KLUB SPORTOWY SZAFLARYMAŁOPOLSKIESZAFLARY
224641"STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA KULTU ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BM I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZIEMI SZCZEPANOWSKIEJ"MAŁOPOLSKIESZCZEPANÓW
18735FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW DROGOWNICTWA W SZCZUCINIEMAŁOPOLSKIESZCZUCIN
261937UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "JUNIS"MAŁOPOLSKIESZCZUCIN
45357STOWARZYSZENIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W SZCZYRZYCUMAŁOPOLSKIESZCZYRZYC
159818LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORKAN" SZCZYRZYCMAŁOPOLSKIESZCZYRZYC
54452FUNDACJA ARKAMAŁOPOLSKIEŚLEDZIEJOWICE
144989STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ŚWIĄTNIK GÓRNYCHMAŁOPOLSKIEŚWIĄTNIKI GÓRNE
272215UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "DELFIN"MAŁOPOLSKIEŚWINIARSKO
73892LUDOWY KLUB SPORTOWY "TARNAVIA" TARNAWAMAŁOPOLSKIETARNAWA
4736FUNDACJA POLSKA "ARKA"MAŁOPOLSKIETARNÓW
7018TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.ADAMA MICKIEWICZA W TARNOWIEMAŁOPOLSKIETARNÓW
19248TOWARZYSTWO PROMOCJI OŚWIATY EKOLOGICZNEJ W TARNOWIEMAŁOPOLSKIETARNÓW
22127POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W TARNOWIEMAŁOPOLSKIETARNÓW
26398POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE "SOKÓŁ-ŚWIAT PRACY"MAŁOPOLSKIETARNÓW
27010FUNDACJA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KAZIMIERZA BRODZIŃSKIEGO W TARNOWIE "SEMPER PRIMUS"MAŁOPOLSKIETARNÓW
38667STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE LECZENIE DZIECI CHORYCHMAŁOPOLSKIETARNÓW
39250STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI TARNOWSKIEJMAŁOPOLSKIETARNÓW
41496ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY W TARNOWIEMAŁOPOLSKIETARNÓW
48380POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - KOŁO W TARNOWIEMAŁOPOLSKIETARNÓW
54839KLUB SPORTOWY "BŁĘKITNI" W TARNOWIEMAŁOPOLSKIETARNÓW
57401TARNOWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WĘGIERMAŁOPOLSKIETARNÓW
111616IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TARNOWIEMAŁOPOLSKIETARNÓW
113391"MŁODA EUROPA"MAŁOPOLSKIETARNÓW
124526MIEJSKI KLUB SPORTOWY TARNOVIA W TARNOWIEMAŁOPOLSKIETARNÓW
157946FUNDACJA "KROMKA CHLEBA"MAŁOPOLSKIETARNÓW
198629STOWARZYSZENIE POMOCY DIALIZOWANYM "NADZIEJA"MAŁOPOLSKIETARNÓW
198945STOWARZYSZENIE "BĄDŹMY RAZEM" NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHMAŁOPOLSKIETARNÓW
208961STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W TARNOWIE "FERMATA"MAŁOPOLSKIETARNÓW
211791CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJMAŁOPOLSKIETARNÓW
231950KLUB SPORTOWY "ISKRA" W TARNOWIEMAŁOPOLSKIETARNÓW
235728LIGA KOBIET POLSKICH - ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI Z SIEDZIBĄ W TARNOWIEMAŁOPOLSKIETARNÓW
236702FUNDACJA IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGOMAŁOPOLSKIETARNÓW
237677STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO"MAŁOPOLSKIETARNÓW
271093STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z WADAMI SŁUCHU: "USŁYSZEĆ POTRZEBĘ"MAŁOPOLSKIETARNÓW
17513OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TŁUCZANIMAŁOPOLSKIETŁUCZAŃ
157505KLUB SPORTOWY "BÓR"MAŁOPOLSKIETOPORZYSKO
6767FUNDACJA "ENERGETYK"MAŁOPOLSKIETRZEBINIA
83933STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "MUMINKI"MAŁOPOLSKIETRZEBINIA
107880STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 3 W TRZEBINI "BONA FIDE"MAŁOPOLSKIETRZEBINIA
158323OBYWATELSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJMAŁOPOLSKIETRZEBINIA
159404FUNDACJA "DOBRY START"MAŁOPOLSKIETRZEBINIA
144165STOWARZYSZENIE INICJATYW OBYWATELSKICHMAŁOPOLSKIETRZEMEŚNIA
28735STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NADZIEJA" W TUCHOWIEMAŁOPOLSKIETUCHÓW
38749MIEJSKI KLUB SPORTOWY "TUCHOVIA"MAŁOPOLSKIETUCHÓW
28080STOWARZYSZENIE "ZWIĄZEK TYMBARCZAN" W TYMBARKUMAŁOPOLSKIETYMBARK
35953KLUB SPORTOWY "TYMBARK" W TYMBARKUMAŁOPOLSKIETYMBARK
107255STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.JANA PAWŁA II PRZY PARAFII PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W TYMBARKUMAŁOPOLSKIETYMBARK
135320STOWARZYSZENIE REMEDIUMMAŁOPOLSKIETYMBARK
49226STOWARZYSZENIE IM.DOKTORA EDMUNDA WOJTYŁY W WADOWICACHMAŁOPOLSKIEWADOWICE
52166WADOWICKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - KLUB ABSTYNENTÓW "VICTORIA"MAŁOPOLSKIEWADOWICE
146813STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "DAĆ SZANSĘ" W WADOWICACHMAŁOPOLSKIEWADOWICE
225713STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCHMAŁOPOLSKIEWADOWICE
245927STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII "ADIUTARE"MAŁOPOLSKIEWADOWICE
27357"FUNDACJA MIŁOSIERDZIA"MAŁOPOLSKIEWIELICZKA
42843STOWARZYSZENIE BRATA ALOJZEGO KOSIBYMAŁOPOLSKIEWIELICZKA
175469KLUB ABSTYNENTA SOLNY GWAREKMAŁOPOLSKIEWIELICZKA
180721WIELICKA LOKALNA ORANIZACJA TURYSTYCZNAMAŁOPOLSKIEWIELICZKA
139499STOWARZYSZENIE SPORTOWO LUDOWE "WIELMOŻANKA"MAŁOPOLSKIEWIELMOŻA
35480TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCKOWICACHMAŁOPOLSKIEWIĘCKOWICE
64427STOWARZYSZENIE SPORTOWE LUDOWY KLUB SPORTOWY POTOKMAŁOPOLSKIEWIĘCKOWICE
51387LUDOWY KLUB SPORTOWY "OLIMPIA" W WOJNICZUMAŁOPOLSKIEWOJNICZ
244279STOWARZYSZENIE "DAJEMY NADZIEJĘ"MAŁOPOLSKIEWOJNICZ
205475LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" DĘBNOMAŁOPOLSKIEWOLA DĘBIŃSKA
124261STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH WOLI FILIPOWSKIEJMAŁOPOLSKIEWOLA FILIPOWSKA
22109STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE "PIAST" IM.WINCENTEGO WITOSAMAŁOPOLSKIEWOLA RZĘDZIŃSKA
20195STOWARZYSZENIE ROZWOJU SOŁECTWA KRZYWAMAŁOPOLSKIEWOŁOWIEC
7632STOWARZYSZENIE ZIEMI LIPOWIECKIEJMAŁOPOLSKIEWYGIEŁZÓW
17478STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "RODZINA"MAŁOPOLSKIEWYSOWA-ZDRÓJ
166531LUDOWY KLUB SPORTOWY KMITA ZABIERZÓWMAŁOPOLSKIEZABIERZÓW
210384FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH - INICJATYWAMAŁOPOLSKIEZABIERZÓW
16062LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZABORZANKA" W ZABORZUMAŁOPOLSKIEZABORZE
45985SAMARYTAŃSKIE TOWARZYSTWO IM. JANA PAWŁA II W ZAKLICZYNIEMAŁOPOLSKIEZAKLICZYN
89541STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "BEZ BARIER"MAŁOPOLSKIEZAKLICZYN
30062KLUB SPORTOWY AZS W ZAKOPANEMMAŁOPOLSKIEZAKOPANE
31471TOWARZYSTWO SPORTOWE "WISŁA" W ZAKOPANEMMAŁOPOLSKIEZAKOPANE
43433TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE "SOKÓŁ" W ZAKOPANEMMAŁOPOLSKIEZAKOPANE
71920TATRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM "RODZINA"MAŁOPOLSKIEZAKOPANE
85929TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM.KAROLA SZYMANOWSKIEGOMAŁOPOLSKIEZAKOPANE
94123ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ ZAKOPANEMAŁOPOLSKIEZAKOPANE
100634KLUB SPORTOWY SEKCJA NARCIARSKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO-1907MAŁOPOLSKIEZAKOPANE
142977STOWARZYSZENIE - SKOKI NARCIARSKIE "START KROKIEW ZAKOPANE"MAŁOPOLSKIEZAKOPANE
155063PODHALAŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM JEZUSA MIŁOSIERNEGOMAŁOPOLSKIEZAKOPANE
156998TOWARZYSTWO EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W ZAKOPANEMMAŁOPOLSKIEZAKOPANE
222393FUNDUSZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY IM. MATKI BOŻEJ Z LA SALETTEMAŁOPOLSKIEZAKOPANE
224650UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZAKOPANEMMAŁOPOLSKIEZAKOPANE
253024ZAKOPIAŃSKA FUNDACJA NARODOWA "SKANSEN"MAŁOPOLSKIEZAKOPANE
262063TATRZAŃSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W ZAKOPANEMMAŁOPOLSKIEZAKOPANE
277423FUNDACJA "POMOC DLA OLI"MAŁOPOLSKIEZAKOPANE
44447KLUB SPORTOWY WATRA W ZAWOIMAŁOPOLSKIEZAWOJA
198277STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I ICH RODZINOM "PROMETEUSZ"MAŁOPOLSKIEZBYLITOWSKA GÓRA
71320LUDOWY KLUB SPORTOWY "GARBARZ"MAŁOPOLSKIEZEMBRZYCE
19095STOWARZYSZENIE "DAJMY DZIECIOM MIŁOŚĆ"MAŁOPOLSKIEZGŁOBICE
48345STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKIMAŁOPOLSKIEZIELONKI
37080STOWARZYSZENIE EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW "PRZYJAŹŃ" W ŻARKACHMAŁOPOLSKIEŻARKI
239042TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWAMAŁOPOLSKIEŻEGIESTÓW
134746MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE "HOMO HOMINI"MAZOWIECKIEBARCIKOWO
241235FUNDACJA POMOCNA DŁOŃMAZOWIECKIEBELSK DUŻY
70424BIAŁOBRZESKIE TOWARZYSTWO KULTURALNEMAZOWIECKIEBIAŁOBRZEGI
229579STOWARZYSZENIE MISJI AFRYKAŃSKICH, CENTRUM CHARYTATYWNO-WOLONTARIACKIE "SOLIDARNI"MAZOWIECKIEBORZĘCIN DUŻY
51970KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW NA RZECZ LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIEZARADNYCH ŻYCIOWO "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"MAZOWIECKIEBRAMKI
202543STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO "WSPÓLNY CEL"MAZOWIECKIEBRAMKI
95870FUNDACJA TOWARZYSTWO EKONOMICZNO-SPOŁECZNEMAZOWIECKIEBRWINÓW
32729STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BRZUZAMAZOWIECKIEBRZUZA
254028FUNDACJA "NAUKA-SPORT-REKREACJA"MAZOWIECKIECELESTYNÓW
218403TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ JAKTOROWAMAZOWIECKIECHYLICE-KOLONIA
77974POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W CIECHANOWIEMAZOWIECKIECIECHANÓW
113907CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNOŚCIMAZOWIECKIECIECHANÓW
135310SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO NR 76MAZOWIECKIECIECHANÓW
144250CIECHANOWSKIE STOWARZYSZENIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCHMAZOWIECKIECIECHANÓW
227948FUNDACJA POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY I DOROSŁYM NIEPEŁNOSPRAWNYM - "BYĆ JAK INNI"MAZOWIECKIECIECHANÓW
126584"H.M.- POMOC"MAZOWIECKIECIEPIELÓW
85991OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZARNOCINIEMAZOWIECKIECZARNOCIN
209287TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CZARNOLASUMAZOWIECKIECZARNOLAS
50512TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI ODDZIAŁ W CZERSKUMAZOWIECKIECZERSK
107034STOWARZYSZENIE ORATORIUM IM. JANA PAWŁA IIMAZOWIECKIECZERWIŃSK
146901DĄBRÓWECKIE STOWARZYSZENIE ŚCIEŻKAMI NORWIDAMAZOWIECKIEDĄBRÓWKA
244481STOWARZYSZENIE "PRZYJAZNE DĘBE"MAZOWIECKIEDĘBE WIELKIE
101494STOWARZYSZENIE "POMÓŻ DZIECIOM"MAZOWIECKIEDĘBINKI
302339STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH DZIECI"MAZOWIECKIEDĘBNOWOLA
109124STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W DŁUŻEWIEMAZOWIECKIEDŁUŻEW
228443STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE "JESTEŚMY!"MAZOWIECKIEDUCHNÓW
18818STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOMMAZOWIECKIEGARWOLIN
110979STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMIN I MIAST POWIATU GARWOLIŃSKIEGOMAZOWIECKIEGARWOLIN
235514STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU GARWOLIŃSKIEGO RAZEM ŁATWIEJMAZOWIECKIEGARWOLIN
251650POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W GARWOLINIEMAZOWIECKIEGARWOLIN
60517STOWARZYSZENIE CHORYCH NA MUKOPOLISACHARYDOZĘ (MPS) I CHOROBY RZADKIEMAZOWIECKIEGŁOSKÓW
155524STOWARZYSZENIE FUNDUSZ STYPENDIALNY DLA MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ IM.ALEKSANDRY BĄKOWSKIEJMAZOWIECKIE