Wykaz obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Monitor Polski

M.P.1992.5.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 21 stycznia 1992 r.
w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

1.
Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 221) ogłasza się wykaz obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "wykazem", stanowiący załącznik do obwieszczenia.
2.
Podane w wykazie formy i terminy przekazywania danych statystycznych określa szczegółowo zarządzenie nr 1 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 stycznia 1992 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych.
3.
Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, oraz wzory formularzy i objaśnienia dotyczące sposobu wykonywania obowiązków sprawozdawczych zostały przekazane podmiotom zobowiązanym, określonym w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
4.
Obowiązki sprawozdawcze podane w wykazie obowiązują od dnia 1 stycznia 1992 r. i zostały ustalone na czas nie oznaczony.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH USTALONYCH PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Lp.Forma przekazywania danych statystycznych (symbol i nazwa formularza)Termin wykonaniaPodmioty zobowiązane
1 ZUS 2 – sprawozdanie z wypłat emerytalno-rentowych pracowniczych i pochodnych oraz kombatanckichdo dnia:

10 stycznia

10 kwietnia

10 lipca

Dyrekcja Generalna PKP Ministerstwo Obrony Narodowej
10 października
2 ZUS 4 – sprawozdanie z wypłat emerytalno-rentowych dla rolnikówdo dnia:

10 stycznia

10 kwietnia

Dyrekcja Generalna PKP Ministerstwo Obrony Narodowej
10 lipca
10 października
3 ZUS 7 – meldunek statystyczny o podstawowych danych w zakresie świadczeń pieniężnych do czwartego dnia roboczego każdego miesiącaDyrekcja Generalna PKP Ministerstwo Obrony Narodowej