Monitor Polski

M.P.2017.1065

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. poz. 1009 oraz z 2002 r. poz. 984) ogłasza się wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia, oraz wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO MIĘDZYNARODOWYCH ZRZESZEŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R.

Lp.WojewództwoPowiatGmina/MiastoNazwa zrzeszenia
1kujawsko-pomorskieStowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)
2małopolskieEuropejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi (Europäische ARGE Landentwicklung & Dorferneuerung)
3mazowieckiePorozumienie o współpracy na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia
4opolskiemiasto

Głubczyce

Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia (Cittaslow)
5pomorskiemiasto GdyniaEuropejskie Porozumienie w sprawie Zmian Demograficznych (European Covenant on Demographic Change)
6pomorskiemiasto GdańskStowarzyszenie Ośrodków Demokracji Lokalnej (Association of Local Democracy Agencies ALDA)
7pomorskiemiasto Nowy StawMiędzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia (Cittaslow)
8warmińsko-mazurskiemiasto JezioranyMiędzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia (Cittaslow)
9warmińsko-mazurskiemiasto SępopolMiędzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia (Cittaslow)
10wielkopolskieEuropejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji (European Regions Research and Innovation Network ERRIN)
11wielkopolskiemiasto PiłaStowarzyszenie Wspierania Instytutu Regionów Europy (Mitgliedschaft Im Verein Zur Förderung des Institutes der Regionen Europas IRE)
12zachodniopomorskiemiasto DarłowoZwiązek Miast Bałtyckich z siedzibą

w Gdańsku

13zachodniopomorskiemiasto StargardZwiązek Miast Hanza ("HanseVerein - Verein zur Förderung des internationalen Städtebunds

DIE HANSE e.V.")

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRE WYSTĄPIŁY Z MIĘDZYNARODOWYCH ZRZESZEŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R.

Lp.WojewództwoPowiatGmina/MiastoNazwa zrzeszenia
1lubuskiemiasto SłubiceStowarzyszenie Miast Bliźniaczych

(City Twins Association)

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).