Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych... - M.P.2013.886 - OpenLEX

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., oraz wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Monitor Polski

M.P.2013.886

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 16 października 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz. 1009 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) ogłasza się wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia, oraz wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO MIĘDZYNARODOWYCH ZRZESZEŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2012 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

WojewództwoPowiatGminaNazwa zrzeszenia
1234
lubuskiegmina SłubiceStowarzyszenie Turystyczne Frankfurt nad Odrą - Tourismusverein Frankfurt (Oder) e. V
mazowieckieEuropean Social Network (ESN)*
mazowieckieKonferencja Środowiskowa Regionów Europy (ENCORE) - Environment Conference of the Regions of Europe
podlaskieSieć Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia (EUREGHA) - European Regional and Local Health Authorities
warmińsko-mazurskiemiasto LubawaMiędzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia (Cittaslow)
warmińsko-mazurskiemiasto OlsztynekMiędzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia (Cittaslow)
warmińsko-mazurskiemiasto RynMiędzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia (Cittaslow)
wielkopolskieKonferencja Środowiskowa Regionów Europy (ENCORE) - Environment Conference of the Regions of Europe
wielkopolskiePlatforma Podmiejskich Regionów Europejskich (PURPLE) - Peri Urban Regions Platform Europe
* Obowiązuje tylko obcojęzyczna nazwa zrzeszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRE WYSTĄPIŁY Z MIĘDZYNARODOWYCH ZRZESZEŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2012 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

WojewództwoPowiatGminaNazwa zrzeszenia
1234
małopolskieEuropejskie Stowarzyszenie na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego - Eris@ (European Regional Information Society Association Eris@)
podkarpackieNozdrzecStowarzyszenie na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty - Association in Support of the Carpathian Euroregion EURO-CARPATHIANS
pomorskieGniewKoło Miast Kowalskich Europy - Ring of European Cities of Iron Works
śląskieZgromadzenie Regionów Europy - Assembly of European Regions
wielkopolskieZgromadzenie Regionów Europy - Assembly of European Regions
1 Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).