Wykaz jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Monitor Polski

M.P.1979.11.69

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
z dnia 13 kwietnia 1979 r.
w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 192) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się wykaz jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
Ustala się wykaz jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 14 stycznia 1975 r. w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych (Monitor Polski z 1975 r. Nr 3, poz. 16, Nr 24, poz. 154, z 1976 r. Nr 28, poz. 126, z 1977 r. Nr 5, poz. 37, Nr 22, poz. 115 i z 1978 r. Nr 16, poz. 54).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  1 WYKAZ

JEDNOSTEK (PLACÓWEK) UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

A.

Jednostki organizacyjne szkół wyższych

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
IUniwersytety
1Uniwersytet GdańskiMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii, Geografii i Oceanologiidoktora nauk geograficznych
doktora nauk przyrodniczych
Wydział Ekonomiki Produkcjidoktora nauk ekonomicznych
Wydział Ekonomiki Transportudoktora nauk ekonomicznych
Wydział Humanistycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk chemicznych
doktora nauk fizycznych
doktora nauk matematycznych
Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
2Uniwersytet Śląski w KatowicachMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Ochrony Środowiskadoktora nauk przyrodniczych
Wydział Filologicznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk chemicznych
doktora nauk fizycznych
doktora nauk matematycznych
Wydział Nauk Społecznychdoktora nauk humanistycznych
doktora nauk politycznych
Wydział Pedagogiki i Psychologiidoktora nauk humanistycznych
Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
3Uniwersytet Jagielloński w KrakowieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora nauk geograficznych
doktora nauk przyrodniczych
Wydział Filologicznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki i Fizykidoktora nauk fizycznych
doktora nauk matematycznych
doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
Wydział Chemiidoktora nauk chemicznych
Instytut Filologii Polskiejdoktora nauk humanistycznych
Instytut Nauk Politycznychdoktora nauk politycznych
4Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora nauk geograficznych
doktora nauk przyrodniczych
Wydział Ekonomicznydoktora nauk ekonomicznych
Wydział Humanistycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk chemicznych
doktora nauk fizycznych
doktora nauk matematycznych
doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
Wydział Pedagogiki i Psychologiidoktora nauk humanistycznych
5Uniwersytet ŁódzkiMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora nauk geograficznych
doktora nauk przyrodniczych
Wydział Ekonomiczno-Socjologicznydoktora nauk ekonomicznych
doktora nauk humanistycznych
Wydział Filologicznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk chemicznych
doktora nauk fizycznych
doktora nauk matematycznych
doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
6Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologiidoktora nauk przyrodniczych
Wydział Filologicznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Historycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki i Fizykidoktora nauk fizycznych
doktora nauk matematycznych
doktora nauk przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznychdoktora nauk humanistycznych
doktora nauk politycznych
Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
Wydział Chemiidoktora nauk chemicznych
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznychdoktora nauk geograficznych
Instytut Historiidoktora nauk humanistycznych
6aUniwersytet Szczeciński Wydział EkonomicznyMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższegodoktora nauk ekonomicznych
7Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora nauk geograficznych
doktora nauk przyrodniczych
Wydział Humanistycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk chemicznych
doktora nauk fizycznych
doktora nauk matematycznych
doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwadoktora nauk humanistycznych
8Uniwersytet WarszawskiMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologiidoktora nauk przyrodniczych
Wydział Chemiidoktora nauk chemicznych
doktora nauk przyrodniczych
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznychdoktora nauk politycznych
Wydział Fizykidoktora nauk fizycznych
Wydział Geografii i Studiów Regionalnychdoktora nauk geograficznych
Wydział Geologiidoktora nauk przyrodniczych
Wydział Historycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechanikidoktora nauk matematycznych
Wydział Nauk Ekonomicznychdoktora nauk ekonomicznych
Wydział Neofilologiidoktora nauk humanistycznych
Wydział Polonistykidoktora nauk humanistycznych
Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
Wydział Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanejdoktora nauk humanistycznych
Wydział Zarządzaniadoktora nauk o organizacji i zarządzaniu
Instytut Filozofiidoktora nauk humanistycznych
Instytut Historyczno-Prawnydoktora nauk prawnych
Instytut Nauk o Państwie i Prawiedoktora nauk prawnych
Instytut Nauk Prawno-Administracyjnychdoktora nauk prawnych
Instytut Orientalistycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Pedagogicznydoktora nauk humanistycznych
Instytut Prawa Cywilnegodoktora nauk prawnych
Instytut Prawa Karnegodoktora nauk prawnych
Wydział Psychologiidoktora nauk humanistycznych
Instytut Socjologiidoktora nauk humanistycznych
9Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława BierutaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Filologicznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora nauk chemicznych
doktora nauk fizycznych
doktora nauk matematycznych
doktora nauk przyrodniczych
Wydział Nauk Przyrodniczychdoktora nauk geograficznych
doktora nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora nauk prawnych
Instytut Historycznydoktora nauk humanistycznych
Instytut Nauk Politycznychdoktora nauk politycznych
10Katolicki Uniwersytet LubelskiMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Nauk Humanistycznychdoktora nauk humanistycznych
Wydział Filozofii Chrześcijańskiejdoktora nauk humanistycznych
Wydział Nauk Społecznychdoktora nauk humanistycznych
Wydział Prawa Kanonicznegodoktora nauk prawnych
Wydział Teologicznydoktora teologii
IIPolitechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna
1Politechnika CzęstochowskaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Budowy Maszyndoktora nauk technicznych
Wydział Metalurgicznydoktora nauk technicznych
2Politechnika GdańskaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Budowy Maszyndoktora nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora nauk chemicznych
doktora nauk technicznych
Wydział Budownictwa Lądowegodoktora nauk technicznych
Wydział Elektronikidoktora nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Technologicznydoktora nauk technicznych
Wydział Architekturydoktora nauk technicznych
Wydział Hydrotechnikidoktora nauk technicznych
Instytut Okrętowydoktora nauk technicznych
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanejdoktora nauk fizycznych
3Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w GliwicachMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatykidoktora nauk technicznych
Wydział Budownictwadoktora nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora nauk technicznych
Wydział Górniczydoktora nauk technicznych
Wydział Inżynierii Środowiskadoktora nauk technicznych
Wydział Matematyczno-Fizycznydoktora nauk matematycznych
Wydział Mechaniczny Energetycznydoktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Technologicznydoktora nauk technicznych
Wydział Metalurgicznydoktora nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora nauk chemicznych
doktora nauk technicznych
Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układówdoktora nauk technicznych
4Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Architekturydoktora nauk technicznych
Wydział Budownictwa Lądowegodoktora nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora nauk chemicznych
doktora nauk technicznych
Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnejdoktora nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora nauk technicznych
5Politechnika LubelskaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Elektrycznydoktora nauk technicznych
6Politechnika ŁódzkaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Budownictwa i Architekturydoktora nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora nauk chemicznych
doktora nauk technicznych
Wydział Chemii Spożywczejdoktora nauk chemicznych
doktora nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora nauk technicznych
Wydział Włókienniczydoktora nauk technicznych
Instytut Inżynierii Chemicznejdoktora nauk technicznych
Instytut Matematykidoktora nauk matematycznych
7Politechnika PoznańskaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Budowy Maszyndoktora nauk technicznych
Wydział Budownictwa Lądowegodoktora nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora nauk chemicznych
doktora nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora nauk technicznych
Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdówdoktora nauk technicznych
Instytut Matematycznydoktora nauk matematycznych
8Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Mechanicznydoktora nauk technicznych
9Politechnika SzczecińskaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Budownictwa i Architekturydoktora nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora nauk technicznych
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznejdoktora nauk chemicznych
doktora nauk technicznych
10Politechnika ŚwiętokrzyskaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Mechanicznydoktora nauk technicznych
11Politechnika WarszawskaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Architekturydoktora nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora nauk chemicznych
doktora nauk technicznych
Wydział Elektronikidoktora nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora nauk technicznych
Wydział Geodezji i Kartografiidoktora nauk technicznych
Wydział Inżynierii Lądowejdoktora nauk technicznych
Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnejdoktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwadoktora nauk technicznych
Wydział Mechaniki Precyzyjnejdoktora nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Technologicznydoktora nauk technicznych
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczychdoktora nauk technicznych
Instytut Fizykidoktora nauk fizycznych
Instytut Inżynierii Chemicznejdoktora nauk technicznych
Instytut Inżynierii Materiałowejdoktora nauk technicznych
Instytut Matematykidoktora nauk matematycznych
Instytut Nauk Ekonomiczno-Społecznychdoktora nauk ekonomicznych
Instytut Transportudoktora nauk technicznych
12Politechnika WrocławskaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Instytut Architektury i Urbanistykidoktora nauk technicznych
Instytut Budownictwadoktora nauk technicznych
Instytut Chemii i Technologii Nafty i Węgladoktora nauk chemicznych
Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkichdoktora nauk chemicznych
Instytut Chemii Organicznej i Fizycznejdoktora nauk chemicznych
Instytut Cybernetyki Technicznejdoktora nauk technicznych
Instytut Energoelektrykidoktora nauk technicznych
Instytut Fizykidoktora nauk fizycznych
Instytut Geotechnikidoktora nauk technicznych
Instytut Górnictwadoktora nauk technicznych
Instytut Historii Architektury, Sztuki i Technikidoktora nauk technicznych
Instytut Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnychdoktora nauk technicznych
Instytut Inżynierii Lądowejdoktora nauk technicznych
Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiskadoktora nauk technicznych
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyndoktora nauk technicznych
Instytut Matematykidoktora nauk matematycznych
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznejdoktora nauk technicznych
Instytut Metrologii Elektrycznejdoktora nauk technicznych
Instytut Organizacji i Zarządzaniadoktora nauk ekonomicznych
Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologiidoktora nauk technicznych
Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynówdoktora nauk technicznych
Instytut Technologii Budowy Maszyndoktora nauk technicznych
Instytut Technologii Elektronowejdoktora nauk technicznych
Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnychdoktora nauk chemicznych
doktora nauk technicznych
Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznychdoktora nauk chemicznych
Instytut Telekomunikacji i Akustykidoktora nauk technicznych
Instytut Układów Elektromaszynowychdoktora nauk technicznych
13Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Geodezji Górniczejdoktora nauk technicznych
Wydział Geologiczno-Poszukiwawczydoktora nauk technicznych
Wydział Górniczydoktora nauk technicznych
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramikidoktora nauk chemicznych
doktora nauk technicznych
Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczychdoktora nauk technicznych
Wydział Metali Nieżelaznychdoktora nauk technicznych
Wydział Metalurgicznydoktora nauk technicznych
Wydział Odlewnictwadoktora nauk technicznych
Wydział Wiertniczo-Naftowydoktora nauk technicznych
Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowejdoktora nauk fizycznych w zakresie dyscypliny naukowej fizyka
14Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w BydgoszczyMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
15Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w WarszawieMinister Obrony Narodowej
Wydział Chemii i Fizyki Technicznejdoktora nauk chemicznych
doktora nauk fizycznych
doktora nauk technicznych
Wydział Cybernetykidoktora nauk technicznych
Wydział Elektromechanicznydoktora nauk technicznych
Wydział Elektronikidoktora nauk technicznych
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezjidoktora nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora nauk technicznych
16Politechnika BiałostockaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Instytut Budownictwa Lądowegodoktora nauk technicznych
17Wyższa Szkoła Inżynierska im. gen. Aleksandra Zawadzkiego w Opolu

Instytut Inżynierii Lądowej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższegodoktora nauk technicznych
18Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

Minister Obrony Narodowejdoktora nauk technicznych
IIIAkademie ekonomiczne
1Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w KatowicachMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Handlu, Transportu i Usługdoktora nauk ekonomicznych
Wydział Przemysłudoktora nauk ekonomicznych
2Akademia Ekonomiczna w KrakowieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiki Obrotudoktora nauk ekonomicznych
Wydział Ekonomiki Produkcjidoktora nauk ekonomicznych
doktora nauk o organizacji i zarządzaniu
Instytut Towaroznawstwadoktora nauk towaroznawczych
3Akademia Ekonomiczna w PoznaniuMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotudoktora nauk ekonomicznych
Wydział Planowania i Zarządzaniadoktora nauk ekonomicznych
Instytut Towaroznawstwadoktora nauk towaroznawczych
4Szkoła Główna Planowania i Statystyki w WarszawieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiczno-Społecznydoktora nauk ekonomicznych
Wydział Ekonomiki Produkcjidoktora nauk ekonomicznych
Wydział Finansów i Statystykidoktora nauk ekonomicznych
Wydział Handlu Wewnętrznegodoktora nauk ekonomicznych
Wydział Handlu Zagranicznegodoktora nauk ekonomicznych
5Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we WrocławiuMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Gospodarki Narodowejdoktora nauk ekonomicznych
Wydział Zarządzania i Informatykidoktora nauk ekonomicznych
doktora nauk o organizacji i zarządzaniu
Instytut Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczegodoktora nauk technicznych
IVWyższe szkoły pedagogiczne
1Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Geograficzno-Biologicznydoktora nauk geograficznych
doktora nauk przyrodniczych
Wydział Humanistycznydoktora nauk humanistycznych
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Technicznydoktora nauk matematycznych
2Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w OpoluMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Filologiczno-Historycznydoktora nauk humanistycznych
3Wyższa Szkoła Pedagogiczna w BydgoszczyMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Pedagogicznydoktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki i psychologii
VAkademie rolnicze
1Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w KrakowieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Leśnydoktora nauk leśnych
Wydział Melioracji Wodnychdoktora nauk technicznych
Wydział Ogrodniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
doktora nauk przyrodniczych
2Akademia Rolnicza w LublinieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ogrodniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Techniki Rolniczejdoktora nauk technicznych
Wydział Weterynaryjnydoktora nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
3Akademia Rolniczo-Techniczna w OlsztynieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnychdoktora nauk rolniczych
doktora nauk technicznych
Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowegodoktora nauk przyrodniczych
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Technologii Żywnościdoktora nauk technicznych
Wydział Weterynaryjnydoktora nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
4Akademia Rolnicza w PoznaniuMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Leśnydoktora nauk leśnych
Wydział Ogrodniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Technologii Drewnadoktora nauk technicznych
Wydział Technologii Żywnościdoktora nauk technicznych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
Międzyuczelniany Instytut Biochemiidoktora nauk przyrodniczych
5Akademia Rolnicza w SzczecinieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywnościdoktora nauk przyrodniczych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
6Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza w WarszawieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiczno-Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Leśnydoktora nauk leśnych
Wydział Melioracji Wodnychdoktora nauk technicznych
Wydział Ogrodniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
Wydział Technologii Drewnadoktora nauk technicznych
Wydział Technologii Żywnościdoktora nauk technicznych
Wydział Weterynaryjnydoktora nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechnicznydoktora nauk rolniczych
Instytut Biologii Roślindoktora nauk przyrodniczych
Instytut Genetyki i Hodowli Roślindoktora nauk rolniczych
7Akademia Rolnicza we WrocławiuMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Melioracji Wodnychdoktora nauk technicznych
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych
doktora nauk przyrodniczych
Wydział Technologii Żywnościdoktora nauk technicznych
Wydział Weterynaryjnydoktora nauk weterynaryjnych
8Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna im. Georgii Dymitrowa w SiedlcachMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Rolniczydoktora nauk rolniczych w zakresie agrotechniki
VIWyższe szkoły nauk społecznych i politycznych
1Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego w WarszawieMinister Obrony Narodowej
Wydział Nauk Ekonomicznychdoktora nauk ekonomicznych
Wydział Nauk Pedagogicznychdoktora nauk humanistycznych
Wydział Nauk Politycznychdoktora nauk humanistycznych
2Akademia Nauk Społecznych w WarszawieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Nauk Społeczno-Ekonomicznychdoktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
Wydział Nauk Społeczno-Politycznychdoktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii, historii oraz nauki o polityce
3Akademia Spraw Wewnętrznych Wydział Polityczno-PrawnyMinister Spraw Wewnętrznychdoktora nauk prawnych
VIIWyższe szkoły teologiczne
1Akademia Teologii Katolickiej w WarszawieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Filozofii Chrześcijańskiejdoktora nauk humanistycznych
Wydział Prawa Kanonicznegodoktora nauk prawnych
Wydział Teologicznydoktora teologii
2Chrześcijańska Akademia Teologiczna w WarszawieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Teologicznydoktora teologii
VIIIAkademie medyczne
1Akademia Medyczna w BiałymstokuMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych
doktora nauk przyrodniczych
2Akademia Medyczna w GdańskuMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych
doktora nauk przyrodniczych
3Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w KrakowieMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych
doktora nauk przyrodniczych
4Akademia Medyczna w LublinieMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych
doktora nauk przyrodniczych
5Akademia Medyczna w ŁodziMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych
doktora nauk przyrodniczych
6Akademia Medyczna w Poznaniu im. Karola MarcinkowskiegoMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych
doktora nauk przyrodniczych
7Pomorska Akademia Medyczna im. gen. Karola Świerczewskiego w SzczecinieMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarski Idoktora nauk medycznych
Wydział Lekarski IIdoktora nauk medycznych
8Akademia Medyczna w WarszawieMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarski Idoktora nauk medycznych
doktora nauk przyrodniczych
Wydział Lekarski IIdoktora nauk medycznych
Instytut Biostrukturydoktora nauk medycznych
Instytut Nauki o Lekudoktora nauk przyrodniczych
Instytut Stomatologiidoktora nauk medycznych
9Akademia Medyczna we WrocławiuMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych
doktora nauk przyrodniczych
Instytut Biostrukturydoktora nauk medycznych
10Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryńskiego w KatowicachMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarski w Katowicachdoktora nauk medycznych
doktora nauk przyrodniczych
Wydział Lekarski w Zabrzudoktora nauk medycznych
11Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w ŁodziMinister Obrony Narodowej
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych
Centralny Szpital Kliniczny w Warszawiedoktora nauk medycznych
12Akademia Medyczna w BydgoszczyMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych w zakresie medycyny"
Wydział Lekarskidoktora nauk medycznych w zakresie medycyny
IXAkademie wychowania fizycznego
1Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w KrakowiePrzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu
Wydział Wychowania Fizycznegodoktora nauk wychowania fizycznego
2Akademia Wychowania Fizycznego w PoznaniuPrzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu
Wydział Wychowania Fizycznegodoktora nauk wychowania fizycznego
3Akademia Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w WarszawiePrzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu
Wydział Wychowania Fizycznegodoktora nauk wychowania fizycznego
4Akademia Wychowania Fizycznego we WrocławiuPrzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu
Wydział Wychowania Fizycznegodoktora nauk wychowania fizycznego
XWyższe szkoły artystyczneMinister Kultury i Sztukidoktora nauk humanistycznych
1Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

B.

Samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego

Lp.Nazwa placówkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
1Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w WarszawieMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych

C.

Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk

Lp.Nazwa placówki naukowejNazwa stopnia naukowego
123
1Instytut Badań Literackichdoktora nauk humanistycznych
2Instytut Badań Systemowychdoktora nauk technicznych
3Instytut Biochemii i Biofizykidoktora nauk przyrodniczych
4Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiegodoktora nauk przyrodniczych
5Instytut Botanikidoktora nauk przyrodniczych
6Instytut Budownictwa Wodnegodoktora nauk technicznych
7Instytut Chemii Fizycznejdoktora nauk chemicznych
doktora nauk fizycznych
8Instytut Chemii Organicznejdoktora nauk chemicznych
9Instytut Dendrologiidoktora nauk przyrodniczych
10Instytut Ekologiidoktora nauk przyrodniczych
11Instytut Farmakologiidoktora nauk medycznych
doktora nauk przyrodniczych
12Instytut Filozofii i Socjologiidoktora nauk humanistycznych
13Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierzątdoktora nauk przyrodniczych
doktora nauk rolniczych
14Instytut Fizykidoktora nauk fizycznych
15Instytut Fizyki Molekularnejdoktora nauk fizycznych
16Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzątdoktora nauk rolniczych
17Instytut Genetyki Roślindoktora nauk rolniczych
18Instytut Geofizykidoktora nauk fizycznych
doktora nauk przyrodniczych
19Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowaniadoktora nauk geograficznych
20Instytut Historiidoktora nauk humanistycznych
21Instytut Historii Kultury Materialnejdoktora nauk humanistycznych
22Instytut Historii Nauki, Oświaty i Technikidoktora nauk humanistycznych
23Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfeldadoktora nauk medycznych
doktora nauk przyrodniczych
24Instytut Języka Polskiegodoktora nauk humanistycznych
25Instytut Maszyn Przepływowychdoktora nauk technicznych
26Instytut Matematycznydoktora nauk matematycznych
27Instytut Mechaniki Górotworudoktora nauk technicznych
28Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnychdoktora nauk chemicznych
doktora nauk fizycznych
29Instytut Państwa i Prawadoktora nauk prawnych
30Instytut Podstaw Informatykidoktora nauk matematycznych
doktora nauk technicznych
31Instytut Podstaw Inżynierii Środowiskadoktora nauk technicznych
32Instytut Podstaw Metalurgiidoktora nauk technicznych
33Instytut Podstawowych Problemów Technikidoktora nauk technicznych
34Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwadoktora nauk ekonomicznych
35Instytut Słowianoznawstwadoktora nauk humanistycznych
36Instytut Sztukidoktora nauk humanistycznych
37Instytut Zoologiidoktora nauk przyrodniczych
38Instytut Nauk Geologicznychdoktora nauk przyrodniczych
39Zakład Paleobiologiidoktora nauk przyrodniczych
40Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiegodoktora nauk przyrodniczych
41Zakład Zoologii Systematycznej i Doświadczalnejdoktora nauk przyrodniczych
42Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernikadoktora nauk fizycznych
43Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnychdoktora nauk chemicznych
44Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznejdoktora nauk medycznych
doktora nauk przyrodniczych
45Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznejdoktora nauk technicznych
46Zakład Inżynierii Chemicznej i Konstrukcji Aparaturydoktora nauk technicznych
47Instytut Nauk Ekonomicznychdoktora nauk ekonomicznych
48Zakład Nauk Zarządzaniadoktora nauk o organizacji i zarządzaniu
49Instytut Krajów Socjalistycznychdoktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce

D.

Instytuty naukowo-badawcze

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
1Instytut Kształtowania ŚrodowiskaMinister Administracji i Gospodarki Przestrzennejdoktora nauk ekonomicznych
2Instytut Geodezji i KartografiiMinister Administracji i Gospodarki Przestrzennejdoktora nauk technicznych
3Instytut Organizacji Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu BudowlanegoMinister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanychdoktora nauk ekonomicznych
doktora nauk technicznych
4Instytut Techniki BudowlanejMinister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanychdoktora nauk technicznych
5(skreślona)
6Instytut EnergetykiMinister Górnictwa i Energetykidoktora nauk technicznych
7Instytut Fizyki JądrowejPrezes Państwowej Agencji Atomistykidoktora nauk fizycznych
8Główny Instytut GórnictwaMinister Górnictwa i Energetykidoktora nauk technicznych
9Instytut MorskiMinister - kierownik Urzędu Gospodarki Morskiejdoktora nauk ekonomicznych
10Morski Instytut RybackiMinister - kierownik Urzędu Gospodarki Morskiejdoktora nauk przyrodniczych
11Instytut Metalurgii Żelaza im. St. StaszicaMinister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowegodoktora nauk technicznych
12Instytut Metali NieżelaznychMinister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowegodoktora nauk technicznych
13Instytut Badawczy LeśnictwaMinister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnegodoktora nauk leśnych
14Instytut Technologii DrewnaMinister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnegodoktora nauk technicznych
15Instytut ŁącznościMinister Łącznościdoktora nauk technicznych
16Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa WyższegoMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższegodoktora nauk humanistycznych
17Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola KaczkowskiegoMinister Obrony Narodowejdoktora nauk farmaceutycznych
doktora nauk medycznych
doktora nauk przyrodniczych
18Wojskowy Instytut HistorycznyMinister Obrony Narodowejdoktora nauk humanistycznych
19Wojskowy Instytut Medycyny LotniczejMinister Obrony Narodowejdoktora nauk medycznych
20Instytut Badań PedagogicznychMinister Oświaty i Wychowaniadoktora nauk humanistycznych
21Instytut Chemii PrzemysłowejMinister Przemysłu Chemicznego i Lekkiegodoktora nauk technicznych
22Instytut Przemysłu OrganicznegoMinister Przemysłu Chemicznego i Lekkiegodoktora nauk chemicznych
23Instytut WłókiennictwaMinister Przemysłu Chemicznego i Lekkiegodoktora nauk technicznych
24Instytut OdlewnictwaMinister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowegodoktora nauk technicznych
25Instytut ElektrotechnikiMinister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowegodoktora nauk technicznych
26Instytut LotnictwaMinister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowegodoktora nauk technicznych
27Instytut Mechaniki PrecyzyjnejMinister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowegodoktora nauk technicznych
28Instytut Obróbki SkrawaniemMinister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowegodoktora nauk technicznych
29Instytut Technologii ElektronowejMinister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowegodoktora nauk technicznych
30Instytut Przemysłu FermentacyjnegoMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora nauk technicznych
31Instytut Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora nauk technicznych
32Instytut Przemysłu ZielarskiegoMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora nauk farmaceutycznych
33Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ŻywnościowejMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora nauk ekonomicznych
34Instytut Hodowli i Aklimatyzacji RoślinMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora nauk rolniczych
35Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji RolnictwaMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora nauk rolniczych
doktora nauk technicznych
36Instytut Melioracji i Użytków ZielonychMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora nauk rolniczych
doktora nauk technicznych
37Instytut Meteorologii i Gospodarki WodnejMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora nauk fizycznych
doktora nauk przyrodniczych
doktora nauk technicznych
38Instytut Ochrony RoślinMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora nauk rolniczych
39Instytut Rybactwa ŚródlądowegoMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora nauk przyrodniczych
doktora nauk rolniczych
40Instytut Sadownictwa i KwiaciarstwaMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora nauk przyrodniczych
doktora nauk rolniczych
41Instytut Uprawy, Nawożenia i GleboznawstwaMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora nauk rolniczych
42Instytut WarzywnictwaMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora nauk rolniczych
43Instytut WeterynariiMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora nauk weterynaryjnych
doktora nauk przyrodniczych
44Instytut ZiemniakaMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora nauk rolniczych
45Instytut ZootechnikiMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora nauk rolniczych
46Polski Instytut Spraw MiędzynarodowychMinister Spraw Zagranicznychdoktora nauk politycznych
47Instytut GruźlicyMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
doktora nauk przyrodniczych
48Instytut HematologiiMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
49Instytut LekówMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk farmaceutycznych
50Instytut Matki i DzieckaMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
51Instytut Medycyny Morskiej i TropikalnejMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
doktora nauk przyrodniczych
52Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i HutniczymMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
53Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i Chemicznym im. prof. dra med. Jerzego NoferaMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
54Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-CurieMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
55Instytut PsychoneurologicznyMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
56Instytut ReumatologicznyMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
57Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra SzczygłaMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
58Państwowy Zakład HigienyMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk farmaceutycznych
doktora nauk medycznych
doktora nauk przyrodniczych
59(skreślona)
60Instytut GeologicznyPrezes Centralnego Urzędu Geologiidoktora nauk przyrodniczych
61Instytut ZachodniSekretarz Naukowy Polskiej Akademii Naukdoktora nauk humanistycznych
doktora nauk politycznych
62Śląski Instytut NaukowyWojewoda Katowicki i Polska Akademia Naukdoktora nauk humanistycznych
doktora nauk politycznych
63Instytut Przemysłu MleczarskiegoPrezes Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska"doktora nauk technicznych
64Instytut Mechanizacji BudownictwaMinister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanychdoktora nauk technicznych
65Instytut Górnictwa Naftowego i GazownictwaMinister Górnictwa i Energetykidoktora nauk technicznych
66Instytut Organizacji Zarządzania i Doskonalenia KadrSzef Urzędu Rady Ministrówdoktora nauk o organizacji i zarządzaniu
67Instytut Kształtowania ŚrodowiskaMinister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiskadoktora nauk technicznych
68Instytut Rynku Wewnętrznego i KonsumpcjiMinister Handlu Wewnętrznego i Usługdoktora nauk ekonomicznych
69Instytut Koniunktur i Cen Handlu ZagranicznegoMinister Handlu Zagranicznegodoktora nauk ekonomicznych
70Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i SamochodowejMinister Obrony Narodowejdoktora nauk technicznych
71Instytut KardiologiiMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych
72Instytut Gospodarki NarodowejPrzewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrówdoktora nauk ekonomicznych
73Instytut Pracy i Spraw SocjalnychMinister Pracy, Płac i Spraw Socjalnychdoktora nauk ekonomicznych
74Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki KolejnictwaMinister Komunikacjidoktora nauk technicznych
75Instytut Chemii i Techniki JądrowejPrezes Państwowej Agencji Atomistykidoktora nauk chemicznych w zakresie chemii nieorganicznej
76Instytut Energii AtomowejPrezes Państwowej Agencji Atomistykidoktora nauk fizycznych w zakresie fizyki
77Instytut Problemów JądrowychPrezes Państwowej Agencji Atomistykidoktora nauk fizycznych w zakresie fizyki

E.

Jednostki typu naukowo-badawczego

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
1Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Pomnik - Centrum Zdrowia DzieckaMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora nauk medycznych

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  2 WYKAZ JEDNOSTEK (PLACÓWEK) UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO

A.

Jednostki organizacyjne szkół wyższych

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
IUniwersytety
1Uniwersytet GdańskiMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiki Produkcjidoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Ekonomiki Transportudoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Humanistycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora habilitowanego nauk chemicznych
doktora habilitowanego nauk matematycznych
Wydział Prawa i Administracjidoktora habilitowanego nauk prawnych
2Uniwersytet Śląski w KatowicachMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Ochrony Środowiskadoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora habilitowanego nauk chemicznych
doktora habilitowanego nauk matematycznych
Wydział Nauk Społecznychdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Prawa i Administracjidoktora habilitowanego nauk prawnych
Wydział Filologicznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
3Uniwersytet Jagielloński w KrakowieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora habilitowanego nauk geograficznych
doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Filologicznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki i Fizykidoktora habilitowanego nauk fizycznych
doktora habilitowanego nauk matematycznych
doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora habilitowanego nauk prawnych
doktora habilitowanego nauk politycznych
Wydział Chemiidoktora habilitowanego nauk chemicznych
4Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora habilitowanego nauk geograficznych
doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Ekonomicznydoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Humanistycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora habilitowanego nauk chemicznych
doktora habilitowanego nauk fizycznych
doktora habilitowanego nauk matematycznych
doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora habilitowanego nauk prawnych
5Uniwersytet ŁódzkiMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora habilitowanego nauk geograficznych
doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Ekonomiczno-Socjologicznydoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
doktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filologicznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora habilitowanego nauk chemicznych
doktora habilitowanego nauk fizycznych
doktora habilitowanego nauk matematycznych
doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora habilitowanego nauk prawnych
6Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologiidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Filologicznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Historycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki i Fizykidoktora habilitowanego nauk fizycznych
doktora habilitowanego nauk matematycznych
doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznychdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Prawa i Administracjidoktora habilitowanego nauk prawnych
Wydział Chemiidoktora habilitowanego nauk chemicznych
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznychdoktora habilitowanego nauk geograficznych
Instytut Historiidoktora habilitowanego nauk humanistycznych
6aUniwersytet Szczeciński Wydział EkonomicznyMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższegodoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
7Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologii i Nauk o Ziemidoktora habilitowanego nauk geograficznych
doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Humanistycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora habilitowanego nauk chemicznych
doktora habilitowanego nauk fizycznych
doktora habilitowanego nauk matematycznych
doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora habilitowanego nauk prawnych
8Uniwersytet WarszawskiMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Biologiidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Chemiidoktora habilitowanego nauk chemicznych
doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznychdoktora habilitowanego nauk politycznych
Wydział Fizykidoktora habilitowanego nauk fizycznych
Wydział Geografii i Studiów Regionalnychdoktora habilitowanego nauk geograficznych
Wydział Geologiidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Historycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechanikidoktora habilitowanego nauk matematycznych
Wydział Nauk Ekonomicznychdoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Filozofii i Socjologiidoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Neofilologiidoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Polonistykidoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Prawa i Administracjidoktora habilitowanego nauk prawnych
Wydział Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanejdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Zarządzaniadoktora habilitowanego nauk o organizacji i zarządzaniu
Wydział Pedagogicznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Psychologiidoktora habilitowanego nauk humanistycznych
9Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława BierutaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Filologicznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filozoficzno-Historycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemiidoktora habilitowanego nauk chemicznych
doktora habilitowanego nauk fizycznych
doktora habilitowanego nauk matematycznych
doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Nauk Przyrodniczychdoktora habilitowanego nauk geograficznych
doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Prawa i Administracjidoktora habilitowanego nauk prawnych
10Katolicki Uniwersytet LubelskiMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Nauk Humanistycznychdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Filozofii Chrześcijańskiejdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Nauk Społecznychdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Prawa Kanonicznegodoktora habilitowanego nauk prawnych
Wydział Teologicznydoktora habilitowanego teologii
IIPolitechniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojskowa Akademia Techniczna
1Politechnika GdańskaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Budownictwa Lądowegodoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Budowy Maszyndoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora habilitowanego nauk chemicznych
doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektronikidoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Hydrotechnikidoktora habilitowanego nauk technicznych
Instytut Okrętowydoktora habilitowanego nauk technicznych
2Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego w GliwicachMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatykidoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Budownictwadoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Górniczydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Energetycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Technologicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Metalurgicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora habilitowanego nauk chemicznych
doktora habilitowanego nauk technicznych
3Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w KrakowieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Architekturydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Budownictwa Lądowegodoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
4Politechnika ŁódzkaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Chemicznydoktora habilitowanego nauk chemicznych
doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Chemii Spożywczejdoktora habilitowanego nauk chemicznych
doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Włókienniczydoktora habilitowanego nauk technicznych
5Politechnika PoznańskaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Budownictwa Lądowegodoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Budowy Maszyndoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdówdoktora habilitowanego nauk technicznych
6Politechnika SzczecińskaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznejdoktora habilitowanego nauk chemicznych
7Politechnika WarszawskaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Architekturydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora habilitowanego nauk chemicznych
doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektronikidoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Geodezji i Kartografiidoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Inżynierii Lądowejdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnejdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwadoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczny Technologicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniki Precyzyjnejdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczychdoktora habilitowanego nauk technicznych
Instytut Matematykidoktora habilitowanego nauk matematycznych
Instytut Inżynierii Chemicznejdoktora habilitowanego nauk technicznych
8Politechnika WrocławskaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Architekturydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Budownictwa Lądowegodoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Chemicznydoktora habilitowanego nauk chemicznych
doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektronikidoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektrycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Górnictwadoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Inżynierii Sanitarnejdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechaniczno-Energetycznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Podstawowych Problemów Technikidoktora habilitowanego nauk fizycznych
9Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Geodezji Górniczejdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Geologiczno-Poszukiwawczydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Górniczydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramikidoktora habilitowanego nauk chemicznych
doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczychdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Metali Nieżelaznychdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Metalurgicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Odlewnictwadoktora habilitowanego nauk technicznych
Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowejdoktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki
10Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w WarszawieMinister Obrony Narodowej
Wydział Chemii i Fizyki Technicznejdoktora habilitowanego nauk chemicznych
doktora habilitowanego nauk fizycznych
doktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektromechanicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Elektronikidoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezjidoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Mechanicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
11Politechnika CzęstochowskaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Metalurgicznydoktora habilitowanego nauk technicznych
12Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wydział Rolniczy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższegodoktora habilitowanego nauk rolniczych
IIIAkademie ekonomiczne
1Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w KatowicachMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Przemysłudoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
2Akademia Ekonomiczna w KrakowieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiki Obrotudoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
doktora habilitowanego nauk towaroznawczych
Wydział Ekonomiki Produkcjidoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
doktora habilitowanego nauk o organizacji i zarządzaniu
3Akademia Ekonomiczna w PoznaniuMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotudoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Planowania i Zarządzaniadoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
4Szkoła Główna Planowania i Statystyki w WarszawieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiki Produkcjidoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Ekonomiczno-Społecznydoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Finansów i Statystykidoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Handlu Wewnętrznegodoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Handlu Zagranicznegodoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
5Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we WrocławiuMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Gospodarki Narodowejdoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
Wydział Zarządzania i Informatykidoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
doktora habilitowanego nauk o organizacji i zarządzaniu
IVWyższe szkoły pedagogiczne
1Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Humanistycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
2Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w OpoluMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Filologiczno-Historycznydoktora habilitowanego nauk humanistycznych
VAkademie rolnicze
1Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w KrakowieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Leśnydoktora habilitowanego nauk leśnych
Wydział Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Zootechnicznydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Melioracji Wodnychdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Ogrodniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
2Akademia Rolnicza w LublinieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ogrodniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydalał Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Techniki Rolniczejdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Weterynaryjnydoktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechnicznydoktora habilitowanego nauk rolniczych
3Akademia Rolniczo-Techniczna w OlsztynieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Technologii Żywnościdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Weterynaryjnydoktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechnicznydoktora habilitowanego nauk rolniczych
4Akademia Rolnicza w PoznaniuMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Leśnydoktora habilitowanego nauk leśnych
Wydział Ogrodniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Technologii Drewnadoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Technologii Żywnościdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Zootechnicznydoktora habilitowanego nauk rolniczych
5Akademia Rolnicza w SzczecinieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywnościdoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
Wydział Zootechnicznydoktora habilitowanego nauk rolniczych
6Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego-Akademia Rolnicza w WarszawieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Ekonomiczno-Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Leśnydoktora habilitowanego nauk leśnych
Wydział Melioracji Wodnychdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Ogrodniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Technologii Drewnadoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Technologii Żywnościdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Weterynaryjnydoktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechnicznydoktora habilitowanego nauk rolniczych
7Akademia Rolnicza we WrocławiuMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Melioracji Wodnychdoktora habilitowanego nauk technicznych
Wydział Rolniczydoktora habilitowanego nauk rolniczych
Wydział Weterynaryjnydoktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
Wydział Zootechnicznydoktora habilitowanego nauk rolniczych
VIWyższe szkoły nauk społecznych i politycznych
1Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego w WarszawieMinister Obrony Narodowej
Wydział Nauk Politycznychdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Nauk Pedagogicznychdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
2Akademia Nauk Społecznych w WarszawieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Nauk Społeczno-Ekonomicznychdoktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
Wydział Nauk Społeczno-Politycznychdoktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii, historii oraz nauki o polityce
VIIWyższe szkoły teologiczne
1Akademia Teologii Katolickiej w WarszawieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Filozofii Chrześcijańskiejdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
Wydział Prawa Kanonicznegodoktora habilitowanego nauk prawnych
Wydział Teologicznydoktora habilitowanego teologii
2Chrześcijańska Akademia Teologiczna w WarszawieMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Teologicznydoktora habilitowanego teologii
VIIIAkademie medyczne
1Akademia Medyczna w BiałymstokuMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
2Akademia Medyczna w GdańskuMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
3Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w KrakowieMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
4Akademia Medyczna w LublinieMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
5Akademia Medyczna w ŁodziMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
6Akademia Medyczna w Poznaniu im. Karola MarcinkowskiegoMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
7Pomorska Akademia Medyczna im. gen. Karola Świerczewskiego w SzczecinieMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarski Idoktora habilitowanego nauk medycznych
Wydział Lekarski IIdoktora habilitowanego nauk medycznych
8Akademia Medyczna w WarszawieMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarski Idoktora habilitowanego nauk medycznych
Wydział Lekarski IIdoktora habilitowanego nauk medycznych
9Akademia Medyczna we WrocławiuMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Farmaceutycznydoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
10Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryńskiego w KatowicachMinister Zdrowia i Opieki Społecznej
Wydział Lekarski w Katowicachdoktora habilitowanego nauk medycznych
Wydział Lekarski w Zabrzudoktora habilitowanego nauk medycznych
11Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w ŁodziMinister Obrony Narodowej
Wydział Lekarskidoktora habilitowanego nauk medycznych
Centralny Szpital Kliniczny w Warszawiedoktora habilitowanego nauk medycznych
IXAkademie wychowania fizycznegoPrzewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportudoktora habilitowanego nauk wychowania fizycznego
1Akademia Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie
Wydział Wychowania Fizycznego

B.

Samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego

Lp.Nazwa placówkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
1Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w WarszawieMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora habilitowanego nauk medycznych

C.

Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk

Lp.Nazwa placówki naukowejNazwa stopnia naukowego
123
1Instytut Badań Literackichdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
2Instytut Biochemii i Biofizykidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
3Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiegodoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
4Instytut Chemii Fizycznejdoktora habilitowanego nauk chemicznych
doktora habilitowanego nauk fizycznych
5Instytut Chemii Organicznejdoktora habilitowanego nauk chemicznych
6Instytut Ekologiidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
7Instytut Filozofii i Socjologiidoktora habilitowanego nauk humanistycznych
8Instytut Fizykidoktora habilitowanego nauk fizycznych
9Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowaniadoktora habilitowanego nauk geograficznych
10Instytut Historiidoktora habilitowanego nauk humanistycznych
11Instytut Historii Kultury Materialnejdoktora habilitowanego nauk humanistycznych
12Instytut Historii Nauki, Oświaty i Technikidoktora habilitowanego nauk humanistycznych
13Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfeldadoktora habilitowanego nauk medycznych
doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
14Instytut Matematycznydoktora habilitowanego nauk matematycznych
15Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnychdoktora habilitowanego nauk chemicznych
doktora habilitowanego nauk fizycznych
16Instytut Państwa i Prawadoktora habilitowanego nauk prawnych
17Instytut Podstaw Informatykidoktora habilitowanego nauk matematycznych
doktora habilitowanego nauk technicznych
18Instytut Podstawowych Problemów Technikidoktora habilitowanego nauk technicznych
19Instytut Sztukidoktora habilitowanego nauk humanistycznych
20Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznejdoktora habilitowanego nauk medycznych
21Instytut Genetyki i Hodowli Zwierzątdoktora habilitowanego nauk rolniczych
22Instytut Parazytologiidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
23Instytut Języka Polskiegodoktora habilitowanego nauk humanistycznych
24Instytut Geofizykidoktora habilitowanego nauk fizycznych
doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
25Instytut Fizyki Molekularnejdoktora habilitowanego nauk fizycznych
26Instytut Maszyn Przepływowychdoktora habilitowanego nauk technicznych

D.

Instytuty naukowo-badawcze

Lp.Nazwa jednostkiOrgan nadzorującyNazwa stopnia naukowego
1234
1(skreślona)
2Instytut Fizyki JądrowejPrezes Państwowej Agencji Atomistykidoktora habilitowanego nauk fizycznych
3Główny Instytut GórnictwaMinister Górnictwa i Energetykidoktora habilitowanego nauk technicznych
4Instytut Badawczy LeśnictwaMinister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnegodoktora habilitowanego nauk leśnych
5Wojskowy Instytut Medycyny LotniczejMinister Obrony Narodowejdoktora habilitowanego nauk medycznych
6Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola KaczkowskiegoMinister Obrony Narodowejdoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
doktora habilitowanego nauk medycznych
doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
7Instytut Chemii PrzemysłowejMinister Przemysłu Chemicznego i Lekkiegodoktora habilitowanego nauk technicznych
8Instytut ElektrotechnikiMinister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowegodoktora habilitowanego nauk technicznych
9Instytut Mechaniki PrecyzyjnejMinister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowegodoktora habilitowanego nauk technicznych
10Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ŻywnościowejMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
11Instytut Hodowli i Aklimatyzacji RoślinMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora habilitowanego nauk rolniczych
12Instytut Ochrony RoślinMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora habilitowanego nauk rolniczych
13Instytut Sadownictwa i KwiaciarstwaMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
doktora habilitowanego nauk rolniczych
14Instytut Uprawy, Nawożenia i GleboznawstwaMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora habilitowanego nauk rolniczych
15Instytut WeterynariiMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora habilitowanego nauk weterynaryjnych
16Instytut ZootechnikiMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora habilitowanego nauk rolniczych
17Instytut GruźlicyMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora habilitowanego nauk medycznych
18Instytut HematologiiMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora habilitowanego nauk medycznych
19Instytut Matki i DzieckaMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora habilitowanego nauk medycznych
20Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-CurieMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora habilitowanego nauk medycznych
21Instytut ReumatologicznyMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora habilitowanego nauk medycznych
22Państwowy Zakład HigienyMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora habilitowanego nauk farmaceutycznych
doktora habilitowanego nauk medycznych
doktora habilitowanego nauk przyrodniczych
23Instytut GeologicznyPrezes Centralnego Urzędu Geologiidoktora habilitowanego nauk przyrodniczych
24(skreślona)
25Instytut PsychoneurologicznyMinister Zdrowia i Opieki Społecznejdoktora habilitowanego nauk medycznych
26Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji RolnictwaMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora habilitowanego nauk technicznych
27Instytut Gospodarki NarodowejPrzewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrówdoktora habilitowanego nauk ekonomicznych
28Instytut Technologii ElektronowejMinister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowegodoktora habilitowanego nauk technicznych
29Instytut Melioracji i Użytków ZielonychMinister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowejdoktora habilitowanego nauk rolniczych
30Instytut Problemów JądrowychPrezes Państwowej Agencji Atomistykidoktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki
31Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej w WarszawieMinister Obrony Narodowej doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii
1 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez§ 1zarządzenia z dnia 17 maja 1980 r. (M.P.80.14.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 maja 1980 r.

- zmieniony przez § 1zarządzenia z dnia 14 kwietnia 1981 r. (M.P.81.11.87) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 1981 r.

- zmieniony przez § 1zarządzenia z dnia 18 czerwca 1982 r. (M.P.82.16.131) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 czerwca 1982 r.

- zmieniony przez § 1 ust. 1 zarządzenia z dnia 9 listopada 1982 r. (M.P.82.27.242) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 listopada 1982 r.

- zmieniony przez § 1 ust. 1 zarządzenia z dnia 5 października 1983 r. (M.P.83.33.182) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 1983 r.

- zmieniony przez § 1 ust. 1 zarządzenia z dnia 11 lutego 1984 r. (M.P.84.4.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 marca 1984 r.

- zmieniony przez § 1 ust. 1 zarządzenia z dnia 5 listopada 1984 r. (M.P.84.26.175) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 grudnia 1984 r.

- zmieniony przez § 1zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 czerwca 1985 r. (M.P.85.16.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 czerwca 1985 r.

- zmieniony przez § 1zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 czerwca 1986 r. (M.P.86.18.124) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1986 r.

- zmieniony przez § 1zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 sierpnia 1986 r. (M.P.86.27.190) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1986 r.

- zmieniony przez § 1zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 1986 r. (M.P.87.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 stycznia 1987 r.

2 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 17 maja 1980 r. (M.P.80.14.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 maja 1980 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 14 kwietnia 1981 r. (M.P.81.11.87) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 1981 r.

- zmieniony przez § 1zarządzenia z dnia 18 czerwca 1982 r. (M.P.82.16.131) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 czerwca 1982 r.

- zmieniony przez § 1 ust. 2 zarządzenia z dnia 9 listopada 1982 r. (M.P.82.27.242) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 listopada 1982 r.

- zmieniony przez § 1 ust. 2 zarządzenia z dnia 5 października 1983 r. (M.P.83.33.182) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 października 1983 r.

- zmieniony przez § 1 ust. 2 zarządzenia z dnia 11 lutego 1984 r. (M.P.84.4.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 marca 1984 r.

- zmieniony przez § 1 ust. 2 zarządzenia z dnia 5 listopada 1984 r. (M.P.84.26.175) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 grudnia 1984 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 czerwca 1985 r. (M.P.85.16.129) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 czerwca 1985 r.

- zmieniony przez § 1zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 czerwca 1986 r. (M.P.86.18.124) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1986 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 sierpnia 1986 r. (M.P.86.27.190) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1986 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 1986 r. (M.P.87.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 stycznia 1987 r.